Марина Васильева А вдруг институт Реинкарнационики — секта

Marina Vasiļjeva - Un ja nu pēkšņi Reinkarnacionikas institūts ir sekta

16 06 23 01

Šaubas un satraukumi ir dabiskas cilvēciskas emocijas. Nejauši ieskatoties Reinkarnacionikas Institūta tiešsaistes pasākumos, daži nesagatavoti klausītāji sāk uztraukties: “Kur gan es esmu nonācis? Vai tik tā nav sekta?”

Un pat Yandex meklētājs, kam tamlīdzīgi jautājumi acīmredzot ir pierasti, starp pārējām sniedz tādu rindiņu: reinkarnacionikas Institūts sekta.

16 06 23 02

Kārtējo reizi tērzētavā sastapusies ar tamlīdzīgu jautājumu, nolēmu sameklēt savas pakāpes un titulus, lai no eksperta pozīcijas nomierinātu satrauktos.

Kā Augstākās atestācijas komisijas (ВАК) docente, filozofijas zinātņu kandidāte, reliģijas zinību pasniedzēja universitātē atbildu: “Reinkarnacionikas institūtā nezombē, dzīvokļus pārrakstīt nespiež, atteikties no radiniekiem nepieprasa.”

Starp citu, reliģijas zinības, kuras es studentiem pasniedzu jau vairāk nekā sešus gadus, – tā ir tīri padomju zinātne (nejaukt ar teoloģiju).

Reliģijas zinību zinātniekam vienādi interesē gan šamaņu rituāli, gan kristietības vēsture, gan budisma svētie teksti. Pret visām pasaules un nacionālajām reliģijām reliģijas zinības attiecas no objektivitātes un tolerances pozīcijām.

Tātad, vai Reinkarnacionikas institūtu var uzskatīt par sektu?

 

Kas tas ir – sekta?

Pašam jēdzienam “sekta” patiesībā ir divas nozīmes (sk. D.N. Ušakova (Д.Н. Ушаков) “Krievu valodas skaidrojošo vārdnīcu” (“Толковый словарь русского языка”)). Taču mūsu masu apziņā stingri ir iesakņojusies tikai viena.

Sekta – tā ir “norobežojusies no saziņas ar citiem, sevī noslēgusies personu grupa (ar nosodošu pieskaņu)”.

Maz kas pievērš uzmanību, ka tādu definīciju pavada piezīme “pārnestā nozīmē”. Un tiešā nozīmē termins apzīmē “reliģisku kopienu, kura sastāv no cilvēkiem, kas novirzījušies no valsts baznīcas un pieņēmuši jaunu ticību”.

Un no šī skatpunkta sekta sākotnēji bija jebkura reliģija. Pat kristietība savas dzimšanas periodā bija sekta, jo pretojās jūdaismam.

Tātad pārnestā “nosodošā” nozīmē Reinkarnacionikas institūts nevar būt sekta, jo ne tikai “nenorobežojas” un “nenoslēdzas” sevī, bet pastāvīgi rada atvērtus laukumus saziņai ar milzums daudz dalībniekiem.

Aplūkosim īstas sektas pazīmes un paraudzīsimies, vai tām atbilst Reinkarnacionikas institūts.

 

Harizmātisks līderis

Jebkura sekta formējas ap cilvēku, kuram dāvāta pārdabiska īpašība, vairākumam nepieejama. Pateicoties šai īpašībai, līderis pievelk sev citus cilvēkus un sekmīgi viņus ietekmē.

Reinkarnacionikas institūta harizmātiskais līderis – tas ir tā dibinātājs Māris Drešmanis.

Neapšaubāmi burvīgs un iedvesmojošs, taču… ne vienīgais. Institūta darba gados Mārim ir izdevies savākt veselu apdāvinātu cilvēku komandu – Valentīnu Pavļenko (Валентина Павленко), Natāliju Kovaļovu (Наталья Ковалева), burvīgus kapteiņus.

16 06 23 03

Bet, lūk, par “Māra Drešmaņa” kulta radīšanu pats Māris pat nav parūpējies – nodarbībās viņu studenti gandrīz neredz, tāpat kā jebkuras augstskolas rektoru, un tekstus citēšanai “Tā teica Māris!” nav uzrakstījis.

Un arī uzdevums, kuru viņš stāda, nav sektai tradicionāls – iemācīt katram institūta studentam atklāt sevī to pašu pārdabisko īpašību – prasmi strādāt ar savu atmiņu –, kura piemīt pašam.

Iemācīties strādāt ar atmiņu palīdzēs bezmaksas kurss “Kā atcerēties visu”, kuru ir izgājuši apmēram 20 tūkstoši cilvēku.

 

Svešinieki tur nestaigā

Vēl viena sektai raksturīga iezīme – tajā tiek sludināts izolacionisms un izredzētība. Tas ir, sektas locekļiem tiek iedvests, ka tikai viņi zina patiesību, tikai viņi izglābsies pastarajā dienā un tamlīdzīgi.

