Татьяна БеглякКак делать выбор в согласии со своей душой

Tatjana Begļaka - Kā izdarīt izvēli saskaņā ar savu dvēseli

17 09 13 01Ko jūs pieredzat dzīvē un kā jūs to izbaudāt – vai tā ir piepildīta, protams, ir atkarīgs no jūsu izdarītajām izvēlēm. Cik bieži jūs mēģināt noskaidrot, kāda ir labākā izvēle? Bet ja nu vienā – ego – līmenī izvēle it tikai sarežģītu nosacījumu ilūzija? Vēl vairāk, ja nu pastāv veids, kā pieskaņoties savai dvēselei, kas tad var nodrošināt vislabāko izvēli?

Pēc maniem novērojumiem (Openhand) darbā, kad cilvēki izlaužas cauri izvēles ilūzijai, kuru rada ego, un, kad viņi pieskaņojas dvēseles pamata plūsmai, dzīve patiešām sāk noritēt visburvīgākajā veidā: jūs pastāvīgi tiekat svētīti ar brīnumiem. Šeit es aplūkoju, kā jūs varētu izdarīt vispieskaņotākās izvēles dzīvē...

 

Ego darīs tieši to, ko viņš gatavojas darīt

Es jums apliecinu – ja kāds sevi asociē ar viltīgo ego, izvēles faktiski tiek noteiktas, balstoties uz sarežģītu nosacītu uzvedības modeļu konfigurāciju – fiksētu nervu ceļu konglomerātu smadzenēs – kas darbojas nedaudz līdzīgi datoram: balstās uz loģiku, bet arī uz piejauktiem emocionāliem un karmiskiem filtriem. Mana galvenā doma ir...

Jebkurā konkrētā situācijā, kad jūs esat zem ego, jūs darīsiet tieši to, ko jūs gatavojaties darīt, un, lai arī pastāvēja citas iespējas un ceļi, kas izrietēja no pašreizējās konfigurācijas, ir diezgan neizbēgami, ka jūs izdarīsiet to izvēli, kurai bijāt gatavs.

Saprotot un pieņemot, ka kaut kas tamlīdzīgs var notikt, kad jūs domājat un sajūtat to, tas var radīt lielu miera pakāpi: tas nozīmē, ka jūs varat sākt atteikties no cīņas. Strādājot ar sevi, lai pieņemtu, ka dzīve vienkārši “notiek” saskaņā ar jūsu iekšējo apziņas konfigurāciju – ka jūs izpaužaties un pievēršaties tieši tam, kas jums vajadzīgs šajā pašreizējā jūsu ceļojuma vietā – jūs piedzīvojat, kā patiesībā darbojas Pievilkšanas Likums. Kad jūs to pieņemat, tas pēc tam maina fokusu uz to, kur mums tagad vajadzētu meklēt, lai iegūtu labāko izvēli (definētu kā visizlīdzinātāko).

Sk. arī: Meditācija “Piesaistīšanas māksla”, lai iemiesotu vēlamo.

17 09 13 02

 

Nožēla un apzināšanās

Pieņemot, ka noteiktas izvēles notiks jebkurā gadījumā, tas var arī sniegt milzīgu brīvību no nožēlas – par iepriekšējām izvēlēm un ceļiem, kurus jūs, iespējams, esat gājuši...

Ja jūs nožēlojat dažus līkumus savā dzīvē, jūs varētu vienkārši to visu tieši tagad atmest – jūs gatavojaties darīt tieši to, ko jūs beidzot darīsiet. Tātad, lai cik sāpīgu dzīves mācību arī nebūtu bijis, jūs varat vienkārši atlaist jebkuru sajūtu par notikušo. Tā ir toksiska emocija, kuru labāk atlaist. Tātad, aizveriet savas acis, meditējiet uz tām, vizualizējiet un skatieties, kas notiek, tostarp arī, kas varētu būt iesaistīti. Apzinieties, ka jums nebija reālas izvēles, un pilnībā atlaidiet nožēlu. Nonāciet pie sevis pilnīgas pieņemšanas caur piedošanu, sev un citiem.

Ir svarīgi pieņemt jūsu izdarītās izvēles, arī to izpratne ir ļoti svarīga... kāpēc?

