Марина Татищева - НЕЙРОННЫЕ ЗАРЯДЫ И СОБЫТИЙНОСТЬ

Marina Tatiščeva - NEIRONU LĀDIŅI UN NOTIKUMĪBA

20 07 30

Autors Marina Tatiščeva

 

Dārgie draugi, rakstu par neironiem uzrakstīju, balstoties uz metodi, ko izstrādājuši Stass un Juļa dzīves situāciju un veselības koriģēšanai. Metode “Noturīgu neironu tīklu formēšana”. Šajā metodē ietilpst vairāki etapi, tie ir – Neironu tīkla izlādēšana; Neironu tīkla jaunu lādiņu audzēšana; NT pārrakstīšana; NT uzlādēšana.

12. gada beigās atklājās vīzija, nedaudz iegremdējoties sevī. Sākumā ar aizvērtām acīm parādījās neironu tīkla telpas attēls. Sākumā es nesapratu, ko redzu, tikai paejot laikam, uzzināju, ka redzu neironu tīkla kustību. Toreiz mani nenodarbināja jautājums – vai tas ir mans neironu tīkls vai vispārējais? Tāpēc ka uz violetas enerģijas fona redzēju mirdzošus kanālus.

Man patika ilgi atrasties šajā telpā, jo tā mani piesūcināja. Deva tādu impulsu, ka gribējās lidot. Taču neaizdomājos, kas notiek, neredzēju pašu neironu kustību, kā savienojas mirdzošie impulsi.

Tagad jau vairākus gadus vēroju kustību. Īpaši tas ir redzams naktī; ja aiz loga ir mēness un griestu telpa ir viegli apgaismota, tad ar atvērtu skatienu redzams, ka viss vibrē. Redzami tumši kanāli un mirdzoši punkti, kas kustas un saplūst, pievelkot cits citu. Tā ka tagad patiešām zinu, ka neironu tīkls kā tīmeklis caurauž visu telpu, nevis tikai atrodas mūsu galvas un muguras smadzenēs.

Iemiesojumā, izdzīvojot dažādus dzīves notikumus, cilvēks savā iekšienē formē visu savu, vēlamo un nevēlamo, stāvokļu, kuri ierakstās ķermeņa neironu tīklā no savas Dzimšanas momenta līdz momentam Tagad, ierakstu. Šo lādiņu-ierakstu nodošana notiek pēc principa, kad nesēja spēcīgāks elektromagnētiskais lauks iedarbojas uz uztvērēja vājāku elektromagnētisko lauku, tādas ir Mātes un Bērna savstarpējās attiecības.

Cilvēka personība formējas no programmu un uzvedības šablonu kompleksa šo pašu lādiņu-notikumu iedarbībā, kas pakāpeniski, no gada uz gadu nogulstas neironu tīklā kā noteikts pozitīvs vai negatīvs lādiņš, kuru var definēt kā vēlamu vai nevēlamu stāvokli, ietekmējošu veselību, sociālās un starppersonu savstarpējās attiecības.

Dzīvojot savu dzīvi visdažādāko situāciju iedarbībā, šie neironu Lādiņi tikai pastiprinās no dzīves notikumiem, kas atkārtojas un kuru projekcija nāk no bērna neironu tīkla, ierakstīta kopš piedzimšanas, FORMĒJOT TURPMĀKO DZĪVI AR NOTEIKTIEM NOTIKUMIEM.

Pieņemsim, ka bērnībā ir saformējies Izbīlis vai bailes dažādu apstākļu dēļ. Notikums, kurš ielika pamatu noteiktam stāvoklim, ierakstās bērna neirona tīklā un tūlīt pat formē noteiktas kvalitātes Lādiņu, kas nekavēsies saņemt atsitienu pie attiecīgiem apstākļiem.

Šie neironu lādiņi, no vienas puses, gaida, kad nodārdēs pērkons, tas ir, atrodas gatavībā ģenerēt impulsu un uzsprāgt kā nelabvēlīgs stāvoklis. Bet, no otras puses, paši ar savu gatavību pievelk līdzīgu neironu lādiņu.

Un kas mums iznāk? Mūsu kopš bērnības ierakstītais (vai gēnu līmenī ieliktais no iepriekšējiem iemiesojumiem, atnācis pa dzimtas kanāliem) neironu Lādiņš formē noteikta notikuma montāžu. Mūsu gadījumā, ja bērnam ir saformējies Lādiņš-izbīlis vai Lādiņš-bailes ķermeņa neironu sistēmā, tad šis Lādiņš pievilks identisku Lādiņu visas dzīves garumā, kamēr to neizvāks no neironu tīkla. Citiem vārdiem – neatbrīvosies!

Neironu lādiņi laika garumā kļūst kompleksi, apaugot ar arvien jaunām un jaunām komponentēm. Šie paši lādiņi arī gēnu līmenī tiek nodoti dzimtas ietvaros un, jau piedzimstot, ierakstās bērna ķermenī. Katra nākamā paaudze šos lādiņus izkropļo jau ar saviem dzīves laikā iestrādātajiem lādiņiem, un tādā veidā tiek nodrošināta paaudžu cēloņsakarība (karma).

