Elvita Rudzāte - Vai nebūtu godīgi, ja notiktu dabīgā atlase?

09.04.2020

Justīne jautā: Vai dvēsele ir tā, kas vēlas apgūt mācību stundas vai tomēr gars? Jo pēc idejas bērna gars saprot visu. Šis jautājums radās tad, kad lasīju Lūles Vīlmas grāmatu. “Ja gars atnāk dzimumšūnu saplūsmes laikā, kas notiek dažas stundas pēc kopošanās, vecāki parasti guļ. Gars nezina, ka dienā cilvēks strādā, bet naktī aizmieg. Viņš redz, ka to neviens negaida, nesauc, sastopas ar mēmu vienaldzību un iemanto pirmos stresus – mani negaida, mani nevēlas, mani nemīl.” “Gars zina, ka mīlestībā ir izvēlējies savus vecākus, un viņa izvēle ir svēta.”

Elvita Rudzāte atbild: Gars ir ideja, radošais, saprātīgais, virzošais spēks. Ja mēs vēlam labu, mēs ātri virzāmies uz priekšu. Ja mēs esam nelabvēlības pilni, mēs stāvam vai riņķojam uz vietas, lai atrastu pareizo ceļu. Lai Gars varētu virzīties uz priekšu, viņam nepieciešama Dvēsele. Ja Dvēsele ir pozitīva, tad tā paskubina no aizmugures, nedod miera, liek iet uz priekšu. Dvēsele ir izziņa, kas strādā ar ideju. Dvēsele ir kā augsne, kurā lemts veidoties augam. Ķermenis ir šis augs.

Dvēsele un gars ir vienoti. Līdzībās runājot, gars ir galva un dvēsele ir kakls. Vai jūs varat vienlaicīgi kaklu pagriezt pa kreisi un galvu pa labi? Nevarat. Tomēr jāatzīst, ka Garam un Dvēselei ir atšķirīgas funkcijas.

Lai labāk izprastu šos jēdzienus, apskatīsim tos no laicīgās dzīves puses caur tavu piemēru: tu šobrīd lasi šo rakstu. Kāpēc tu lasi šo rakstu? Tāpēc, ka tavs Gars vēlas izprast šo jautājumu, viņš to vēlējās jau pirms tu atradi šo rakstu. Tātad tava vēlme izprast atšķirību starp Garu un Dvēseli. Kad Gars ir skaidri noformulējis jautājumu, ko viņš vēlas izprast vai ideju, kuru vēlas īstenot, tad talkā nāk Dvēsele, kas meklē iespējas atrast atbildes uz izvirzīto jautājumu vai iespējas īstenot ideju. Tava Dvēsele bija tā, kas lika tavam ķermenim kustēties, jo Ķermenis bez iekšējas ierosmes (Dvēseles pamudinājuma) neko pats no sevis nedara. Tavs prāts zināja, ka internetā var atrast dažādu informāciju, bet lai varētu sākt lietot internetu, ir nepieciešams ieslēgt datoru un meklēt informāciju internetā. Šo darbu paveica tavs Ķermenis (rokas) – atrada portālu Domātājs.lv un ieraudzīja šo rakstu. Tu izlasi rakstu un pastāv divas iespējas, vai nu tu rakstā teikto saproti vai nesaproti. Sapratne notiek divos līmeņos – pirmais līmenis ir prāta līmenis, otrais līmenis ir sirds līmenis (jūtas). Ja tu rakstā teikto nesaproti, tas nozīmē, ka tavs Apziņas līmenis nav mainījies. Ja tu rakstā teikto saproti ar prātu, bet vēl ne sirds (jūtu) līmenī, tad tavs Gars ir pakāpies puspakāpiena līmenī, bet brīdī, kad tu to sapratīsi ar sirdi (jūtām), tavs Gars pacelsies uz nākamo pakāpienu jeb uz nākamo Apziņas līmeni.

Mēs zinām, ka trepēm ir pakāpieni, pa kurām Gars kāpj uz augšu. Jo Gars kļūst gudrāks, jo augstāk viņš uzkāpj. Savukārt Dvēsele ir tā, kas palīdz Garam kāpt, meklējot iespējas (dažādas dzīves situācijas), caur kurām cilvēkam ir iespēja kļūt gudrākam. Ķermenis ir tas, kas reāli nokļūst dažādās dzīves situācijās un nesapratnes gadījumos cieš (slimo), bet tiklīdz viņš ir sapratis savas pieļautās kļūdas un piedzīvoto ciešanu cēloņus, tā viņa Gars pakāpjas pa trepēm uz nākamo pakāpienu. Katrs pakāpiens ir Apziņas līmenis. Līdzīgi kā skolā, kad bērns ir nokārtojis eksāmenus, viņu pārceļ nākamajā klasē. Simboliski katra klase ir Apziņas līmenis.

Svētā Trīsvienība ir Gars, Dvēsele un Ķermenis, jo viņi šo darbu veic kopā, katram ir sava funkcija. Apziņas līmenis norāda tikai to, kā Svētajai Trīsvienībai ir veicies, vai ir izdevies nokārtot dzīves eksāmenu jeb izprast mācību un nonākt nākamajā klasē (augstākā Apziņas līmenī), vai dzīves eksāmens ir palicis nenokārtots jeb mācība nav izprasta un būs jāmācās vēl vienu reizi tajā pašā klasē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka dzīves laikā ir palikušas neapgūtas mācības, kuras nāksies apgūt nākamās dzīves laikā. Tiklīdz mācības ir apgūtas, tā cilvēka Gars pakāpjas nākamā Apziņas līmenī. Ar tādu Apziņas līmeni ar kādu mēs atstāsim fizisko plāno (cilvēka ķermenis nomirs), ar tādu Apziņas līmeni cilvēks piedzims nākamajā dzīvē un turpinās apgūt mācības.

Tātad mācības Gars un Dvēsele apgūst kopā. Tāpēc dažādā garīgā literatūrā šie jēdzieni tiek lietoti ar vienu domu un bieži rada neizpratni, jo ir mācības, kas nelieto gara jēdzienu, lietojot tikai dvēseles jēdzienu. Kad runā par vispārcilvēciskām problēmām, tad nav nozīmes, kuru no jēdzieniem lieto. Nozīme ir tad, ja vēlas izprast cilvēka būtību daudz dziļāk.

Tas par ko rakstīja Vīlma Lūle ir pārprasts. Nav nozīmes kādā diennakts stundā partneri nododas intīmajai tuvībai. Nozīme ir tam, ar kādām domām viņi tai nododas – vai viņi to dara, lai apmierinātu savas seksuālās vajadzības un gūtu baudu vai lai radītu bērniņu? Ja doma ir radīt bērniņu, tad bērna gars šo informāciju saņem un viņš jūtas gaidīts. Ja partneri nododas baudai, tad bērna gars atnākot jūtas negaidīts.

 

Pievienots 09.04.2020.

https://domatajs.lv/vai-nebutu-godigi-ja-notiktu-dabiga-atlase/

Publicēts ar autores atļauju.