Драконы

Drakoni

14 12 15 01Šis raksts ir par drakoniem – būtnēm, kuras pielūdza daudzas tautas. Kas viņi ir? No kurienes par viņiem tāda interese un cieņa? Par to stāsta Gendalfs.

 

 

 

 

14 12 15 02Sveicu jūs, es esmu Gendalfs. Un šodien gribu jūs iepazīstināt, iespējams, ar pašām neparastākajām pasaku pasaules būtnēm. Es pastāstīšu jums par drakoniem.

Droši vien praktiski katram no jums ir īpašas siltas jūtas pret šīm būtnēm. Viņas daudzām tautām simbolizēja pasaku pasauli, pasauli, pilnu ar mīklām un neparastiem notikumiem. Drakoni pievilka un vilināja cilvēkus ar savas apziņas paradoksālumu, sajūsmināja un pārsteidza, un, kaut arī viņi vienmēr bija ļoti tuvi cilvēkiem, tomēr palika līdz galam nesaprasti un mīklaini.

Es gribu drakonu seno vēsturi izstāstīt no paša sākuma, kurā atklāsies noslēpums viņu ciešajai saiknei ar cilvēkiem.

 

****************

 

Drakoni ir viena no pašām senākajām rasēm uz planētas, jo viņi atnāca uz Zemi jau tad, kad Dievi tikai radīja viņas dabu, gatavojot apstākļus citu pasakainu būtņu atnākšanai. Drakoni nāk no Sīriusa, arī vienas no senākajām galaktikas civilizācijām, kuras pārstāvji pārcēlās uz Zemi, lai palīdzētu Zemes Dieviem.

Būdami pie sevis “mājās”, sīriāņi ir neatņemama viņu pasaules daļa un ir iemiesojušies enerģijas plūsmās, kas nāk no Centrālās Saules, zvaigznēm un gāzes miglājiem ap to. Viņiem nav ķermeņa, jo viņu loma ir uzturēt harmoniju viņu pasaulē, it kā saplūstot ar to ar visu savu būtību.

Tāpēc sīriāņi katrā laika momentā ir tas, uz ko ir vērsta viņu uzmanība. Var teikt, ka tieši tas, uz ko viņi skatās, tad arī ir šajā brīdī viņu ķermenis. Viņu pašu enerģija ieplūst šajā procesā un uztur to. Taču nākamajā sekundē process izmainīs savu kvalitāti, virzienu un spēku, un Sīriusa iedzīvotāja ķermenis arī momentāni izmainīsies, pakļaujoties dabas likumiem.

Drakoni ir tikpat mainīgi un nepareģojami, viņi pastāvīgi iet cauri iekšējai transformācijai, mainot savu stāvokli, izmērus, īpašības un pat krāsu. Taču turklāt, kā likums, viņi darbojas dabas interesēs, pastiprinot tās parādības.

Nonākuši uz Zemes, sīriāņi – nākamie drakoni – ieplūda dabas stihiju straumēs un sāka, pēc Dievu lūguma, uzturēt mijiedarbības starp stihijām. Toreiz planēta vēl nebija sadalījusies apvalkos un bija burbuļojošs katls ar enerģijām, kuras maisījās savā starpā un radīja arvien jaunas variācijas un formas.

Daba tajā laikā it kā pētīja pati sevi, viņai vajadzēja izmēģināt visas iespējas, kas viņā bija ieliktas, lai pēc tam iemiesotos vislabākajā veidā un kvalitātē.

Šī pašizzināšana noritēja smalko enerģiju līmenī, bez matērijas iesaistīšanas. Uz virsmas te pacēlās milzīgi kalni, nākamo virsotņu-milzeņu pirmtēli, te radās bezgalīgi ūdens plašumi. Dziļumā tika radīti milzīgi kristāli, kuri nākamajā sekundē izšķīda, pārvēršoties magmas plūsmā. Kaut kur plauka dārzi ar gigantiskiem visu formu un nokrāsu ziediem, bet citu mirkli šajā vietā varēja plūst ūdeņiem bagāta upe, nesot enerģiju uz citu planētas vietu.

Zeme toreiz darbojās kā milzīgs zinātkārs bērns, kurš rotaļājas ar savu iztēli un kam ir spēki iemiesot realitātē visu, ko vien dvēsele vēlas. Tā tad arī ir mūsu planētas pirmdzimtā enerģija, bez aizliegumiem un nosacījumiem, un tāpēc tai nav nekādu izkropļojumu. Šo visaptverošo rotaļu tad arī veica drakoni, iemiesojot Dievu nodomus.