Reinkarnacionikas institūtā pat netiek izvirzīta tēma, kam kuram ticēt. Katram eksistē savs patiesības kritērijs – to nosaka personiskā pieredze.

Ir absolūti normāli, ka kādu pieredzes nesakrīt. Studentiem māca pagājušo dzīvju atcerēšanās tehnoloģiju, pētīt telpu starp dzīvēm.

Ko skatās absolvents, apguvis tehnoloģiju, kā interpretē redzēto, ir paša cilvēka izvēle.

 

Laist iekšā visus, nevienu ārā nelaist

Dalība sektā tiek stingri kontrolēta. Tieši pēc šī kritērija totalitārus destruktīvus kultus, līdzīgus Aum Shinrikyo, bieži sauc par sektām. Tur adeptus iesaista ar viltu un notur dažādos veidos, pielietojot psihotehnikas, iebiedējot, atņemot gribu.

Reinkarnacionikas institūts piedāvā trīs mācību kursus, plus no šī gada mēneša bāzes kursu.

16 06 23 04

Kādā stadijā beigt mācības, izlemjat tikai jūs paši. Vēl vairāk, uz otro un trešo kursu, par spīti mārketinga izdevīgumam, nevienu ne tikai nevelk, bet pat dažreiz no stāšanās atrunā kā pats Māris Drešmanis, tā arī grupu kapteiņi.

Izpētījuši pastaigu pa pagājušajām dzīvēm tehnoloģijas, jūs varat tālāk tās izmantot pilnīgi patstāvīgi. Uz otro kursu aicina tikai tos, kuri jūt vēlēšanos palīdzēt citiem cilvēkiem, konsultējot individuāli.

Statistika par tiem, kas stājas no kursa kursā, neuzbāšanos ar mācīšanos pierāda ļoti daiļrunīgi.

16 06 23 05

 

Opozīcija oficiālajām baznīcām

Stājoties institūtā, neviens jums nejautās par ticība. Varat piederēt kaut pastafariānismam un pielūgt makaronu monstru.

Tādus lozungus, kā: “Sekojiet tikai mums, mums ir atbildes uz visiem jautājumiem, tikai mēs zinām pareizo ceļu,” Reinkarnacionikas institūtā jūs neizdzirdēsiet.

Gan atbildes uz būtiskiem jautājumiem liks patstāvīgi meklēt, gan ceļu jums vajadzīgajā virzienā sūtīs taustīt pašiem, labākajā gadījumā lukturīti iedos (joks).

Gan pirms iestāšanās institūtā, gan mācību laikā, gan pēc izlaiduma – ticības un reliģijas jautājumi paliek pilnīgi jūsējie, intīmi, nevies tajos nelauzīsies.

Sk. arī Kā es pierādīju tuviniekiem, ka Reinkarnacionikas institūts nav sekta.

 

Svētie raksti

Vairums ticības mācību sākas ar sprediķiem, kurus snieguši harizmātiskais līderis, pravieši, apustuļi un kuri pēc tam tiek pierakstīti, noformēti kā svētie teksti.

Grāmatu, kuras ir obligātas lasīšanai, citēšanai un izplatīšanai, Reinkarnacionikas institūtā vienkārši nav. Institūtā var atrast lappusīti ar padomiem, ko palasīt par pagājušo dzīvju, reinkarnāciju tēmu.

Ir tur norādes uz grāmatām, piemēram, uz Maiklu Ņūtonu (Michael Newton). Viņš ir zinātnieks, psihologs, un viņa darbi – tas ir rezultāts no darba ar pacientiem, kuri regresīvās hipnozes seansu laikā atcerējās to, kas ar viņiem notika pagājušajās dzīvēs un starp fiziskajiem iemiesojumiem.

Sk. arī Kā Maikla Ņūtona pētījumi apgrieza kājām gaisā priekšstatu par dzīvi pēc nāves.

16 06 23 06

Reliģijas zinību vēsturē piemēri, kad zinātnieka grāmata kļūst par pielūgšanas objektu, vēl nav fiksēti. Tā ka arī šajā nozīmē institūts stāv tālu no pretenzijām par reliģisko komponenti.

Reinkarnācija kopumā – jau sen nav ticības un reliģijas jautājums. Šodien varam runāt tikai par to, vai tev ir vai nav savu iepriekšējo iemiesojumu pētīšanas pieredze. Un, pateicoties institūtam, šo pieredzi var saņemt katrs interesents.

 

Par dvēseli un garīgajiem audzinātājiem

Tad kāpēc parādās mēģinājumi Reinkarnacionikas institūtu saistīt ar sektu?

Atbilde, kā man šķiet, slēpjas tajās iespējās, kuras studentam atklājas mācību laikā.

Iemācījies “staigāt” pa savām pagājušajām dzīvēm, cilvēks, dažreiz sev negaidīti, atzīst, ka viņš nav tikai fiziskais ķermenis, ar kura nāvi viss beidzas. Ka galvenais viņā – tā ir dvēsele, kurai piemīt neticama pieredze.

