Мария Симоненко – Ваша цель

Marija Simoņenko - Jūsu mērķis

JŪSU MĒRĶIS – PARĀDĪT IZAUGSMES IESPĒJAS UN NORĀDĪT UZ VAJADZĪGAJIEM INSTRUMENTIEM

(Dažādi Augšupcelšanās uz Gaismu ceļi)

19 03 23

2019.03.21.

Es: Vai mēs kaut kā varam ietekmēt politisko situāciju pasaulē?

Lucifers: Var apzināti izvēlēties smalkāku plānu, kur vēstures notikumi izvēršas vajadzīgajā veidā, visiem klātesošajiem.

Kopumā Visumam neeksistē nepieciešamība uzbūvēt kādu noteiktu scenāriju. Citādi sakot, uzbūves visas šķautnes jau eksistē. Tāpēc mēs sakām, ka cilvēces liktenis ir jūsu rokās.

Ko vēlēsieties sev realizēt, tas arī būs. Katram pašam ir jāizvēlas, sev, kāda pasaules notikumu līnija viņam ir pieņemamāka, un jāpārvietojas turp, kur vajag. Tikai nav vērts turklāt domāt, ka it kā JŪS būtu apturējuši jums nevēlamus notikumus. Vieni vai otri pasaules mēroga notikumi notiks neatkarīgi no jums, varbūt uz citas notikumu pilnības līnijas; taču tie nekur nepazudīs. Virknei dvēseļu ir nepieciešama negatīva pieredze. Bet jūs varat izvēlēties, sekot viņām vai pārvietoties turp, kurp vajag JUMS.

Jums nav pienākums piedalīties negatīvu notikumu virknē, taču arī novērst jūs tos nevarat. Viss, ko jūs varat izdarīt – izvest citus uz augstākiem plāniem. Visus, kas tā vai citādi to vēlas.

Tātad sastādiet sev notikumu vislabāko scenāriju. Izejiet uz realizāciju tīklu. Vizualizējiet planētu ar jums vēlamajām izmaiņām, sajūtiet tās, izjūtiet un radiet starpību, nostiprinieties ar apziņu vēlamajā formātā.

Es: Vajag pacelties virs planētas Saules Logosā, vai kurp?

Lucifers: Jā, var to izdarīt no Saules Logosa līmeņa, ja jums tā ir vieglāk. Saproti – tie visi ir instrumenti apziņas mijiedarbībai ar savu radošo potenciālu.

Var pacelties virs planētas un iztēloties apakšā tīklu no vairākiem globusiem. Katrs globuss ar citu ir saistīts ar varbūtības pavedienu.

Paceļamies, atceramies vēlamo konfigurāciju un meklējam to variantu, kurš ir mums piemērots. Tā var izvēlēties un mainīt visu, pat fizisko ķermeni (viņa veselības stāvokli), kā jau tu ieraudzīji…

Vienkārši izvēlamies un ar apziņu pārvietojamies turp, kurp vajag.

Pārējie notikumu attīstības varianti paliek savās vietās, vienkārši nav iesaistīti attiecībā uz jums, tas ir, uz vienu apzinošos sākuma punktu.

Es: Tātad kari un postījumu vienalga kaut kur notiks?

Lucifers: Protams, tie paliks tur, kur ir to vieta. Vienā realitātē norit karš, otrā, tajā pašā vietā, ir krīze vai terors, bet kaut kur būvē jaunu pilsētu. Taču vienkārši izvēlēties un pārvietoties – ar to ir par maz – vajag apzināties, kādēļ tu gribi šo izmaiņu? Ko taisies darīt izvēlētajā vietā?

Citiem vārdiem, mērķis vilks vajadzīgajā virzienā, un, ja cilvēks grib karu, viņš nekad nenonāks tur, kur ir miers, citādi atnesīs sev līdzi iznīcību. Visā pārējā neiespējamā nav. Izvēlas un pāriet uz turieni, kurp vajag. Ārēju ierobežojumu nav, tikai iekšēji.

Es: Kurš rada visus notikumu variantus?

Lucifers: Visi šo notikumu dalībnieki. Tāpēc viņu ir daudz, bet ne bezgalīgi daudz. Parasti daudz cilvēku grib vienu un to pašu.

Es: Kāpēc tad daudzi atrodas ne tur, kur vēlētos?

Lucifers: Pastāv disonanse starp to, ko jūs gribat patiesībā, un to, par ko vienkārši domājat, ka gribat.