Drakonu maģiskā īpašība ir, ka viņi var momentāni transformēt vienu stihiju citā: Ūdeni pārvērst Akmenī, Gaisu – Ugunī… Šajās pārvērtībās tiek būvētas visas izmaiņas dabā. Tā notika agrāk, tā notiek arī tagad.

Jums ierastajā dabā viss tiek būvēts uz tām maģiskajām transformācijām, kuras notika sākotnējā enerģiju katlā, taču pašlaik tās notiek pēc noteiktiem principiem, kuri toreiz vēl tikai radās. Šie principi – kā notis un harmonija mūzikā – tika Dievu un drakonu izvēlēti kā vislabākie, caur kuriem dabas procesi var plūst visdabiskāk un vienkāršāk.

Drakoni caur šiem procesiem iepazina Zemes enerģijas un saradojās ar planētu jau toreiz. Caur savu palīdzību Dieviem viņi ieguva savu meistarību, kuras būtība izpaudās, atbalstot to dziļo pirmpamatu, kurš bija ielikts jebkurā dabas parādībā. Viņu meistarība izpaudās nepārtrauktā stihiju transformācijā, spēlē, kuru reiz spēlēja visa Zeme. Ar laiku darbojošos personu šajā spēlē kļuva arvien vairāk un vairāk. Un, ja agrāk visa planēta bija it kā vienots organisms, tad, samērā ar sava ārējā izskata izpaušanu, viņa pakāpeniski radīja atsevišķas savas daļas, un turpmāk pastāvīgas izmaiņas jau notika šo daļu līmenī. Visas daļas saglabāja savstarpējo saikni, pateicoties smalko enerģiju spējai visur iespiesties, taču materiālākā, fiziskā līmenī darbojās patstāvīgi.

Samērā ar Zemes materializāciju viņas enerģijas sāka pakāpeniski noslāņoties pa apvalkiem, nesaraujami saistītiem savā starpā. Uz virsmas izpaudās dabiskā ainava, pirmie augi un dzīvnieki. Tajā pašā laikā uz Zemes virsmu caur speciāliem portāliem sāka ierasties citu planētu un pasauļu pārstāvji, kuri pagaidām eksistēja smalku enerģiju veidā. Tie bija nākamie pasaku pasaules iedzīvotāji, dažādi tās rasu pārstāvji.

Kādu laiku viņi eksistēja smalkajā plānā, pieradinot savas enerģijas Zemes laukam. Taču drīzumā materializācija uz Zemes pietuvojās etapam, kad parādījās iespēja katru būtni ietērpt matērijā, radot viņai fizisku ķermeni. Protams, tā matērija, kura eksistēja pasaku pasaulē, bija daudz smalkāka nekā tajā pasaulē, kurā jūs atrodaties pašlaik. Jo pasaku pasaule toreiz eksistēja smalkākās vibrācijās. Matērija sastāvēja it kā no dabas stihiju sablīvētas enerģijas, kurā daļa no bezgalīgā transformācijā esošajām enerģijām ir ieguvusi noteiktu stāvokli.

Jūsu matērijai ir tā pati daba, taču tā ir daudz izpaustāka nekā pasaku pasaules matērija. Jums ir vairāk konkrētības un pastāvības. Tieši tāpēc jūsu pasauli var pētīt ar zinātnes palīdzību, aprakstot to ar precīzu likumu un nosacījumu palīdzību. Tagad jūs aptuveni varat iztēloties, kā izskatās pasaku pasaule. Tas ir starpposms starp dabas stihiju, kuras nepārtraukti mainās un transformējas, vissmalkāko pasauli un jūsu izpausto realitāti.

Pasaku pasaules būtņu materializācija notika pakāpeniski un bija ļoti līdzīga tam, kā bērnībā aug jūsu fiziskais ķermenis. Šis process vienmēr notiek uz dabas stihiju intensīvas transformācijas rēķina nākotnes ķermeņa telpā. Tieši tāpēc vienmēr nepieciešams daudz enerģijas bērna dzimšanai un augšanai viņa pirmajos dzīves gados.

Pasaku pasaules būtņu smalkie ķermeņi materializējās speciālās dabas struktūrās, kam bija piramīdu forma un kurās stihiju enerģija pastiprinājās tūkstošiem reižu. Enerģijas plūsmas tādās vietās aktivizēja paši Zemes Dievi, kuri tajā laikā bija iegājuši dziļumā. Bet transformācijas procesus uz virsmas uzturēja drakoni, pakāpeniski iemiesojot matērijā to informāciju, kura bija ielikta pasaku pasaules būtņu DNS.

