Валентина Миронова - Официальное Заявление от 27. 06. 18г

Valentīna Mironova - Oficiāls paziņojums 18.06.27.

APZIŅAS FIZIKAS ALĶĪMIJA

= OFICIĀLS PAZIŅOJUMS =

Videorullīti var noskatīties YouTube – “kanāls Viktors Pošetņevs” (“канал Виктор Пошетнев”) – “Oficiāls paziņojums” 18.06.27.” (“Официальное заявление” от 27.06.18г.) https://www.youtube.com/watch?v=wOKCZgag2lk

 

UZMANĪBU!!

VISAS VIDEORULLĪTI NORĀDĪTĀS TĪMEKĻA ADRESES UN DIVAS ILUSTRĀCIJAS (JAUNĀ TIPA DNS SHĒMA UN DIEVA IDEJU TELPAS JEB BOZES-EINŠTEINA KONDENSĀTA FOTO) – ATSEVIŠĶĀ FAILĀ.

LAI AR TIEM IEPAZĪTOS – RAKSTIET UZ E-PASTU This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VIETNĒ “PROZA.RU” TIK DAUDZ NORĀŽU (vairāk nekā 140 pozīciju) NEIZGAISMOJAS.

(Norādes un attēli ir pievienoti rakstam – tulk. piezīme)

 

Šajā darbā ir izpētīti, pārstrādāti un apvienoti vairāk nekā 120 atklājumi.
Ir savākta un izrediģēta informācija par Dievu, fizioloģiju, jauno pasauli.
Un, lūk, kāpēc.

Izmaiņas NETIEK apspriestas publiski, jo zinātnieku kopiena uzskata, ka tas var nobiedēt iedzīvotājus.
Tomēr CILVĒKI MAINĀS ŠŪNU LĪMENĪ. Vairums to zina un jūt. Daudzas reliģijas ir teikušas par šo mainīšanos.

Notiek POZITĪVA MUTĀCIJA, kaut gan fiziski, prātā un emocionāli jūs varat just bailes un apjukumu.

            KAS IR JĀDARA? Tas ir jāzina!
            BRĪDINĀTS CILVĒKS ir apbruņots cilvēks.

Atklājumi ir izdarīti zinātnisku un metafizisku zināšanu sadurā.
Ir dzemdināta jauna zinātne NEIROTEHNOLOĢIJA – GARĪGĀS DARBĪBAS PĒTĪŠANA CIEŠĀ SAVSTARPĒJĀ SAIKNĒ AR SOCIUMU UN RADĪTĀJU. Smadzenes jūt dažādas realitātes – augstākā metafiziskā realitāte ir tikpat reāla kā fiziskā.

FIZIKA IR ATZINUSI VIRS-SAPRĀTU – Dievu, Vienoto Saprātīgo Spēku, Vienoto Apziņas Lauku, informācijas tāldarbību un momentāno pārraidi.

Alberts Einšteins informācijas momentāno pārraidi nosauca par “ŠAUSMĪGO TĀLDARBĪBU” – JEBKURA KVANTU DAĻIŅA SPĒJ IZMAINĪT CITU KVANTU DAĻIŅU ĻOTI DAUDZU GAISMAS GADU ATTĀLUMĀ.
2015. g. holandiešu fiziķi to pierādīja, liekot zinātniekiem pārskatīt savus uzskatus.

Astronoms NIKOLAJS KOZIREVS (Николай Козырев), ar saviem izmēģinājumiem, pilnīgi korektiem un vēlāk atkārtotiem, arī atklāja TĀLDARBĪBU, kad signāla ātrums pārsniedz gaismas ātrumu miljardiem miljardu reižu.

NIKOLAJS DMITRIJEVIČS KOLPAKOVS (Николай Дмитриевич Колпаков), Harkovas tehniskās universitātes profesors, atklāja POLARIZĀCIJAS VIĻŅUS JEB ĒTERU (1996. g.)
NEKUR nav absolūta tukšuma, viss ir piepildīts ar smalku polarizētu ētera matēriju.

VISUS ELEKTROMAGNĒTISKOS VIĻŅUS VIENMĒR PAVADA POLARIZĀCIJAS VIĻŅU STAROJUMS.

 

            STARP CITU,
            Nosacīts ir pats gaismas ātruma jēdziens.
            Atoma kodolā šis ātrums ir apmēram 12 (m/s).
            Bet smalkajā pasaulē – 10 divpadsmitajā pakāpē (m/s).

 

POLARIZĀCIJAS VIĻŅI INFORMĀCIJU PĀRRAIDA MOMENTĀNI, caur tiem izpaužas Vienotais Apziņas Lauks.

PILNĪGI PAREIZI, ka viedais ar savu saprātu var aptvert Visumu. Šie viļņi nāk ne tikai no zvaigznēm, bet arī no paša cilvēka. Tāpēc ka ŠĪS DABAS ENERĢIJA IR VIENA UN TĀ PATI.

TĀPĒC CILVĒKAM, KURŠ TAISĀS PĀRVARĒT VĀRTUS UZ GARĪGO PASAULI, VAJAG SEVI NOVEST IEKŠĒJĀS – FIZISKĀS, EMOCIONĀLĀS MENTĀLĀS, GARĪGĀS – HARMONIJAS STĀVOKLĪ.

TAS IR NEPIECIEŠAMAIS NOSACĪJUMS, LAI ŠĪ ENERĢIJA TECĒTU HARMONISKI.

Katram no mums ir savs neatkārtojams spektrs, individuāls polarizācijas viļņu kanāls, un tas ir kā pirkstu nospiedums. MŪSU SMADZENES PĒC TĀ STRĀDĀ.

1997. g. iznākusi profesora Nažipa Valitova (Нажип Валитов) monogrāfija “Vakuuma svārstības, ķīmiski ierosinot atomus, molekulas un elektromagnētiskā un gravitācijas lauka spēka līniju haotiskums” ("Вакуумные колебания при химическом возбуждении атомов, молекул и хаотичность силовых линий электромагнитного и гравитационного поля"), kura tika izdota akadēmiskā izdevniecībā un izraisīja šoku zinātnes aprindās.

Monogrāfijā Dieva realitāte ir pierādīta stingrā formulu valodā. Tiek parādīts, ka JEBKURI OBJEKTI VISUMĀ MIJIEDARBOJAS CITS AR CITU MOMENTĀNI, NEATKARĪGI NO ATTĀLUMA STARP TIEM.

Doma ir materiāla.

DOMĀŠANAS PROCESS IZSTARO UN ABSORBĒ ELEKTROMAGNĒTISKĀ UN GRAVITĀCIJAS LAUKA STAROJUMUS, TAJĀ SKAITĀ POLARIZĀCIJAS VIĻŅUS.

ŠO PROCESU VAR MOMENTĀNI FIKSĒT JEBKURĀ VISUMA PUNKTĀ.

IR SPĒKS, KURAM IR PAKĻAUTS VISS. Mēs VIŅU saucam par Dievu kungu, Allāhu, Radītāju, Dievu, Pasaules saprātu, Dabu.

HIGSA BOZONA atklājums. Krievijas Zinātņu akadēmijas (KZA) (РАН) fiziķi piedalījās prezentācijā Ženēvā un pārliecinājās, ka šveicieši neko nav sajaukuši. Higsa bozons ir DIEVA MATĒRIJAS “pirmķieģelītis”.

Šeit ļoti svarīgs ir NOVĒROTĀJA jēdziens: NOVĒROTĀJS UN NOVĒROJAMAIS IR VIENS UN TAS PATS. Novērošana ir AKTĪVS PROCESS. Aiz uzmanības plūst enerģija.

Caur cilvēku izpaužas GARĪGUMS FIZIKĀ.

Sasniedzot enerģētisko VIEDUMA BARJERU, apziņas vecā paradigma lūzt.
Ir sākusi izpausties jauna apziņa – nobrieduša cilvēka intuitīvā domāšana.

Apjēgšanas trūkstošais fragments – APZIŅAS FIZIKA.

Apziņa, kā gravitācija un magnētisms, ir KVANTU enerģija. TĀ IR DZĪVĪBAS EKSISTENCES LĪME. JA ARĪ PASTĀV DZĪVĪBAS FORMULA, TAD TĀ IR APZIŅA.

            Divi galvenie pagājušā gadsimta atklājumi.

            PIRMAIS – APZIŅA VADA MATĒRIJU.

            OTRAIS – VISA MATĒRIJA SASTĀV NO GAISMAS.

 

            TAGAD ATBILDĒSIM UZ JAUTĀJUMU – KAS IR FIZIKA?

 

Vārds “fizika” cēlies no grieķu “physis”, kas nozīmē LIETU DABU.
Zinātnē NAV nozares: “GARĪGUMS FIZIKĀ”, zinātnieki to pagaidām neredz. Taču tieši fizika savieno VISAS ZINĀŠANAS. Kvantu (jeb daudzdimensionālā) fizika – REALITĀTES UN GARĪGUMA KODOLS.