Kā “Stalkerā[1]”: “Cilvēks var vēlēties mīlestību un mieru, bet viņa iekšiene grib asinis.”

Lucifers: Jā, ir slēpto vēlmju ietekme – neapšaubāmi. Tie ir tie scenāriji, kuri ir jāizspēlē vai jāizdzīvo, lai izietu no to ietekmes.

Es: Var kaut kā saprast, ko tu patiesībā gribi?

Lucifers: Vajag iedziļināties sevis dziļumā un atdalīt galveno no pārējās daļas. Kas sniegs iekšējo komfortu, to tu arī gribi.

Iedomājies, ka tava vēlme jau ir realizējusies. Ko tu turklāt jūti? Vai tu jūti prieku no tā, kur / iekš kā atrodies, vai tikai atzīmē labumu sev. Patiesai vēlmei ir jānes prieks un harmonijas sajūta. Ja tās nav, bet ir tikai trūkuma sajūta (kaut kas ir par maz) – tātad vēlme nav tik svarīga un, iespējams, nav pat jūsu. Tad ir vērts aizdomāties, vai vajag tam tērēt spēkus un laiku.

Realizēt var visu, taču var iet pa apli daudz reižu un atklāt jaunus pieredzes līmeņus. Dvēsele alkst pēc jaunas pieredzes un ar prieku atbild, kad dabū to, ko grib.

Es: Es to visu saprotu, bet man ir ļoti žēl tos, kas nespēj izvēlēties. Viņi dzīvo tikai upura lomā.

Lucifers: Tu aizmirsti, ka viņi paši izvēlējās šo lomu un negrib mainīties. Intereses dēļ pamēģini pieiet pie tāda cilvēka un piedāvāt izmaiņas. Pastāsti par meditāciju un par to, ka lomas var mainīt pēc vēlēšanās. Liela varbūtība, ka viņš pat neuzklausīs tevi līdz galam. Sāks kliegt, ka viņš patiesībā necieš un ka tu viņam piedāvā kaut kādus niekus.

Viņš uzvedīsies tā, it kā būtu ar kaut ko aizņemts. Viņš patiešām ir ļoti aizņemts. Viņš cieš, centīgi, ar visu uzmanību pret to. Viņš nemaz negrib atrauties no šīs nodarbes un tāpēc noraida priekšlikumu nodarboties vēl ar kaut ko.

Tāpēc ka tas, kurš vēlas ciest – to darīs, neraugoties ne uz kādiem uzlabojumiem. Pat ja dzīves apstākļi uzlabosies, viņš vienalga atradīs iespēju un iemeslu, lai ciestu.

Es: Kā izārstēties no vēlmes ciest?

Lucifers: Izārstēties nav iespējams. Var izvēlēties citu konfigurāciju realizācijai.

Es: Iznāk, ka ciešanas realizē kāda vajadzība?

Jā, protams, parasti vajadzība iet uz Gaismu! Tiem, kas cieš, var parādīt citu ceļu pāriešanai uz gaismu, kurā nav ciešanu, taču viņu vietā izvēlēties, kā pie tās nonākt, jūs nevarēsiet.

Līdz nesenam laikam ciešanu ceļš bija vienīgais ceļš uz augšupcelšanos. Jo cilvēku apziņa bija nepietiekami attīstīta, lai saprastu Visuma iekārtojuma procesus. Apziņas attīstība deva iespēju apzināti izvēlēties Gaismas ceļu. Taču ciešanu ceļš paliek kā visai efektīvs inerts līdzeklis. Tā ka, ja cilvēks apzināti netiecas iet Gaismas ceļu, bet dvēselei turklāt ir tāda vajadzība – vienmēr atnāk ciešanas kā instruments šim darbam.

Es: Vai var teikt, ka ciešanu ceļa izvēle izriet no slinkuma?

Lucifers: Šī izvēle izriet no augstāko procesu izpratnes trūkuma. Diemžēl daudzi cilvēki vēl nav apzinošies pietiekamā mērā. Taču mēdz būt arī tā, ka cilvēks visu apzinās, bet darīt neko negrib, tad ciešanas pie viņa atnāk divkāršā apjomā, kā stimuls darbībai.

Es: Tātad pacelšanās uz nākamo dimensiju jeb pāriešana Kristus-apziņā agrāk bija iespējama, tikai pateicoties ciešanām, bet pašlaik ar prakšu palīdzību var sasniegt to pašu?

