Авторы разные - Небесный Человек - кто Он?

Dažādi autori - Debesu Cilvēks - kas Viņš ir?

(gatavošanās Jaungada semināriem)

19 12 08 01

Avots: http://ariom.ru/fo/t13629.html

Kas ir MĀNASAPUTRAS?

H.P. Blavatska (Е.П. Блаватская) Viņus piemin “Slepenajā Doktrīnā” (“Тайная доктрина”) dažādos vārdos – tie ir Trešā Logoiskā aspekta “Prāta dzemdinātie Brahmas Dēli”…

PRĀTA DĒLI: pazīstami ar dažādiem nosaukumiem, tādiem kā “Mānasaputras”, Pradžāpati, Sākotnējie Septiņi, Rudri, Debesu Cilvēki, Riši, Gari Torņa priekšā…

VIŅI – darbojošies Radīšanas Spēki. Viņi – Izpausmes kopums. Viņi – pirmskosmiskie. Viņi ir Saules un Mēness būtību kopība.

Viņi – septiņi Bībeles Ercenģeļi, Septiņi Spēki jeb Varenības.

Viņi – Septiņi Gari Troņa priekšā. Viņi – septiņi Planētu Gari.

Viņi ir kolektīvie Dhiān Čohani. Viņi septiņi Kumaras. Septiņi Riši; Radošo Spēku Hierarhija; Gaismas Dēli.

Viņi ir mūsu pašu Planetārās Dievības; Viņi ir Citu Pasauļu auglis.

Viņi ir cieši saistīti ar Lielās Lācenes septiņām zvaigznēm… Un tā tālāk, un tā tālāk…

Viņi ir SEPTIŅI Planetārie Logosi – 7 Staru Valdnieki, Septiņi Debesu Cilvēki. Viņi attīstīja prāta aspektu Pirmajā Saules Sistēmā (mēs šodien dzīvojam jau 2. Saules Sistēmā, būs arī trešā).

Viņu Ķermeņu šūnas ir sastādītas no Cilvēku un Dēva Evolūciju VIENĪBĀM, tieši tāpat kā zemes cilvēku Būtņu ķermeņi ir sastādīti no dzīviem organismiem – elementāļu subjektīvajiem ķermeņiem, dažādām, ar dzīvību apdvestām, šūnām vai mazākām dzīvībām.

Līdzīgi tam, kā zemes cilvēkam ir savs Sākotnējais Avots – MONĀDE un relatīvi pastāvīgs pavadonis – Kauzālais ķermenis (Dvēsele), kuri izpaužas caur saviem ZEMĀKAJIEM Principiem (no kuriem blīvais dzīvnieka ķermenis nav Princips), – tā arī Debesu Cilvēkam ir Sākotnējais Avots – MONĀDE. Viņa relatīvi “pastāvīgais” Ķermenis atrodas Saules Sistēmas Monādiskajos līmeņos, taču IZPAUŽAS VIŅŠ caur 3 zemākajiem apvalkiem – mūsu Atmisko, Budhiālo, Manasisko Apziņas Plānu, 7.-6.-5. dimensijā.

 

VIŅŠ ieņem ĀRĒJU pozīciju attiecībā pret Astrālo un Fizisko plānu, tieši tāpat, kā Cilvēka Garīgā Būtne ir ĀREJA attiecībā pret blīvo dzīvniecisko fizisko ķermeni…

Garīgais Cilvēks atdzīvina fizisko ķermeni ar savu Spēku, siltumu, taču okultā nozīmē neuzskata viņu par Principu… Tā arī Debesu Cilvēks atrodas ĀRPUS diviem zemākajiem izpausmes plāniem, kaut arī atdzīvina tos ar savu Spēku.

Zemes fiziskais cilvēks APZINĀSIES savas savstarpējās attiecības (kā ķermeņa šūna) ar Debesu Cilvēku tikai tad, kad attīstīs Garīgās Dvēseles apziņu viņas pašas Apziņas Plānā – Mentālajā, 5. dimensijā.