Izejot aiz ierastajām dimensijām, viss kļūst DINAMISKS.

Kvantu struktūru pētījumi ved pie jaunu likumu atklāšanas, un ar to SĀKAS GARĪGUMA IZPRATNE fizikā.

UN DIEVIŠĶĪBAS ATZĪŠANA MATĒRIJĀ.

Cilvēka apziņa – tā ir kvantu fizika ar saviem likumiem.

DNS, būdama saskaņota (jeb koherenta), arī izpauž savus daudzdimensionālos atribūtus.

Pašlaik izpaužas tas, kas zinātniekiem šķiet mistika – mūsu DNS ir sākusi EVOLUCIONĒT.

 

            JAUNA DNS TIPA ATKLĀJUMS

 

Izrāvumu izdarīja austrāliešu zinātnieki. Ir konstatēta jauna DNS struktūra i-MOTĪVS (i-motif) DZĪVĀS ŠŪNĀS.

Tās fragments izskatās kā SAVĒRPTS MEZGLS.
Autori atzīmē, ka vēl neviens un nekad nav redzējis tamlīdzīgu MAKROMOLEKULU TIEŠI DZĪVO ŠŪNU KODOLU IEKŠIENĒ.

90. gadu sākumā kas tāds bija redzams laboratorijā. Eksperimenti parādīja, ka DNS spēj “sasieties mezglā” tikai skābā vidē. Dzīvas šūnas iekšienē tāda līmeņa skābuma pakāpe nevar būt, tāpēc i-motīvu fragmentu konstatēšana izraisīju mērenu interesi no mediķu un biologu puses. Atradums tika pieskaitīts interesantiem unikāliem fenomeniem un piemirsts.

Taču vēlāki pētījumi ienesa labojumus – i-motīvi veidojas bez skābes, kad DNS kļūst PĀRĀK “ŠAURI”.

“Mezglā” notiek citozīna savienošanās ar CITOZĪNU, atšķirībā no dubultās spirāles, kur citozīns sasaistās ar guanīnu. Divkāršā DNS satur 64 kodonus. Pastāv pieņēmums, ka “mezglotajai” DNS ir 81 KODONS. Tādā gadījumā mainās absolūti viss – ir zināms, ka ķīniešu “Pārmaiņu Grāmata (Kanons”) “Idzin” balstās uz 64 heksagrammām. Un mūsu ķermenis bija organizēts uz šo 64 kodu pamata. To zināja arī senie maiji (“Colkin”). Tas ir zināms arī mūsdienu zinātniekiem ģenētiķiem (Garjajevs P. P. (Гаряев П. П.) “Viļņveida genoms” (“Волновой геном”) u.c.)

Šūnas DNS formējas no 64 ģenētiskā koda vienībām, kuras vēl sauc arī par kodoiem. Tas ir, kodons ir ģenētiskās informācijas vienība.

18 06 28 01

i-motīvs (makromolekula šūnu kodolos) – DNS četr-ķēdīšu “mezgls”, kurā citozīns savienojas citozīnu, kas atšķiras no dubultās spirāles, kur citozīns savienojas guanīnu.
Iepriekšējā DNS: 64 kodoni (43), 4 pamati, 3 tripleti.
Pastāv pieņēmums, ka jaunajā DNS ir: 81 kodons (34), 3 pamati, 4 šūnas fāzes

 

AGRĀK PAZĪSTAMĀ DEZOKSIRIBONUKLEĪNSKĀBE (DNS) ir augsta polimēra dabisks savienojums, kuru satur dzīvu organismu šūnu kodoli; kopā ar olbaltumvielām histoniem tā veido hromosomu vielu. DNS ir informācijas nesēja, tās atsevišķi posmi atbilst noteiktiem gēniem. DNS molekula sastāv no 2 polinukleotīdu ķēdēm, kuras viena ap otru savērptas spirālē. Ķēdes ir būvētas no daudziem 4 tipu nukleotīdu monomēriem, šo nukleotīdu specifiku nosaka viena no 4 slāpekļa bāzēm (adenīns, guanīns, citozīns, timīns). TRĪS BLAKUS STĀVOŠU NUKLEOTĪDU savienojumi DNS ķēdē (tripleti jeb kodoni) VEIDOJA ĢENĒTISKO KODU.

KODONS (triplets), ģenētiskā koda vienība, sastāv no 3 secīgiem nukleotīdiem DNS vai RNS molekulā. Secība, kuru satur kodons, gēnā nosaka aminoskābju secību olbaltumvielas polipeptīdu ķēdē, kuru kodē šis gēns.

“Idzin” pēc būtības nav nekas cits, kā cilvēka ģenētiskās struktūras pieraksts diezgan nepierastā, bet tomēr speciālistam pilnīgi saprotamā veidā.

Bet kas TAGAD? Ja 64 kodoni bija organizēti tripletos, tad kāda būs organizācija no 81 kodona? Pareizāk sakot, tā JAU ir, citādi nebūtu izpaudies DNS “mezglotais” tips. Tikai tā izpausmes laiks ir minimāls dziļai fiksēšanai.

Ja pafantazējam, tad iznāks kaut kas interesants. Atceramies, ka kodons – tas ir triplets. Paņemam un izdalām ar 3 skaitļus 64 un 81. Dabūsim, ka 64 dalās ar 3 ar atlikumu (iznāk 21,333...), bet 81 veselos skaitļos (iznāk 27). Senie ķīnieši no mums kaut ko slēpa? Bet Indijā ir pazīstamas Vastu Purusha mandalas, mazās un lielās. Lielās ir būvētas uz skaitļa 81 (9 reiz 9 kvadrāts, “Paramasyika”). Arī ir, par ko padomāt.

 

Ir vēl arī ATKRITUMU DNS, kuru pašlaik ir sākts aktīvi pētīt.
Un, lūk, kas izrādījās.

 

Neko tādu neatminēsies pat tie, kas jau ilgi dzīvo – seši raksti žurnālā Nature, divi žurnālā Science un vēl apmēram trīsdesmit citos tāda paša augsta līmeņa žurnālos. Tie visi tika publicēti vienlaikus, un tie visi veltīti vienam un tam pašam – cilvēka genoma “atkritumu” daļai. Precīzāk, ka patiesībā tie nemaz nav atkritumi un ka biologiem tagad nāksies pārrakstīts skolas mācību grāmatas tajā daļā, kur tiek runāts par DNS.

Procesi, kas notiek Garīgajā līmenī, ir kā cunami. Norit gatavošanās cilvēku pāriešanai uz jaunu kvantu enerģijas līmeni. Telpas un fizioloģijas izpausme Sestajai rasei. Lūk, kādā laikā mums ar jums ir tas gods dzīvot.

Mūsu “ierastajā” DNS ir topoizomerāze II, molekulārs motors, ieprogrammēts vienkāršot topoloģiju mezglu un aizķeršanos rašanās gadījumā. Tam ir acīmredzama bioloģiska jēga – tā šūna risina visas savas topoloģijas problēmas. Vispār, mēs esam piebāzti ar molekulāriem motoriem, nepavisam tikai ar fermentiem. Citādi, uz ko mēs būtu spējīgi? Pirkstu pakustināt nevarētu.

Tas ir, mūsu fizioloģija jau ir pazīstama ar mezgliem. Tiesa, ne tādā mērā.

Ir arī zināms, ka ierastās DNS standarta mezgla konfigurācija maina magnētismu, vadošo faktoru šūnai. Mainās (lauka jeb šūnās, jeb DNS) formas TOPOLOĢIJA. Mēs visi esam piesātināti ar magnētismu. Iespējams, ka “ierastā” magnētisma izrādījās nepietiekami aktīvai un radošai dzīvošanai jaunajā telpā. Uz izpaudās kaut kas jauns.

Kas tad tomēr ir noticis līdz ar jaunā tipa DNS PĀRĀDĪŠANOS?
Ir notikusi DIEVA KODA IZMAIŅA.

Skatieties, kāda interesanta analoģija iznāk. Iepriekšējās DNS molekulārie motori turēja uz sevis visas kustības (un turpina turēt).
Ko tad paudīs atrastā mezglotā DNS? Kādas spējas mums vēl tikai stāv priekšā apjēgt?

Viens ir zināms precīzi – POZITĪVA MUTĀCIJA JAU pakāpeniski pārveido mūsu ķermeņus par kaut ko pilnīgi citu. Jā, tas nenotiek vienā dienā. Taču dažas izmaiņas būs redzamas jau ļoti drīz. Ir tikai jābūt uzmanīgam pret sevi, savu uzvedību, domāšanu. Vajag vērot. Labāk, ja jūs sāksiet rakstīt dienasgrāmatu (ja jutīsiet pēc tā nepieciešamību, protams). Tad varēs redzēt izmaiņu tendenci.