Lucifers: Tieši tā. Apzināti attīroties, tiekot skaidrībā ar karmu, piepildoties ar enerģiju, attīstot smalkos ķermeņus, izprotot pasaules-ēkas likumus kopumā – ar tā visa palīdzību. Pašlaik jūs darāt to, kas agrāk bija nepieejams. Jauni stāvokļi ļauj sekot līdzi jaunai pieredzei.

Askēzes un ierobežojumu ceļš – tas ir vidusceļš, lai sasniegtu to pašu vibrāciju paaugstinājumu. Cilvēki, uzsākot apzināšanās ceļu, bieži ķeras pie šī līdzekļa. Viņi labāk par visiem zina, kā ciešanas attīra saprātu un tuvina dvēselei. Šis ceļš agrāk bija vienīgais relatīvi apzinātais Augšupcelšanās Gaismā ceļš, neskaitot Augšupcelšanos caur ciešanām, kas raksturīga mazākai apzinātībai.

Es: Askēzes[2] ceļš un ciešanu ceļš – tie ir dažādi jēdzieni? Kur ir atšķirība?

Lucifers: Ar askēzi apzināti tiek radīts ierobežojums, un ciešanas tiek izmantotas kā apzināts katalizators.

Neapzināto ciešanu ceļu mēs iztirzājām augstāk.

Var teikt, ka neapzināto ciešanu ceļš tiek realizēts caur karmu, bet askēze caur apzināšanos.

Es: Ko var teikt par Jēzus Kristus ceļu? Vai tas ir ciešanu vai pašierobežojumu ceļš?

Lucifers: Tas ir sarežģītāks ceļš. Jēzus sevi sasaistīja ar tautas, un ne visas, bet noteiktas, karmu. (Smaida.) Šī tauta izvēlējās celties uz Gaismu caur ciešanām, bet precīzāk, nebija pietiekamā mērā apzinoša, lai viņai būtu iespēja Augšupcelšanās ceļu iet ar citādiem paņēmieniem. Ja viņiem būtu iespējams ceļš – pāriet Gaismā tikai caur māceklību, tad ciešanas un nāve nebūtu bijušas vajadzīgas.

Es: Man nav skaidrs, cik lielā mērā var palīdzēt cilvēkiem, uzņemoties viņu karmu. Jo apzinātība taču tādā gadījumā pie viņiem vienalga neatnāk?

Lucifers: Svarīgs ir ne pats Jēzus ciešanu un nāves process, bet šī fakta apjēgšana. Zinātnieki liek priekšā tikt skaidrībā šajā jautājumā: kāpēc viņš cieta un kādu ideālu dēļ nomira.

Tā cilvēks, pētot mācību, sasniedz karmas procesu apzināšanos, piepildās ar līdzjūtību un līdzcietību.

Tā ka, neskatoties uz to, ka šie notikumi skāra konkrēti tikai jūdu tautu, var teikt, ka mācība kopumā pozitīvi ietekmē cilvēka apzināšanos. Tas ir pirmais apzinātības līmenis, bet ar to ir par maz. Vajag patstāvīgi strādāt pie savām īpašībām.

Un, ja runājam par Augšupcelšanos, tad tā vai citādi ir nepieciešams attīstīt jutīgumu, mijiedarbībai un darbam smalkākā plānā.

Jā: Kādu galveno palīdzību var sniegt cilvēkiem mūsu laikā?

Lucifers: Izglītojiet, palīdziet audzēt apziņas kristālu. Dalieties informācijā un enerģijā, nebīstieties atdot! Enerģijas Visumā ir bezgalīgi daudz!

Jūs varat būt kopā un darboties kā viena būtne, vai cīnīties katrs par sevi. Lai katrs izvēlas pats, kādam ceļam sekot.

Jūsu mērķis – parādīt izaugsmes iespējas un norādīt uz vajadzīgajiem instrumentiem!

Kāda būs cilvēces izvēle, no jums nav atkarīgs, taču jums ir tiesības lemt, cik spēku esat gatavi atdot vispārējam labumam.

 

Pievienots 23.03.2019

http://www.sanatkumara.ru/stati-2019/vasha-tsel

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. “Сталкер (фильм)” https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC) (Tulk. piezīme)

[2] Askēze – Fizisku un tikumisku vingrinājumu kopums, vērsts uz gara atbrīvošanu; dzīvesveids, kurš atbilst askētisma prasībām.