Авторы разные - Отзывы зимы - 1

Dažādi autori - Ziemas atsauksmes - 1

20 01 10 04

Atsauksmes par semināru “Skolotājs un Māceklis”

Nafisa Kravcova

Labdien, dārgā Natālija Nikolajevna!

Gribu Jums pateikties par Jaungada semināriem. Kā vienmēr lieliski! Jūs veicāt milzīgu, pedantisku darbu! Milzīgs informācijas apjoms, kuru vēl stāv priekšā “sagremot”)). Taču izmaiņas sevī es sajutu jau otrajā dienā. Man aktivizējās Patiesības Ķermenis! Pareizāk, viņš transformējās. Pirms tam es arī biju pamanījusi sevī tādas sajūtas (tās nav aprakstāmas, to vajag sajust pašam), bet nesapratu, kas notiek. Jūtos kā milzīga virpuļa centrs. No ārpuses viss ir tik straujš, bet centrā ir klusēšana un miers.

Dziļi paklanos Jums par skolu, par semināriem, nu vienkārši par to, ka Jūs esat un mēs esam kopā!

Ar mīlestību un pateicību, Nafisa Kravcova

 

Gaļina Kulaka

Dārgie Nataša un Vladimir! No visas Dvēseles apsveicu jūs ar Ziemsvētkiem! Vēlu visu jūsu plānu piepildīšanos, prieku, sekmes, veselību! Lai skaistiem cilvēkiem viss ir skaisti viņu tādā pašā skaistā mājā! Mīlu jūs!

Bet tagad papildinājums iepriekšējai atsauksmei par semināriem. Manas “izredzes” uz semināriem piepildījās, es ļoti priecājos, ka apmeklēju 3 seminārus, kuri man palīdzēja atbildēt uz daudziem jautājumiem, salikās kopā visas puzles, un parādījās skaidra aina par to, kas notiek, un ne tikai, tika apzināti daudzi momenti un sakārtojās ķēdītē, es kļuvu pēkšņi kaut kāda vieda, pat pašai brīnums, tāpēc ka viss kļuva saprotams, tāpēc ka savienojos ar Dvēseli, un šīs burvīgās, ļoti augstās enerģijas izdarīja savu Lielo darbu! Pateicos, mana dārgā Natālija Nikolajevna par visu, ko jūs izdarījāt manā, mūsu visu labā! Lūk, tieši no visas sirds!!

Ar mīlestību un cieņu – Es

20 01 10 05

Dmitrijs Kaļiņins

Labdien, Natālija un Vladimir!

MILZĪGS Jums paldies par Jaungada dāvanu – semināri ar tādām Skaistām un Augstām tēmām kā “Skolotājs un Māceklis”, “Garīgā Kalpošana”, “Dvēseles Ceļš”, “Čenelings un daudzdimensionalitāte” ļāva man un citiem klātesošajiem vēlreiz saprast un droši vien līdz galam atklāt mūžīgos jautājumus: Par Dvēseli, Par Debesu Tēvu, Par Mūsu Mīļajām Augstākajām Būtībām un Būtņu grupu, kura ved un palīdz cilvēcei, par paša Cilvēka daudzdimensionalitāti, kā arī salīdzināt čenelingus, kurus pieņem cilvēces gaišā un tumšā puse.

Izveidojušos apstākļu dēļ Sanata Kumaras Augšupcelšanās skolas nodarbībās un citos jūsu vadītajos vebināros (semināros) es nevarēju piedalīties gandrīz 1,5 gadus. Taču es nejutu, ka esmu atpalicis kādos jautājumos no kopīgās grupas, kas piedalījās semināros. Bija momenti, ka jutu, ka neesmu spējis pacelties, tas bija pašās pirmajās meditācijās, taču turpmāk viss it kā izdevās. Pat starp semināriem, tā paagrāk no rīta, es veicu pats savu darbu, lai izskaustu dažas programmas, kuras pēc kāda laika atgriežas, un tādēļ, ka ķermenis laika ziņā ļoti lēni atslābinās (vienkārši es iepriekš gatavojos jebkuram semināram – veicu iezemēšanos, attīrīšanos utt.).

Ar Visaugstāko atzīmi, manuprāt, noritēja visi semināri un meditācijas. Man nav nekādu negatīvu momentu vai atmiņu.

Par nākamo semināru tēmām varu teikt sekojošo. Pirmkārt, Jūs jūtat visu mūsu grupu (man visu semināru nedeva mieru jautājums par vēlēšanos paceļot, jo esmu ļoti stipri piesaistīts ģimenei un mājām, – un Jūs devāt man ļoti svarīgu atbildi uz šo jautājumu – ja ir vēlēšanās, tad tā ir jāiznīdē… ceļojums, kaut vai kājām, taču ir nepieciešams noņemt šo piesaisti…). Otrkārt, jūs vairāk nekā mēs (es par sevi runāju) kontaktējaties ar Augstākajām Būtībām un Būtību grupām, bet viņas, lai Slavēts Debesu Tēvs, redz pietekami daudz. Skolotāji mūs, mācekļus un meklējošos, kontrolē un visā palīdz, tā ka es domāju, ja nepieciešama kāda tēma šajā laika momentā, tad lai tā arī būtu.

PALDIES par darbu, kuru vadījāt ar mums, un MŪŽĪGA PATEICĪBA JUMS!

Ar Cieņu un Mīlestību, Dmitrijs Kaļiņins

20 01 10 05

Nadežda Anaņjeva

Sveicināti, dārgā Natālija!

No visas Dvēseles pateicos par interesanto, lielisko 4 dienu semināru. Tā bija labākā dāvana pašai sev uz Jauno Gadu!

Es ļoti priecājos, ka pavadīju šīs dienas ar milzīgu prieku un labumu savai garīgajai izaugsmei. Dziļās meditācijas un daudzdimensionālā informācija – viss bija augstā līmenī. Jūtu kaut kādu īpašu dvēselisku pacēlumu.

Milzīga pateicība visai mūsu grupai par kopīgo Jaunradi un par Vienotību!

20 01 10 05

Emīlija Žilinska

Labvakar, Natašeņka! Varbūt nav īsti vietā, taču ļoti gribas padalīties. Tas bija 2012. gads. Es nodarbojos ar Ci Gun pie Li Juna[1]. Un tajā pašā laikā gāju uz nodarbībām pie Aņas Sairam (Анна Саирам[2]). Grupā brīnījās, kādēļ es vēl kaut kur nodarbojos. Un, lūk, man atnāca dzejolis “El Morijas dārzi”.

Великолепные сады Эль Мория взлелеял,

И холит в них он каждый стебелёк.

Лишь тот взойдёт, его он с нежностью

Любовию омоет

На радость Матушке Земле;

И человечеству пошлёт.

Кто в мужестве своём созрел,

Он в каждом видит Волю.

Благословляет в Путь:

Дерзать и крылья расправлять.

Идти сынам с Божественною Волей

Туда, где Мир, Любовь и Благодать!

Там их всегда встречают Зори,

Прекраснее которых не сыскать!

Lieliskus dārzus El Morija izlolojis,

Un lutina tajos viņš katru stiebriņu.

Tikko tas uzdīgs, viņš to ar maigumu,

Mīlestību apmazgās

Par prieku Māmuļai Zemei;

Un cilvēcei nosūtīs.

Kurš savā vīrišķībā nobriedis,

Viņš katrā redz Gribu.

Svēta Ceļam:

Uzdrīkstēties un spārnus iztaisnot.

Iet dēliem ar Dievišķo Gribu

Turp, kur Miers, Mīlestība un Svētlaime!

Tur viņus vienmēr sagaida Ausmas,

Par kurām brīnišķīgāku nav!

 

Man tajā dienā bija slikti. Uzvārīju kafiju, kad ielēju, ar mani pēkšņi sāka runāt El Morija. Viņš teica, lai es nevienā neklausos un eju gan pie Li Juna, gan pie Aņas. Viens papildina otru. Ne no kā nebīties, klausīties sevī un nevienā neklausīties, tikai savā sirdī. Viņš teica, ka mīl mani un Kut Humi mīl, un visi Vieduma Skolotāji mīl. Pieskata katru cilvēku, palīdz tiem, kas tiecas. Sliktais stāvoklis uzreiz pārgāja, kļuva priecīgi.

Natašeņka, gribu nosūtīt vēl divus dzejoļus. Šodien Dina runāja par Gaismu bez Mīlestības.

 

Любовь в сердцах горит огнём,

Она приходит об руку со Светом.

Как часто говорим друг другу про Любовь,

Что наши Души согревает Светом.

   И коль горит в Душе Огонь,

   Он вдохновляет на Творение.

   Приходит радость и покой,

   А с ними и СЛУЖЕНИЕ.

Mīlestība sirdīs ar uguni deg,

Tā atnāk roku rokā ar Gaismu.

Cik bieži sakām cits citam par Mīlestību,

Kas mūsu Dvēseles ar Gaismu silda?

   Un, ja Dvēselē deg Uguns,

   Tā iedvesmo uz Radīšanu.

   Atnāk prieks un miers,

   Un ar tiem arī KALPOŠANA.

 

Li Junam bija glezna “Krizantēma ar rozi”. Pie šīs gleznas atnāca tāds dzejolis.

 

Хризантему с розой венчает Любовь,

И в Гимне Вселенском славят Любовь

В картине Ли Юна на выставке вновь.

В Божественном хоре вновь и вновь.

Мужчина и Женщина в Свете Любви

Соединили в Потоке сердца свои.

С радостью в Храмах поют Небеса.

Свершилось Единство, соединились сердца.

Как много счастливых и радостных лиц

Взирают на это Единство двоих.

Krizantēmu un rozi vainago Mīlestība,

Un Visuma Himnā slavina Mīlestību

Li Juna gleznā izstādē atkal.

Dievišķā korī atkal un atkal.

Vīrietis un Sieviete Mīlestības Gaismā

Savienoja Plūsmā sirdis savas.

Ar prieku Dievnamos dzied Debesis.

Notika Vienotība, savienojās sirdis.

Cik daudz laimīgu un priecīgu seju

Raugās uz šo divu Vienotību.

 

Ar Mīlestību Emīlija

20 01 10 05

Tamāra Ļetkovska

Pateicos, Natālija, par ļoti interesanto semināru!!!!

Ar Mīlestību un Sauli, TAMĀRA

20 01 10 05

Gaļina Kulaka

Natašeņka! Semināri man deva ļoti daudz noderīga, viss ir jāsagremo, mans “dators” prasa pārlādi. Semināri bija tik piesātināti, ka es, godīgi, ļoti noguru. Jūsu balss skanēja tik dziļi izjusti, bija tik izteiksmīga, valdzināja un veda vajadzīgajā virzienā, tāpēc viss bija izjūtams. Bija viss ļoti labi! Pateicos par sagatavotības un vadīšanas augsto līmeni! Ļoti mīlu – Es.

Uz jaunu tikšanos, Gaļina Kulaka

20 01 10 05

Dārgie Nataša un Vladimir!

Pieņemiet Pašus Sirsnīgākos Apsveikumus Pienākušajā Jaunajā 2020. Gadā!

Vēlējumi Jūsu Brīnišķīgajam un Skaistajam Pārim:

Iemiesot Visas Idejas un Uzdevumus “SANATA KUMARAS Augšupcelšanās Skolā”.

https://www.youtube.com/watch?v=NsvquOrNgRY

Manam Apsveikumam Pievienojas Daudzi Ziemeļnieki!

Visu pašu labāko.

Gaismu un Mīlestību!

Tamāra, Severomorska

20 01 10 05

Nadežda Suslova

Sveicināti, Natālija Nikolajevna. Apsveicu Jūs, Vladimiru un jūsu personā visu skolas kopienu Jaunajā Gadā! Gribu pateikties Jums par jūsu pūlēm, par visu, ko Jūs mūsos ieguldāt. Man skola ir kļuvusi par bāzi, aizmuguri, kuras dod man spēkus iet uz priekšu un izpaust sevi, palīdzot citiem. Novēlu Jums veselību, iedvesmu un plaukšanu skolai.

Ar cieņu,

Nadežda Suslova

20 01 10 05

Nadežda Romanova

Labdien, Nataša! Laimīgu Jauno 2020. Gadu! Novēlu Gaismu, Harmoniju, Mīlestību, Jaunus Radošus Veikumus Šajā Dzīvē! Pateicos Jums par iegūtajām zināšanām, kuras pilnveido apziņu. Gribu piedāvāt Jums noskatīties divus video vietnē: “Regresīvie meklējumi Svetlana” (“Регрессивный поиск Светлана[3]”). Pirmais video “Smaragda pilsētas burvis…[4]” (pirms 1 mēneša). Tajā informācija sasaucas ar Jūsu rakstu “Apziņa un matērija…[5]”, un domāju, ka video minētais Visums 1 – tā ir Zemapziņa, bet Visums 2 – tā ir Apziņa… Otrais video ir 26.12. “Sava patiesība… Pamata likumi…[6]” – tā ir jauna, nepieciešama, noderīga informācija, kura palīdzēs MUMS VISIEM Priekšā stāvošajā Pārejā uz Gaišo Nākotni! Pateicos par VISU!

Ar MĪLESTĪBU – Nadežda

20 01 10 05

Svetlana Gaptara (Seansā ar Guaņ-Iņ)

Liels paldies! Guaņ-Iņ enerģijas sajutu vēl pirms meditācijas. Sajutu, kā sāka vibrēt un mirdzēt katra šūniņa. Aizgāja sasprindzinājums, un sirds iedegās mīkstā labsirdības, viegla prieka un maiguma uguntiņā! Un es šķīdu ārā šajās starojošajās enerģijās. Uzreiz atlidoja mans gaišzilais drakons, un es uz viņa lidoju! Dievišķīgi! Sirdī uzliesmoja gaišzila liesma! Sajutu izsmalcinātas enerģijas, labsirdīgu maigu dziedinošu mīlestību, jutu, kā izgaist bailes. Nāca prieka asaras. Jutu dziedināšanas procesu fiziskajā ķermenī un smalkajos ķermeņos. Dāvana – izdziedinājās un iemirdzējās 5. čakra (bija problēmas), ieraudzīju gaismas kokonu viņai apkārt. Sirsnīgi Pateicos!!!

Ieraudzīju sevi kā mazu ķīniešu meiteni, spēlējoties ar bērniem. Satikos ar viņu skatienā un atpazinu sevi. Sajutu enerģijas – vieglas tīras nepastarpinātas un, šķiet, atcerējos Ķīnas kolorītu, un izdzirdēju maigu mūziku.

20 01 10 05

Gaļina Kulaka

Natašeņka! Šodien sākšu dziedināšanu ar AEs, kopā meklēsim šīs zonas un atveseļosim tās, viņš man saka, ka galvenais ir noskaņojums, pacietība un momentānu rezultātu negaidīšana, viss pēc ticības tiks dots, es visu saprotu. Gribu tev pateikties, lūk, par ko, – pēdējā nodarbībā, jau pašās beigās mēs sākām runāt par piedošanu. Es centos piedot, taču nekādi nevarēju atrast to atslēgas vārdu, kura apzināšanās palīdzētu man to izdarīt. Un tas atradās, kā tikko tu izteici vārdus – “to vajag tev pašam”, uzreiz noklikšķēja un kļuva tik Dvēselē labi, mierīgi, viegli, Pateicos tev, mana dārgā!! Šajā gadā man notiek vairāk kaut kādas atklāsmes, vai, virzība ātrāka, labāk notiek sajušana. Un galvenais – apzinātības vairāk, es cenšos sekot visiem saviem emocionāli mentālajiem stāvokļiem, tikko kas, un uzreiz ieeju šajās enerģijās un vēroju tās, un viss pāriet – kļūst vieglāk, tīrāk. Cik jauki, ka man ir tik lielisks Skolotājs, es daudz ko cenšos mācīties no tevis, un pamācīties ir ko – pateicos par vēlēšanos, atbildību – atdot sevi cilvēkiem!

Ar mīlestību – atkal Es.

 

Pievienots 10.01.2020

http://www.sanatkumara.ru/otzivi/otzivi-zimi-1

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://cigundao.ru/ (Tulk. piezīme)

[2] Skat. https://samopoznanie.ru/trainers/anna_sairam/ (Tulk. piezīme)

[3] Skat. https://www.youtube.com/channel/UCoBssb0SYsOqjZZF9rmj3eA/featured (Tulk. piezīme)

[4] Skat. https://www.youtube.com/watch?v=l-sBaI2gCUk (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/2019-gada-raksti/26-raksti-2019/2403-apzina-un-materija-divi-visuma-atributi (Tulk. piezīme)

[6] Skat. https://www.youtube.com/watch?v=3sUGZqY-4UU (Tulk. piezīme)