“MEZGLI” FORMĒJAS, IZŠĶĪST UN FORMĒJAS ATKAL. “Sasiešanai” nepieciešama ĪPAŠA NUKLEOTĪDU SECĪBA.

“MEZGLS” FORMĒJAS ŠŪNAS DZĪVES CIKLA VĒLĪNAJĀ FĀZĒ (G1, pirmā no četrām eikariotisko šūnu cikla fāzēm), kad NORIT AKTĪVA ĢENĒTISKĀS INFORMĀCIJAS LASĪŠANA.

“Mezglotā” DNS patstāvīgi ieslēdz un atslēdz gēnus (veicinošos posmus), ietekmē ģenētiskās informācijas lasīšanu kopumā, un TELOMĒROS, ĢENĒTISKOS MARĶIEROS, KAS SAISTĪTI AR NOVECOŠANU. Telomerāze, starp citu, palīdzēja KANCEROĢENĒZEI, onkoloģijai.

“Mezgls” izslēdz dažādu slimību un onkoloģijas ģenētiskās programmas (gēnus C-Mys, SOX u.c.) Īpaši VĒŽA CILMES ŠŪNU gadījumos.

 

            Tagad vienojam kopā ZINĀTNI AR METAFIZIKU.

Viena lieta ir reklamēt informāciju par karmas novākšanu no planētas un cilvēka smalkā līmeņa, un pavisam kas cits – redzēt, KĀ notiek JAUNA evolūcijas cikla ATKLĀŠANA.

 

Makromolekula i-MOTĪVS piemīt dzīvām šūnām. Viņa ir KĻUVUSI SVARĪGA MŪSDIENU ŠŪNU BIOLOĢIJĀ.

Makromolekulas aktivitāte nav lokalizēta vienā vietā, bet sadalīta, kā smadzenēs. CILVĒKA ĶERMEŅA ŠŪNĀS MAKROMOLEKULAS IR VISUR.

            Tas ir NORMĀLI.

            Tā izpaužas POZITĪVĀ MUTĀCIJA.

 

Jaunā tipa DNS parādīšanās rezultātā tika izmainīta magnētiskā programma “hronopulkstenis”. Iepriekšējā DNS pārstāj ražot “nāves hormonu”. Audu reģenerācijas sākums, tīmusa atvērtā centra palīdzība. Šūnām nevajag slimot un mirt. Pašreizējās realitātes harmoniska radīšana. Prieka bioķīmija.

            ATRUNA – ja atļauj cilvēka apziņa.

            POZITĪVĀS MUTĀCIJAS MĒRĶIS

JAUNAIS ŪDEŅRADIS sāk DNS EVOLŪCIJU, kura izpaužas JAUNĀ ĢENĒTISKĀ KODĀ (izplatīts viscaur), un visu kopā dzemdina.
JAUNS ETNOSS

 

IZZIŅAI. http://gtmarket.ru/concepts/7136: Etnoss (veidots no grieķu vārda ethnos – grupa, cilts, tauta). Stabila starppaaudžu cilvēku grupa, kuru apvieno ilgstoša kopīga dzīve noteiktā teritorijā, kopīga valoda, kultūra, dzīvesveids, sevis (kā grupas) apzināšanās un sev kopīgs (grupas) nosaukums.

 

JAUNĀ TIPA MAKROMOLEKULAS ir sava veida atomu RELEJI, pārslēdzēji, tie pārraida enerģiju. Viens no posmiem Apziņas fizikai. Ir nofotografēta ATOMA ĒNA – lai palīdzētu pētniekiem.

ĶĪMISKAIS SPIEDIENS MOLEKULU ĢEOMETRIJU PĀRVEIDOS JAUNĀS ELEKTRONU KONFIGURĀCIJĀS.

VIELAS ĪPAŠĪBAS MAINĀS ATKARĪBĀ NO ATTĀLUMA STARP ATOMIEM.

Mezgla KONFIGURĀCIJA atgādina gan sievietes dzemdi ar olnīcām, gan... Yagi antenu. Jauna īpatņa nobriešanai un piedzimšanai vajag tīru signālu pārraidi un pieņemšanu plašā diapazonā.

TĀ ĶERMENIS PIESĀTINĀS AR VIŅAM VAJADZĪGO SUBSTANCI. SĀK DZIMT JAUNA ORGANISKĀ PASAULE.

 

Mūsu ķermeņos parādās Dievišķie Instrumenti, ar kuriem vieglāk veikt Kvantu Pāreju (tās sākums 1950. g., beigas 2150. g.)

 

Nu gan patiesi VĒROJAM DIEVA IECERI – cilvēces pārvešanu uz jaunu enerģētisku līmeni kopā ar fiziskajiem ķermeņiem, kuri nemanāmi mainās.

Starp citu, ŠŪMAŅA REZONANSE, kura tika uzskatīta par konstanti 7,8 Hz, nodrošināja mums SLIMĪBU BUĶETI – infraskaņa ar frekvenci 7 Hz ir cilvēkam nāvīga.

SĀK PAAUGSTINĀTIES SAVAS DIEVIŠĶĪBAS APZINĀŠANĀS.
CITĀDI NEKĀDI – DZĪVOT VIENOTAJĀ DIEVA LAUKĀ UN BŪT ATŠĶIRĪGAM NO DIEVA NEVAR.

            MUMS IR VIENĀDA UGUNĪGA DABA – VISĀS NOZĪMĒS.

 

            EMBRIONĀLIE GĒNI

Līdzsvarotos apvēršamos procesos LAIKS pārvēršas masā un enerģijā, bet pēc tam pārdzīvo pretēju procesu. Tātad mirušo augšāmcelšana, uz ko norāda visas svētās grāmatas, ir iespējama.

Ir pierādīts, ka NĀVE AKTIVIZĒ GĒNUS, kuri parasti darbojas EMBRIONĀLAJĀ PERIODĀ. Tikai embrija formēšanai.
Vēlreiz tie ieslēdzas pēc nāves.

Cilvēkam, attīstītākam no evolūcijas skatpunkta, ir tādas šūnas – ĶERMENIS IR TIKAI TRAUKS, BET MŪSU APZIŅA IR NEMIRSTĪGA.

Reiz cilvēks sāk just Dieva apzināšanās stāvokli, un Dievišķība pārveido visus ķermeņus – iestājas FIZISKĀ NEMIRSTĪBA jeb AUGSTĀKĀ PILNĪBA.

Nav brīnums, ka mums ir gēni, lai fiziskā forma reiz pārspētu nāvi.

 

            POZITĪVĀS MUTĀCIJAS IEZĪMES

            jeb

            VIENOTĀS DIEVIŠĶĀS TELPAS

            ASPEKTI

 

1. JAUNS ENERĢIJAS SAGLABĀŠANĀS LIKUMS – sācis pieļaut korekcijas. To VAR PĀRKĀPT PAR LIELUMU, KURŠ PRETĒJI PROPORCIONĀLS DAĻIŅAS BRĪVĀ NOSKRĒJIENA LAIKAM. Kvantu fizikā daļiņai nav stingri noteiktas enerģijas.

 

2. Pierādīts, ka EKSISTĒ daļiņa, kura ir sevis pašas antidaļiņa. Daļiņa-“eņģelis”, kura atnākusi nomainīt Dieva daļiņu. 80 gadus pēc pareģojuma fiziķi ir pierādījuši Majorāna fenomena eksistenci (Etores Majorāna atklājums).

 

3. KVANTU SAMUDŽINĀJUMA (sasaiknes) (quantum entanglement) EFEKTS, to var redzēt ar neapbruņotu aci. Uz BELLA (Džons Stjūarts Bells) (John Stewart Bell) TESTU PILNĪBĀ PAĻAUTIES NEVAR.

 

4. PROTONA STRUKTŪRAS PĒTĪJUMI – pašlaik pati aktīvākā elementārdaļiņu fizikas nozare. Bija zināma protona uzbūve tā miera sistēmā. Jaunā eksperimentā STRUKTŪRA ir konstatēta LIDOJOŠĀ PROTONĀ. Sastāvs turklāt ir relatīvs jēdziens – viss ir ATKARĪGS NO NOVĒROTĀJA APZIŅAS.

 

5. Izmērīts EKSTREMĀLAIS SPIEDIENS protonā, kurš neļauj tam kolapsēties – 100 decilionu Paskālu jeb 10 pakāpē 35 (Pa). Tāds spiediens ir neitronu zvaigznes centrā.

 

6. CILVĒKA ORGANISMĀ IR ATRASTS NEPAZĪSTAMS ORGĀNS.

Tā ir MEZENTRĀŽA, vienots un liels orgāns. Anatomijas apraksts ir izrādījies kardināli aplams. Tāpat, kā akupunktūrā – nevienā tās aprakstā mezentrāžas nav. Izmaiņas jau ir izdarītas klasiskajā britu mācību grāmatā (Greja anatomijā) (Gray's Anatomy), 2018. g.

 

7. SUPERLUMINĀLS VILNIS NO MAGNETĀRA STRĒLNIEKA ZVAIGZNĀJĀ RADĪJA 2004. G. CUNAMI. PLANĒTĀRO MUTĀCIJU SĀKUMS.

2014. g. 27. decembrī zem Indijas okeāna dibena salūza nospriegota plātne. Nobīdījās Zemes rotācijas ass. Lielo Sumatras zemestrīci neievadīja dziļās vielas kustības. Trieciens bija vērsts no augšas uz leju.

Lai pie Sumatras radušies seismiskie viļņi sasniegtu Apenīnu pussalu, nepieciešamas 20 min., bet smaguma spēka svārstību sākums tika atzīmēts pirmajās minūtēs pēc notikuma – TELPISKA DABA IEDARBĪBAI UZ ZEMES GAROZU.

Ir atklājies JAUNS ĢEODINAMISKS LAIKMETS. Summārā zemestrīču enerģija no 2004. g. 26. decembra līdz 2017. g. 31. decembrim pārsniedza seismisko enerģiju iepriekšējo 3000 gadu laikā. Zeme ir ietīta starojumu maksimālajā daudzumā. Neitronu zvaigznes iedarbība – 50 000 gaismas gadu attālumā no mums. ATCERIETIES MOMENTĀNO TĀLDARBĪBU!

 

8. Ir atklāts jauns matērijas stāvoklis eksitons (1951. g.) – IEKŠĒJĀ FOTOEFEKTA paveids. Daļiņa absorbē gaismu, paliekot elektriski neitrāla. Attiecas uz bioloģiskiem audiem.

 

9. KVANTU HIDRODINAMIKA. Pirmoreiz iegūta “ŠĶIDRĀ GAISMA” istabas temperatūrā. Parastā gaisma vienmēr virzās pa taisni, tāpēc mūsu acis nevar redzēt objektus aiz stūriem. Taču gaisma var uzvesties kā šķidrums, APTEKOT objektus: šo stāvokli sauc par Bozes-Einšteina kondensātu istabas temperatūrā.

 

10. BOZES-EINŠTEINA KONDENSĀTS kā DIEVIŠĶĀ VIENOTĪBA.
Kad mēs esam pie sevis mājās, mēs dzīvojam atsevišķi. Kad iesaistāmies kādā kopīgā un globālā lietā, izpaužam kopību jeb samudžinājumu. Tādā stāvoklī mums atklājas jaunas īpašības.

Atomi arī mēdz būt NEATŠĶIRAMI cits no cita, kad sāk STRĀDĀT KOPĪGI – tagad tie ir SAMUDŽINĀTI. Šī parādība tika konstatēta 1995. gadā, 2001. g. par to tika piešķirta Nobela prēmija fizikā. Uz to brīdi jau bija zināms tūkstošiem samudžinātu atomu vienlaikus, taču neviens nerādīja tādu metodi. Līdz šim laikam.
KAD STARP DIVĀM DAĻIŅĀM VAI SISTĒMĀM IZVEIDOJAS SAMUDŽINĀJUMS, MĒRĪJUMI, IZDARĪTI VIENĀ PUSĒ, ATKLĀJ INFORMĀCIJU PAR OTRU.

18 06 28 02

Virpuļi Bozes-Einšteina kondensātā.
Tie esam mēs ar jums, kas, atrodoties vienā idejiskā telpā, rada tādu skaistumu. Atrodoties Dievišķajā Vienotībā.
Tā pati TĀLDARBĪBA.

 

11. TRI-ŪDEŅRAŽA KATJONS

Tā ir “molekula, kura radīja Visumu”. TRI-ŪDEŅRAŽA KATJONS DZESĒ viņu aptverošo telpu. Ar viņa palīdzību notiek JAUNAS MATĒRIJAS DZIMŠANA. Tiek iedarbinātas ķīmiskas reakcijas, kuras veido dzīvības būvniecības blokus.

Tri-ūdeņraža katjona veidošanās no organiskām vielām norit pēc jauna tipa – “KLEJOJOŠĀS REAKCIJAS” (atklātas 2011. g.). Molekulai aizejot bojā, jaunas ķīmiskas saiknes starp atomiem veidojas PIETIEKOŠI TĀLU starp tiem. Parādās klejojošs molekulārais ūdeņradis.

Tri-ūdeņraža katjona veidošanās notiek 100-240 femtosekundēs (10-15 sek.). Pa šo laiku lidojoša lode nepaspēj noiet attālumu, kurš vienāds ar atoma diametru, bet molekula piedalās vairāku kaskāžu pārvērtībās.

 

12. AIZKRŪTES DZIEDZERIS – jūsu ķermeņa LAIMES PUNKTS.

Trīszaru dakšiņas forma ir tikai veselīgam dziedzerim. Bojātam dziedzerim ir “tauriņa” vai “buras” forma. Aizkrūtes dziedzerim ir vēl viens vārds – TĪMUSS (grieķu “DZĪVĪBAS SPĒKS”). Tas ir imūnsistēmas centrālais orgāns. “Pārzina” imunitāti. IMUNITĀTE UN APZIŅA IR VIENS UN TAS PATS.

Tīmuss ir imūnsistēmas šūnu paātrinātas apmācības “skola”, formējas no kaulu smadzeņu cilmes šūnām. AIZKRŪTES DZIEDZERIS palēnina organisma bioloģiskā pulksteņa gaitu, SLĒDZOT ĀRĀ NOVECOŠANU.
Viņam ir savs attīstības cikls. Tas ir augstākās iedvesmas centrs.
NEPANES STRESUS – ABSORBĒJAS UN MIRST. Tagad par jautājumu, kāpēc šis dziedzeris praktiski nav saformējies vairumam cilvēku.

Pašlaik iestājas 4. čakras (enerģētiskā centra) – mīlestības un līdzcietības čakras – planetāra atvēršanās. Turklāt aktivizāciju var pavadīt skumju, baiļu lēkmes. Kad 4. čakra sāk vērties vālā, tīmuss sāk augt.

Vēlīnākā stadijā tas ir redzams tomogrāfijā. AIZKRŪTES DZIEDZERA AUGŠANA MĒDZ BŪT SAISTĪTA AR SĀPĒM KRŪTĪS, SMAKŠANU, STĀVOKLIS ATGĀDINA BRONHĪTA SIMPTOMUS – ĀRSTI KĻŪDAINI UZSTĀDA GRIPAS VAI PNEIMONIJAS DIAGNOZI. Ja, protams, jūs patiešām neesat slimi ar gripu vai pneimoniju.

 

13. Pēc 4. centra atvēršanās visas čakras apvienojas SIRDS čakrā. Sirds Matemātikas Institūta apstiprinājums.

Tie cilvēki, kas “dzīvo” vecajā pasaulē, saglabā lineāro čakru sistēmu. Taču ziniet, ka pie tāda enerģētisko centru izvietojuma jūsu ķermenis saņem IEROBEŽOTU ENERĢIJAS DAUDZUMU. Jebkurā gadījumā tā ir jūsu izvēle.

 

14. IR APSTIPRINĀTS SIRDS SAPRĀTĪGUMS.
Paradokss – pēc ieņemšanas cilvēka embrijam sākumā formējas un sāk darboties sirds, bet pēc tam smadzenes. Sirdij ir savas mazas smadzenes no 40 000 šūnām. Kardiologi to zina.

Sirds ģenerē PAŠU spēcīgāko enerģētisko centru apkārt cilvēkam divu toru veidā – mazāks tors lielākā, to asis sakrīt un iet caur sirds centru.

Sirdī ir mazītiņa vieta, kurai nedrīkst pieskarties. Senie cilvēki zināja par SVĒTO MAZĪTIŅO SIRDS TELPU – Kosmisko rezonatoru, kurš dzemdina saikni ar saviem Augstākajiem Dievišķajiem Es.

 

15. Ir atklāta MERKABA telpa sirds toroidālā lauka centrā. “Ratu” (“Rati, vezums (повозка)” – tā no ivrita tulkojas vārds “Merkaba”) kvantu dzinējs ir DNS.

 

16. Fiziķi būvē MOLEKULAS NO GAISMAS: divi fotoni iet vienā virzienā, “turoties rociņās”. Tā sāk nogulsnēties JAUNĀ MATĒRIJA. Fotoniem ir masa elektrona daļā, un tie palēnināties apmēram par 100 tūkstoš reizēm.

 

17. Ir atklāta NEPARASTA GAISMAS FORMA, kuras leņķiskais ātrums mainās ar soli, kurš ir uz pusi mazāks par minimāli pieļaujamajām vērtībām, kuras diktē Planka konstante. Atklājumi par jauno gaismas matēriju ir satricinājuši fiziķu fundamentālos priekšstatus par gaismas dabu. Planka konstante ir pārstājusi būt konstanta.

 

18. Ir konstatēts JAUNS VEIDS, kā elektriskais lādiņš tiek pārnests pusvadītāju un organiskos audos.
BEZ TUNELĒŠANAS PROCESA KVAZI-DAĻIŅA SABRŪK VIENĀ PUSĒ UN RODAS BARJERAS OTRĀ PUSĒ.

 

19. LITIJS – “Saules dēls”, “Fēnikss”. Paildzina dzīvi, viņš ir pazīstams kopš senatnes.
Viņš ir normotimiks (Mood stabilizer) (noskaņojuma stabilizators), mīkstina ātru dabu, ātras dusmas, nesaticīgumu. Aiztur novecošanu, bloķējot kancerogēnus GKS-3 alfa un GKS-3 beta (glikogēna sintēzes kināzes, alfa un beta)

Litijam ir ārstnieciskas īpašības homeopātiskās devās (apmēram 10 mg). Lielas devas ir inde.

To satur dārzeņi – tomāti, baklažāni, paprika, čili pipari. Bietes, pētersīļi, selerijas, redīsi, jūras kāposti. Zemesrieksti, mandeles.

Pašlaik kosmosā parādās daudz zvaigžņu-pārnovu, kuru spektrs apskalo planētu, tās ir gluži kā tādas nadzīgas LITIJA fabrikas, lai piesātinātu mūsu DZĪVES TELPU.

TĀ IR AUGSTĀKĀ SAPRĀTA, DIEVA PILNĪGI APZINĀTA DARBĪBA – cilvēces pārvešana uz augstu vibrāciju spektru fiziskajā plānā, saglabājot fiziskos ķermeņus.

Dievs grib, lai mēs zinātu, KĀ tas notiek.

 

20. DIFUNDĒJUSIES PROTONU KODOLU STABILITĀTES ROBEŽA. Būtība – mainās vietām stabils stāvoklis un nestabils.

Piemēram, izotops ar protonu pārpalikumu ir nestabils pamata stāvoklī, pārvedot to nestabilā stāvoklī, tas iegūst stabilitāti. JAUNĀ ORGANISKĀ MATĒRIJA PAUŽ JAUNUS LIKUMUS.

 

21. MĒS AR SAVU APZIŅU IETEKMĒJAM ATVESEĻOŠANĀS UN ATJAUNOŠANĀS PROCESUS. Vienotais Apziņas Lauks pastāvīgi pārveidojas. Uz ko mēs fokusējam uzmanību – tas arī sāk reaģēt uz mums.

Apstiprinājums – klasiskais eksperiments, rezultātā vienmēr izpaužas viens un tas pats.

Vienkārša novērošanas fakta rezultātā gaismas vilnis pazūd un pārvēršas daļiņās. Ja novērošanu neveicam, tad uz fotopapīra parādās viļņa pēdas. Šis fiziskais fenomens ir ieguvis nosaukumu “NOVĒROTĀJA EFEKTS”.

KVANTU LĪMENĪ MATĒRIJA REAĢĒ UZ CILVĒKA UZMANĪBU – tas fizikā ir atzīts kā jaunums.

 

22. Atgādināšu par TELEPĀTIJAS atklājumu – Nr. 122 Valsts (Krievijas) atklājumu reģistrā, prioritāte 1996. g. 15. februārī “KAZNAČEJEVA EFEKTS” (“Эффект Казначеева”)

 

23. Ir radīts MIKROSKOPS – REDZAMA šūnu kustība organisma iekšienē. Izstrādātāji ir apbalvoti ar Nobela prēmiju 2014. gadā.

 

24. FUNDAMENTĀLS ATKLĀJUMS: GRAVITĀCIJA – TĀ IR KVANTU MIJIEDARBĪBA, kas izraisa samudžinājumu. Klasiskā aprakta pilnīga izgāšanās. Relativitātes teorija ir pārstājusi turēt “līderību”. Tikai tajā, ka pasaulē viss patiešām ir relatīvs.
Ir atklāta kosmiska gravitācijas laboratorija – sistēma no trīs pulsāriem, kuri apgriežas ap savu asi 366 reizes sekundē.

PAMĀJIET AR ROKU – UN PA VISU VISUMU SĀKS SKRIET GRAVITĀCIJAS VIĻŅI. VĒL VIENS APSTIPRINĀJUMS, KA PASTĀV TĀLDARBĪBA JEB VIENOTAIS DIEVIŠĶĀS APZIŅAS LAUKS.

 

25. SMAGIE SAULES PROTONI mēdz būt ātrāki par gaismu un palielina enerģiju desmitiem tūkstoš reižu laikā, mazākā par sekundi. Ir liela varbūtība, ka tieši smagie protoni piedalās momentānajās organiskajās kaskādēs – “klejojošajās reakcijās”.

 

26. Asins plazmā – parādās un pazūd momentāni FOTONU KRISTĀLI, augstfrekvences skaņas iedarbības pārraide.

 

27. ZVAIGŽŅU NOTIKUMI – palīdzība, PIEDALOTIES POZITĪVAJĀ MUTĀCIJĀ. Katrai pārnovai ir savi frekvenču raksturlielumi, kas nepieciešami zemes cilvēces planetārajai mutācijai. Detalizētu pētījumu (publikāciju nozīmē) pagaidām nav, bet mājieni uz šo informāciju jau ir. 2017. g. pirmoreiz tika novēroti GRAVITĀCIJAS VIĻŅI UN TO GAISMA KĀDĀ NOTIKUMĀ.

Kosmiskā aparāta “Voyager” pētījumi.

Kosmoss ne tuvu nav kluss, tajā atklāti kosmiska “cunami” gravitācijas viļņi. Cunami iedarbībā starpzvaigžņu plazma vibrē kā zvans. Asinīm un DNS ir tās pašas rezonanses.
Pirmais triecienvilnis uz Saules sistēmu atnāca 2012. gada oktobrī-novembrī, otrais vilnis 2013. gada aprīlī-maijā. Trešais triecienvilnis 2014. g..

 

28. KO IZSTARO PĀRNOVAS – ūdeņraža spektrus (ietilpst visas organiskās pasaules sastāvā), jonizētu kalciju un nātriju (dalība šūnas darbā), neitrālo skābekli, plaša spektra ultra-augstu enerģiju gamma-starus (gamma-viļņus izstaro smadzenes, kad NOTIEK RADOŠS DARBS, APGAISMĪBA – termins “diverģentas” smadzenes), ultravioleto starojumu u.c.

 

29. DNS KVANTU KOHERENCE IR VIBRONISKA, tas ir, elektronu perturbācijas un atomu svārstības. Viļņi turklāt patstāvīgi izvēlas efektīvāko ceļu uz vajadzīgo vietu.

 

30. LĀDIŅU PĀRNESE DNS struktūrā arī iet pa diviem ceļiem.
Kad tiek zaudēts elektrons, paliek kaut kas ar pozitīvu lādiņu. Tas ir TUKŠUMS – augstu vibrāciju smalkie plāni jeb ĒTERS.

 

31. “Atkritumu” DNS pētījumi. Dzimuma hromosomas ir sekundāras.

 

32. Ir radīts ENCEFALOFONS – MŪZIKAS INSTRUMENTS; lai uz tā spēlētu, nepieciešams tikai domas spēks.

 

TAS VISS notiek mūsu ķermeņos. Atceraties, ka apziņa būvē pasauli?

VECĀ APZIŅA DZĪVO VECAJĀ PASAULĒ.

JAUNĀ APZIŅA IZPAUŽ JAUNO PASAULI.

Tā ir AKSIOMA.

Apstiprināta akadēmiķa V.I. Verndaska (В.И. Вернадский) mācība par noosfēru, kur BIOSFĒRA NONĀK JAUNĀ STĀVOKLĪ CILVĒCES EVOLŪCIJAS REZULTĀTĀ.

JAUNA ETNOSA dzimšana.

 

JAUNĀS DNS PĒTĪJUMI PĀRVĒRŠAS PAR DIEVA MŪSU IEKŠIENĒ PĒTĪJUMIEM – PAR SAVAS MEISTARĪBAS PĒTĪJUMIEM.

 

Paldies par uzmanību.

Esiet viedi.

 

PIELIKUMS

APZIŅAS FIZIKAS ALĶĪMIJA

SĀKUMS

RADĪŠANAS BIOĶĪMIJA

Izmantotās norādes.

1. http://maxpark.com/community/603/content/2923300 Krajons: Fizika tuvākajos 500 gados. DNS evolūcija. 2014.05.17.

2. http://mir.zavantag.com/informatika/294539/index.html?page=26

3. http://www.universalinternetlibrary.ru/book/31275/ogl.shtml Ezotērikas un zinātnes saikne.

4. https://www.vesti.ru/doc.html?id=3010740 Tagad ir ne tikai dubultā spirāle: zinātnieki atklājuši “mezgloto” DNS dzīvajās šūnās. 2018.04.24.

