Алиса Бейли и Наталья Котельникова - Как мы звучим - 2

Alise Beilija un Natālija Koteļņikova - Kā mēs skanam - 2

(gatavošanās Jaungada semināriem)

19 12 07 01

05.12.19.

Sk. pirmo rakstu 20.02.2014. “Kā mēs skanam”

http://sanatkumara.ru/stati-2014/kak-mi-zvuchim[1]

Draugi, gatavojoties semināriem, es negaidīti atradu apstiprinājumu savām zināšanām, pieņemtām no Augstākā Es, grāmatā

Alise A. Beilija (Alice A. Bailey) “Mācekļa laiks Jaunajā Gadsimtā” I sēj.

http://trita.net/books-alice-bailey/05-discipleship-in-the-new-age-vol-1/aab-05-page-0090-0102

Savus komentārus un atšifrējumus es izcēlu citā krāsā.

19 12 07 02  19 12 07 03

Tibetietis caur Alisi Beiliju (fragmenti)

 

“Sākumā es pamēģināšu izklāstīt dažus pamata postulātus, kuri, kaut arī būdami uztverti kā mentālas koncepcijas, tomēr var šķist pārāk dziļi un nepakļāvīgi ātrai apjēgšanai.

Postulāti ir sekojoši:

  • Viss esošais ir balstīts uz skaņu jeb Vārdu.
  • Diferenciācija ir skaņas rezultāts.
  • Uz katru plānu Vārdam ir dažāda iedarbība.
  • Atbilstoši Vārda notij jeb skaņas vibrācijai tiek veikts iebūvēšanas vai atmešanas darbs.
  • Vienotajam trīskāršajam Vārdam ir septiņas atslēgas, un šīm septiņām atslēgām ir savi apakštoņi.

Šo pamata faktu apjēgšana labi apgaismo Vārda izmantošanu meditācijā.

(NK komentāri (kā es to saprotu): mūsu otrās Saules sistēmas trīskāršais vārds – fa-la-do. Septiņas atslēgas – gammas septiņas pamata notis.)

 

Kad sākotnēji tika izteikts Svētais Vārds (ir trīs sākotnējās Plūsmas ar savām septiņām skaņām – pa vienai Plūsmai katrai no trim Saules sistēmām), nots bija cita, skaņas atbilda citai atslēgai.

(NK komentāri (kā es to saprotu): Pirmā Plūsma – minerālā dzīvība – pamata nots “do”. Augu valstības parādīšanās – “re”, dzīvnieku valstības parādīšanās – “mi”, cilvēka parādīšanās – “fa”.)

Pirmajā sistēmā, Pirmās Plūsmas iemiesojumā, kulminācija bija, majestātiski izskanot notij FA – notij, kura veido mūsu sistēmas bāzes noti, dabas parādīšanās noti.

(Tas ir, gamma bija aizgājusi līdz notij fa, kura bija augstākā skaņa.)

Tā skan nepilnīgi jeb nav noformēta, un tā nebūs pabeigta līdz lielā cikla beigām. Logoss to skandē pašlaik, un, ja Viņš pārstās to izelpot, sekos pilnīga visas sistēmas izzušana. Tas nozīmēs izpausmes beigas (fiziskā plāna beigas).

 

Otrajā sistēmā, pašreizējā sistēmā, atslēgas nots nevar tikt paziņota. Tas ir viens no sestā Iesvētījuma noslēpumiem, kurš nedrīkst atklāties.

(Pēc Aktīvā Intelekta Stara attīstības cilvēce pārgāja pie mīlestības-vieduma attīstības, pie sirds centra, kurš skan kā “la”, atklāšanas. Tā ir iziešana uz planetāro apziņas līmeni – Kristus-apziņu.)

 

Trešajā sistēmā noslēdzošā trešā nots pievienosies pirmās un otrās sistēmas bāzes notīm, un kas būs pēc tam? Pēc tam mums būs Logoiskās Personības noslēdzošā mažora terca, atbilstība mikrokosma mažora tercai – pa vienai notij katrā plānā.

(Trešais – Gribas-Varenības – bāzes Stars ir saistīts ar apziņas aktivizāciju adžnā, kura skan kā “do”. Tas ir saules pinums. Šeit vajadzēja nosaukt nevis tercu, jo tā sastāv no 2 skaņām, bet akordu, jo runa taču ir par trīs skaņām. Domāju, ka cēlonis ir Alises Beilijas nepietiekamās muzikālās zināšanas.)

Mums ir teikts, ka Saules Logoss kosmiskajos plānos strādā pie kosmiskā prāta problēmas; ka Viņš funkcionē Savā fiziskajā Saules sistēmā, ir polarizēts Savā kosmiskajā astrālajā jeb emocionālajā ķermenī un attīsta savu kosmisko prātu. (Pašlaik SL jau ir izgājis uz citu apziņas līmeni, no mentālā ķermeņa ir pārgājis uz Augstāko Mentālu vai Budhi.)

Kā mikrokosmā, tā arī Saules sistēmas plānos. No šīs atbilstības apjēgšanas un SL viedās uzskaites ir atkarīga Svētā Vārda apskaidrošana un izmantošana meditācijās.

 

Sistēma I….. atbilst fiziskajam ķermenim.

Sistēma II…. atbilst emocionālajam ķermenim.

Sistēma III… atbilst mentālajam ķermenim.

Pētot Vārdu jeb Skaņu, formējošu šīs trīs, atnāks palīdzība šī Vārda lietošanā, lai būvētu intuitīvo pavadoni un attīrītu personību.

(Patiešām, domās izdziedot visu ķermeni ar atbilstošu akordu, atnāk mentāla attīrīšana. Droši vien var izdziedāt arī balsī, vienkārši es nevaru dziedāt.)

Septiņas lielās Plūsmas

Izsakot mūsu Saules sistēmai Svēto Vārdu savā septiņiskajā pabeigtībā, Logoss caur iedvesmu savāca izpausmei nepieciešamo matēriju un iniciēja šīs matērijas attīstību ar pirmo lielo Plūsmu (līdz pirmajai oktāvai).

Ar otro lielo Plūsmu atnāca diferenciācija un nostiprinājās otrais logoiskais aspekts (re).

Trešā lielā Plūsma nodemonstrēja aktivitātes aspektu, matērija tika apaugļota ar šo spēju, un pieciskā evolūcija kļuva iespējama (mi).

Uz ceturto lielo Plūsmu atsaucās dažas Hierarhijas, un lielie Celtnieki skaidrāk ieraudzīja plānu. Ir skaidrs sakars starp ceturto Plūsmu un Ceturto Radošo Hierarhiju, cilvēku Garu Hierarhiju. Šai Logosa ceturtajai notij ir īpaša nozīme cilvēka Garam, un tā unikāli iedarbojas uz mūsu zemes mūsu ceturtajā ciklā (fa).

Šī darbība ir tik relatīva, ka jums grūti to novērtēt. Viss, ko jūs spējat uztvert, – tā ir tās izpausme ceturtā plāna un Stara harmoniskās nots veidā. Šī nots pastāvīgi piesātina cilvēkus pasaulē, sākot ar ceturto pamata rasi. Tā demonstrējas kā cilvēces cīņa par to, lai apjēgtu pasaules un harmonijas ideālu, un kā vispasaules tiekšanās šajā virzienā (fa).

Ceturtajai Plūsmai ir īpašs sakars ar cilvēku evolūciju.

Tādējādi mums ir:

Trīskāršā Vārda pirmais apakštonis – tā ir pirmā vibrāciju nots, dzemdinājusi sfēras – saules vai atoma – kustību. Tas iemieso Gribu. (“Do”)

Trīskāršā Vārda otrais apakštonis atnesa otro aspektu un izsauca izpausties sintētiskā Stara kosmisko valdnieku. Tas iezīmēja divdabību jeb atspoguļoto mīlestību. (“Re”)

Trīskāršā Vārda trešais apakštonis padarīja iespējamu mūsu piecisko evolūciju. Tas – piecu zemāko plānu pamata nots. Tas iezīmēja aktivitāti jeb spēju adaptēties. (“Mi”)

Trīskāršā Vārda ceturtais apakštonis – tā ir Cilvēku Hierarhijas skaņa, un savā pilnībā tas var tik nosaukts par “Cilvēka saucienu”. (“Fa”)

Piektā lielā Plūsma iedarbojas savdabīgi, jo tajā ir atslēga visam – tā ir uguns Plūsma. Tā dzemdināja vibrāciju, līdzīgu kosmiskā mentālā līmeņa vibrācijai, un ir cieši saistīta ar pirmo Plūsmu. Tā ir Saules sistēmas dominante (pēc tehniskās muzikālās terminoloģijas) (sol), tāpat kā trešā Plūsma atbilstot mažora tercai (mi). Tā ir Logosa nots.

Katra Plūsma pievelk pie Logosa ar mērķi izpausties kādu būtību no kosmiskajiem līmeņiem. Šīs metodes atspoguļojumu var redzēt mikrokosmā, kad Ego izdzied egoisku noti trijās pasaulēs un gatavojas izpausties jeb atnāk iemiesojumā. Šī nots pievelk pie pastāvīgajiem atomiem jeb kodoliem adekvātu matēriju ar mērķi izpausties, turklāt pati matērija ir piesātināta ar kādu dzīvīgu būtību.

Kosmiskie Uguns Valdnieki, mūsu Saules sistēmas lielās piesātinošās Būtības, analoģiski atsaucas, kad skan piektais apakštonis. Atkal taču, Liesmas Valdnieki pašā Saules sistēmā atsaucās, kad mikrokosms izskandēja monādiskās nots piekto apakštoni un iekļāvās cilvēku evolūcijā. (Sol)

Sestā lielā Plūsma pievilka sev noslēpumainā Pentakla Valdniekus, emocionālā plāna lidojošās būtības, un spēja vēlēties parādījās materiālā formā kā logoiskās dzīves ūdens aspekts (La).

Noskanot septītajam apakštonim, notika kristalizācija absolūtā saskaņā ar ieviešanas likumu. Tas nosacīja izpausmes blīvo aspektu, visdziļākās pieredzes punktu. Jūs atzīmēsiet viņa sakaru ar Ceremoniālā Likuma Staru, vienu no lielajiem Stariem-celtniekiem, – Staru, kurš matērijai piešķir vēlamās aprises atbilstoši noteiktajām formām. (Si)

 

1920. gada 20. jūnijā

 

Pirmkārt, atkārtosim truismu, ka pasaules ir skaņas kustības rezultāts. Sākumā dzīvība, pēc tam matērija; tālāk matērijas pievilkšana dzīvībai ar mērķi viņu izpaust, izteikt, un lai sakārtoti organizētu matēriju nepieciešamajās formās.

Skaņa – tas ir pavadošs faktors, kurš ierosina impulsu un pievilkšanas līdzekli. Skaņa okultā, dziļi metafiziskā nozīmē – tas ir tā saucamais “sakars starp”, radošais vidutājs, saistošais trešais faktors izpausmes procesā. Tā ir akaša.

Augstākajos plānos tā kalpo par aģentu lielajai Būtībai, Kura vada kosmisko pievilkšanas likumu mūsu Saules sistēmā, kamēr zemākajos plānos tā demonstrējas kā astrālā gaisma, lielais atstarošanas aģents, kurš fiksē un iemūžina savās vibrāciju annālēs pagātni, tagadni un nākotni jeb to, ko mēs saucam par Laiku.

Tiešā sakarā ar zemāko pārvadītāju tā izpaužas kā elektrība, prāna, magnētiskais fluīds. Droši vien šo ideju ir vieglāk apgūt, ja apzināmies, ka skaņa ir pievilkšanas un atgrūšanas likuma aģents.

 

Jūs varat jautāt: kāpēc es tik manāmi esmu atkāpies no tēmas? Šķiet, tas ir nevietā un nelaikā. Paskaidrošu. Mikrokosmam nākas tikai atkārtot makrokosma darbu. Gars jeb monāde savā plānā izdzied noti (savu hierarhisko noti) un nokāpj iemiesojumā. Tā ir kā pievilkšanas, tā arī izelpas nots.

Personība – monādes atspulgs pašā blīvākajā evolūcijas punktā – ir saistīta ar viņu ar pievilkšanas spēku, kāds piemīt Svētajam Vārdam, kuru izdzied viņa monāde uz viņas nots un viņas pašas apakštonī.

Taču izelpas darbs jau ir pabeigts. Tā ir involūcija. Virzās uz priekšu darbs ar ieelpu jeb reabsorbciju avotā. Kad Personība sev atrod (pēc spriedzes un meklējumu dzīvēm) savu garīgo noti ar pareizo atslēgu un apakštoni, tad kāds ir rezultāts? Viņa harmonē ar monādisko noti, viņa vibrē ar tādu pašu mēru, viņa pulsē tādā pašā krāsā, vismazākās pretestības līnija beidzot ir atrasta, un iekšējā dzīvība atbrīvojas un atgriežas savā pašas plānā.

