Мария Симоненко - ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЗНАНИЯ

Marija Simoņenko - APZIŅAS TRANSFORMĀCIJA

19 10 01

Autors – Marija Simoņenko

Es: Kā pamodināt cilvēka apziņu? Vai var paātrināt cilvēku pamošanos?

Lucifers: Var atvērt izaugsmes aktivatoru, bet daudzi vēl nav pamodušies, jo nepietiekami ir atstrādātas vecās programmas. Tās strādā ar fizisko matēriju, un, kamēr tās apgūšana netiks pabeigta, apziņa nepakāpsies uz nākamo līmeni.

Es: Kāpēc visi atrodas dažādos attīstības etapos? Tie, kas līdz šim laikam apgūst matēriju, sāka vēlāk ar to strādāt nekā citi?

Lucifers: Nē. Vienkārši spēja apgūt vienu vai otru informācijas apjomu visiem ir dažāda. Tā sevi ir izpaudusi evolūcija un izpauž vienmēr. Vieni īpatņi izrādās attīstītāki, citi mācās no viņiem un cenšas panākt.

Es: Cik stipri darba rezultātu zemes plānā ietekmē mūsu pagātne uz citām planētām? Vai tas, no kurienes mēs atnācām, ir svarīgi vai ne?

Lucifers: Tam ir nozīme, bet pašlaik visai nenozīmīga. Sākotnēji visi uz zemes plānu nolaidušies nonāca vienādos apstākļos, un piemēroties dzīvei fiziskajā pasaulē nācās visiem.

Es: Ja tagad šurp atnāktu jaunas dvēseles, viņas izjustu lielākas grūtības, apgūstot Zemes telpas?

Lucifers: Tagad jaunas dvēseles ārkārtīgi reti nāk šurp. Atgriežas galvenokārt jau piedalījušās darbā, kaut vai astrālajā plānā. Nākotnē iespējama apvienošanās vienā klasterī ar citu būtņu, izgājušu zemes plānam tuvu pieredzi, dvēselēm.

Es: Saki, vai ir iespējama pāriešana konkrētam indivīdam no vienas formas citā? Piemēram, vai cilvēks par piedzimt par reptiloīdu nākotnē, kļūt par ercenģeli utt.?

Lucifers: Pāriešana no vienas formas citā ir iespējama, ja ir pabeigts darbs pie esošās formas. Kā likums, tā notiek pakāpeniski. Cilvēks krās sevī jaunās formas potenciālu, turklāt viņš var izvēlēties kā pilnīgu pāriešanu jaunajā formā, tā arī dubultot sevi daļās.

Es: Un kur tādā gadījumā atradīsies apziņa, kurā no formām?

Lucifers: Ar lielāko daļu tajā, uz kuru tika pieņemts lēmums pāriet, tāpēc ka galvenā uzmanība būs vērsta uz jaunās pieredzes pusi. Taču, ja kaut kādu iemeslu dēļ viņš grib saikni ar veco formu (viņam ir ar to saistīts darbs), viņš var daļu apziņas atstāt tajā. Tādā gadījumā šī daļa būs nošķirta no patstāvīgas dzīves un nepieciešamajā momentā var ietilpināt aizgājušās būtības apziņu.

Es: Man tas viss atgādina mūsu dvēseles pieredzi vairākos ķermeņos, kad viņa nolaižas uz zemes plānu. Vai ir kāds sakars?

Lucifers: Tas ir vienots jaunu apziņu veidošanās process. Būtnes meklē jaunas formas, mijiedarbības iespējas ar citiem apziņas veidiem, pilnīgākas informācijas apmaiņas iespējas, kas rezultātā ved pie jaunu apziņas veidu formēšanās ar apvienotu apziņu.

Sākumā Veselais (*Vienotā Apziņa) dalās daļās, un pēc tam vēl daļās un vēl. Atdalītās daļas iegūst pieredzi, formējoties dažādos (apziņas) veidos, ieskaitot pāriešanu no viena veida citā, tādējādi tiek vākta informācija.

Var teikt, ka šis process ir diezgan daudzveidīgs, un tam ir savi noteikumi, no kuriem galvenais – katrs tiecas pāriet uz apzinošāku veidu un attīstītu stāvokli.

Šeit, tāpat kā visur, eksistē izvēles brīvība. Kāds var vienā formā attīstīties bezgalīgi, un kāds tiecas pāriet citā. No Vienotības skatpunkta tas ir vienādi noderīgi, jo apziņas daudzveidība sniedz pilnīgāku ainu.