Kauzālo ķermeņu (dvēseļu) grupas – tās ir ZEMĀKAS formas, caur kurām izpaužas Debesu Cilvēks. Tāpat kā zemes fiziskais cilvēks – Personība – izpaužas caur fizisko Ēterisko ķermeni…

Cilvēka aizmetnis dzimst Monādiskajā Plānā, viņa Galvenais fokusa punkts atrodas Mentālajā Plānā, 5. dimensijā (Dvēsele), taču pie savas pilnīgas apzinātas attīstības viņš tiecas 3 zemākajos Plānos: Mentālajā, Astrālajā un Fiziskajā…

Debesu Cilvēka izcelsme sākas Plānos ĀRPUS Saules Sistēmas robežām. Viņa Galvenais fokusa punkts atrodas Sistēmas 2. Plānā – Monādiskajā, un viņš Apziņu atklāj Triādes Plānos – tas attiecas uz visām Viņa Ķermeņa “šūnām”.

Viņš Apziņu attīstīja 3 pasauļu 3 viszemākajos plānos Pirmās Saules Sistēmas laikā, un tas atkal attiecas uz Viņa Ķermeņa “šūnām”. Cilvēks savus pūliņus atkārto līdz 5. Iesvētījumam, kurš viņu ieved apziņas stadijā, ko Debesu Cilvēks ir sasniedzis vienā no iepriekšējām Mahavanmantārām.

Saules Logosa izcelsme sākas vēl augstākā Kosmiskajā līmenī, Viņa galvenais fokusa punkts atrodas Kosmiskajā Mentālajā Plānā (ne zemes), taču izpauž Viņš Sevi caur 3 zemākajiem Kosmiskajiem Plāniem, tāpat kā Cilvēks meklē pašizpausmi trijās pasaulēs: fiziskajā, astrālajā, mentālajā. Tāpēc galvenie Saules Sistēmas Plāni Kosmiskajā mērogā attiecas pret Viņu tāpat, kā Fiziskais Plāns – pret zemes fizisko cilvēku. Tie formē Viņa ēterisko un blīvos ķermeņus.

1. Viņš aktivizē viņus ar savu dzīvību un siltumu.

2. Viņš iedveš viņos dzīvību.

3. Pateicoties viņiem, Viņš kļūst pilnīgi apzinošs.

4. Ēteriskais ķermenis laikā ir Viņa zemākais Princips, bet blīvais fiziskais ķermenis tāds neskaitās. Blīvais Kosmiskais Fiziskais ķermenis SASTĀV no Saules Sistēmas 3 zemāko Plānu matērijas: mentālās, astrālās un fiziskās. Tātad Budhiskais Plāns – tas ir Ceturtais Kosmiskais Ēters.

Debesu Cilvēki Zemes Logosa ķermenī veido 7 centrus-čakras. Viņi ir Uguns Sfēras, kas atdzīvina Viņa ķermeni, un katrs no Viņiem atkarībā no vietas, ieņemtas šajā ķermenī, izsaka vienu no Logosa spēka izpausmes Formām.

Cilvēku Būtnes, būdamas sakoncentrētas Grupās Kauzālajos līmeņos, veido vienu vai otru centru-čakru Debesu Cilvēka ķermenī.

Saules Logoss veido vēl vienu centru-čakru vēl Lielākas Kosmiskās BŪTĪBAS ķermenī.

Tādējādi Cilvēku Būtnes ir novietotas vienā no 7 Debesu Cilvēku 49 centriem-čakrām.

Debesu Cilvēks ar saviem 7 centriem-čakrām veido VIENU centru-čakru Saules Logosa ķermenī. Šeit guļ NOSLĒPUMS starp Lielās Lācenes Septiņiem Riši un 7 Debesu Cilvēkiem.

Lielās Lācenes Septiņi Riši Viņiem ir tas pats, kas Monāde atsevišķam attīstībā esošam zemes cilvēkam…

Visas tamlīdzīgas Augstākās Garīgās Zināšanas zemes cilvēcei pagaidām nav pieejamas. Tāpēc viņi arī “nolaižas” uz esības Fizisko Plānu kā Garīgās Hierarhijas Vieduma Skolotāji…

 

 

19 12 08 02

Alise Beilija (Alice A. Bailey) no Džuala Khulas:

http://trita.net/books-alice-bailey/06-discipleship-in-the-new-age-vol-2/aab-06-page-0111-0125

Solījums rīta meditācijai

Cilvēces spēki ir vienoti, un es esmu vienots ar tiem.

