Difference Between Mahayana and Hinayana Buddhism

Atšķirība starp Mahājānas un Hinājānas budismu

Mahājānas budisms un Hinājānas budisms ir divas budisma sektas, kuru reliģiskajos jēdzienos ir atšķirības. Mahājāna burtiski nozīmē “ceļotāji ar lielāku transportlīdzekli”, un Hinājāna burtiski nozīmē “ceļotāji ar mazāku transportlīdzekli.” Lai gan daži saka, ka Hinājāna ir vienāda ar Teravādu, tā nav taisnība. Tas ir fakts, ko pieņem budistu sabiedrība pasaulē. Pēc viņu domām, pasaulē tagad pastāv tikai vienīgi Mahājānas budisms. Hinājānas budisms, kas arī attīstījās Indijā pēc Kunga Budas aiziešanas mūžībā, pasaulē šobrīd vairs nepastāv. Aplūkosim abas sīkāk.

 

Kas ir Mahājānas budisms

Mahājānas budisms reliģijā ieviesa dievības ideju. Buda kļuva par galveno dievību. Viņuprāt, arhati ir ierobežotāki nekā budas vai apgaismotas būtnes. Tā kā viņi uzskata Budu par dievību, viņi arī pielūdz viņu kā tādu. Mahājānas budisms mēģina savā veidā no jauna interpretēt ne visai skaidro doktrīnu. Mahājānas budisms tic Džātakas teiksmu versijām, kas apraksta Budas Šakjamuni pārdzimšanas no iepriekšējiem Bodisatvām. Mahājānas sekotāji uzskata, ka ir tūkstošiem budu, kas uzsāks universālās reliģijas. Viņi saka, ka pirms tam bija daudz vairāk budu un būs daudz vairāk arī pēc tam.

Mahājāna saka, ka ikviens var kļūt par Budu. Jo visi tiek svētīti ar Budas dabas faktoru, kas var veicināt Budas statusa sasniegšanu. Mahājāna uzskata, ka vienīgi Bodisatvas praktizēja desmit tālejošās attieksmes. Saskaņā ar Mahājānas budismu desmit tālejošās attieksmes ir dāsnums, prasme apieties ar līdzekļiem, pacietība, ētiska pašdisciplīna, garīga stabilitāte, priekpilna neatlaidība, nostiprināšanās, dziļa apziņa, ar dziļumu piepildīta lūgšana un savdabīga apziņa.

Mahājānas budisms atšķiras arī ar to, kā tas interpretē četras neizmērojamās attieksmes. Patiesi, tas māca praktizēt četras neizmērojamās attieksmes – mīlestību, līdzjūtību, prieku un nosvērtību. Tajā pašā laikā pastāv atšķirīgas šīs attieksmes definīcijas. Lai gan mīlestības un līdzjūtības definīciju ziņā starp Mahājānas un Hinājānas budismu pastāv saskaņa, attieksmē pret neizmērojamu prieku un nosvērtību ir zināmas atšķirības. Mahājāna neizmērojamu prieku definē kā vēlmi, lai citi gūtu prieku vai nepārtrauktas apgaismības laimi. Saskaņā ar Mahājānas budismu nosvērtība ir prāta stāvoklis, kurā nav pieķeršanās, atgrūšanas, – tas ir neitrāls.

11 07 15

 

Kas ir Hinājānas budisms?

Hinājānas budisms uzskata, ka Kungs Buda bija parasts cilvēks, tāpat kā visi pārējie. Viņi nepiedēvēja Kungam Budam nekādas dievišķas iezīmes. Hinājāna ievēro Pali kanona pamatprincipus. Hinājānas budisms uzsver četru cēlo patiesību un astoņkārtīgā ceļa nozīmi un svarīgumu. Tas ir iemesls, kāpēc tā pārstāvjus uzskata par sektu, kas cieši seko Budas mācībai. Hinājānas budisms apgalvo, ka pirms kļūšanas par Budu tiek iets pa Bodisatvas ceļu. Hinājānas budisms netic, ka tikai Bodisatvas praktizēja desmit tālejošās attieksmes. Hinājāna garīgo stabilitāti, prasmi apieties ar līdzekļiem, ar dziļumu piepildītu lūgšanu, nostiprināšanos un dziļu izpratni aizstāj ar atsacīšanos, uzticību vārdam, apņēmību, mīlestību un nosvērtību desmit tālejošajās attieksmēs. Hinājāna vispār neiedziļinās Budas dabas faktora detaļās. Hinājānas budisms atšķiras arī ar četrām neizmērojamajām attieksmēm. Patiešām – tas māca praktizēt četras neizmērojamās attieksmes – mīlestību, līdzjūtību, prieku un nosvērtību. Tajā pašā laikā tam ir atšķirīgas šīs attieksmes definīcijas. Hinājāna neizmērojamu prieku definē kā priecāšanos par citu laimi bez greizsirdības. Hinājānas budisms nosvērtību definē kā līdzjūtības, mīlestības un prieka rezultātu.

 

Kāda ir atšķirība starp Mahājānas un Hinājānas budismu?

  • Mahājāna burtiski nozīmē “ceļotāji ar lielāku transportlīdzekli”, un Hinājāna burtiski nozīmē “ceļotāji ar mazāku transportlīdzekli”.
  • Mahājāna pieņem Kungu Budu kā dievību, savukārt Hinājānas budisms nepieņem šo dievišķības piedēvēšanu Kungam Budam. Viņi tic, ka Kungs Buda ir parasts cilvēks.
  • Kamēr Hinājāna cenšas sekot Kunga Budas sākotnējai mācībai burtiskā veidā, Mahājāna sniedz savu interpretāciju Kunga Budas mācībām.
  • Mahājāna saka, ka ikviens var kļūt par Budu. Tas izriet no tā, ka visi tiek svētīti ar Budas dabas faktoru, kas var veicināt Budas statusa sasniegšanu. Hinājāna vispār neiedziļinās Budas dabas faktoru detaļās.
  • Mahājāna uzskata, ka tikai Bodisatvas praktizēja desmit tālejošās attieksmes. Hinājānas budisms nepiekrīt šim uzskatam. Saskaņā ar Mahājānas budismu desmit tālejošās attieksmes ir dāsnums, prasme apieties ar līdzekļiem, pacietība, ētiskā pašdisciplīna, garīga stabilitāte, priekpilna neatlaidība, nostiprināšanās, dziļa apziņa, ar dziļumu piepildīta lūgšana un savdabīga apziņa. Hinājāna garīgo stabilitāti, prasmi apieties ar līdzekļiem, ar dziļumu piepildītu lūgšanu, nostiprināšanos un dziļu apziņu aizstāj ar atsacīšanos, uzticību vārdam, apņēmību, mīlestību un nosvērtību.
  • Lai gan abas sektas tic neizmērojamajām attieksmēm, tam ir dažādas prieka un nosvērtības definīcijas.

Šīs ir būtiskās atšķirības starp abām budisma sektām, proti, Mahājānas budismu un Hinājānas budismu.

 

Ievietots 15.07.2011

https://www.differencebetween.com/difference-between-mahayana-and-vs-hinayana-buddhism/

Tulkoja Jānis Oppe