Izvācot no sevis lādiņu un pašu uz šī lādiņa pamata saformēto sistēmu, mēs tādā veidā izvācam konkrētā stāvokļa nodošanu nākamajām paaudzēm un mainām karmu.

Nodošana notiek caur viļņveidīgu impulsu no vecāku neirona tīkla uz bērnu neirona tīklu, neatkarīgi, vai jūs to vēlaties vai ne – tā ir ierīkota sistēma. Tāpēc no paaudzes uz paaudzi tiek pārdzīvots viens un tas pats.

Un tas, kas ar cilvēku notiek pašlaik, par 80% ir darbs no visu iepriekšējo paaudžu puses; viņas gēnu līmenī ir nodevušas savus lādiņus ar visdažādākajiem kvalitatīviem un ne pārāk stāvokļiem, ar nelielu variāciju daļu.

Vākt prom no bērniem un tīrīt sistēmas neironu tīklu ir veltīgi, kamēr no vecākiem nav aizvākti šie paši nevēlamie Lādiņi. Gadiem ejot, bērnam formējas noturīgāks psihiskais stāvoklis, un, ja neaizvāc Nelabvēlīgo Neironu no māmiņas (labāk no abu vecāku) tīkla, tad bērna dzīve var kā zem kopējamā papīra kļūt par vecāku dzīves atkārtojumu ar personiskām variācijām. Pats šo lādiņu nodošanas process ir dabisks nodošanas process neapzinātas dzīvošanas līmenī un ir nemainīgs. Izņemot…

Izņemot apzinātu atbrīvošanos no nelabvēlīgu Lādiņu – tie tālākajā noteiks nelabvēlīgus dzīves notikumus – ieraksta neironu tīklā.

Neironu tīklu var attīrīt ar dažādām metodēm un piesūcināt ar labvēlīgiem Lādiņiem, audzējot jaunas neironu šūnas, ar jauniem Ierakstiem, nepieciešamiem veselībai, sociālajai adaptācijai, harmoniskām starppersonu attiecībām utt., kas pievilks labākus dzīves notikumus.

Un veco ierakstu aizvietošana neironu tīklā ar jauniem ierakstiem reducējas uz visu savu nevēlamo stāvokļu nonullēšanu.

Tās var būt Bailes (no nāves; zaudējuma; naudas trūkuma utt.), izbīlis, sāpes un pārestības, nepiepildītas gaidas un hipertrofēts pienākuma jēdziens, visi nolieguma veidi (apzināti un neapzināti). Visi tie mūsu stāvokļi, kas sarežģī dzīvi, ienesot nelabvēlīgu korekciju veidojošajās notikumu situācijās.

Šablons, pēc kura nelabvēlīgie lādiņi tiek aizvietoti ar pozitīviem, var noritēt ar dažādām variācijām (pēc apziņas līmeņa).

Eksistē dažādi paņēmieni, kā izmainīt ierakstus neironu tīklā.

Var ar “Vēlējuma” un “Vizualizācijas” metodi, mandalu zīmēšanas metodi un caur digitālu nesēju. Ar Prānas elpošanas metodi.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2566937040219767&id=100007104886662

Izrediģējusi N. Koteļņikova

N. Koteļņikovas komentārs:

Lai kas tas nebūtu – neironu lādiņi vai Apziņas Tīkls, Neiroloģiskais Matricas Tīkls vai Dzimtas egregors, tas ir tas, caur ko mūsu apziņa rada un materializē savu telpu un laiku. Mūsu apzināts skatiens jau rada, mūsu doma šo redzējumu bagātina ar savu neatkārtojamo rakursu “es tā redzu”, ar savu redzes viedokli. Tā darbojas mūsu apziņa kopā ar mūsu enerģiju.

Visas mūsu prakses ir uzlādētas, lai pārveidotu šos tīklus, dziedinātu un atjaunotu. Visi mūsu seansi ar Diženo Dievieti un Saules Brālību strādā caur šiem Apziņas Tīkliem, kuru, kā ir teicis Drunvalo Melhisedeks, ir tik, cik dzīvu būtņu sugu eksistē uz planētas, tas ir, vairāki miljoni. Un, ja kādai dzīvu būtņu sugai ir saglabājies tikai viens pāris – vīrišķais un sievišķais īpatnis –, viņiem ir savs Apziņas Tīkls, kurš aptver visu planētu…

Labi, ka mums sāk translēt jaunas zināšanas. Svarīgi, lai tās atrastu savu lasītāju, un, iespējams, kādam nepieciešams izlasīt šo tekstu, lai viņu turpinātu uzvedināt no augšas uz jauniem atklājumiem apziņas jomā.

 

Pievienots 30.07.2020

http://www.sanatkumara.ru/stati-2020/neyronnie-zaryadi-i-sobitiynost

Tulkoja Jānis Oppe