Es: Tu teici, ka jaunas dvēseles vairs nenāk uz zemes plānu. Iznāk, ka darbs cilvēka formā vairs nevienam pašlaik neinteresē?

Lucifers: Cilvēces darbs fiziskajā formā pašlaik tuvojas noslēgumam. Ja kādam ir nepieciešama šī pieredze, tad mēs parasti iesakām nolaisties tajā laika telpā, kur radās sākums, lai izietu ciklu pilnībā.

Pašlaik cilvēce pāriet astrāli-mentālajā telpā, kur nav skaidra dalījuma un ir vieglāk pāriet no vienas (apziņas) formas citā vai apvienoties ar tuvajiem eksistences struktūras ziņā. Tāpēc nākotnē (smalkākos ķermeņos) ir iespējama harmoniska apvienošanās vienā veselā ar citām formām.

Es: Iziet zemes plāna ciklu no sākuma, iegremdējoties tajā laika līnijā, var vienmēr, vai arī ir kādi ierobežojumi?

Lucifers: Teorētiski, jā, taču praksē visi, kas gribēja iziet šo ceļu, jau atrodas šeit. Tomēr atsevišķi gadījumi ir iespējami, ja parādīsies interesenti.

Attīstība blīvā pasaulē ir iespējama arī uz citām planētām. Eksistē ne viena tāda pasaule 3. dimensijas apgūšanai. Tāpēc šī vieta pašlaik nav tik unikāla (smaida).

Es: Vai var kaut kā noteikt cilvēku, kurš iecerējis nākotnē pāriešanu citā formā? Un kā saprast, vai tā viņam ir piemērota vai ne?

Lucifers: Tas ir atkarīgs no paša vēlēšanās. Ja cilvēks vēlas pārvērsties citā apziņas formā, tad aktīvi nodarbosies ar tās pētīšanu un centīsies nodibināt kontaktu ar jau šajā formā attīstītiem pārstāvjiem. Viņš mācīsies no viņiem, piesaistīs sev viņu enerģijas, mijiedarbosies jebkādā citādā veidā. Ar laiku viņā skaidri sāks izpausties citādās apziņas formas enerģijas, spējas un citi raksturlielumi. Viņš lēni stiepsies uz to un pārtecēs tajā, taču šis process izpaudīsies nestabili. Viņš var cilvēka apziņā atgriezties pilnībā un pēc tam atkal iegremdēties citādajā kolektīvajā Es. Tas viņu pievilks arvien vairāk un vairāk. Ap šo pievilkšanu sāks formēties jauns smalkais ķermenis, atbilstošs šai formai. Jaunā kolektīvā apziņa, kurā ir nolēmis pāriet indivīds, formēs izaugsmes un attīstības iespējas, vidi un jaunu apziņas nesēju (ķermeni). Kad jauno dzīves apstākļu formēšanās process beigsies – apziņa tiks ievietota jaunajā radītajā ķermenī un sāks apgūt nosacījumus, lai eksistētu tajā.

Es: Un kā atšķirt cilvēku, kurš ir nolēmis palikt zemes plānā, bet attīstīt tālāk (evolucionēt) cilvēka formu?

Lucifers: Parasti tādiem cilvēkiem ir labi sabalansētas fiziskās enerģijas. Viņiem ir no “dabas” laba veselība, viņi ir aktīvi sociālajā vidē un cenšas sevī izpaust visas labākās cilvēciskās īpašības. Tādi cilvēki bieži ir sastopami reliģiskajās kopienās. Viņi ir diezgan harmoniski attīstīti, viņiem ir virkne talantu un spēju, nepieciešamu fiziskās dzīves būvēšanai sociumā. Viņi viegli dibina kontaktus ar cilvēkiem un parasti bauda lielu popularitāti. Var nodarboties ar zinātnisku un apskaidrojošu darbību. Taču viņu apziņas vibrācijas nav augstas. Viņi ar grūtībām spēj izprast abstraktas parādības, viņu domas ir skaidras un loģiskas. Viņi praktiski nekad neiziet aiz skaidri saprotamu koncepciju robežas. To nosaka tas, ka uzmanība galvenokārt ir vērsta uz fizisko darbību un pēc viņu sapratnes mūsdienīgo civilizācijas attīstību.

Es: Vai normāli darbojas enerģētiskie centri tādiem cilvēkiem, un vai ir saikne ar AEs?