Ka šī pieredze attiecas ne tikai uz pašreizējo dzīvi, uz simtiem citu, bet arī uz attīstību Dvēseļu Pasaulē, uz darbu telpā starp dzīvēm, uz mācībām pie Garīgajiem Audzinātājiem un Skolotājiem.

16 06 23 07

Turklāt, atgriežoties pie ticības un reliģijas jautājumiem, izrādās, ka ar Audzinātājiem var kontaktēties patstāvīgi, bez starpniekiem reliģisku organizāciju un to pārstāvju veidā.

Sk. arī Kā iemācīties sazināties ar Garīgajiem Audzinātājiem. 4. paņēmiens ir pazīstams katram, bet maz, kas ir mēģinājuši.

Baiļu daba garīgās dzīves tēmas priekšā ir pilnīgi saprotama. Daudz vienkāršāk ir pētīt to, kas ir materiāls, kas ļauj sevi mērīt ar ierīcēm un instrumentiem.

Dvēseli taču ar rokām nepataustīsi, nenosvērsi, nesaskatīsi mikroskopā. Tāpēc, kad kāds no malas sāk spriest par dvēseles dabu, rodas aizdomas: “Bet kā pārbaudīt?”

Reinkarnacionikas institūts māca klausīties savu Augstāko Es, nepiedāvājot gatavas atbildes, neuzspiežot nekādus šablonus. Mācīties to vai ne, izvēlieties paši.

Pamēģinot izdzirdēt savu dvēseli, jūs varat sevi iemantot. Bet varbūt šajā dzīvē tāds uzdevums jums priekšā nestāv…

 

Ticība vai personiskā pieredze

Dalīšos savā pieredzē. Reinkarnacionikas institūta pirmajā kursā iepazinusies ar Dvēseļu Pasauli, es izdarīju dažus atklājumus.

Pirmkārt, ka dvēselei attīstības procesā mainās Audzinātāji.

Otrkārt, ka mans jaunās ēras Audzinātājs ir Jēzus. Tas bija ļoti apbrīnojami, jo es neesmu kristīta un arī principā nekādā reliģijā iesvētīta neesmu. Un kā zinātniece centos turēties pie reliģiskas neitralitātes un objektivitātes.

Taču iespēja kontaktēties ar Garīgo Audzinātāju mani ļoti iedvesmoja.

16 06 23 08

Kādā no papildu nodarbībām mans kursa biedrs-pavadonis lika priekšā vērsties pie Jēzus ar jautājumu attiecībā par šī raksta tēmu:

“Vai var iegūt saikni ar Garīgajiem Audzinātājiem īsteni ticīgs cilvēks, kurš iet baznīcā, vai arī ar to nepietiek un vajag kādas papildu zināšanas?”

Atbilde bija negaidīta. Audzinātājs atklāja reliģijas nozīmi vēsturiskā perspektīvā:

“Reliģijas – tās ir sistēmas. Baznīcas, mošejas un citi tempļi ir sistēmas elementi. Šīs sistēmas bija nepieciešamas noteiktā vēsturiskās attīstības etapā.

Tajos momentos, kad cilvēku dvēselei bija vajadzīgs ceļvedis, mācītājs, kad viņām patiešām bija vajadzīgs gaismas avots, vērsts no viena uz daudziem. Tas bija tas līmenis, kad dvēseles atradās tumsā un vajadzēja vietu, telpu, kurā varēja ienākt un izdzirdēt Gaismas balsi.

Pašlaik šīm nosacītībām, nosacītībām atrasties konkrētā vietā, konkrētu rituālu ievērošanai nav nozīmes. Svarīgs ir tikai katra atsevišķa cilvēka nodoms, viņa dvēseles vēlme, lai viņš tiktu izdzirdēts un pretī sadzirdētu tos vēstījumus, kuri nāk no dievišķā avota.”

Šo atbildi izdzirdēju es, bet jums nav nepieciešamības ticēt tai neapšaubāmi.

Jūs varat paši apgūt instrumentus, kas ļauj iegremdēties pagājušajās dzīvēs un Dvēseļu Pasaulē, vērsties pie sava Audzinātāja ar tiem jautājumiem, kuri jūs satrauc.

Ja jums vēl paliek kādas šaubas sakarā ar Reinkarnacionikas institūtu, ir ļoti vienkāršs paņēmiens tās kliedēt.

Jebkuru telpu, darbību, cilvēku ir viegli vērtēt caur Labuma prizmu, vai šī vieta, rīcība, personība nes Labumu jums, jūsu dvēselei, vai ne. Man, kā Reinkarnacionikas institūta 1. kursa absolventei, atbilde ir acīmredzama.

Kā ir ar jums – jūs varat ieklausīties savā dvēselē, ko viņa jums ieteiks?

P.S. Vai izmainījās jūsu izpratne par sektu pēc raksta izlasīšanas? Ko jūs saprotat ar sektu?

 Marina Vailjeva

Marina Vasiļjeva

Reinkarnacionikas institūta sertificēta konsultante. Palīdzu cilvēkiem atrast sevi caur jaunradi.

 

Pievienots 23.06.2016

https://journal.reincarnationics.com/institut-reinkarnatsioniki-sekta/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe