Татьяна БеглякРитуалы перехода: как пройти первый опыт духовного «посвящения»

Tatjana Begļaka - Pārejas rituāli: kā iziet pirmo garīgā “iesvētījuma” pieredzi

17 09 26 01Būs izšķiroši laiki uz ceļa, uz kura jūs stāvat ar vitālām iespējām paātrinātai evolucionārai izaugsmei. Tie ir iespēju logi, kur jūsu dvēsele vēlas augt un paplašināties apziņas eksistences jaunā līmenī. Tātad Visums ir sazvērējies prezentēt lielu katlu ar alķīmiskām izmaiņām, kur jūs testē emocionāli, psihiski un garīgi līdz jūsu slieksnim un aiz tā. Tas ir mazliet līdzīgi jaunam ziedam, kurš mēģina izlauztie cauri cietajiem virszemes slāņiem. Pateicoties šiem celmlaužiem, kas to ir izturējuši, tie ir kļuvuši pazīstami kā “iesvētījumi”. Tie ir vistraumējošākie, vissatricinošākie pārdzīvojumi, ar kādiem vien var sadurties. Tāpēc ir vērts kaut ko uzzināt, par ko te ir runa. Tas var jums palīdzēt saprast, kas notiek...

Sk. arī: 10 pazīmes, ka jūs pārdzīvojat dvēseles, ķermeņa un gara transformāciju.

 

Pakļaujamies Dvēselei

Jūsu apziņas iekšējā konfigurācija rada precīzus jūsu dzīves ārējos apstākļus. Balstoties uz dvēseles infūzijas pakāpi, tiek noteikts, cik pieskaņota šī realitāte būs. Ja joprojām ir daudz identitātes, ego vai karmas filtru, tad jūs radīsiet disharmoniju, neapmierinātību un piepildītības trūkumu dažādās pakāpēs. Tādēļ šo jūtu rezultātā rodas pamudinājums un motivācija pārveidot savu eksistenci, ejot iekšienē un atklājot esības jaunus aspektus – tas ir vienīgais veids, kā patiešām izmainīt ārējo.

Garīguma pamata virzienā un motivētās aprindās joprojām ir daudz sarunu par “izpaužam realitāti, kādu vēlamies”. Šajā pieejā tiek vizualizēts un pēc tam iedvests esībai tas, ko jūs vēlaties. Šī pieeja ir fatāli kļūdaina. Dvēsele galu galā atradīs ceļu caur pavisam citādu programmu: evolucionāru izaugsmi un pašrealizāciju caur neaprobežotu pašizpausmi. Lūk, īstais noslēpums, dziļais prieks...

Mērķa izteikšana var kādu brīdi strādāt, bet galu galā tā izšķīst kā burbuļi un atkal tiek pakļauta dvēseles pilntiesīgajam ceļojumam. Un sākotnēji, kad jūs strādājat, lai iedvesmotu dvēseli, padarot to par savu mērķi, jūs jūtaties diezgan atvērti un reizēm svētlaimīgi – dēļ atlaišanas, pakļaušanās. Bet stāsta beigas ir tālu, jo iekšējai realitātei tad vajag ietekmēt ārējo pasauli, lai radītu atbilstošu atspoguļojumu. Un tādēļ notiek iesvētījumi.

17 09 26 02

 

Pārmaiņu koridorā

Tad ceļā nāk Pārkārtošanās punkts. Esmu par to runājis 5GATEWAYS Dokumentos. Tur tiek dota izpratne, ka tikai pakļaušanās dvēseles aicinājumam var vest pie dzīves piepildījuma. Tā nav intelektuāla pacelšanās; drīzāk sava veida “pakļaušanās šņukstu pārtraukšana”. “Es nedarīšu neko, kamēr nejutīšu, ka tas nāk no manas dvēseles! Tas ir punkts, kad jūs atverat durvis uz garīgās augšanas autostrādi un līdz ar to uz paātrinātiem iesvētījumiem.

Dvēsele strādās, lai apvienotu jūsu apziņu jūsu esībā un arējā realitātē. Bet viņa sadursies ne tikai ar jūsu bloķējumiem un izkropļojumiem vecajā ķermeniski domājošajā apziņā, bet arī ar nelīdzsvarotību un disharmoniju jūsu radītajā ārējā pasaulē. Tādējādi sākas gandrīz pastāvīga konfrontācija ar veco realitāti. Tas ir punkts, kur daudzi ceļa meklētāji griežas atpakaļ. Esmu to pieredzējis neskaitāmas reizes: tas kļūst pārāk spēcīgi, lai neatkāptos. Tā ir ticības zaudēšana un, kad iekšējā aprobežotība tiek sakulta putās, tad izrādās, ka ir ļoti grūti izdzirdēt jūsu dievišķo vadības mehānismu. Viss kļūst pārāk viegli noliedzams, un tiek pieņemts zemāks eksistences līmenis.