Tās var parādīties jūsu dzīvē tā, ka reizēm šķiet milzīgi sarežģītas – jo sarežģīta ir jūsu apziņas konfigurācija un tā mijiedarbojas ar apstākļiem, kuru pamatā ir virkne sarežģītu nosacījumu. Tomēr, ja jūs izprotat visas ikdienas izvēles, tad šī sarežģītība lielā mērā sāks vienkāršoties, jo iekšējie ierobežojumi, kas prasa kādu ārēju “labojumu”, sāk kļūt atšķetināmi. Jūs atrodat dabisku tieksmi vienkāršot savu dzīvi.

Sk. arī: 8 paņēmieni, kā risināt problēmas.

 

Izdarām vienīgo īsto izvēli Dzīvē – jebkurā konkrētā situācijā

Es saku jums, ka dvēsele neizdara izvēli kā tādu, jo viņa nav identitāte ar nodomu izdarīt kādu konkrētu lietu, izņemot to, lai izjustu sevi dzīves ceļojumā.

17 09 13 03Pēc Openhand pieejas vienīgā īstā izvēle, kuru mēs varam izdarīt vienmēr, jebkurā konkrētā situācijā, ir just, ka dvēsele mums saka – tas ir pareizi, un tad saskaņoties ar viņu – citiem vārdiem sakot, izdarīt izvēli pēc savas augstākās patiesības, kura vienmēr ir saskaņota ar jūsu dvēseli.

Galvenais ir “pareizības” sajūta – dvēsele vienkārši plūst no avota kā plūstoša apziņas straume, kura jūt – ir “pareizi”, līdzīgi upei, kura plūst lejup no kalna, vai vējam, kurš liek šalkt kokiem. Šajā “vienā momentā tagad” plūsma var būt spontāna, kaut arī tajā ir konsekvence, jo viens moments formē otru noteiktā virzienā. Tas tādēļ, ka viss Visums kustas kā viens vesels – vienmēr būs tikai kāds moments, bet ar virzītu kustību.

Tātad dvēsele ir plūstoša apziņas straume, bez nodoma. Viņa vienkārši darbojas kā būtnes izpausme, un tas veido radošu ceļu. Un vispiepildītākā, apbalvojošākā un īstākā izvēle, ko mēs patiešām varam izdarīt, ir ar viņu saskaņota!

 

Izvēles ir aicinājums atklāt sevī kaut ko dziļāku

Pēc Openhand filozofijas konceptuāla izvēle notiek tikai tad, kad ir radies apmulsums par to, ko darīt. Ja nebūtu iekšēja apmulsuma, ceļš (pie sava augstāka es) būtu acīmredzams, bez vajadzības izvēlēties (tā nav saskaņošanās) – pareizums vienkārši atklājas un izpaužas noteiktā virzienā.

Doma par “Izvēli” rodas, ja ir kāda iekšēja konvolūcija – kāda disharmonija. Tā rodas tāpēc, ka dvēseles plūsmu iekšienē iesprosto ierobežojumi, kuri pēc tam izpaužas kā alternatīvas iespējas.

Tātad jebkurā sarežģītā izvēlē jūs saskaraties ar iekšējiem ierobežojumiem. Tādā gadījumā patiesi jūs tiekat aicināti atbrīvot dvēseli. Tas notiek, apzinoties, kāda dvēseles izpausme tagad tiek uzaicināta – piemēram, spēcīga un drosmīga vai maiga un pakļāvīga, atvērta un plūstoša. Vienkārši izpaužot dvēseles dažādas īpašības “izvēlē”, tas lielā mērā ietekmēs rezultātu.

Sk. arī: Labākais veids pazaudēt sevi dzīvē un neatrast.

Ja jūs izprotat dažādās īpašības, ko dvēsele var izpaust, tad, meklējot jaunu būtības izpausmi, kas vēlas parādīties – un, izpaužot to, – “pareizā” izvēle notiks pati par sevi. Openhand pieredzētajos gadījumos savas dvēseles īpašību atbrīvošana vienmēr tiek augstu vērtēta, jo tas nozīmē veiksmīgu un pilnvērtīgu dzīves skaidrību. Šeit ir Openhand viedoklis par dažādām Dvēseles īpašībām.

 

Atšķetinām Dvēseli no Ego izvēles laikā

Sarežģīti ir tas, ka katrā konkrētā momentā jums var būt gan viltīgā ego, gan dvēseles aicinājums vienlaikus. Iztēlojieties to tādā veidā:

17 09 13 04Jums ir rotaļu lidmašīna ar gumiju pa vidu, kas ir savienota ar propelleru. Jūs griežat propelleru, un gumija savijas mezglos. Kad tā ir pilnīgi savīta, jūs metat lidmašīnu gaisā, pa kuru tā lido šķietami virzienā uz noteiktu mērķi. Bet tā ir mezglu atritināšanās, kas rada šo virzienu, kādā lidmašīna lido.

Tāpat tas ir ar ego un dvēseli. Kad jūs pārtraucat mēģināt izdarīt savas izvēles, balstoties uz nosacījumiem (jo jūs spēcīgāk jūtat dvēseli), tad jūs apzināties savu iekšējo apziņas konfigurāciju un – kāpēc jūs darāt to, ko darāt. Apziņa apšauba vecos nosacījumus. Un tādā veidā ego sāk atritināties – tāpat kā mezgli rotaļu lidmašīnā. Tas nodrošina enerģijas impulsu uz priekšu, un dvēsele uzlido, izpaužot sevi ar grāciju, vieglumu un plūdumu, tāpat kā lidmašīna.

Openhand 2. līmeņa kursā 5GATEWAYS mēs palīdzam cilvēkiem pielietot procesu Openway, lai atšķetinātu nosacījumus, tādējādi spārnojot dvēseli.

Sk. arī: Izvēle pretēji Dzen.

 

Jūtamies atbrīvoti un brīvi savās “izvēlēs”

Ko mēs no tā visa varam secināt? Kā tas padara dzīvi vieglāku un saskaņotāku.?

Tas nozīmē, ka jums nav jācīnās par izvēli! Vienkārši dariet, ko jūtat, ka tas jādara, un pēc tam apzinieties, kāpēc jūs to darījāt. Ja jūs jūtat saspringumu izvēlē vai šaubas, vai nožēlu, pajautājiet: “Kas man ir piesaistīts?”, “Kas man vajadzīgs, lai es nešaubītos?” Tad pārbaudiet, vai piesaiste patiešām kalpo jums. Vai tā kalpo jums, lai jūs vadītu bailes un kontrole? Vai tā kalpo jums, lai jūs būtu mazs?

Visi šie jautājumi sāk jūs vest uz mājvietu Vienā Veselajā, kam neko nevajag ne no vienas konkrētas situācijas un kas var viegli pieņemt, ka visas situācijas rodas pašas no sevis; ka vienīgā lieta, kas patiešām notiek, ir sevis izpaušana – jūs esat paš-realizējošs/paš-aktualizējošs caur jūsu konkrētās plūsmas notikumiem un apstākļiem.

Tāpēc relaksējieties, atlaidiet un atbrīvojieties. Dodiet spārnus savai dvēselei un ļaujiet viņai lidot!

Iespējams, ka jūs šo videoklipu esat redzējuši agrāk, bet es tomēr aicinu jūs to noskatīties vēlreiz, jo es uzskatu, ka tas palīdzēs sajust lielāku pieņemšanu, izpratni par mūsu izvēlēm un izjust brīvo plūsmu.

Ar mīlošu atbalstu

Open

(Openhand vārdā)

Ja jūs rezonējat ar šī raksta saturu un vēlaties atbalstīt pāreju uz 5D apziņu, iepazīstieties ar Openhand Vispasaules Notikumiem un Kursiem.

 

Par autoru

 

OpenOpenhand ir vārds, kuru mēs devām augstākas dimensijas klātbūtnei, kura darbojas mūsu dzīvajos audos, vada dvēseles pēc iespējas pilnīgāk izpaust to, kas viņas var būt. Tā palīdz novākt karmas bloķējumus un atraisīt patieso būtību. Tā darbojas, lai sniegtu līdzsvarotu harmoniju un saskaņotu plūsmu viscaur visumā.

Sekojiet mums Openhandweb  Openhand on Facebook  Openhand TV

 

Avots: https://wakeup-world.com/2017/09/12/how-do-you-make-the-best-spiritual-choices-in-life/

 

P.S. Dalieties komentāros, kurš no septiņiem dvēseles stariem iedvesmo tieši jūs un kā tas izpaužas jūsu dzīvē.

 T Beglak

Tatjana Begļaka

Tulkotāja, angļu valodas skolotāja, reinkarnacionikas konsultante.

http://tatbegliak.ru/

 

Pievienots 13.09.2017

https://journal.reincarnationics.com/kak-delat-vybor-v-zhizni/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe