Алеся Егорова Как пробить финансовый потолок, посмотрев прошлую жизнь

Aļesja Jegorova - Kā izlauzties cauri finanšu griestiem, paraugoties uz pagātnes dzīvi

20 06 10 01

Vai jums ir bijuši tādi momenti, kad jūs mēģinājāt nopelnīt vairāk par noteiktu summu, taču nekas neizdevās?

Šķēršļi vieni pēc otriem bira uz jums nepārtrauktā straumē, nedodot iespēju pārvarēt savu naudas robežu?

Tamlīdzīga parādība nav nekas cits, kā finanšu griesti. Jums var būt darbs, jūs varat eksperimentēt ar dažādiem peļņas variantiem, pat attīstīt savu biznesu, taču viss velti.

Laika gaitā jūs skaidri redzat, ka naudas no tā vairāk nekļūst.

Pie manis uz konsultāciju atnāca vīrietis, kurš atdūries finanšu griestos un nekādi nevar caur tiem izlauzties. Dažādi treniņi pilnīgi neko nav palīdzējuši, kā arī visi viņa mēģinājumi situāciju izmainīt.

Tikko kā viņš nopelna noteiktu naudas summu, visi viņa tālākie finanšu plāni brūk.

Pirms iegremdēšanās iepriekšējās dzīvēs noskaidrojam, ka vīrietis baidās pazaudēt visu, kas viņam ir, arī lielu naudas summu.

Viņam pašam ir aizdomas, ka tādas situācijas pirmcēlonis patiešām neatrodas šajā dzīvē. Kaut gan vecāki, vēlot viņam labāko un vadoties pēc tā, kā izprata dzīvi, bērnībā un pusaudža vecumā paspēja iedvest viņam ierobežojošus priekšstatus.

Taču šie priekšstati ātri nostrādāja, un tie neietvēra sevī bailes pazaudēt daudz naudas. Arī ierobežojošu dzimtas programmu nebija. Tāpēc dodamies ceļojumā uz iepriekšējām dzīvēm, lai atrastu šo baiļu pirmcēloni.

Sk. arī Mana 20. gadsimta pašas bagātākās sievietes dzīve[1]

 

Visas ražas zaudējums

Iegremdējumā atklājas dzīve vīrieša ķermenī; viņš dzīvoja ciemā aptuveni XVIII gadsimtā un bija tajos laikos diezgan pārticis. Viņš visu sasniedza ar savu darbu, bija ļoti saimniecisks, prata pelnīt un saglabāt naudu.

20 06 10 02

Vīrietim bija laimīga ģimene, lieliska sieva un divi bērni. Dzīve ritēja mierīgā gultnē, kamēr nenotika tā, ka viņš zaudēja visu ražu.

Vainīgi tur bija sarežģīti laikapstākļi, kuri negaidot atņēma zemniekam visu, kurā viņš bija ieguldījis spēkus un laiku.

Šī situācija radīja lielu stresu cilvēkam, kurš tik daudz strādāja. Viņš jutās neaizsargāts un bezspēcīgs apstākļu priekšā, kurus viņš nevarēja ietekmēt. Tajā brīdī viņā iemājoja bailes zaudēt visu, kas viņam bija.

Izveidojusies situācija prasīja jaunus risinājumus, meklējot, kā nopelnīt, jo vajadzēja taču barot bērnus un kaut kā izdzīvot tādos apstākļos. Pēc apspriešanās ar sievu vīrietis nolēma ķerties pie kandžas izgatavošanas un pārdošanas.

Tā bija nelikumīga darbība, par kuru draudēja naudas sodi, taču diezgan ienesīga. Kandža bija nepieciešama pilsētas krogos, kas atradās netālu no ciema. Risks bija liels, bet neko citu vīrietis tajā brīdī izdomāt nespēja.

 

Aplaupīšana

Viņš periodiski gatavoja kandžas partijas un ratos patstāvīgi veda uz pilsētu. Saimniecības vadīšanu vīrietis nepameta, bet sāka apvienot jau divas darbības.

Protams, viņa ienākumi strauji izauga, un, neraugoties uz labu ražu nākamajos gados, ideja par kandžas ražošanu un piegādi krogiem turpināja dzīvot un priecēt viņu ar lielām naudas summām.

Viņš lieliski apzinājās arī visus riskus, saistītus ar tādu darbību, taču atteikties vairs negribējās. Bailes zaudēt ražu un visu, kas viņam uz to brīdi bija, bija stiprākas par riskiem un spieda uz avantūru ar kandžu.

Šīs bailes pastiprināja vēl kāda situācija. Atgriežoties no pilsētas ar lielu naudas summu no kandžas pārdošanas, vīrietis sadūrās ar laupītājiem, kuri momentā atņēma maku ar monētām un aizauļoja, atstājot viņu bez nekā.

