Ра - Пределы знания Ра не бесконечны

Ra - Ra zināšanu robežas nav bezgalīgas

(Fragmenti no grāmatas “Viena Likums” (“Закон Одного”)

18 07 04

Jautājums: Ra saka, ka viņam ir tikai šīs oktāvas zināšanas, un, kā liekas, viņš pilnīgi pazīst šo oktāvu. Vai jūs nevarētu paskaidrot, kāpēc?

Ra: Es esmu Ra. Pirmkārt, mēs šo oktāvu nepazīstam pilnīgi. Ir septītā blīvuma daļas, kuras, kaut arī mūsu skolotāju aprakstītas, paliek tītas noslēpumā. Otrkārt, mēs esam pārdzīvojuši šīs oktāvas pieejamā attīrošā katalizatora lielāko daļu, un mūsu skolotāji nopietni strādāja ar mums, lai mēs varētu kļūt viens ar visu; tad arī beigsies mūsu pakāpeniskā atgriešanās pie Radījuma lielās vienotības.

Jautājums: Tas ir, pateicoties pašreizējai pieredzei un tam, ko es varētu saukt par tiešām jeb empīriskām zināšanām, iegūtām, pateicoties saziņai ar telpām-laikiem un laikiem-telpām, Ra piemīt zināšanas, sākot ar šīs oktāvas pašu sākumu, bet viņš vēl nav pietiekami attīstījies, lai pārietu uz septīto līmeni. Rupji runājot, tā tas ir?

Ra: Es esmu Ra. Jā.

Jautājums: Kāpēc Ra nav zināšanu par to, kas bija līdz šīs oktāvas sākumam?

Ra: Es esmu Ra. Atļaujiet oktāvas salīdzināt ar salām. Salas iemītnieki nav vientuļi planetārajā sfērā, bet, ja kuģošanai okeānā nav izgudrots līdzeklis, kurā var izdzīvot, patiesa citu salu pazīšana ir iespējama vienīgi tad, kad pie saliniekiem atnāk būtība un saka: “Es atnācu vēl no kaut kurienes.” Tā ir ļoti rupja analoģija. Taču tieši tā mēs uzzinām par iepriekšējo un nākamo radījumu, atrodoties telpas-laika un laika-telpas plūsmā un aplūkojot šos, neapstrīdami, nevienlaicīgos notikumus.

Jautājums: Pašlaik mēs dzīvojam galaktikā Piena Ceļš, kura aptver apmēram 200 miljardu zvaigžņu, bet tajā, ko mēs saucam, ir izkliedētas miljoniem un miljoniem lielu galaktiku. Saskaņā ar Ra informāciju, vai var pieņemt, ka galaktiku skaits ir bezgalīgs? Tas tā ir?

Ra: Es esmu Ra. Tieši tā, un tas ir ļoti nozīmīgs atzinums.

Jautājums: Pastāv koncepcija, ka visi mēs esam vienoti. Tas tā ir?

Ra: Es esmu Ra. Jūs esat vērīgi.

Jautājums: Tādā gadījumā, kādu galaktikas daļu pazīst Ra? Vai Ra ir pētījis apziņu daudzās citās galaktikās?

Ra: Es esmu Ra. Nē.

Jautājums: Vai Ra ir pētījis, vai arī Viņam ir zināšanas par jebkuru citu galaktiku? Vai Ra vienā vai otrā formā ir ceļojis uz jebkuru citu galaktiku?

Ra: Es esmu Ra. Jā.

Jautājums: Tas nav svarīgi, bet, cik citu galaktiku ir apmeklējis Ra?

Ra: Es esmu Ra. Mēs atvērām savas sirdis, lai izstarotu mīlestību visam Radījumam. Aptuveni 90% Radījuma zināmā līmenī apzinās sūtījumu un spēj atbildēt. Visi bezgalīgie Logosi ir viens mīlestības apziņā. Mēs izbaudām tieši tādu kontakta veidu, nevis ceļojumu.

Jautājums: Tādā gadījumā es varu iegūt tikai nelielu priekšstatu par to, par ko runāju. Kādas ir Ra ceļojumu robežas tiešas sajušanas vai darbības novērošanas dažādās vietās – nozīmē? Tikai šī galaktika, un, ja tā, cik vietu šajā galaktikā? Vai tiek ietvertas kādas citas galaktikas?

Ra: Es esmu Ra. Kaut arī, ja vēlētos, mēs varētu pārvietoties pa Radījumu šī Logosa ietvaros, teiksim, tā sauktās Galaktikas Piena Ceļš ietvaros, mēs atnācām uz turieni, kur mūs piesauca kalpošana. Šīs vietas ir lokālas un ietver Centaura Alfu, planētas jūsu Saules sistēmā, kuru jūs saucat par Sauli, Cēfeju un Tīkliņa Zetu. Būdami piesaukti, mēs atnācām pie šiem apakš-Logosiem.

Jautājums: Katrā piemērā, vai aicinājums nāca no trešā blīvuma būtībām vai citiem blīvumiem?

Ra: Es esmu Ra. Kopumā pareizs ir pēdējais pieņēmums. Saules apakš-Logosa gadījumā aicinājums atnāca no trešā blīvuma.

Jautājums: No tā seko, ka Ra nekad nav gājis ne uz vienu no citām lielām galaktikām. Tas tā ir?

Ra: Es esmu Ra. Jā.

Jautājums: Va Ra ir zināšanas par jebkuru citu lielu galaktiku vai kādu apziņu tajā galaktikā?

Ra: Es esmu Ra. Domājam, ka jūs interesē zināšanu iespēja par citām lielām galaktikām. Ir Klejotāji no citām lielām galaktikām, kuri atsaukušies uz atsevišķa aicinājuma konkrētām vajadzībām. Mūsu sabiedriskās atmiņas kopībā ir tie, kas kļuva Klejotāji citās lielās galaktikās. Tātad zināšanas par citām lielām galaktikām ir pieejamas. Pēc to izpratnes, kuru personība jeb kopība prāts/ķermenis/gars ir kristalizējusies, Visums ir viena vieta, un ceļojumi nav nepieciešami. Mēs šo jautājumu interpretējam tā: tas attiecās uz sabiedriskās atmiņas kopību, kura ceļojusi uz citu lielu galaktiku. Mēs to nedarījām, un pat nodoma mums nebija, jo visu spējam sasniegt ar mūsu siržu mīlestību.

Jautājums: Paldies. Ar šo jautājumu sēriju es mēģināju ielikt fundamentu, lai saprastu ne tikai pieredzi, kurā mēs atrodamies pašlaik, bet arī to, kā formējās šī pieredze un kā tā atbilst visai pārējai pieredzei tās oktāvas daļas, kuru mēs saprotam, ietvaros. Domāju, ka visas citas galaktikas, bezgalīgais galaktiku skaits, kuru mēs sākam apjēgt ar teleskopu palīdzību, pieder vienai un tai pašai oktāvai. Tas tā ir?

Ra: Es esmu Ra. Jā.

Jautājums: Interesanti, vai daži Ra Klejotāji gāja uz kādām citām lielām galaktikām, tas ir, vai viņi pameta šo sistēmu, kura sastāv no 200 miljardiem lēcveidīgas formas zvaigžņu? Vai viņi gāja uz citu klasteri, kas sastāv no miljardiem citu zvaigžņu, un vai novēroja planetāru situāciju, kurā tiek strādāts ar divkāršu polaritāti, kā to darām mēs, – ar kalpošanas sev un kalpošanas citiem polaritāti?

Ra: Es esmu Ra. Jā.

Jautājums: Agrāk jūs skaidrojāt: tuvāk šīs galaktikas centram atrodas tas, ko (izmantojot sliktu terminu) jūs varētu saukt par vecāku daļu, kur netika konstatēta kalpošana sev. Vai man ir taisnība, domājot, ka tas attiecas arī uz citām galaktikām, kuras pētīja Ra Klejotāji? Šo galaktiku centrā eksistē vienīgi kalpošanas citiem polarizācija, bet eksperiments sāka paplašināties uz galaktikas malām?

Ra: Es esmu Ra. Daudzi Logosi un apakš-Logosi nonāca pie atklājuma par brīvās gribas efektivitāti, lai intensificētu Radītāja pētījumus no Radītāja puses ar dažādiem paņēmieniem. Taču katrā gadījumā klātesošs bija paterns.

Jautājums: Jūs ar to domājat, ka kalpošanas sev paterns parādījās tālāk no galaktikas spirāles centra?

Ra: Es esmu Ra. Jā.

Jautājums: Vadoties pēc tā, pieņemšu: oktāvas sākumā bija tikai daudzu formējošos galaktisko spirāļu kodols; zinu, tas ir nepareizi bezlaika nozīmē. Kad saformējās spirāle, šai konkrētajai oktāvai ar aizsega pieredzi un brīvās gribas paplašinājumu bija jāsākas, rupji runājot, vienlaicīgi daudzu, daudzu sēju jeb galaktisko sistēmu radīšanu veidā. Vai mans pieņēmums ir pareizs?

Ra: Es esmu Ra. Absolūti.

Jautājums: Pēc būtības par šo tēmu vairāk jautājumu nav, izņemot pieņēmumu, ka oktāvā vajadzēja eksistēt kaut kādam saziņas veidam. Un, kad pirmais eksperiments izrādījās efektīvs, zināšanas par (brīvās gribas) paplašinājumu ātri izplatījās pa visu oktāvu un tika izmantota citu galaktisko spirāļu radīšanai. Tas tā ir?

Ra: Es esmu Ra. Jā. Apzināties saziņas dabu oktāvā – nozīmē apzināties Logosa dabu. Lielākā daļa no tā, ko jūs saucat par Radījumu, nekad nav atdalījusies no šīs oktāvas Viena Logosa un atrodas Vienā Bezgalīgajā Radītājā. Saziņa tādos apstākļos – tā ir ķermeņa šūnu saziņa. Tas, ko ir iemācījusies viena šūna, ir zināms visām. Apakš-Logosi pilnveidoja to atklājumus, kurus var saukt par agrīnajiem Logosiem.

Jautājums: Vai Ra zina kaut ko par iepriekšējām oktāvām, un, ja jā, tad cik to bija?

Ra: Es esmu Ra. Saskaņā ar mūsu apzināšanos mēs atrodamies bezgalīgā Radīšanā. Uzskaite neeksistē.

 

Pievienots 04.07.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/predeli-znaniya-ra-ne-beskonechni

Tulkoja Jānis Oppe