Viņas rūpīgi sekoja, lai viņu ķermeņu augšana notiktu visharmoniskāk, vislabākajā veidā iemiesojot īpašības, kas nes potenciālu viņu iespēju realizācijai. Turklāt radāmo ķermeņu parametri kopumā sniedza lielu brīvību. Vairumam pasaku pasaules būtņu bija iespēja tos mainīt plašos ietvaros pēc viņu vēlēšanās.

Bet paši drakoni deva priekšroku palikt dabas enerģiju plūsmu līmenī, neiemiesojot sevi konkrētā formā. Turklāt viņi iemācījās momentāni izpaust savu ķermeni jebkurā krāsā, formā un izmēros, apveltīt sevi ar jebkurām fiziskām īpašībām un izpaust dažādas spējas. Protams, tam vajadzēja tērēt savu enerģiju, tāpēc viņi deva priekšroku eksistēt vissmalkākajā stihiju pasaulē, kura viņus atbalstīja un deva viņiem milzīgu brīvību.

Taču dažreiz, lai tiešā veidā nodibinātu sakarus ar materiālo pasauli, viņi radīja sev fizisku ķermeni, kontaktējās ar citām pasaku pasaules būtnēm un pēc tam, atrisinājuši savu uzdevumu, atkal viņu izšķīdināja, saplūstot ar dabas enerģijām.

***

Eksistējot stihiju līmenī, viņi uzturēja, pastiprināja un izpauda tās. Tā parādījās ūdens, akmens, gaisa un ugunīgie drakoni. Tādiem drakoniem interesēja pilnveidoties, izzinot konkrēto stihiju, un pakāpeniski viņi ieguva visdziļāko viedumu, izzinot visus smalkumus. Pateicībā par atbalstu stihijas savukārt atklāja viņiem savu enerģiju neierobežoto potenciālu, kuru drakoni varēja izmantot sev. Turklāt viņi labi juta enerģētisko balansu un centās to saglabāt. Iztērējuši daļu enerģijas saviem personīgajiem mērķiem, viņi vienmēr atrada iespēju to pieaudzēt, tādā veidā atbalstot arī dabu.

Uz harmonisku enerģijas pieaudzēšanu bija vērsta visa viņu meistarība, pateicoties tam, viņi pilnīgi izzināja pārpilnības principus. Tie ir tieši tie garīgie principi, kas ved pie pārticības, iekšējās un ārējās, atklāj spēju harmoniski rīkoties ar savu enerģiju un efektīvi vērst to uz savām iecerēm. Tieši šajā viedumā drakoni ar prieku dalījās ar citiem pasaku pasaules pārstāvjiem.

Tajā pašā laikā daži drakoni izvēlējās palikt pašā smalkākajā līmenī, tur, kur notiek pastāvīga vienas stihijas transformācija citā. To enerģiju, kura visas stihijas apvieno vienoti, sauc par Ētera enerģiju. Ētera drakoni, atrodoties šajā līmenī, izzināja jēgu vispārējās transformācijas un attīstības procesiem, kas notika uz Zemes. Tādi drakoni, pateicoties tam viedumam, kuru viņi guva, kļuva par pārējo rasu skolotājiem, palīdzot viņām paātrināt savu attīstību, pateicoties kontaktam ar Ētera pamata stihiju.

Eksistējot vienotībā ar dabas parādībām, drakoni kļuva par dabas enerģijas un tās potenciāla tiešajiem glabātājiem. Ar savu klātbūtni viņi glabāja, aizsargāja un vairoja dabas bagātības – gan garīgās, gan enerģētiskās, gan materiālās. Var teikt, ka viņi paši kļuva par šo bagātību iemiesojumu, jo viņi paši tās radīja.

Viņi vienmēr atradās tur, kur daba atvēra enerģijas avotu un iespējas visiem pasaku pasaules iedzīvotājiem, un labprāt dalījās ar visiem savās zināšanās. Pazemē viņi ir nemainīgi zelta un pusdārgakmeņu iegulu sargi un dalās informācijā ar rūķiem par tām iespējām, kādas atver šīs dārglietas. Viņi dzīvo kalnos un apsargā kolosālus enerģijas avotus, kuri savā dziļumā slēpj diženākos kalnus, dabas piramīdas. Viņi arī glabā zināšanas, ierakstītas šajās piramīdās, kuras gaida savu stundu, lai atklātos cilvēcei.

Drakoni dzīvo ūdeņu dziļumos, daloties savā viedumā ar upju, ezeru un jūru iedzīvotājiem. Viņi dzīvo vulkānu krāteros un periodiski modina ugunīgo stihiju, daloties tās enerģijā ar Zemes virsmu. Viņi piepilda ar savu enerģiju visus varenos vējus, aizsargā mežu un to iedzīvotāju bagātības.

Dziļi apguvuši enerģētiskos principus, pēc kādiem ir iekārtota daba, drakoni labprāt dalījās savās zināšanās ar citiem pasaku pasaules iedzīvotājiem. Pateicoties tam, katra rase vēl dziļāk sāka saprast to stihiju, kurās viņa eksistēja, iespējas.

Tā kā viņiem bija milzīgs potenciāls materializēt vielu, viņi vienmēr sadarbojās ar burvjiem, vēršot daļu savas enerģijas maģijas vārdu iemiesojumam, tādā veidā paātrinot to realizāciju.

Ar elfiem viņi dalījās enerģijā, kura uztur viņu radošo iedvesmu. Rūķi ar pateicību pieņēma dāvanas no drakoniem – akmeņus un kristālus ar maģiskām īpašībām. Orki, pateicoties kontaktam ar drakoniem, pilnveidoja savu garīgo un fizisko spēku. Tajā tālajā pasakainajā laikā drakoni bija lielā tuvībā ar cilvēkiem. Redzot cilvēku praktiskumu, viņi palīdzēja pielietot enerģētiskos principus zinātnē un tehnoloģijā. Rezultātā cilvēki, izmantojot savas ierīces, iemācījās paātrināt vēlamā realizāciju un paaugstināt savas vibrācijas.

Var teikt, ka drakoni katrai rasei atvēra savu dabiskās pārpilnības avotu, palīdzot katram ne tikai smelt dabas enerģiju, bet arī vairot to. Pateicoties tam, saikne ar enerģijas avotu nekad nevājinājās, gluži otrādi, pastiprinājās līdz ar katru darbību.

Savas dzīves laikā katrs pasaku pasaules iedzīvotājs nodibināja sakarus ar savu dabisko iekšējo avotu un vairoja tā enerģiju. Avota spēks kļuva par viņa personīgo spēku, kuru viņš varēja vērst uz savām konkrētām iecerēm. Tas bija iespējams, pateicoties tiem Pārpilnības Principiem, kurus drakoni izzināja jau visdziļākajā senatnē, kad palīdzēja Dieviem uz Zemes, un kuros tagad dalījās ar visiem.

Galvenais pārpilnības princips bija – dabas spēka avots, kurš atvērās katram, nebija atsevišķs, tas bija vienots visiem. Un, palīdzot apkārējiem, daloties ar viņiem enerģijā, katrs vairoja šo avotu, un tas spēks, kuru viņš atdeva, atgriezās pie viņa, daudzkārtīgi papildināts ar pateicību un darbībām no visu pārējo puses.

Tieši tāpat notiek arī mūsdienu cilvēku pasaulē, taču pašlaik šī avota intensitāte ir daudz mazāka nekā agrāk, jo viņa enerģijas ir pārstājušas pilnā mērā sasniegt Zemes virsmu. Un tāpēc tagad ir grūtāk sajust rezonansi ar tām dabas enerģijām, kuras jūs visus apvieno. Šī rezonanse ir sajūtama tuvu un vienam otru mīlošu cilvēku līmenī, un šajā līmenī, protams, katrs no jums jūt pārpilnības principa reālismu.

***

Pasakainā laika beigās, pēc tam, kad enerģētiskā situācija uz Zemes bija izmainījusies, drakoni, tāpat kā citas rases, aizgāja Zemes dziļumos. Pašlaik daudzas no viņām atrodas Zemes centrā, kur eksistē dziļais dabas enerģijas avots. Bet dažas no viņām ir palikušas uz virsmas un apsargā visspēcīgākās spēka vietas, kuras ir dabas smalko vibrāciju avots visiem uz planētas dzīvojošajiem. Viņas savā apziņā ir saistītas ar visiem dabas resursiem – pazemē un virszemē.

Dažādos laikos viņas iznāca uz sakariem ar dažādiem cilvēkiem un dalījās ar viņiem savās zināšanās, pateicoties kurām, tie spēja atklāt savu pārpilnības avotu, kurš veda pie bagātības, kā materiālās, tā arī garīgās. Jaunajā laikā viņas ir gatavas atbalstīt visu cilvēci, ja viņa būs gatava realizēt tos Pārpilnības Principus, kuri reiz paātrināja visas pasaku pasaules civilizācijas attīstību. Un tagad es gribētu, lai drakoni paši pasveicinātu jūs, tādā veidā pastiprinot to seno saikni ar jums, kuras vērtību cilvēce vienmēr ir atcerējusies.

*******

- Sveicam jūs, mēs esam drakoni! Mēs ļoti priecājamies atkal nodibināt tiešus sakarus ar jums. Protams, mūsu saikne nekad pilnībā nepazuda, jo mūsu enerģiju juta daudzi no jums, virzot to uz savu mērķu realizāciju, iemantojot harmoniju attiecībās ar pasauli.

Daudzi no jums varēja kontaktēties ar mums, visbiežāk – smalkajā plānā, bet dažos gadījumos – pat fiziski. Tā radās mīti un teiksmas par mums. Daudzi jautās – kā tad mēs izskatāmies? Cik mums ir galvu, vai mums ir spārni un aste? Jā, mums tas viss ir, kā arī viss pārējais, ko mēs vien vēlēsimies. Jo mēs taču varam savu ārieni izpaust visā daudzveidībā un izskatīties tā, kā vēlēsies mūsu sirds.

Kontaktējoties ar cilvēkiem, mēs pie viņiem nākam daudzos izskatos, un tāpēc attēli, kas mūs attēlo, izceļas ar lielu daudzveidību. Tas, kā mūs visbiežāk attēlo, – visbiežāk ir tikai nostabilizējies tēls, kurš satrauc cilvēku iztēli. Un, ja jums tas patīk un ceļ jūsu vibrācijas, tas nozīmē, ka realizē savu uzdevumu. Taču, lai attēlotu mūs, ir piemēroti jebkuri apbrīnojami tēli, kādi var parādīties jūsu iztēlē. Mēs iemiesojam visu krāsu un formu bagātību, visus iespējamos variantus, aiz kuriem stāv bezgalīga dabas enerģiju daudzveidība. Un tas tēls, kurš atsauksies jūsu sirdī, sajūsminās un pārsteigs, uzturot jūsos patīkamas emocijas, tad arī būs mūsu iemiesojums jums šajā sekundē.

Zemapziņā katrā no jums glabājas saikne ar mums, tādā stāvoklī, kādā mēs dalījāmies ar cilvēkiem. Tā ir sajūsmas un aizrautības, prieka un apmierinājuma sajūta, kuru gribas vairot, kurā gribas dalīties ar visu pasauli! Tā arī ir tā pārpilnības sajūta, kuru, neapšaubāmi, pazīst katrs no jums. Tā arī palīdz tuvināt jūsu vēlmju materializāciju, pastiprināt jūsu nodomus.

Šis stāvoklis pievelk arī naudas enerģiju. Var teikt, ka nauda – tā ir sociālās pasaules parādība, aiz kuras stāv pārpilnības enerģija, kura materializē to, kas atrodas smalkajā plānā. Jo nauda palīdz realizēt jūsu vēlmes sociumā. Taču pats interesantākais ir tas, ka pārpilnības enerģija eksistēja arī agrāk, kad nekādas naudas vēl nebija, tomēr jūsu vēlmes realizējās arī bez kādas naudas. Jo jūsu stāvoklis var eksistēt neatkarīgi no jūsu materiālās pārticības.

No otras puses, viss sociumā eksistējošais dod mājienu par pretējo – ja nav naudas, tad nav arī stāvokļa… Proti, ilgu laiku sociums eksistēja uz tiem principiem, kuri apgalvoja, ka “materiālā labklājība atklāj iespējas garīgajai labklājībai”. Un mēs saprotam, ka pašlaik to ir grūti apstrīdēt.

Taču tas, kurā mēs gribam ar jums dalīties, var jūsos pamodināt to seno enerģijas avotu, kurš nav atkarīgs no ārējiem apstākļiem un var barot jūsu stāvokli, uzturot jūsu sekmīgumu.

Tas būs iespējams uz to enerģiju rēķina, ar kurām atkal piesātinās Zemes lauks. Tās paātrina visus smalkos procesus uz Zemes, tās arī pastiprina mūsu ar jums enerģētisko saikni. Pakāpeniski, sazinoties, mēs palīdzēsim jums atcerēties tos Pārpilnības Principus, kā arī palīdzēsim katram atklāt sevī dabas spēka un enerģiju avotu!

Vienmēr priecājamies draudzēties un kontaktēties ar jums,

Drakoni

 

Pievienots 15.12.2014

http://www.together-info.ru/ru/info-portal/statji/drakony/

Tulkoja Jānis Oppe