20 06 10 03

Pretoties nebija nekādas jēgas. Galvā skaidri skanēja frāze: “Maks vai galva.” Tāpēc izvēles nebija, un viņš nekurnot atdeva visu naudu.

Šis gadījums neizraisīja tik lielu nožēlu kā reiz zaudētā raža, taču pastiprināja bailes zaudēt visu, kas bija, papildinot ar bailēm zaudēt lielu naudas summu.

Situācija ar laupītājiem zemnieku neapturēja, un viņš turpināja apgādāt krogus ar kandžu. Tikai turpmāk izvēlējās pilnīgi drošu, kaut arī tālu ceļu.

Bez tam viņš pārtrauca braukāt pats, bet apvienojās ar citiem vīriešiem, kuriem arī darīšanu dēļ vajadzēja uz pilsētu.

 

Dzīves analīze un plānošana

Telpā starp iemiesojumiem kļuva skaidrs, ka situācija ar neražu nebija ieplānota. Tas patiešām bija nepārvaramas varas notikums, kurš ienesa savas korekcijas.

Ja vīrietis nesāktu nodarboties ar kandžu, ģimene ciestu badu un vēlāk nomirtu bērni. Tāpēc tāda darbība bija vienīgā pareizā izeja tajos apstākļos un iespēja atbrīvoties no bailēm zaudēt visu, kas ir.

Situācija ar laupītājiem to skaidri parādīja: vīrietis iemācījās saglabāt to, ko viņš nopelnīja. Par to liecināja maršruta izmainīšana un braucieni ar citiem cilvēkiem.

Taču ražas zaudējums bija tik negaidīts un stresu radošs notikums tajos laikos, ka Dvēsele saglabāja atmiņu par šo situāciju un kopā ar to arī par pašu monētu zaudējumu, kuras atņēma laupītāji.

Sk. arī 5 naudas bloki un kā no tiem atbrīvoties.

20 06 10 04

Atklātajā iemiesojumā Dvēsele iemācījās atrast izeju pašās sarežģītākajās situācijās, riskēt, meklējot risinājuma ceļus jebkurās grūtībās.

 

Bet vai šīs bailes ir vajadzīgas tagad?

Pašreizējās dzīves plānošanas momentā atklājās, ka bailes zaudēt visu, kas ir, un lielu naudas summu, ir pilnīgi nevajadzīgas un ļoti traucē realizēt daudzus uzdevumus.

Tieši šīs bailes neļāva līdz šodienai nopelnīt tik daudz naudas, cik gribas. Bija bailes zaudēt visu: naudā ieguldīto laiku; laiku projektam, kurā tā tika ieguldīta.

Šo baiļu pirmcēloņa apzināšanās ļāva tās transformēt un atbrīvoties no nevajadzīgajām enerģijām, nomainot tās ar pārliecību un ticību sev.

Vēl jo vairāk, ka vīrietim atklājusies dzīve izrādījās ļoti resursu bagāta, jo viņš taču ieraudzīja un izdzīvoja situācijas, kurās tika galā ar grūtībām.

Sk. arī Kā iztīrīt savu naudas kanālu un ielaist savā dzīvē pārpilnību?[2]

 

20 06 10 05

Tagad šajā dzīvē viņam priekšā nav šķēršļu dabūt jebkuru naudas summu. Pati lielākā balva man bija viņa vārdi nedēļu pēc konsultācijas:

Manī vairs nav šo baiļu, viss ir nostājies savās vietās, viss ir nokārtojies, un es nejūtu iekšējus pārdzīvojumus naudas dēļ.

Ja jūs redzat, ka nevarat nopelnīt vairāk, uzreiz meklējiet tādas situācijas pirmcēloni. Ne vienmēr tās ir pārliecības, mums bērnībā vecāku nodotas, vai jūsu negatīva šīs dzīves pieredze.

Ietekmēt var dzimtas programmas, kā arī kādas iepriekšējo iemiesojumu situācijas, par ko jūs pārliecinājāties, izlasot šo gadījumu. Atrodiet cēloni, novērsiet sekas un esiet laimīgi! Jums ir atvērtas visas durvis, un izvēle ir jūsu.

 

P.S. Jūs jau izlauzāties cauri saviem finanšu griestiem un tikāt skaidrībā ar to pirmcēloņiem?

Alesja Jegorova

Aļesja Jegorova

Reinkarnacionikas konsultante, transformācijas koučs, žurnāla “Reinkarnacionika” korespondente

https://www.instagram.com/alesya.yegorova/?hl=ru

 

Pievienots 10.06.2020

https://journal.reincarnationics.com/kak-probit-finansovyj-potolok-posmotrev-proshluyu-zhizn/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/dazadi/11-dazadi/2733-maija-sceglova-mana-pagatnes-dzive-ka-xx-gadsimta-pasai-bagatakajai-sievietei (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/2249-jelizaveta-zaleska-ka-iztirit-savu-naudas-kanalu-un-ielaist-sava-dzive-parpilnibu (Tulk. piezīme)