5. https://zen.yandex.ru/media/funscience/uchenye-podtverdili-nalichie-novoi-dnk-struktury-v-chelovecheskih-kletkah-5adebe561410c33a01451e7b Zinātnieki ir apstiprinājuši jaunas DNS struktūras esamību cilvēka šūnās. 2018.04.24.

6. https://dni24.com/exclusive/170271-uchenye-obnaruzhili-novyy-tip-dnk-v-forme-uzla.html Zinātnieki konstatējuši jaunu DNS tipu mezgla formā.

7. https://22century.ru/biology-and-biotechnology/64198 DNS dzīvas šūnās iekšienē var “sieties mezglos”

8. https://www.nature.com/articles/s41557-018-0046-3#Sec13 I-motif DNA structures are formed in the nuclei of human cells. 2018.04.23.

9. http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-dna-i-motif-20180423-story.html

10. https://www.nature.com/articles/s41557-018-0046-3

11. https://indicator.ru/news/2018/05/24/annigilyaciya-v-grafene/ Atklāts daļiņu un antidaļiņu pazušanas grafēnā noslēpums – saglabāšanās likumu var pārkāpt par lielumu, kurš pretēji proporcionāls daļiņas brīvā noskrējiena laikam.

12. http://www.membrana.ru/particle/16092 Zinātnieki pirmoreiz ir vizualizējuši kvantu samudžinājumu. Mikro- un makropasaules objektu kvantu samudžinājuma eksistence apstiprina visa Vienotību ar visu.

13. https://cyberleninka.ru/article/n/neyroteologiya-novoe-napravlenie-meditsiny Par neiroteoloģiju.

14. https://www.kuban.kp.ru/daily/24611/780990/ Zinātnieki pierāda: Salaveča nav, bet Dievs ir.

15. Informācija par atomu komutatoriem:

http://old.misis.ru/labnn/staff/golberg

http://elementy.ru/events/431955/Tsikl_lektsiy_Rozhdestvenskie_lektsii_v_MISiS_Dmitriy_Golberg_Elektronnyy_mikroskop_kak_unikalnyy_instrument_dlya_izucheniya_fizicheskikh_svoystv_novykh_nanomaterialov

http://ftimes.ru/201634-mozgopodobnye-atomnye-pereklyuchateli-zamenyat-poluprovodniki.html

16. http://www.vesti.ru/doc.html?id=843393&cid=2161 Iegūts atoma ēnas foto. Publikācijas datums 2012. g. 6. jūlijs.

http://neudoff.net/blog/nauka-i-texnika/fiziki-uvideli-ten-atoma/ 2012.07.08.

http://onua.org/hitech/6332-uchenye-sfotografirovali-ten-atoma

http://globalscience.ru/article/read/20822/

17. https://interesnosti.com/1423066742340717314/10-sostoyanij-materii-o-kotoryh-ne-rasskazyvali-na-urokah-fiziki/ 10 jauni matērijas stāvokļi, par kuriem nestāstīja fizikas stundās. 2018. g. 18. maijā.

18. https://hi-news.ru/science/ne-ot-mira-sego-uchenye-sozdali-iskusstvennyj-mozg-iz-serebra-i-zastavili-ego-uchitsya.html Ne no šīs pasaules: zinātnieki radījuši mākslīgas smadzenes no sudraba un likuši tām mācīties. 2017. g. 24. septembrī.

19. Akimovs A. J. Fizika atzīst virs-saprātu // Brīnumi un piedzīvojami. 1996.

(Акимов А. Е. Физика признаёт сверхразум.//Чудеса и приключения. 1996. № 5. С. с. 24…27.)

20. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2659148

http://maxpark.com/community/5654/content/3666639 Fiziķi beidzot galīgi ir pierādījuši “šausmīgās tāldarbības” pastāvēšanu, publikācijas datums 2015. g. 1. septembris.

21. http://tayny-zemli.ru/article/204/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html Kozireva eksperimenti.

22. https://ladstas.livejournal.com/76814.html Kozireva spoguļi - darbības princips. Laika fenomens.

23. http://www.kosmopoisk.ru/from-history/250/286/ Ir tikai mirklis starp pagātni un nākotni. Publikācijas datums 2013.08.02.

24. https://www.liveinternet.ru/users/spacelilium/post278128001 “LAIKS RADA ENERĢIJU” – FIZIĶIS N.A. KOZIREVS (Н.А.Козырев).

25. https://yadi.sk/d/a5g2o6DU5L02e Kā tika atklāti polarizācijas viļņi.

26. http://maxpark.com/community/4057/content/3110799 P-viļņi.

27. http://edushk.ru/himiya/28047/index.html Profesora Valitova monogrāfija “Vakuuma svārstības, ķīmiski ierosinot atomus, molekulas un elektromagnētiskā un gravitācijas lauka spēka līniju haotiskums”, kura tika izdota akadēmiskā izdevniecībā un izraisīja šoku zinātnes aprindās.

28. https://science.ru-land.com/stati/professor-nazhip-valitov-sushchestvovanie-boga-dokazal Profesors Nažips Valitovs (Нажип Валитов) ir pierādījis Dieva eksistenci.

29. https://krasina-valentina.com/uchenyiy-dokazal-edinyiy-vyisshiy-razum-bog-sushhestvuet-vse-svyazano-so-vsem-myi-vse-edinyi/ Zinātnieks ir pierādījis: Vienotais augstākais Saprāts (DIEVS) eksistē! Viss ir saistīts ar visu. Mēs visi esam vienoti.

30. https://www.nkj.ru/archive/articles/21175/ Ilggaidītais atklājums: Higsa bozons, atklājuma datums 2012. g. 4. jūlijs.

31. https://www.kuban.kp.ru/daily/25911/2866247/ Krievijas Zinātņu akadēmijas Sibīrijas Nodaļas (СО РАН) fiziķi piedalījās jaunās daļiņas prezentācijā Ženēvā un pārliecinājās, ka šveicieši neko nav sajaukuši.

32. https://postnauka.ru/talks/27767 Bez Higsa bozona visas daļiņas būtu bez masas. Publikācijas datums 2014. g. 27. jūnijs.

33. http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431961 par godu Higsa bozona atklāšanai. Publikācijas datums 2012. g. maijs-jūnijs.

34. https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/ps/ps14/5.pdf Kvantu mehānika, apziņa un gribas brīvība.

35. https://miruspehinfo.ru/duxovnyj-rost/teoriya-everetta.html Evereta teorija pamatā ir pareiza. Pasauļu daudzējādība. Publikācijas datums 2016. g. 23. augusts.

36. http://lifesecrets21.com/kak-soznanie-upravlyaet-materiey Kā apziņa vada matēriju. Publikācijas datums 2014. g. 18. maijs.

37. http://realcenter.ru/interesting/article/consciousness.htm Apziņa, zemapziņa un kvantu fizika.

38. https://zhizninauka.info/topics/nekotorye-lyudi-slyshat-tsveta-i-probuyut-zvuki-na-vkus-kak-im-eto-udaetsya/ Daži cilvēki dzird krāsas un nomēģina skaņu garšu. Kā viņiem tas izdodas?

39. http://www.findpatent.ru/patent/184/1840042.html Yagi antena.

40. http://riostat.ru/anten/2_10-4.php Saskaņojošās un balansējošās iekārtas.

41. https://poznayka.org/s87656t1.html Antenas un fīdera salāgošana.

42. http://fb.ru/post/science/2018/2/3/20685 Apmēram 500 cilvēka gēnu kļūst aktīvāki pēc nāves.

43. https://www.infoniac.ru/news/Uchenye-sotni-genov-ozhivayut-posle-smerti.html Zinātnieki: simtiem gēnu atdzīvojas pēc nāves. Publikācijas datums 2016. g. 27. jūnijā.

44. https://lenta.ru/news/2018/02/16/genes/ Atrasti pēc nāves strādājoši gēni. Publikācijas datums 2018. g. 16. februāris.

45. https://habr.com/company/genotek/blog/400413/ Bezgalīgais stāsts: gēni, kas darbojas pēc nāves. Publikācijas datums 2016. g. 28. decembris.

46. https://indicator.ru/news/2017/07/21/majoranovskij-fermion/ Pierādīts, ka eksistē daļiņa, kura ir sevis pašas antidaļiņa. Majorāna fenomens.

48. https://indicator.ru/article/2017/07/24/majoranovskie-fermiony/ Daļiņa-“eņģelis”, kura atnākusi nomainīt Dieva daļiņu.

49. https://regnum.ru/news/2383948.html Superlumināls vilnis no Strēlnieka zvaigznāja un gadsimta sākuma zemes katastrofas. M.V. Lomonosova vārdā nosauktās Maskavas Valsts Universitātes (MVU) Ģeogrāfijas fakultātes Fizikālās ģeogrāfijas un ainavu pētījumu katedras profesora, ģeogrāfijas zinātņu doktora Alekseja Jurjeviča Retejuma (Алексей Юрьевич Ретеюм) referāts “Superlumināls vilnis no Strēlnieka zvaigznāja un gadsimta sākuma zemes katastrofas” MVU Ģeoloģijas un Ģeogrāfijas fakultāšu Viskrievijas starpdisciplinārā semināra-konferences “Sistēma planēta Zeme” XXVI sēdē. 2018. gada 30. janvāris – 2. februāris.

50. https://interesnosti.com/1436160865299859928/neveroyatnye-fakty-o-radiatsii-i-ee-effektah/ Neticami fakti par radiāciju un tās efektiem. Publikācijas datums 2018. g. 5. jūnijs.

51. http://ross-nauka.narod.ru/06/06-105.html Zinātnes atklājumi Krievijā. PSRS Valsts atklājumu reģistrs. Zinātniskais atklājums “Eksitons pusvadītājos un dielektriķos”.

52. https://zen.yandex.ru/media/funscience/uchenye-vpervye-izmerili-davlenie-v-protone-i-ono-fenomenalno-5b0063187ddde8be6c50a04f Zinātnieki pirmoreiz ir izmērījuši spiedienu protonā, un tas ir fenomenāls! Publikācijas datums 2018. g. 19. maijs.

53. https://vnauke.in.ua/physik/kvarki-chuvstvuyut-davlenie-v-protone/ Kvarki jūt spiedienu protonā. Publikācijas datums 2018. g. 17. maijs.

54. https://www.medikforum.ru/medicine/68301-v-organizme-cheloveka-otyskali-neizvestnyy-organ.html Cilvēka organismā ir atrasts nepazīstams orgāns. Publikācijas datums 2018. g. 28. marts.

55. https://zhizninauka.info/topics/uchenye-vpervye-poluchili-zhidkij-svet-pri-obychnoj-temperature/ Zinātnieki pirmoreiz ieguvuši “šķidro gaismu” gaismu parastajā temperatūrā.

56. https://zhizninauka.info/topics/kak-prohodit-izuchenie-samoj-vazhnoj-molekuly-v-kosmose/ Trīs-ūdeņraža katjons.

57. Nagitha Ekanayake, Muath Nairat, Balram Kaderiya, Peyman Feizollah, Bethany Jochim, Travis Severt, Ben Berry, Kanaka Raju Pandiri, Kevin D. Carnes, Shashank Pathak, Daniel Rolles, Artem Rudenko, Itzik Ben-Itzhak, Christopher A. Mancuso, B. Scott Fales, James E. Jackson, Benjamin G. Levine, Marcos Dantus. Mechanisms and time-resolved dynamics for trihydrogen cation (H3+) formation from organic molecules in strong laser fields // Scientific Reports. 2017. V. 7 (1). Article number: 4703. DOI: 10.1038/s41598-017-04666-w.

58. https://zhizninauka.info/topics/fiziki-smogli-kvantovo-zaputat-oblaka-atomov-eto-voobshhe-kak/ Fiziķi ir spējuši ar kvantiem samudžināt atomu mākoņus. Kā vispār kādā veidā?

59. https://econet.ru/articles/61608-vilochkovaya-zheleza-tochka-schastya-vashego-tela Aizkrūtes dziedzeris - jūsu ķermeņa laimes punkts.

60. http://www.proza.ru/2017/12/07/1795%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B9.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%208 Valentīna Jurjevna Mironova (Валентина Юрьевна Миронова) Cilvēka jaunās fizioloģijas rokasgrāmata: Turpinājums (“Protejs jeb Traktāts par Dzīvības Spēku”). Apliecinājums par publikāciju Nr. 217120701795.

61. https://gormonys.ru/secretion/nadpochechniki/kortizol.html Kortizols - kas tas ir par hormonu?

62. https://akievgalgei.livejournal.com/162541.html Kortizols - nāves hormons. Publikācijas datums 2014. g. 10. maijs.

63. http://metaetika.ru/news201 Sirds Matemātikas Institūts: Viss nāk no sirds.

64. http://bookap.info/book/pirs_biologiya_transtsedentnogo/gl29.shtm Toruss, sirds un Visums.

65. http://zaryad.com/forum/threads/generator-toroidalnogo-vixrevogo-polja-merkaba.8107/ Toroidālā virpuļa veida lauka ģenerators. Merkaba.

66. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2663093 Fiziķi ir iemācījušies būvēt molekulas no gaismas. Publikācijas datums 2015. g. 11. septembris.

67. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2754916&tid=108164 Fiziķi ir konstatējuši jaunas neparastas gaismas īpašības. Publikācijas datums 2016. g. 18. maijs.

68. https://zhizninauka.info/topics/v-mit-sozdali-novuyu-formu-sveta/ Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā ir radīta jauna gaismas forma.

69. http://www.nanonewsnet.ru/news/2015/uchenye-obnaruzhili-novyi-vid-perenosa-elektricheskogo-zaryada-v-poluprovodnikakh Zinātnieki ir konstatējuši jaunu veidu, kā elektrisks lādiņš tiek pārnests pusvadītājos. Publikācijas datums 2015. g. 10. aprīlis.

70. https://meditation-portal.com/svyashhennoe-prostranstvo-serdca-2/ Sīciņā sirds telpa.

71. https://moris-levran.livejournal.com/315962.html Litijs paildzina dzīvi.

72. http://www.moscowuniversityclub.ru/home.asp?artid=11031 Litijs paildzina dzīvi. Pārbaudīts pie japāņiem.

73. http://dolgo-jv.ru/lithium_preparations.html Litija preparāti veselībai un ilgam mūžam. Publikācijas datums 2016. g. 1. novembris.

74. http://www.vechnayamolodost.ru/articles/spornoe/litdluvprzhibb/ Litijs – lai palielinātu dzīves ilgumu?

75. https://zhizninauka.info/topics/slozhnaya-zagadka-legkogo-metalla-otkuda-v-kosmose-stolko-litiya/ Vieglā metāla grūtā mīkla: no kurienes kosmosā tik daudz litija?

76. https://interesnosti.com/1354992956178959079/mogut-li-magnitnye-polyusa-pomenyatsya-mestami-i-chto-sluchitsya-esli-eto-proizojdet/ Vai magnētiskie poli var samainīties vietām un – kādas būs sekas, ja tas notiks. Publikācijas datums 2018. g. 13. februāris.

77. http://elementy.ru/novosti_nauki/432204 Protonu kodolu stabilitāte var izrādīties diezgan difundēta. Publikācijas datums 2014.03.10.

78. http://elementy.ru/novosti_nauki/25697 Ir pierādīts, ka hafnija bumba teorētiski nav iespējama.

79. https://econet.ru/articles/65310-kak-soznanie-upravlyaet-materiey Kā APZIŅA vada matēriju.

80. https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/tab/ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0/20be74f322bb29c343f9da5a68691112f7b01df7

81. https://zhizninauka.info/topics/kak-matematik-pomog-biologam-sovershit-vazhnoe-otkrytie/ Zinātnes zināšanu sintēzes piemērs. Kā matemātiķis palīdzēja biologiem izdarāt svarīgu atklājumu.

82. https://zhizninauka.info/topics/sozdan-mikroskop-pozvolyayushhij-nablyudat-za-dvizheniem-kletok-vnutri-organizma/ Radīts mikroskops, kurš ļauj novērot šūnu kustību organisma iekšienē.

83. https://zhizninauka.info/topics/fiziki-nashli-sposob-uvidet-ulybku-kvantovoj-gravitatsii/ Fiziķi ir atraduši iespēju ieraudzīt kvantu gravitācijas “smaidu”.

84. https://zhizninauka.info/topics/astronomy-nashli-nastoyashhuyu-kosmicheskuyu-laboratoriyu-gravitatsii/ Astronomi ir atraduši īstu kosmisku gravitācijas laboratoriju.

85. http://elementy.ru/novosti_nauki/432691 Gravitācijas viļņi ir atklāti! Publikācijas datums 2016.02.11.

86. https://www.ligo.caltech.edu/page/detection-companion-papers Detection Papers GW170817.

87. https://losc.ligo.org/events/GW150914/ Data release for event GW150914.

88. http://elementy.ru/novosti_nauki/432626/Neytrinnaya_astrofizika_delaet_pervye_shagi Neitrīno astrofizika sper pirmos soļus. Publikācijas datums 2015.11.20.

89. https://arxiv.org/abs/1501.02081 Multi-messenger picture of compact binary mergers.

90. https://postnauka.ru/talks/59808 Redzes viedoklis. Ko izmanīs gravitācijas viļņu atklāšana. Publikācijas datums 2016. g. 12. februāris.

91. https://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361 Einstein's gravitational waves found at last. 2016.02.11. LIGO 'hears' space-time ripples produced by black-hole collision.

92. http://planeta.moy.su/news/solnechnaja_korona_zagadochnoe_uskorenie_chastic_v_solnechnykh_vspyshkakh/2014-10-22-20599 Saules vainags: mīklainā daļiņu paātrināšanās saules uzliesmojumos. Publikācijas datums 2014.10.22.