Taču tāds atklāšanas darbs virzās ļoti lēni, un cilvēkam nākas meklēt akordu, izjūtot bezgalīgu norūpētību un sāpes. Sākumā viņš atrod Personības tercu (trešās čakras izpausme) un izdzied kvartu (ceturtā čakra), rezultāts ir sakārtota, harmoniska dzīve trijās pasaulēs. Pēc tam viņš atrod Ego dominējošo kvintu, akorda atslēgas noti, izdzied to unisonā ar Personības noti. (Otrās oktāvas Do). Rezultātā izveidojas vakuums (ja man ir tiesības tā izteikties), un atbrīvotais cilvēks ar savu piesātināto dvēseli – trīskāršais gars plus prāts un pieredze – Trīsvienība, papildināta ar Ceturto un Piekto, uzkāpj pie Monādes. Tāds ir pievilkšanas likums, kurš demonstrējas caur skaņu. Līdzīgs pievelkas līdzīgam ar skaņas, krāsas un ritma vienotību.

Tas ved pie otrā aplūkojamā faktora, iznīcinošā. Pie atsvabināšanās pārtrūkst ķēdes, pie atbrīvošanās tiek iznīcinātas vecās formas, matērijas apgūšana liecina par gara atbrīvošanos. Tāpēc, izrunājot Svēto Vārdu tā septiņiskajā veidā, notiek iziešana no salauztajām formām; sākumā, izelpā, matērijas pievilkšana, pēc tam, izelpā, pakāpeniska materiālo formu salaušana un to atstāšana aiz muguras.

Egoiskās nots sasniegšana tiek īstenota tādā pašā secībā, kā Logoiskās nots sasniegšana. Ko mēs pēdējā redzējām? Mēs tajā redzējām septiņisku akordu, kurā mūsu pašreizējās attīstības stadijā svarīgi ir:

  • Bāzes nots.
  • Mažora terca.
  • Dominante jeb kvinta.
  • Noslēdzošā septima.

Tagad var tikt dots mājiens pēc analoģijas. Ir ciešs sakars starp kvintu jeb dominanti (otrās oktāvas Do, adžnu) un piekto principu, Manasu jeb prātu, un mūsu Saules sistēmai ir redzams interesants saskanīgums starp prāta piekto principu un dominanti, un starp emociju sesto plānu un mažora tercu. Tāpēc no dažiem redzes viedokļiem emocionālais pārvadītājs (astrāls) veido trešo pārvadītāju apziņai – ja blīvo fizisko pārvadītāju un prānas jeb elektriskā dzīvīguma pārvadītāju (ēteru) skaitām kā divas vienības.

Vairāk es neko neteikšu, jo visu raksturo savstarpēja pārbīde un iespiešanās, taču jums dota viela pārdomām.

Tā pati secība – kā tika teikts – ir novērojama arī, sasniedzot egoisko noti (dvēseli), jo tā ir Logoiskās nots (gara) atspulgs savā pašas plānā.

Tātad mums ir fiziskā plāna bāzes nots, emocionālā plāna terca un kauzālo līmeņu kvinta. Tikko kā cilvēks iegūst atslēgu un atrod savu apakštoni, viņš taisni izrunā Svēto Vārdu, tādā veidā panākot ilgoto mērķi (viņa starojums ir izlīdzināts); viņa izlīdzinājums ir pilnīgs, ķermeņi tīri, kanāls ir brīvs no šķēršļiem, un augstākā iedvesma ir iespējama. Tāds uzdevums ir jebkurai īstai meditācijai, kura var tikt izpildīta, pateicos pareizai Vārda lietošanai. Bet pagaidām, tā kā nav audzinātāja un mācekļiem ir trūkumi, viss, kas šobrīd ir iespējams, – tas ir izrunāt Vārdu ar maksimālu centību (starot gaismas un mīlestības vibrācijas uz āru), zinot, ka bīstamība neradīsies tur, kur ir patiess mērķis, un ka daži rezultāti, tādi kā apsargāšanās, nomierināšanās un koriģēšanās, var tikt sasniegti.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=VZXQb72l6tU&feature=emb_logo

20 kosmosa skaņu

 

http://promosounds.ru/raznye/zvuki-kosmosa/

Kosmosa skaņas

2020. g. 2. janvārī pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Skolotājs un māceklis

19 12 03 07

2020. g. 3. janvārī pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Garīgā kalpošana

19 12 03 07

2020. g. 4. janvārī pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Dvēseles ceļš

19 12 03 07

2020. g. 5. janvārī pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Čenelings un daudzdimensionalitāte

 

Detalizētāk paskatīties

http://sanatkumara.ru/obyavleniya/seminari-2-5-yanvarya-2020-goda[2]

 

Pievienots 07.12.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/kak-mi-zvuchim-2

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/255-ka-mes-skanam (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/24-raksti-2018/2412-seminari-no-2020-gada-2-5-janvarim (Tulk. piezīme)