Валентина Миронова - Официальное Заявление от 12.01.2020

Valentīna Mironova - Oficiālais Paziņojums 12.01.2020.

Autors – Valentīna Jurjevna Mironova (Валентина Юрьевна Миронова)

20 01 14 01

Relatīviskas gāzes strūkla, kuru izmet eliptiskā galaktika M87. Attēls: “Наука и жизнь”

2020. g. 6. JANVĀRĪ norvēģu zinātnieki no ģeofiziskās observatorijas Polarlightcenter pamanīja polārblāzmas dīvainu aktivitāti virs Norvēģijas, Somijas un Islandes. Viņi fiksēja zemes strāvu un magnētiskā lauka PĒKŠŅU izmaiņu. Vietējie plašsaziņas līdzekļi paziņoja – 15 minūtes pirms šī “triecienviļņa” NASA kosmosa pavadonis pavēstījis, ka saules vēja blīvums uzlēcis vairāk nekā 5 reizes, bet starpplanētu magnētiskais lauks Zemes tuvumā KRASI APGRIEZIES par 180 grādiem. Zinātnieki paziņoja, ka Zemes magnētiskajā laukā uz daudzām stundām ATVĒRUSIES PLAISA, caur kuru uz zemi plūdis saules vējš.

Starpplanētu magnētiskā lauka apgriešanās par 180 grādiem un lokāla plīsuma izveidošanās polārajā jonosfērā nenotika pati no sevis.

2020. g. 7. JANVĀRĪ tika fiksēts, ka supermasīvs melnais caurums M87 Zemes virzienā izmetis spēcīgas strūklas (džetus). Novērojumu, kurus astronomi veica četru gadu garumā ar observatorijas Chandra palīdzību, rezultātā konstatētas spēcīgas strūklas, kuras melnais caurums izlaiž TIEŠI ZEMES VIRZIENĀ.

Runa ir par objektu M87 (eliptiskās galaktikas M87 centrā, Jaunavas zvaigznājā) ar masu, apmēram 6,5 miljardus reižu lielāku par Saules masu, 55 milj. gaismas gadu attālumā no Zemes. Tā kodols pauž visai augstu aktivitāti, ģenerējot spēcīgus dažādu frekvenču starojumus, gamma starojumu tajā skaitā.

1771. gada 18. martā franču jūras kara flotes astronoms Šarls Mesjē (Charles Messier) atklāja šo melno caurumu un ar 87. numuru iereģistrēja savā pazīstamajā miglāju un zvaigžņu kopu katalogā, kurš tika publicēts desmit gadus vēlāk. No šejienes arī nosaukums Mesjē 87 – vai, saīsināti, M87.

No M87 kodola nāk milzu džets, kurš stiepjas apmēram piecus tūkstošus gaismas gadu tālu. Šī strūkla ietver vairākus sabiezējumus, kuru optiskais starojums ir stipri polarizēts. Starojuma krāsa ir gaišzila, starojuma spektrs līnijas nesatur.

Šo starojumu 1918. gadā pamanīja Hebers Kērtiss (Heber Curtis) no Kalifornijas Universitātei piederošās Likas Observatorijas (Lick Observatory). Starp citu, termins “džets” tajos laikos neeksistēja, to izdomāja amerikāņu astronomi Valters Bāde (Walter Baade) un Rudolfs Minkovskis (Rudolph Minkowski) 1954. gadā. Kopumā tas nebūt nav mūsu Galaktikas apkaimes ierindas iemītnieks.

Gāzes izmešana no galaktikas M87 kodola turpinās, kā rāda tās spektra raksturs, arī pašlaik. Galaktikas centram tuvu apgabalu spektrā ir nobīdītas emisijas līnijas, kuras galvenokārt pieder JONIZĒTIEM SKĀBEKĻA ATOMIEM.

Radiostarojums nāk kā no galaktikas centra, tā arī no galaktiku aptverošā izstieptā apgabala apmēram simts tūkstošus gaismas gadu izmērā. Galaktika M87 ir spēcīgs RENTGENA STAROJUMA avots.

Starp citu runājot, M87 augsti enerģētisks gamma starojums tika konstatēts jau 1998. gadā. Gamma starojumam piemīt liela iespiešanās spēja.

Izrādījās arī, ka M87 ir rotējošs melnais caurums. M87 starojuma raksturs visu laiku mainās. Tas tika noteikts 2017. g. aprīlī.

SVARĪGI – no avota M87 pie mums atnāca daļiņas ar enerģiju, kura pārsniedz vērtību 10 pakāpē 19 elektronvoltu. Šī enerģija ir TIK SPĒCĪGA, ka daļiņas pie mums atnāca BEZ novirzēm galaktiskajos magnētiskajos laukos, tas ir, TAISNĀ LĪNIJĀ [1].

[1] Viens no vislabāk ierīcē HESS izpētītajiem objektiem – galaktika M87 Jaunavas zvaigznājā, 50 miljonus gaismas gadu attālumā no mūsu Galaktikas. Tās centrā atrodas melnais caurums, kurš nodrošina ar enerģiju procesus tās tuvumā un tajā skaitā gigantisku plazmas strūklu, kas pieder šai galaktikai. Kosmisko staru paātrinājumu galaktikā M87 tieši apstiprina tās gamma starojuma novērojumi; tā fotonu enerģētiskais spektrs ir ar enerģiju 1-10 TeV (1012-1013 eV), kā novērots ierīcē HESS. Novērojamā gamma starojuma intensitāte no M87 sastāda apmēram 3% no Vēža intensitātes. Ņemot vērā attālumu starpību līdz šiem objektiem (5000 reižu), tas nozīmē, ka M87 spožums pārsniedz Vēža spožumu 25 miljonus reižu!

20 01 14 02

Gamma kvantu enerģētiskie spektri, izmērīti ierīcē HESS: trijstūri – no avota M87, aplīši – no Vēža. Gamma kvantu plūsma ar sliekšņa enerģiju 1 TeV vienāda ar (2,26 ± 0,08) × 10-11 cm-2.c-1. Attēls: “Наука и жизнь” https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430665

Spēcīgiem gamma izšļakstījumiem piemīt turpinājums garajos viļņos – tā sauktais pēcspīdums. Aiz sākotnējā gamma impulsa NEMAINĪGI seko RENTGENA plūsma ar tipisku vairāku diennakšu ilgumu. Tā pāriet ultravioletā plūsmā, pēc tam redzamajā gaismā, infrasarkanajā starojumā un galu galā – radioviļņos, kuri tiek fiksēti nedēļām un mēnešiem ilgi.

Vēl viens svarīgs notikušā aspekts. To “daudzo stundu” laikā, kad mūsu planēta bija atvērta kosmosam, notika magnētisko lauku magnētisko spēka līniju piespiedu pārslēgšanās, tādu bija kā minimums divas.

 

Zemes magnētiskais lauks un M87 magnētiskais lauks

Mēs uz laiku kļuvām par sīciņu TURPINĀJUMU šim kosmiskajam gigantam, kurš iekļāva mūs savā magnētiskajā laukā.

Spēka līniju PĀRSLĒGŠANĀS [2] – fundamentāls fizisks process plazmā, atbildīgs par visām plazmas aktivitātes parādībām. Eksistē divu tipu pārslēgšanās – piespiedu un spontānā. Mūsu gadījumā bija tieši PIESPIEDU Zemes magnētiskā lauka spēka līniju pārslēgšanās, pie kuras notiek magnētiskās konfigurācijas pārkārtošanās plazmas plūšanas iedarbībā no ārienes.

[2] Magnētiskā pārsavienošanās (magnētisko līniju pārslēgšanās) – tā ir parādība, kurā magnētiskā lauka spēka līnijas no dažādiem magnētiskiem domēniem saiet kopā un ātri pārkārtojas.

Šīs kosmiskās darbības dalībnieks – SAULE, arī viņa ienesa ieguldījumu ķirurģiskajā operācijā Zemei. Un viņa bija atjaunota.

20 01 14 03

21.12.2019. uz Saules fiksēts spēcīgs magnētisks sprādziens

Neraugoties uz to, ka tamlīdzīgu sprādzienu eksistenci speciālisti teorētiski paredzēja jau pirms 15 gadiem, tika novērots kāds no tiem tikai 2019. g. beigās.

Izvirduma rezultātā zvaigznes magnētiskie lauki izrādījās saplosīti un pēc tam atkal savienojās, kas izraisīja bezprecedenta magnētisku sprādzienu. Vielas izmešana notika protuberances veidā. Agrāk speciālisti novēroja Saules magnētisko līniju spontānu pārslēgšanos, tagad ieraudzīja PIESPIEDU pārslēgšanos.

Darbs publicēts žurnālā The Astrophysical Journal.

 

KĀDAS IR SEKAS

PATS GALVENAIS, KA ZEMES MAGNĒTISKĀ APVALKA UZŠĶĒRŠANAI NAV ANALOGU. SALĪDZINĀT NAV AR KO. VISS NOTIEK DZĪVĀ VEIDĀ.

MŪS APLĒJA AR MILZĪGI SPĒCĪGU GAMMA STAROJUMA LIETU – UN TAS NAV NEJAUŠS FAKTORS – NOMĒRĶĒŠANA UZ PLANĒTU TĀPAT VIENKĀRŠI NENOTIEK.

 

Zemestrīces no kosmosa

2004. gada 27. DECEMBRĪ magnetārs SGR 1806-20 (kurš arī bija nomērķēts uz Zemi) izmeta neticami daudz gamma starojuma, bet tā paša gada 26. decembrī Indijas okeānā notika zemestrīce M 9.0 +, kuras rezultātā izveidojās cunami un aizgāja bojā vismaz 300 000 cilvēku. SGR 1806-20 atrodas no Zemes 50 000 gaismas gadu attālumā, bet, ja tas būtu tuvāk – distancē apmēram 10 gaismas gadi –, tad uzliesmojums nogalinātu visu dzīvo.

Tas ir, zemestrīces un gamma izšļakstījuma korelācija ir acīmredzama.

Un acīmredzama tā ir kopš 1983. gada, kad doktors Pols Laviolets (Paul LaViolette) uzrakstīja darbu, kurā GAMMA IZŠĻAKSTĪJUMUS piezemes telpā nosauca par spēcīgu zemestrīču GALVENO MARĶIERI.

2019. gada 26. MAIJĀ korelācija apstiprinājās no jauna. Tātad 13. maijā Havaju salu astronomi ieraudzīja, ka Strēlnieka A* [3] (galaktikas Piena Ceļš centrs) starojums ir palielinājies 75 reizes – un 26. MAIJĀ Peru notika zemestrīce M 8.0.

[3] Strēlnieks A* (latīņu Sagittarius A*, tiek izrunāts kā “Strēlnieks A ar zvaigznīti”) – kompakts radioavots, kurš atrodas Piena Ceļa centrā, ietilpst radioavota Strēlnieks A sastāvā. Izstaro arī infrasarkanajā, rentgena un citos diapazonos. Tas ir augsta blīvuma objekts – supermasīvs melnais caurums, aptverts ar radiostarojošu gāzes mākoni apmēram 1,8 pc (parseku) diametrā. Attālums līdz radioavotam sastāda apmēram 26 tūkst. gaismas gadu, centrālā objekta masa – 4,31•106 M (saules masu).

Uzreiz būtu jāatzīmē, ka Strēlnieks A* atrodas no mums milzīgā gaismas gadu distancē (tāpat kā citi avoti), tāpēc runāt par viņu tagadnē ir nekorekti. Pašlaik astronomi vienkārši reģistrē procesus, kuri tur notikuši ilgi pirms mūsdienām, taču lietas būtību tas nemaina: vilnis turpina nākt.

Starp citu runājot, Strēlnieks A* turpina būt nomērķēts uz Zemi, starojums no tā nāk ārkārtīgi tievā plūsmā. Plūsmas platums sastāda apmēram grāda simts miljono daļu; faktiski stars ir vērsts tieši uz mums.

20 01 14 04

Strēlnieka A* melnā cauruma uzņēmums (simulācija, iegūta radio diapazonā ar Event Horizon Telescope palīdzību 2019. gada 6. martā)

Nākamais apstiprinājums kosmiskā gamma starojuma spēkam bija 2020. g. 6.-7. JANVĀRA zemestrīce. No pazemes grūdienu sērijas ar magnitūdu 6,4 cieta Puertoriko sala austrumos no tūristu iecienītās Dominikas. Epicentrs atradās okeānā 7-10 kilometru dziļumā. Tika izziņots ārkārtas stāvokļa režīms, bet seku likvidēšanai piesaistīta Nacionālā gvarde. Ir bojāgājušie.

 

Cilvēks

Mēs visi – kopā ar planētu – veidojam vienotu veselu. Protams, notikums ar Zemes polārās jonosfēras uzšķēršanu jau ir ienācis mūsu miesā un asinīs. Gribētos zināt, kādā veidā un pie kā tas viss vedīs.

Ja padomājam, tad visa šī aina izrādās tik maksimāli noregulēta, izskaitļota un nodublēta, ka nav šaubu par AUGSTĀKĀ SAPRĀTA un Viņa Augstākā mērķa scenāriju.

Pārejas periods – kompleksa un globāla iepriekšējā enerģētiskā plāna attīrīšana. Šis secinājums rodas pirmais. Tāpēc ka šī parādība ir ļoti daudzšķautņaina un iesaista absolūti visus esības līmeņus. Birkenlanda (Kristian Birkeland) strāvas vienas pašas ir ko vērtas – tā pati spēka līniju pārslēgšanās, pēc kuras nodibinās jauna magnētiska plūsma ar visām jaunajām īpašībām un lauka gradientiem. Tajā skaitā arī cilvēka organismā.

 

GAMMA STAROJUMA MUTAGĒNAIS EFEKTS – jeb jauns DNS mutācijas mehānisms

No kosmiskās telpas ienākošo elementārdaļiņu iedarbībā mainās DNS molekulārais sastāvs. Nukleotīds veido ātri dzīvojošu pagaidu savienojumu, kurš spēlē dinamiska rezektora (dalītāja) lomu. Elementārdaļiņas iedarbībā notiek pentaritmiskā gredzena “mikrosprādziens”. https://ok.ru/vozneseniy/topic/64725811129269

Ātri dzīvojošais savienojums-rezektors – tas ir nukleotīds ar sesto locekli “H” (ūdeņradi), pievilktu gredzena pārrāvumam. Ievedot jaunus locekļus, DNS sistēma zaudē noturību. Bet toties iegūst kustīgumu. Šis stāvoklis ilgst sekundes momentāno daļu (femto-, atto-diapazoni un dziļāk). Ar to pilnīgi pietiek mainīšanās iespējas iegaumēšanai un sekojošai izmaiņai.

Transmutācijas sākšanās – tā vienmēr ir noturīguma zaudēšana. 6, 7 komponenšu nukleotīdu dzimšana iezīmē mutāciju procesa sākumu, kur asinis ir cilvēka ķermeņa atblīvēšanas visu mutāciju atspoguļojums.

Faktiski šī konstrukcija jau iegūst gaistamību un zaudē blīvumu. Ķīmiskas vielas un fiziskas elementārdaļiņas mijiedarbības princips sniedz unikālas iespējas iegūt jauna tipa vielas. Un kā sekas – jaunas cilvēka bioķīmijas (evolūcijas un attīstības) dzimšanu pagātnes bioloģijas (obligātā šūnu stresa) vietā.

Faktiski tas jau notiek – DNS “mezglotā” tipa parādīšanās tam ir piemērs; to agrāk nezināšanas dēļ sauca par “atkritumu” DNS.

 

Un tālāk var tikai domāt

PARĀDĪBAS globālā iedarbība paredz atbilstošu plaša mēroga darbību – enerģētisku. Tātad ir pienācis laiks mums būt lieciniekiem un vienlaikus dalībniekiem turpmākajā veco enerģētisko matricu (domu, ieradumu, paternu, egregoru) graušanā. Lielu un mazu, pašos dažādākajos variantos. Visās izpausmēs – no globālā plāna līdz personīgajam, individuālajam plānam.

Toties par vienu var PĀRSTĀT ŠAUBĪTIES – vecā pasaule... nē, tā nav nolemta... VECĀS PASAULES VIENKĀRŠI VAIRS NAV.

Kad tā aizvērās – PASAULE KĻUVA CITĀDA.

P.S. Taču jau ir fiksēti pirmie simptomi (neoficiāli, iztaujājot paziņas un viņu paziņu paziņas) – problēmas ar miegu pieaugušajiem un bērniem. Piemēram, gribēt gulēt un nespēt aizmigt. Miegazāles palīdz maz vai nemaz nepalīdz. Vai arī iemigt (“iegāzāties miegā”) nelaikā.

Organisma pārkārtošanai ir savas nianses. Mēs patiešām esam sākuši dzīvot CITĀ pasaulē. Ķermenis piemērojas jauniem enerģētiskiem apstākļiem, tas ir fakts.

Kas palīdz – uzmanīga un saudzīga attieksme pret sevi, bez pārslogošanās. Mums šo situāciju atliek tikai pieņemt, pretošanās ir veltīga. Un enerģētisks līdzsvars. Kaut vai minimāls. Un kas būs tālāk – dzīvosim, redzēsim...

 

Norādes (parādītas ir dažas, ja būs vēlēšanās iepazīties ar norādēm saistībā ar Oficiālo Paziņojumu 12.01.2020., rakstiet uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

“Pašu visaugstāko enerģiju kosmiskie stari”
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430665

“Gamma staru upe no M87”
https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=1317

“Saules gamma starojums pārsteidzis astronomus”
https://nplus1.ru/news/2018/09/27/gamma-Sun

“Garais 2020. gads sācies ar brīnumiem un zemestrīcēm. Apkārtējās vides monitoringa sistēma”
https://idp-cs.net/ym_ls.php

Global Coherence Initiative. Live Data
https://www.heartmath.org/gci/gcms/live-data/

Šeit var paskatīties arī par Šūmaņa rezonansi, ļoti uzskatāmas fotogrāfijas reālā laikā, īpaši, kad krāsaina attēla vietā ir melns tukšums.

 

Pievienot 14.01.2020

http://sanatkumara.ru/stati-2020/ofitsialnoe-zayavlenie-ot-12-01-2020

Tulkoja Jānis Oppe