Lucifers: Enerģētisko centru darbība šajā gadījumā nekādi nav saistīta ar apziņas darbību. Saikne ar AEs ir, viņš arī ir noteicis attīstību šajā vidē un formā.

Nevar teikt, ka augstāku vibrāciju būtnes ir attīstītākas nekā tās, kas pēc vibrācijām atrodas zemāk. Zemām vibrācijām arī ir dažāda frekvence. Ja zemas vibrācijas ir noharmonizētas pareizi, tad arī tas ved pie attīstības, taču konkrēti tajā frekvenču diapazonā, uz kurām ir vērsta apziņa. Ja viņa grib harmonisku attīstību fiziskajā matērijā, tad viņa attīstās tajā. Savā pašas vidē viņa būs pietiekami attīstīta. Bet, teiksim, tas, kurš ar apziņu aiziet Kosmosā, tajā pašā vidē būs mazāk attīstīts, jo vairāk ir strādājis citā līmenī. Viss ir relatīvs. Jums ir jāiemācās to saprast un cienīt svešu izvēli, nemēģinot turklāt izcelties pāri citiem.

Es: pateicos! Tagad es pacentīšos to visu attiecināt uz cilvēces pāriešanu Kristus-apziņā (Vienotības Apziņā). Kā attīstība zemās vibrācijās var iet kopā ar Vienotības Apziņu, kura atrodas mentālajā plānā!?

Lucifers: Kristus-apziņa – tā ir cilvēkam iespējama jauna apziņas forma. Tajā nepāries visi, un pats pārejas process ir diezgan ilgstošs. Tas noritēs vairākās stadijās un vairākās paaudzēs. Iezīmētās pozitīvās cilvēciskās īpašības izpaudīsies arvien vairāk cilvēkiem. Cilvēcei kā sugai sākumā jānonāk pie harmonizācijas un prāta iespēju nostiprināšanas, un tā pozitīvas izmantošanas planētas un citam cita labumam. Smalkāku matēriju izprašana un pieņemšana atnāks kā šī darba rezultāts.

Bet jūs šajā brīdī nodarbojaties ar fundamenta ielikšanu jauno iespēju formēšanai. Pēc šī darba kāds no jums pāries citās formās, kāds paliks un attīstīs cilvēci tālāk. Viss ir atkarīgs no izvēles un spējām. Būtība tieksies uz to (apziņas) formu, kurā varēs savas labākās īpašības attīstīt vislabākajā veidā*.

25.09.2019.

 

*Papildinājumi

Kad nav pilnas pārliecības, ka es visu nododu pareizi, es varu uzdot precizējošus jautājumus. Šoreiz es nedaudz sapinos ar cilvēka attīstību fiziskajā formā un cilvēka apziņas formas attīstību. Es uzdevu uzvedinošus jautājumus.

Dažas atbildes man šķita interesantas, un es nolēmu tās nopublicēt.

1.

Es: Visiem, kas nodarbojas ar garīgo attīstību, praksēm darbā ar enerģiju utt., nākotnē no cilvēka formas ir jāpāriet citā?

Lucifers: Protams, nē. Visattīstītākie, kas nolēmuši palikt cilvēka formā, pāries jaunā apzinošā planētas vadībā. Citās formās pāries nedaudzi, kas nolēmuši turpināt kalpošanu augstākās dimensijās.

Es: Vai var atšķirt tos attīstītos, kas paliks, no tiem, kas pāries citās formās?

Lucifers: Tagad jums tas ir diezgan sarežģīts uzdevums, un tam nav izšķirošas nozīmes, jo pašlaik jūs visi strādājat pie cilvēka apziņas iespēju pastiprināšanas. Tie, kas nolēmuši pāriet citā apziņā, pāreju veiks savā laikā.

Mums gribētos, lai jūs atšķirtu vienus no otriem.

Dzīvojiet mīlestībā un visu, kas atrodas blakus jums, pieņemšanā!

2.

Es: Var attīstīt kā dažādas formas, tā arī apziņas dažādas formas? Vai tad tas nav viens un tas pats, forma taču atbilst apziņai?

Lucifers: Formas var mainīties atkarībā no apziņas veida. Un dažiem apziņas veidiem var būt dažādas formas, un tie var tās mainīt pēc saviem ieskatiem.

 

Pievienots 01.10.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/transformatsiya-soznaniya

Tulkoja Jānis Oppe