93. https://zhizninauka.info/topics/ferment-kletochnogo-bessmertiya/ Šūnu “nemirstības” ferments.

94. http://immi.kubsu.ru/ru/research/phononic-crystals.php Fononu kristāli.

95. http://immi.kubsu.ru/ru/research/phononic-crystals.php Fononika atklāj jaunas iespējas skaņas un siltuma plūsmu vadīšanā. Publikācijas datums 2013.11.29.

96. https://habr.com/post/372625/ Nākamā pārnova mūsu galaktikā uz 2012. g. Publikācijas datums 2016. g. 1. septembris.

97. https://www.infoniac.ru/news/Vspyshka-novoi-zvezdy-samaya-yarkaya-za-poslednie-5-let.html Jaunas zvaigznes uzliesmojums: pats spožākais uzliesmojums pēdējo 5 gadu laikā. Jaunā Delfīna. 2013. g.

98. https://pikabu.ru/tag/iPTF14hls/hot Astronomi septembrī konstatējuši netipisku pārnovu, kura uzsprāga vairākas reizes. 2014. g.

99. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2952401 Nav izskaidrojuma: atkārtoti uzliesmojošā pārnova pārsteidza astronomus ar neticamu enerģijas izmetumu (2014. g.) Publikācijas datums 2017. g. 9. novembris.

100. https://news.rambler.ru/science/39456406-samaya-bystraya-sverhnovaya-uskorila-sobstvennyy-vzryv/ “Nemirstīgā” pārnova iPTF14hls, kuras spožuma līkne atgādina kardiogrammu.

101. https://nplus1.ru/news/2018/03/29/mystery-of-FELT Pārnovas triecienvilnis izgājis cauri zvaigznes-priekšteces apvalkam.

102. https://in-space.ru/ohotnik-za-ekzoplanetami-kepler-raskryl-prirodu-samyh-bystryh-sverhnovyh/ 2015. g. uzliesmojums.

103. http://sci-dig.ru/astronomy/samaya-byistraya-sverhnovaya-uskorila-sobstvennyiy-vzryiv/ Visātrākā pārnova paātrināja pašas sprādzienu (2015. g.).

104. https://zhizninauka.info/topics/astronom-lyubitel-pervym-v-istorii-poluchil-fotografiyu-poyavleniya-sverhnovoj/ Astronoms-amatieris pirmais vēsturē ir ieguvis pārnovas parādīšanās fotogrāfiju 2016. g.

105. https://hi-news.ru/space/evropejskaya-yuzhnaya-observatoriya-zayavila-o-besprecedentnom-otkrytii-v-kosmose.html Eiropas dienvidu observatorija ir paziņojusi par “bezprecedenta atklājumu” kosmosā, 2017. g. 16. oktobrī.

106. https://collectedpapers.com.ua/ru/supernovas/spektri-nadnovix Pārnovu spektri.

107. http://elementy.ru/posters/spectrum/gamma Gamma-starojums.

108. http://www.astrol.ru/page40 Pārnovas un etnoģenēze. S.B. Koļesņikovs (С. Б. Колесников).

109. http://press.cosmos.ru/vpervye-zaregistrirovano-gamma-izluchenie-kobalta-56-ot-sverhnovoy Pirmoreiz ir reģistrēts kobalta-56 gamma-starojums no Ia tipa pārnovas (SN2014J) observatorijā INTEGRAL. Publikācijas datums 2014. g. 27. augusts.

110. https://vk.com/@sci-startoval-onlain-proekt-po-otslezhivaniu-sverhnovyh-v-kotoro Startējis tiešsaistes projekts: “Vērojam pārnovas”; tajā var piedalīties katrs. Publikācijas datums 2018. g. 28. maijs.

111. https://in-space.ru/astronomy-vpervye-otsledili-protsess-unichtozheniya-zvezdy-sverhmassivnoj-chernoj-dyroj/ Astronomi pirmoreiz ir izsekojuši procesu, kā supermasīvs melnais caurums iznīcina zvaigzni. VIDEO no 2005. g.– 2011.–2012.–2013. 2015. g..

112. http://fizmathim.com/spektroskopicheskiy-i-fotometricheskiy-monitoring-massivnyh-sverhnovyh-i-poslesvecheniy-gamma-vspleskov Masīvu pārnovu un gamma-uzliesmojumu atblāzmu spektrometrijas un fotometrijas monitorings.

113. http://www.astronet.ru/db/msg/1232020/index.html Astrofizikas pirmsdruku apskati.

114. https://refdb.ru/look/2308155-pall.html Kosmosa rentgena un gamma-starojums.

115. E. Romero et al. Quantum coherence in photosynthesis for efficient solar-energy conversion // Nature Physics. 2014. Advanced online publication. DOI:10.1038/nphys3017.

116. F. D. Fuller et al. Vibronic coherence in oxygenic photosynthesis // Nature Chemistry. 2014. Advanced online publication. DOI:10.1038/nchem.2005.

117. http://www.facepla.net/the-news/nature-news-mnu/1422-life.html Dzīvības fizika: kvantu bioloģijas rītausma.

118. https://vk.com/@science_newworld-uchenye-prevratili-samca-myshi-v-samku-ispolzuya-musornuu-dn Zinātnieki peles tēviņu pārvērtuši mātītē, izmantojot “atkritumu” DNS.

119. http://www.innovanews.ru/info/news/hightech/15550/ Konstatēts jauns tips, kā lādiņš kustas pa DNS. Publikācijas datums 2015.04.15. Avots https://www.nature.com/articles/nchem.2183 Intermediate tunnelling–hopping regime in DNA charge transport.

120. http://www.infuture.ru/article/12416 Voyager 1 novēro starpzvaigžņu cunami. Publikācijas datums 2014.12.17.

121. https://zhizninauka.info/topics/utochnenie-skorosti-rasshireniya-vselennoj-mozhet-privesti-k-novoj-fizike/ Visuma paplašināšanās ātruma precizējums var vest pie jaunas fizikas.

122. http://nepoznannoe.rolevaya.ru/viewtopic.php?id=480 Skaņu un elektromagnētisko viļņu iedarbība uz cilvēka smadzenēm.

123. https://zhizninauka.info/topics/entsefalofon-takogo-muzykalnogo-instrumenta-vy-tochno-eshhe-ne-videli-2/ Encefalofons: tādu mūzikas instrumentu jūs tiešām vēl neesat redzējuši.

124. https://ru-iching.livejournal.com/60105.html Pārmaiņu Grāmata Idzin un DNS.

125. https://vk.com/topic-33506701_25753678

126. http://realfaq.ru/discussion/12949/kalendar-mayya-colkin-dnk-i-kniga-peremen Maiju kalendārs – Kolkins (Colkin), DNS un Pārmaiņu Grāmata.

127. http://tainadiveevo.ru/taina-volnovoy-genetici Viļņveida ģenētikas noslēpumi.

128. https://pikabu.ru/story/dnk_glazami_programmista_5728475 Kā DNS izskatās programmētāja acīs.

129. http://propionix.ru/dnk-prokariot-i-eukariot Prokariotu un eikariotu DNS. Vispārīgas ziņas.

130. https://cont.ws/@bazhenov/478041 Cilvēkam nav “atkritumu” DNS! Eksistē Gara DNS un Matērijas DNS!

131. https://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_dnk4.html Dieva Kods. Fragments P. Garjajeva (П. Гаряев) grāmatas “Dieva Kods” (Код Бог”).

132. https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.120.188003 Motion of Knots in DNA Stretched by Elongational Fields.

133. https://www.techcult.ru/science/5247-dnk-v-forme-uzla Dzīvās šūnās pirmoreiz ir atrasta DNS mezgla formā. Publikācijas datums 2018. g. 25. aprīlis.

134. http://ours-nature.ru/lib/b/book/2703634319/47 Mezgli no dubultās spirāles.

135. http://medbiol.ru/medbiol/dnastructure/00022dcf.htm Bioloģija un medicīna. DNS: Mezgli: klasifikācija.

136. https://lenta.co/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BD%D0%BA-3106 Ķīmiķis Aleksandrs Gabibovs (Александр Габибов) par lineārā dihtoisma metodi un jaunu zāļu izstrādāšanu.

137. https://genetics_dictionary.academic.ru/1649/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F DNS-topoloģija.

138. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6344/%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF TOPOLOĢIJA.

139. http://info.alnam.ru/book_ote.php?id=56 Virpuļveidīga (magnētiskā) lauka topoloģija.

140. http://veda-dom.ru/2016/04/%e2%99%a5%d0%b2%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b0%e2%99%a5/ Debespuses. Vastu Purusha.

141. https://www.indostan.ru/indiya/114_1977_0.html Vastu: Fen Šui indiešu stilā.

 

© Copyright: Валентина Юрьевна Миронова, 2018

 

Pievienots 28.06.2017

http://www.proza.ru/2018/06/28/1809

Tulkoja Jānis Oppe