Es tiecos mīlēt, nevis neieredzēt.

Es tiecos kalpot, nevis prasīt pienācīgu kalpošanu.

Es tiecos dziedēt, nevis kaitēt.

Lai balva par sāpēm kļūst gaisma un mīlestība.

Lai dvēsele vada ārējo formu, gan dzīvi, gan notikumus.

 

Un atvērs gaismā mīlestība – visa notiekošā pamatu.

Lai atnāk redzēšana un apskaidrība.

Lai atklājas nākamība.

Lai izpaužas iekšējā vienotība, bet ārējais atsvešinājums izzūd.

Lai dominē mīlestība.

Lai mīl visi.

 

Grupveida meditācija ar Skolotāju

Sakarā ar jūsu darbu Pilnmēnesī es gribu izmainīt procesu, kuru jūs tik ilgi esat ievērojuši, – ieiešanu manā darba kabinetā un kontaktēšanos ar mani. Es jums došu citu simbolisku procesu, kurš norit piecās stadijās:

1. Pilnmēness periodā (aptver piecas dienas) iztēlojieties gaišzilu okeānu, kuram pie apvāršņa var redzēt austošo mirdzošo Sauli.

2. Iztēlojieties, ka jūs metaties okeānā, brīvs no jebkādas nastas, bez bažām, rūpēm un pienākumiem, un peldat pie airu laivas, kura atrodas starp jums un austošo Sauli. Samērā ar to, kā jūs peldat, jūs apzināties savus grupas brāļus, kuri arī peld tajā pašā virzienā. Jūs atpazīstat, pazīstat un mīlat cits citu.

3. Pēc tam vizualizējiet, ka jūs ierāpjaties laivā. Kad visa grupa ir uz borta, jums vajag ieraudzīt sevi un visus pārējos ķeramies pie airiem un airējam kopā ritmiski un stabili, austošās Saules virzienā. Jūtama ritma, mērķa un virziena harmonija.

4. Pēc tam iztēlojieties – starp sevi un austošo Sauli – manu figūru, kura virzās pie jums. Es (Skolotājs Dž. K.) nākšu no gaismas jūsu virzienā. Uz skaidrā gaismas celiņa jūs varat mani izteikti redzēt. Jūs kopā redzat mani.

5. Pēc tam izsakiet domās un tomēr kā grupa:

“Mēs virzāmies uz gaismu, pie kuras vedi mūs tu. Mēs virzāmies no tumsas, mudināti no dvēseles visam. Mēs atraujamies no zemes un iegrimstam gaismas okeānā. Mēs ejam kopā. Mēs virzāmies kopā, vesti un vērsti no dvēseles, kurai mēs kalpojam, un tevis, Skolotāja, kuru mēs pazīstam. Skolotājs iekšienē un Skolotājs ārpusē ir Vienots. Šis Vienotais esam mēs visi. Vienotais ir viss – mana dvēsele, tava dvēsele, Skolotājs un dvēsele visam.”

***

GAJANTRI

 

Ak Tu, Kas apgaro visu visumu,

No Kura viss rodas

Un pie Kā mēs atgriežamies,

Atklāj mums īstenās Garīgās Saules seju,

Zeltītās gaismas diska slēptu,

Lai mēs varētu zināt patiesību

Un pildīt savu pienākumu,

Virzoties pie Tavām svētajām kājām.

O M   O M   O M

 

 

2020. g. 2. janvārī pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Skolotājs un māceklis

19 12 03 07

2020. g. 3. janvārī pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Garīgā kalpošana

19 12 03 07

2020. g. 4. janvārī pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Dvēseles ceļš

19 12 03 07

2020. g. 5. janvārī pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Čenelings un daudzdimensionalitāte

 

 

Detalizētāk paskatīties

http://sanatkumara.ru/obyavleniya/seminari-2-5-yanvarya-2020-goda[1]

 

Pievienots 08.12.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/nebesniy-chelovek-kto-on

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/24-raksti-2018/2412-seminari-no-2020-gada-2-5-janvarim (Tulk. piezīme)