Евгения Горева Какие тайны открывает астрология о прошлых жизнях и душе человека

Jevgēnija Goreva - Kādus noslēpumus atklāj astroloģija par cilvēka iepriekšējām dzīvēm un dvēseli

17 05 03 01

Iepriekšējās dzīves un astroloģija ir tiešā veidā saistītas savā starpā, līdzīgi scepterim un varas ābolam Cilvēka rokās.

Astroloģija kā zinātne sniedz atbildes:

 • par mūsu Dvēseles plānu uz šo iemiesojumu, par tā izvēršanas termiņiem;
 • par uzdevumiem, kurus atnācis izpildīt mūsu Gars, un instrumentiem, kuri viņam šim nolūkam ir;
 • ar kādiem savas pagātnes talantiem un iestrādēm mēs varam rēķināties;
 • kādas iepriekšējo parādu un kļūdu astes stiepjam sev līdzi – varbūt ne pirmo iemiesojumu.

Bet reinkarnacionika caur atmiņu padara šo informāciju ārkārtīgi personīgu cilvēkam, viegli uztveramu un pieejamu izmantošanai.

 

Astroloģija pati par sevi – tas ir labi, bet kopā ar reinkarnacioniku – labāk

Tāpat kā daudzi manas paaudzes pārstāvji, kuru jaunība sakrita ar spēcīgo ezotērisko vilni 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā, es tiecos uz garīgo zināšanu krāšanu un to atdošanu cilvēkiem, labumam.

Lasīju, apguvu, praktizēju, sludināju, iedvesmoju… Noteiktā brīdī parādījās izpratne un vēlēšanās realizēties profesionāli, balstoties uz iegūto zināšanu un prasmju pamata.

Vispiemērotākā man šajā sakarā izrādījās astroloģija. Tieši tā kļuva man par to drošo salu, caur kuru plūst citu zināšanu strāvojumu un virzienu upes.

Šogad es biju plānojusi atzīmēt “sudrabkāzas” starp mani un astroloģiju. Taču tieši pašlaik negaidīti mūsu pārī parādījās trešais un nebūt ne liekais – reinkarnacionika.

Tas ir tieši tāds gadījums, kad tikko iegūtās zināšanas un prasmes it kā kopīgās ainas trūkstošais fragments nostājas savā vietā un no tā tavas iespējas pieaug, bet realizācija kļūst pilnīgāka un adekvātāka.

Sk. arī Kā savstarpēji saistītas ir astroloģija un iepriekšējās dzīves.

 

Kas man pietrūka astroloģijā

Nebija tā, ka es astroloģiju uzskatīju par 100% izziņas un prognozēšanas metodi, bet nu noteikti – par pietiekami efektīvu daudzās situācijās.

Vismaz vispārīgā notikumības viļņa raksturu, vai tas būtu konkrēts cilvēks, pilsēta vai valsts, tā apraksta teicami un ar bagātām abstraktām niansēm.

17 05 03 02

Nopietna problēma ir astroloģijas simbolu adaptācija konkrētai situācijai, kā arī informācijas nogādāšana klientam – tā, lai viņa, šī informācija, būtu viņam saprotama un noderīga.

Tas ir, speciālists astrologs vienmēr ir norūpējies par tulkojumu no astroloģiskās simbolikas valodas uz klausītāja konkrētās dzīves un konkrēto smadzeņu valodu.

Un man šis uzdevums ilgus gadus palika līdz galam neatrisināts, būdams zināma astroloģiskās metodes vājā vieta.

Lūk, atnāk pie manis klients, kurš vēlas dabūt savu horoskopu, tālāk situācija veidojas tā:

Es-astroloģe:

 • interesējos, ko viņš par sevi grib zināt, kāda informācija viņam vajadzīga;
 • veicu izskaitļojumus;
 • aprakstu situāciju, cenšos piemeklēt tēlus un piemērus, maksimāli piemērotus klientam, un nogādāt klausītājam maksimāli saprotami;
 • sniedzu rekomendācijas, cenšos runāt klienta valodā un ietilpināt tās viņas dzīves situācijās.

Klients:

 • klausās (it kā) un māj ar galvu (tātad piekrīt, tātad esmu malacis – esmu trāpījusi);
 • kaut ko uztver (es tā ceru…);
 • dažreiz sniedz atgriezenisko saiti (nu, paldies Dievam), tātad saprot;
 • atcerēsies un izmantos iegūto informāciju (nu, kaut vai neilgi).

17 05 03 03

 

Un, lūk, ne tik sen es izpētīju un sāku aktīvi praktizēt reinkarnacioniku, kā arī veikt seansus un konsultācijas ar citiem cilvēkiem, izmantojot šo metodi darbam ar dziļo atmiņu.

Sk. arī Astroloģijas mācīšana caur atmiņām no pagātnes dzīves.

Un, lūk, kas mani uzreiz iepriecināja: atbildes uz tiem jautājumiem, kurus cilvēks uzdeva man kā astroloģei un kurus es, piemeklējot vārdus vienā vai otrā pieejamības pakāpē, piegādāju, darbā ar atmiņu klients iegūst patstāvīgi.

Un atbilde atnāk tādos tēlos un situācijās, kuras viņam ir saprotamas, un tādā apzinātības līmenī, kādam viņš pašlaik ir gatavs. Tas ir, astroloģiskās metodes vājo vietu reinkarnacionika kompensē.

Kad cilvēks strādā atmiņas laukā, viņš no turienes saņem enerģiju un informāciju tiešā veidā, nepastarpināti. Ko tādu viņš vairs neaizmirsīs, jo tas ir viņa iekšējais notikums, viņa iekšējā apzināšanās un atklāsme.

 

Reinkarnacionikas priekšrocības

Man ir draugi, kuri tika vērsušies pie manis kā pie astroloģes, un pēc tam viņiem bija iespēja iepazīties ar reinkarnacionikas metodi.

 

Marijas gadījums: vecs vīrs sievietes ķermenī

Šai dāmai galvenais dzīves uzdevums ir atklāt savas sākotnes, noteikt, no kurienes viņa nāk, saprast un sākt balstīties uz savām dziļajām bāzes programmām.

Tā kā Maša sen nodarbojas ar garīgām praksēm un lieliski saprot zīmju un tēlu valodu, tad es kā astroloģe viņas iekšējos dzinuļus aprakstīju tēlaini, kā veca vīra un bērna pāri (savienojumu Saturns-Mēness).

Dīvains ekscentrisks vecs vīrs, kuram piemīt neparasti talanti, iesīkstējis savās idejās. Un mazulis viņam uz rokām, tīrs, naivs, kurš dzīvi pieņem emocionāli, ir atvērts visiem tiešiem iespaidiem.

17 05 03 04

Es ilgi draudzenei aprakstīju šo tēlu, tā jēgu, tā nozīmi, tā iespējas un liku priekšā variantus, kā to izmantot. Man personīgi bija sajūta, ka mana informācija tika uztverta un iegāja Mašas iekšējā pasaulē kā darba instruments.

Cik pārsteigta gan es biju, kad pēc dažiem mēnešiem Marija, mācoties Reinkarnacionikas Institūta 1. kursā, ar reinkarnacionikas metodi pētot savas dvēseles iekšējās programmas, patstāvīgi atrada tur vecā vīra un bērna dubulto tēlu.

To, ka es pavisam nesen šo pārīti jau tiku parādījusi, viņa nemaz neatcerējās. Un praktiski viens pret vienu pēc jēgas, tikai aprakstot savas iegremdējumā izdzīvotās emocijas un atklāsmes, atkārtoja man manus nesenos vārdus.

Tajos bija pārdzīvojumu dziļums, bija jēga, ietilpināta viņas iekšējo programmu sistēmā, bija paņemta arsenālā praktiskā vērtība.

Lūk, paraugieties: informāciju cilvēks ir saņēmis vienu un to pašu, bet dažādos veidos. Tikai manis-astroloģes teiktais cilvēkam palika ārējās informācijas līmenī un, kā bieži mēdz būt tādā gadījumā – pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā.

Bet reinkarnacioniskās iegremdēšanās procesā pārdzīvotais pārvērtās par savu iekšējo pieredzi, dzīvu un darbīgu, un tādēļ – saudzīgi glabājamu atmiņā.

Sk. arī Reinkarnacionika – Jaunās Ēras instruments.

 

Alises gadījums. Kā siet un atsiet Mēness Mezglus

Katram cilvēkam ir tā sauktais dzīves attīstības vektors, kuru simbolizē horoskopa Mēness Mezgli, tas parāda:

 • īpašības, jau sastrādāts, un dzīves sfēras, jau apgūtās;
 • un perspektīvo attīstības virzienu, ceļu, kurā cilvēku gaida attīstība, atjaunošanās.

Es-astroloģe Alisei skaidroju, ka viņai perspektīvs virziens dzīvē ir patstāvība, radoša degsme, aktīva iekšējo emociju paušana; no tām dzimst viņas personības patstāvīga realizācija.

Prioritārs ir Saules ceļš, pastāvīgi meklējumi, talantu atvēršana, pastāvīga sevis pārvarēšana, transformācija.

17 05 03 05

Un otrādi – stabilitāte, bezrūpība un materiālais komforts – tas ir mazākās pretestības ceļš, šīs īpašības ir tikai atpūtas periodiem, tajās nav attīstības, nav atjaunošanās.

Dvēsele neko nemācās uz šī ceļa, nāk tikai atkārtojumi, un no tā seko dzīves enerģijas dzišana.

It kā saprotami skaidroju, ar piemēriem, arī meitene ir gudra un talantīga, taču dzīvi ved pa lejupejošu ceļu.

Ar pieprasījumu-nodomu ieraudzīt dzīvi, kuras pieredze ir visaktuālākā viņas radošajai attīstībai, ievedu Alisi iegremdējumā pagātnes dzīvē.

Tajā dzīvē viņa bija puisis-romantiķis, kuram kopš bērnības ļoti patika grāmatas par jūrām, kapteiņiem, pirātiem. Un kurš kopš bērnības sapņoja doties jūras braucienā.

Reiz stingrais un pragmatiskais tēvs konstatēja pusaudža dēla atkarības un skarbi viņam pateica: “Nemuļķojies, dēls. Nekādu jūru, nekādu briesmu un muļķīgu piedzīvojumu! Tas nav priekš tevis!”

Un zēns pazemīgi paslēpa savas grāmatas lādē un ļāva sapnim nodzist.

Tā vietā, lai paaugtos, nobriestu un aizietu no vecāku mājām, kā arī bija dvēseles ieplānots, tā vietā, lai ietu savu ceļu, aktīvi izpaustos, patstāvīgi pārvarētu grūtības, tā vietā, lai dzīvotu kaislībās un emocijās, aktīvi izzinātu sevi un pasauli, viņš vienkārši pakļāvās vecāku gribai.

It kā ripojot pa svešu lēmumu sliedēm, kļūst par klerku un visas savas dienas vada garlaicīgā kantorī. Toties viņam ir stabilitāte, nodrošinātība un drošība.

Taču, kad cilvēks iet pēc lejupejošas programmas, viņš pakāpeniski tērē savu sākotnējo enerģiju, nesaņemot jaunu. Tāpēc tā cilvēka dzīve bija neilga un skumīga: vientulība, dilonis un nāve diezgan jaunā vecumā.

Bet, kad mēs ieskatījāmies Alises pašreizējās dzīves plānošanā, tad konstatējām, ka uz šo iemiesojumu ir pārnācis un aktuāls savas personības realizācijas neizpildītais plāns. Kā arī konstatējām, cik tālu viņa ir attālinājusies no savas ieplānotās trajektorijas atkal.

17 05 03 06

Alise, atminējusies to dzīvi, Dvēseles acīm ieraudzījusi pieļautās kļūdas un augsto cenu, kāda par tām tika samaksāta, pilnīgi jaunā veidā apzinājās savu dzīves kustības vektoru un nepieciešamību tam sekot.

Seansa laikā izpratne viņas iekšienē nostiprinājās:

 • emociju līmenī,
 • jēgas līmenī,
 • apzināšanās līmenī.

Un es ļoti ceru, ka no jauna pārdzīvotā pagātnes dzīves pieredze palīdzēs meitenei pakāpeniski iztaisnot dzīves pašreizējo trajektoriju, jo paņēmienus to izdarīt taču mēs arī atradām iegremdēšanās procesā.

 

Speciālist, tu jau esi apguvis reinkarnacioniku?

Tādējādi es varu priecāties, cik ļoti mans jaunais instruments – reinkarnacionikas metode – papildina jau sastrādāto astroloģijas profesionālo prasmju sistēmu, cik saprotami var kļūt mani paskaidrojumi.

It kā es cilvēkam piedāvāju atmiņas burvju teleskopu, un viņš skatās, kas ir tur, viņa personīgās debess konkrētajā vietā, un no kurienes tas ir radies. Kādēļ un kāpēc.

Tādā gadījumā astroloģija un reinkarnacionika attiecas viena pret otru kā informācija un pieredze. Pieredze – tas ir, kad tu pats izdzīvoji, sajuti, saprati jēgu vai atminējies, kā tas reiz notika.

Protams, astrologs, kurš pārvalda reinkarnacionikas metodi, var par ass virzienu padarīt astroloģiju, bet darbu ar atmiņu izmantot kā papildu instrumentu vai kā bonusu.

Bet var būt arī otrs variants: pamata metodika jums būs darbs ar dziļo atmiņu, bet astroloģija – tikai nomērķēšanas paņēmiens.

17 05 03 07

Un es vēršos pie citiem garīgo sfēru speciālistiem, jo taču izlasītajā rakstā daudzi no jums spēs pēc jēgas vārdu “astroloģija” nomainīt ar sava profesionālās darbības virziena nosaukumu.

Iespējams, arī jums reinkarnacionika ir tieši tā metode, kuras jums pašlaik trūkst, lai papildinātu jūsu darba efektivitāti?

Tas instruments, lai palīdzētu cilvēkiem, kurš var kļūt par katalizatoru jūsu profesionālo pūļu kvantitātes pārejai cilvēku, kuri nāk pie jums pēc palīdzības, pozitīvu iekšēju izmaiņu kvalitātē?

Jo, kad atrodi paņēmienu kaut ko izdarīt labāk, vieglāk, pilnīgāk, jūties ja ne Radītājs, tad kā minimums foršs meistars savas un citu cilvēku dzīves uzlabošanā.

 

P.S. Jūs interesē ar astroloģijas un iepriekšējo dzīvju palīdzību uzzināt savas iestrādes un dvēseles uzdevumus?

Jevgenija Goreva

Jevgēnija Goreva

Vietnes “Uz dvēseles spārniem” autore, reinkarnacionikas konsultante, Reinkarnacionikas Institūta kapteine. Ritmoloģe, astroloģe, dzejniece, rokdarbu (handmade) meistare

gor-evgeniya.ru/

 

Pievienots 03.05.2017

https://journal.reincarnationics.com/reinkarnatsionika-dlya-astrologa/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe