Анни Безант - Эволюция души

Annija Bezanta - Dvēseles evolūcija

Gatavojamies Jaungada semināriem

19 12 26

Fragments no Annijas Bezantas (Annie Besant) grāmatas

APZIŅAS PĒTĪJUMS

http://www.ligis.ru/librari/285.htm

Pirmais Logoss, nedalāmais Tas Kungs, Mūžīgais Tēvs, Monādes – tās ir Visaugstākās Uguns dzirkstis, “dievišķie Fragmenti”. Monāde ir dievišķās Dzīvības fragments, kā individuāla būtība atdalīta ar visplānāko matērijas plēvīti, tik plānu, ka, kaut arī viņa dod formu katram, bet nerada šķēršļus apvalkā ieslēgtās dzīvības brīvai mijiedarbībai ar viņu ielencošajām līdzīgajām dzīvībām.

Tādējādi Monāžu dzīve izriet no Pirmā Logosa, un tāpēc tai ir trīskāršs aspekts. Caur apziņu, eksistējošu kā Griba, Viedums un Aktivitāte, – šī dzīve iegūst formu dievišķās Atklāsmes plānā, otrajā, jeb Anupadakā, Tēva Dēlu, tāpat kā Otrais Logoss, veidā, taču tie ir jaunākie Dēli, kuriem nav dievišķu spēku, kas spēj iedarboties uz blīvāku matēriju nekā viņu pašu plānos. Pienācīgā veidā viņi atrodas plānā Anupadaka, ar saknēm Adi, bet pagaidām vēl bez pašizpausmes līdzekļiem, gaidot “Dieva dēlu atklāsmes” dienu.

Tur viņi atrodas līdz tam laikam, kamēr Trešais Logoss nesāk ārējo izpausmes darbu, objektīvā visuma formas radīšanu. Viņš gatavojas ielikt savu dzīvību matērijā, lai sagatavotu no tās materiālus, derīgus, lai uzbūvētu apvalkus, kas nepieciešami Monāžu evolūcijai. Taču Viņš nesaplūdīs ar savu darbu, jo, lai cik liels mums tas neliktos, Viņam tā ir tikai maza daļiņa no “nodibinot šo kopuma pasauli ar sevis daļu, es atrodos iepriekšējā stāvoklī”. Šī apbrīnojamā Individualitāte nav pazaudēta, kosmosa dzīvībai pietiek tikai ar viņas daļiņu. Logoss, Virsdvēsele, paliek sava visuma Dievs.

Trešais Logoss, Visuma Saprāts, savu dievišķo aktivitāti sāk, velkot ārā matēriju no bezgalīgās telpas mūsu saules sistēmas uzbūvēšanai. Šī matērija telpā eksistē formās, mums neizzināmās, bet, redzams, jau saformētās plašāku sistēmu vajadzībām. Jo H. P. Blavatska saka, ka mūsu plānu atomiskie apakšplāni veido pirmo jeb zemāko kosmisko plānu. Ja iztēlojamies, ka šī kosmiskā plāna atomi simbolizējas ar muzikālu noti, tad mūsu atomi, Trešā Logosa izveidoti, droši vien var simbolizēties ar tādas nots virstoņiem. Acīm redzams, ka tie atrodas tuvos sakaros ar “telpas atomiem”, atbilst tiem, bet to tagadējā formā ir tiem neidentiski. Bet septiņi matērijas tipi, kuri kļuva par mūsu “atomiem”, atspoguļo matēriju, paņemtu no telpas saules sistēmas uzbūvēšanai, un gala rezultātā var atkal pie tās atgriezties. H. P. Blavatska domā septiņkāršo dalīšanu arvien mazākas un mazākas pakāpes atomos, kad raksta: “Viens Kosmiskais Atoms kļūst par septiņiem atomiem matērijas plānā, un katrs no tiem pārvēršas par enerģētisku centru. Šis pats atoms kļūst par septiņiem stariem gara plānā... atdalītiem līdz kalpas beigām un tomēr tuvu saistītiem.”

Aiz visuma robežām šī matērija atrodas specifiskā stāvoklī, trīs matērijas īpašības – inerce, kustīgums un ritms – ir sabalansētas cita ar citu un atrodas līdzsvara stāvoklī. Tās var uzlūkot kā eksistējošas noslēgtā aplī, bezdarbībā esošas.

Radošās Aktivitātes sākums ir šī noslēgtā apļa pārraušana, tā īpašību pārvešana no stabila stāvokļa nestabilā. Dzīvība – tā ir kustība, un Saules Logosa dzīvība – viņa elpa, kā to poētiski sauc, – pieskaroties šai miera stāvoklī esošajai matērijai, pārved viņas īpašības nestabilā līdzsvarā – tas ir, pastāvīgā kustībā attiecībā citai pret citu. Visuma eksistences laikā matērija pastāvīgi atrodas nepārtrauktas iekšējas kustības stāvoklī. H. P. Blavatska raksta: “Fohats kļūst stiprāks un izmētā septiņus brāļus, elektrizē dzīvei un sadala sākotnējo substanci jeb pirmsdzemdību matēriju atomos.”

Atoma veidošana sastāv no trīs stadijām.

Pirmkārt, tiek uzstādītas robežas, kuru ietvaros vibrēs dvēseli ieelpojošā dzīvība – Logosa Dzīvība atomā: šī svārstību viļņa garuma noteikšana un nostiprināšana tehniski saucas “dievišķais mērs”, tas plāna atomiem piešķir tiem raksturīgo specifiskumu.

Otrkārt, Logoss atbilstoši dievišķajam mēram iezīmē līnijas, kuras nosaka atoma aprises, augšanas galvenās asis un to leņķiskās attiecības, kas nosaka formu kā tādu, atbilstošu kosmiskajam atomam. To tuvākā analoģija ir kristālu asis.

Treškārt, svārstības pakāpe un leņķiskās attiecības starp augšanas asīm nosaka izmēru un formu virsmai, kuru mēs varam saukt par virsmu vai atoma sieniņu. Tādējādi katrā atomā mums ir dzīvības mērs, kurš iedveš viņā garu, viņa augšanas asis un viņu aptverošā virsma jeb sieniņa.

Trešais Logoss rada piecus dažādus tādu atomu veidus, piecus dažādus “mērus”, ar kuriem saprotam piecas dažādas svārstības, un katrs veids rada plāna galveno materiālu, taču katram plānam neatkarīgi no tā, lai cik dažādi objekti tajā nebūtu, ir savs fundamentālais atoma tips, uz kuru gala rezultātā var tikt reducēts jebkurš no tā objektiem.

Termins “gara matērija” droši vien būs labāk novērtēts, ja mēs uz kādu laiku pakavēsimies pie secīgo virknēto plānu atomu veidošanas paņēmiena. Katrai sistēmai telpas matērija ap viņu ir tās Matērijas Avots, Mulaprakriti, kā to tēlaini sauc indieši. Katras sistēmas matērijai ir savs avots jeb pamats – viņu aptverošā matērija, no kuras dzimst un attīstās pašas sistēmas specifiskā matērija. Logoss, sistēmas Virsdvēsele, vācot ap sevi no telpas nepieciešamo matēriju, iedveš tajā savas dzīvības dvēseli, un šī dzīvība šīs smalkās matērijas, šī Mulaprakriti, ietvaros ir Atmans, Es, katras daļiņas dvēsele. “Fohats, Logosa enerģija”, saka H. P. B., “izrauj telpā caurumus”, un nekāds cits apraksts nevar būt labāks vai precīzāks. Šī rotējošā enerģija veido neskaitāmus virpuļus, kuru forma ir dievišķās enerģijas un augšanas asu noteikta, un katrs no tiem ir ieslēgts telpas matērijā – Atmans Mulaprakriti apvalkā, dvēsele matērijas apvalkā, kuru veido adi – augstākā, pirmā, plāna – “atomi”. Daži no tiem paliek kā “atomi”, citi savienojas un veido “molekulas”, “molekulas” veido vēl sarežģītākas kombinācijas un tā tālāk tikmēr, kamēr neizveidosies seši apakšplāni zemāk par atomisko.

Tagad pienāk kārta veidot otrā plāna atomus. To izmēru un asis nosaka Trešais Logoss tā, kā aprakstīts augstāk, daži no adi jeb pirmā plāna atomiem savāc ap sevi apvalku no sava zemākā apakšplāna kombinācijām. Dvēsele plus viņas sākotnējais apvalks no kosmiskās matērijas (Mulaprakriti) jeb pirmā plāna atoms ir otrā plāna dvēsele, un viņa piepilda jauno apvalku, kurš veidots no savām zemākās pakāpes kombinācijām. Šie apvalki, kuros tādā veidā ir iedvesta dvēsele, ir anupadaki jeb otrā plāna atomi. Tādā agregācijā, kura kļūst arvien sarežģītāka, veidojas pārējie seši apakšplāni. Daži no anupadaki atomiem, līdzīgā veidā aptverot sevi ar kombinācijām no sava paša zemākā apakšplāna, kļūst par atmiskajiem atomiem. Dvēsele tagad izrādās aptverta ar diviem apvalkiem aiz atoma sieniņas no anupadaki paša zemākā apakšplāna agregācijas, turklāt sākotnējo Dvēseli jeb Dzīvību ar viņas diviem apvalkiem sauc par atmiskā plāna dvēseli, bet atoma sieniņa skaitās matērija.

Šis atoms, atkal apklāts ar paša zemākā atmiskā apakšplāna agregāciju, kļūst par budhiskā plāna atomu, tā ka Dvēselei budhiskajā plānā atoma apvalkā ir trīs plēvītes no vienkāršākajām atmiskajām agregācijām.

Mentālajā plānā Dvēselei ir apvalks, kurš sastāv no četriem slāņiem aiz atoma sieniņas.

Astrālajā – no pieciem un fiziskajā – no sešiem plus papildu atoma sieniņas katrā gadījumā.

Taču Dvēsele plus visi savi apvalki, izņemot ārējos, vienmēr skaitās Dvēsele, bet ārējais apvalks tikai forma jeb ķermenis. Tieši šī Dvēseles ietīstīšana padara iespējamu evolūciju, un, lai cik sarežģīts nešķistu apraksts, princips ir vienkāršs un var tikt viegli saprasts. Tad patiešām mēs varam runāt par viscaur esošo “dvēseles matēriju”.

19 12 03 07

CILVĒKS, DIEVS un KOSMOSS: Teozofija attēlos

https://present5.com/chelovek-bog-i-kosmos-teosofiya-v/

2020. g. 2. janvārī pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Skolotājs un māceklis

19 12 03 07

2020. g. 3. janvārī pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Garīgā kalpošana

19 12 03 07

2020. g. 4. janvārī pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Dvēseles ceļš

19 12 03 07

2020. g. 5. janvārī pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Čenelings un daudzdimensionalitāte

 

Detalizētāk paskatīties

 

http://sanatkumara.ru/obyavleniya/seminari-2-5-yanvarya-2020-goda[1]

 

Pievienots 26.12.2019

http://www.sanatkumara.ru/stati-2019/evoliutsiya-dushi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/24-raksti-2018/2412-seminari-no-2020-gada-2-5-janvarim (Tulk. piezīme)