Sk. arī: Kā ielaist pārmaiņas savā dzīvē.

Bet tas nav laiks, lai apstātos! Tas ir ideāls laiks, lai precīzi atcerētos, kāpēc jūs to darāt. Ja jūs neatlaidīgi necentīsieties, šis iespēju logs aizvērsies, un tas var prasīt laiku, lai to pārkonfigurētu un atkārtoti atvērtu. Kāda no pamata patiesībām var palīdzēt jums būt neatlaidīgiem:

Nenotiek absolūti nekas cits, kā vienīgi pašrealizācija. Un tātad, ja jūs saskaraties ar iekšējiem ierobežojumiem un tie grib jūs iekšēji salauzt, ļaujiet tam notikt. Jūs saraujat iekšējās saites uz veco apziņu. Tas nebūs veikli: tas var nozīmēt beigas attiecībām, kuras jūs esat pavadījuši kopā daudzus gadus un kuru saiknes ir jāatraisa; tas var nozīmēt karjeras vai dzīves galvenās situācijas atstāšanu bez skaidrības par nākotni. Ceļš noteikti nav pilns mīlestības un gaismas!

17 09 26 03

 

Pamestības un apjukuma sajūta: iesvētījuma galvenās pazīmes

Iesvētījums bieži vien liek jums justies, ka esat pamesti, apmaldījušies, it kā Visums būtu izspēlējis ar jums kādu lielisku kosmisku joku. Jums būs vieglāk, ja zināsiet galvenās pazīmes, ar kurām jums būs faktiski jāsaskaras vienatnē...

Iesvētījuma galvenās pazīmes:

 • Jūs ielenc gandrīz nemainīgi ārējās konfrontācijas šabloni jūsu dzīvē
 • Lietas negrib strādāt tā, kā tām būtu jāstrādā – šķiet, ka viss iet slikti
 • Ja agrāk jūsu iekšējā vadības sistēma jums kalpoja labi, tad tagad grūti veikt pat visvienkāršāko izvēli
 • Emocionāli jūs esat nospiesti līdz robežai; fiziski jūsu ķermenis sāp; intelektuāli prāts cīnās pēc jēgas
 • Īpaši grūti ir ticēt tam, ka tas, ko jūs zināt sirdī, ir patiesība – ārējā pasaule turpina atspoguļot veco apziņu
 • Attiecības, karjera un vispārējie dzīves apstākļi šķiet kritiski.

Kad es ar to ceļā saskāros pats, tas radīja tauriņa metamorfozēm līdzīgas sajūtas: jūs nonākat ‘kūniņas fāzē”, kad visas iekšējās sajūtas “saiet putrā” – pirms izkūņojas mirdzoša jauna forma.

Sk. arī: Dvēseles tumšās nakts gaišā puse.

(Šeit ir videoklips par sajūtām, kad ļaujat vaļu savam kosmiskajam es)

 

Procesa atvieglošana

Tātad ir ļoti svarīgi – ja jūs konstatējat, ka jūsu dzīvē ir fāze, līdzīga manis aprakstītajai, jūs varbūt saskaraties ar iesvētījumu. Te nav runa, kā to padarīt vieglāku! Te nav runa, kā likvidēt sāpēs gluži kā karstas ogles sakāmvārdā un aizgriezties prom! Runa ir par drosmīgu došanos tām tieši “rīklē”. Taču jūs varat procesu padarīt pārvaldāmāku. Lūk, kā...

Padarām iesvētījumu pārvaldāmāku:

 • Pilnīgi iegremdējieties tajā. Neatsakieties un neatgaiņājieties no grūtībām
 • Nemēģiniet salabot ārējo pasauli ar kādu ātru vai komfortablu risinājumu
 • Neatkāpieties. Tā vietā dodieties tieši pašā tā sirdī. Lai tas jūs sakuļ un sagrauj.
 • Turpiniet meklēt iekšējos saspīlējumus, vai tie būtu fiziski, emocionāli, garīgi vai karmiski – iedziļinieties tajos, ļaujiet sāpēm un ciešanām iet caur jums
 • Pēc tam, kad jūs esat normalizējušies šajā nenoteiktības cunami – kad “laiva” ir nostabilizējusies – meklējiet jaunu esības aspektu, kurš vēlas atnākt un apgaismot turpmāko ceļu
 • No sirds atdodieties jaunajam ceļam
 • Vērojiet un sveiciet, kā formējas jaunā realitāte.

17 09 26 04

(Šeit ir videoklips, kā atrast neapzināto saspīlējumu)

 

Šajos sīvajos apkampienos pat dievi runā par Dievu

Tātad ceļā pienāks laiks, kad jūs ieiesiet tādā kā alķīmisku izmaiņu katlā. Ja mans materiāls jums ir palīdzējis konstatēt, ka tas notiek, es aicinu jūs neatkāpties un doties tieši “rīklē” nenoteiktībai. To darot, jūs piedzīvosiet visārkārtīgāko iespējamo paplašinājumu un jūsu dzīve burtiski pacelsies! Tas, protams, neattiecas uz visiem, bet, ja jūs esat pievērsušies šim tekstam un aizlasījuši līdz šai vietai, esmu pārliecināts, ka jums ir tas, kas vēlas izrauties. Tāpēc – uz priekšu!...

 

It doesn’t interest me if there is one God or many gods.
I want to know if you belong or feel abandoned.
If you know despair or can see it in others.
I want to know if you are prepared to live in the world
with its harsh need to change you.
If you can look back with firm eyes
saying this is where I stand.
I want to know if you know
how to melt into that fierce heat of living
falling toward the center of your longing.
I want to know if you are willing
to live, day by day, with the consequence of love
and the bitter unwanted passion of your sure defeat.
I have heard, in that fierce embrace,
even the gods speak of God.

Mani neinteresē, vai ir viens Dievs, vai daudzi dievi.
Es gribu zināt, vai jūtaties piederīgi, vai pamesti.
Ja jūs pazīstat izmisumu vai varat redzēt to citos.
Es gribu zināt, vai esat gatavi dzīvot pasaulē
ar tās skarbo vajadzību mainīt jūs.
Ja jūs apņēmīgi varat palūkoties atpakaļ
sakot – te es stāvu.
Es gribu zināt, vai jūs zināt,
kā izšķīst šajā kvēlajā dzīves siltumā,
kas līst uz jūsu vēlmju centru.
Es gribu zināt, vai vēlaties
dzīvot, dienu pēc dienas, ar nozīmīgu mīlestību
un rūgtām nevēlamām ciešanām par jūsu pilnīgu sakāvi.
Esmu dzirdējis, ka šajā sīvajā apkampienā pat dievi runā par Dievu.

 

David Whyte                                                                                 Deivids Vaits

 

Jūs neesat vientuļi

Pirmām kārtām, atcerieties – kaut arī jūs tā jūtaties – jūs neesat vientuļi. Visā ap jums ir pastāvīgs atbalsts no augstāk attīstītas apziņas, tās, kura precīzi zinās, kam jūs ejat cauri. Bet viņa nav šeit, lai atņemtu sāpes, nav šeit, lai atrastu jums risinājumu. Viņa ir šeit, lai turētu telpu un palīdzētu jums caur to augt, apgaismojot to, ar ko jums tagad ir ar sevi jāstrādā.

Ikvienam dažreiz sāp. Un jūs neesat vientuļi.

(Pievienojieties Openhad Kopienai... Pieslēdzieties Zvaigžņu Dvēselēm, tādām pašām kā jūs.)

 

Namaste

Open

(Openhand vārdā)

 

Par autoru

 

OpenOpenhand ir vārds, kuru mēs devām augstākas dimensijas klātbūtnei, kura darbojas mūsu dzīvajos audos, vada dvēseles pēc iespējas pilnīgāk izpaust to, kas viņas var būt. Tā palīdz novākt karmas bloķējumus un atraisīt patieso būtību. Tā darbojas, lai sniegtu līdzsvarotu harmoniju un saskaņotu plūsmu viscaur visumā.

Sekojiet mums Openhandweb  Openhand on Facebook  Openhand TV

 

Avots: https://wakeup-world.com/2017/08/28/rites-of-passage-encountering-spiritual-initiations-on-the-path/

 

 

P.S. Dalieties komentāros, vai jūs esat gājuši cauri Pārregulēšanas Punktam? Kā jūs tikāt galā un ko ieguvāt rezultātā?

 T Beglak

Tatjana Begļaka

Tulkotāja, angļu valodas skolotāja, reinkarnacionikas konsultante.

http://tatbegliak.ru/

 

Pievienots 26.09.2017

https://journal.reincarnationics.com/duhovnoje-posvyashheniye/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe