Ра - Негативно поляризованные сущности

Ra - Negatīvi polarizētas būtības

Fragmenti no grāmatas “Viena Likums” (“Закон Одного”) 4

http://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=ra_1_vvedenie

18 04 21 01

Jautājums: Kāda ir pašreizējā situācija sakarā ar piektās dimensijas negatīvo kompanjonu?

Ra: Es esmu Ra. Būtība uz laiku ir aizgājusi, lai atjaunotu savu polaritāti.

Jautājums: Ja var, lūdzu, vai jūs nevarētu paplašināt koncepciju, kā tiek iegūta polaritāte un kā konkrēta polaritāte tiek izmantota kaut kam citam, nekā vienkārši acīmredzamai nepieciešamībai tikt novāktai uz sesto blīvumu “ražas novākšanas” rezultātā?

Ra: Es esmu Ra. Augstāku blīvumu daba ir tāda, ka to mērķi, kā saka, sadala gan pozitīvā, gan negatīvā polaritāte. Augstāku blīvumu mērķis – iegūt spēju arvien vairāk un vairāk sveikt mazāk un mazāk izkropļotas Viena Bezgalīgā Radītāja mīlestību/gaismu un gaismu/mīlestību. Vieduma blīvuma negatīvs ceļš – tas ir ceļš, kurā vara pār citiem ir attīrīta līdz tādai pakāpei, ka tuvojas absolūtai. Jebkurš spēks, tāds kā šīs grupas spēks, un Ra piedāvātais spēks, kuru nevar kontrolēt piektā blīvuma negatīvas kopības prāts/ķermenis/gars spēks, depolarizē būtību, kura nekontrolē citu es.

Jūsu apzinātie es nevar turēties pretī tādam spēkam, pretstāve iespējama, pateicoties harmonijai, savstarpējai mīlestībai, pašam neviltotākajam aicinājumam palīdzēt no gaismas spēku puses, kuri piešķir jums ekrānu un aizsardzību.

Jautājums: Kāds ir šīs konkrētās piektās dimensijas būtības stāvoklis, kā viņa strādā ar ceturtās dimensijas negatīvām būtībām, lai nodibinātu varu un kontroli? Kāda ir viņas filozofija sakarā ar sevi kā Radītāju un sakarā ar pirmā izkropļojuma (Gribas brīvība) cienīšanu un pirmā izkropļojuma paplašināšanu attiecībā pret negatīvo ceturto blīvumu?

Ra: Es esmu Ra. Jūsu kompanjona stāvoklis – tas ir klints, alas, veltīguma vietas stāvoklis, jo piektais blīvums – tas ir vieduma blīvums, kurā pietiek tikai padomāt par kaut ko nepieciešamu un uzreiz to dabūt. Šai būtībai nepieciešams maz fiziskās jeb telpas-laika izkropļojumu kopības.

Tāda būtība savu apziņu novieto laika-telpas sfērās (fiziskajā plānā), mēģinot izzināt vieduma paņēmienus, maksimāli izmantojot savus spēkus un resursus. Tā kā es ir Radītājs, vieduma līmenis negatīvi polarizētu būtību nodrošina ar daudzām informatīvām un brīnišķīgām pieredzēm. Dažās nozīmēs tiem, kam piemīt negatīva polaritāte, var redzēt skaidru agrīnu piesaisti viedumam, jo apziņas atrašanās centrs, kurā atdusas viedums, ir vienkāršāks.

Tādas būtības attiecības ar ceturtā blīvuma negatīvām būtībām – tās ir stiprākās attiecības ar vājākām. Negatīvais ceļš izmanto mazāk stipru būtību paverdzināšanu kā līdzekli, lai pētītu vēlēšanos kalpot sev tādā pakāpē, cik pietiek gribas. Tieši tādā veidā pastiprinās polaritāte negatīvā nozīmē. Ceturtā blīvuma būtības ir piektā blīvuma būtības vergi un nešaubās par viņas relatīvo spēku.

Jautājums: Mūsu blīvumā tā atspulgu var redzēt daudziem līderiem, kuri provocē karu un kuriem ir piekritēji, pilnīgi pārliecināti par agresijas virziena pareizību. Tas tā ir?

Ra: Es esmu Ra. Atbilstoši iepriekš aprakstītajam plānam funkcionē jebkura organizācija, kura pieprasa bezierunu pakļaušanos, bez šaubām par relatīvā spēka pamatu.

Jautājums: Ne gluži uztvēru pirmā izkropļojuma (Gribas brīvība) izpratni un izmantošanu no ceturtā un piektā blīvuma negatīvu būtību puses, manipulējot ar trešā blīvuma būtībām. Gribētos uzzināt, kā pirmais izkropļojums ietekmē mēģinājumus iekarot trešā blīvuma būtības un mēģinājumu palīdzēt sakarā ar pirmā izkropļojuma pielietošanu sabiedriskās atmiņas kopībām. Lūdzu, vai jūs nevarētu šo koncepciju paplašināt?

Ra: Es esmu Ra. Ceturtā blīvuma sabiedriskās atmiņas negatīvas kopības nespēj izmantot iepriekš aprakstīto plānu. Ceturtā blīvuma ieradums – kārdinājumu piedāvāšana un jau eksistējošu izkropļojumu pastiprināšana. Ceturtā blīvuma būtībām nav smalkuma un maģiskās prakses, kādu piedāvā piektā blīvuma pieredze.

Jautājums: Šķiet, ka daudzo kontaktu ar NLO, kas notiek uz šīs planētas, gadījumā ir jābūt kādai pirmā izkropļojuma zināšanai un izmantošanai. Ceturtā blīvuma būtības pa lielākai daļai palika vienaldzīgas un anonīmas, tāpēc nav nekādu viņu eksistēšanas pierādījumu. Kāda ir viņu orientācija sakarā ar tāda veida kontaktu?

Ra: Es esmu Ra. Mēs nesapratām jūsu jautājumu, uzskatot, ka tas vērsts uz noteiktu kontakta veidu. Izkropļojuma “brīvā griba” ievērošanas no ceturtā blīvuma puses daba ar mērķi iepotēt domu paternus trešajā blīvumā jau tika apspriesta. Tāpēc mēs piedāvājam informāciju, kura attiecas uz negatīvi orientētu ceturto blīvumu. Tas mainās tajā pakāpē, ka būtībai, kura saņem negatīvu informāciju, piemīt pozitīva orientācija. Tāpēc daudziem kontaktiem ir jaukta daba.

Jautājums: Piedodiet par neskaidro jautājumu un nepareizu formulējumu. Ir filozofisks uzstādījums, kuru es mēģinu noskaidrot. Tas ir saistīts ar to, ka negatīvais ceturtais blīvums apzinās pirmo izkropļojumu. Viņi tur atrodas bez aizsega un izmanto pirmā izkropļojuma zināšanu, lai saglabātu situāciju, kuru uztur uz šīs planētas. Mēģinu noskaidrot viņu spēju saprast pirmā izkropļojuma mehānismu, aizsega sekas un saglabājošās mentālās sadalījuma konfigurācijas uz negatīvā ceļa. Ceru, ka izskaidroju savu jautājumu. To bija grūti noformulēt.

Ra: Es esmu Ra. Iespējams, ka mūsu atbilde jūs neapmierinās. Mēs lūdzam, lai jūs jautājat tik ilgi, kamēr negūsiet pilnīgu apmierinājumu. Ceturtā blīvuma negatīva būtība ir izdarījusi izvēli, pieejamu katram trešā blīvuma “ražas novākšanā”. Viņa apzinās visus daudzveidīgos iespējamos veidus, kā var uzlūkot Viena Radītāja Visumu, un ir pārliecināta, ka zaļā stara enerģētiskā centra ignorēšana un neizmantošana būs pats efektīvākais paņēmiens, kā tikt novāktai ceturtā blīvuma “ražas novākšanas” procesā. Trešajā blīvumā negatīva būtība strādā ar tiem, kas izvēli vēl veikuši, piedāvājot katram iespēju aplūkot kalpošanas sev polaritāti un tādas kalpošanas iespējamo pievilcību.

Jautājums: Domājams, ka darbība, vērsta uz kalpošanu citiem, piedāvā kalpošanas sev ceļa iespēju. Kāds ir tādas darbības polarizācijas relatīvais efekts? Nesaprotu.

Ra: Es esmu Ra. Jūsu apbruņotajās bandās liela grupa cilvēku ir veiksmīgi marodieri un laupītāji. Atsevišķu personību panākumi tiek attiecināti uz visiem – seržantiem, leitnantiem, kapteiņiem, majoriem un visbeidzot ģenerāli. Katrs veiksmīgs kārdinājums, katra veiksmīga novākta personība pastiprina tādu panākumu sasniegušā ceturtā blīvuma sabiedriskās atmiņas kopības varenību un polaritāti.

Jautājums: Ja kāda kopība prāts/ķermenis/gars tiek novākta no trešā blīvuma uz ceturtā blīvuma sabiedriskās atmiņas kopību, vai dubultojas sabiedriskās atmiņas kopības kopīgā varenība, kāda piemita atsevišķajai būtībai, pēc šīs būtības absorbēšanas?

Ra: Es esmu Ra. Nē.

Jautājums: Tas ir, Dubultošanās Likums nedarbojas. Cik lielā mērā palielinās sabiedriskās atmiņas kopības varenība atsevišķas būtības novākšanas un absorbēšanas rezultātā?

Ra: Es esmu Ra. Ja sabiedriskās atmiņas kopībā par viņas papildināšanu ir atbildīga viena būtība, šīs būtības kopība prāts/ķermenis/gars absorbēs varenību, kāda bija, teiksim, jauniesauktajā, lineārā veidā. Ja atbildīga ir apakšgrupa, varenība papildina šo apakšgrupu. Taču negatīvas polarizācijas sabiedriskās atmiņas kopība ļoti reti spēj darboties kā viena būtne. Grūtības, kuru mēs agrāk nosaucām par garīgo entropiju, dēļ polaritātes zaudēšana ir ļoti liela.

Jautājums: Pieņemsim, par trešā blīvuma novāktas būtības savervēšanu ir atbildīga viena negatīvi orientēta būtība, un viņa pievieno sev negatīvo polaritāti un trešā blīvuma būtības varenību, kāda veida spēju, kādu priekšrocību tas dod un kā būtība to izmanto?

Ra: Es esmu Ra. Uzreiz rodas tā sauktā ierastā pakļautības kārtība. Būtība, kurai piemīt lielāka varenība, uzreiz sāk to izmantot, lai kontrolētu lielāku citu es skaitu un izvirzītos sabiedriskās atmiņas kopības struktūrā.

Jautājums: Kā varenība tiek mērīta? Kā izpaužas tas, ka būtība ir ieguvusi papildus varenību?

Ra: Es esmu Ra. Dažos gadījumos notiek kaut kas līdzīgs kaujai. Tā ir gribu cīņa, bet ieroči sastāv no gaismas, un tos var radīt katrs pretinieks. Vairumā gadījumu, kad spēka pārvirze ir acīmredzama, to vienkārši zina, un tie, kuri saredz sev izdevīgumu no sakara ar šo varenāko struktūru, palīdz viņai pacelties struktūras iekšienē.

***

 

Jautājums: Man ir divi jautājumi: pirmais – pēdējās intensīvās meditācijas periodā instruments izjuta stipru spiedienu no būtības puses, kura sevi nenosauca un neaizgāja, kad viņu palūdza aiziet. Vai jūs nevarētu pateikt, kas notika?

Ra: Es esmu Ra. Mēs konstatējam: instrumentam tika piešķirta iespēja kļūt par agrāk pazīstamā drauga kanālu. Kā sekas instrumenta kropļojumiem, saistītiem ar pozitīvas un negatīvas orientācijas atpazīšanu, būtība nespēja atbildēt uz garu pieprasījumu Kristus vārdā. Tāpēc pēc zināmas pretošanās būtība uzskatīja par nepieciešamu aiziet.

Jautājums: Vai šī konkrētā būtība bija piektās dimensijas viesis, ar kuru mums bieži bija darīšana agrāk?

Ra: Es esmu Ra. Jā.

Jautājums: Pašlaik viņš atgriežas?

Ra: Es esmu Ra. Nē. Sarunas mēģinājumu uzņēmās šīs būtības modri ielikteņi, kuri pamanīja to, ko var saukt par dabiskās telepātiskās spējas uzliesmojumu instrumenta daļai. Tāda spēja ir cikliska un izpaužas pēc katrām astoņpadsmit dienām, ko mēs jau minējām. Tāpēc būtība pēc savas brīvas gribas nolēma izdarīt mēģinājumu pieiet pie instrumenta ar citādiem paņēmieniem.

Jautājums: Vai tas bija tas, ko es sauktu par pastiprinošos spēju telepātiski uztvert plašāku frekvenču joslu, lai ieslēgtu kontaktā ne tikai Konfederāciju, bet ar šo būtību?

Ra: Es esmu Ra. Nē. Cikla pats pīķa moments saasina spēju uztvert signālu, taču nemaina nesošā viļņa bāzes dabu. Teiksim, tā ir uztverošās antenas lielāka jauda.

Jautājums: Jautājums var būt nenozīmīgs: Vai pozitīvi polarizēta piektā blīvuma Konfederācijas būtība pārraidītu uz tās pašas frekvences kā mūsu negatīvi polarizētais piektā blīvuma kompanjons?

Ra: Es esmu Ra. Jā, un tieši šā iemesla dēļ Planētu Konfederācija Kalpošanā Bezgalīgajam Radītājam apsveic visus kontaktus.

Jautājums: (vārds) juta arī zināmu nelūgtu spiedienu nesenajā kontaktā ar Latvijiem (Латвии) un personīgās meditācijās. Vai jūs nevarētu pateikt, kas notika tajos gadījumos?

Ra: Es esmu Ra. Būtībai-kompanjonam piemīt vibrācijas frekvence, kura ir nedaudz zemāka nekā sabiedriskās atmiņas kopībai, pazīstamai kā Latviji. Latviji – tas ir arī pirmatnējais Konfederācijas Svētais Gars būtībām, kuras atrodas tā, kas zināms kā (vārds), frekvenču kopības līmenī. Tāpēc viens un tas pats kompanjons centās saistīties arī ar šo instrumentu, lai arī instrumentam ir ļoti grūti atšķirt īstu kontaktu. Lieta tāda, ka jūsu kompanjonam nav tāda kalpošanas veida pieredzes. Tomēr būtu labi, ka šis instruments arī izvēlētos kaut kādu kontaktu atšķiršanas paņēmienu.

***

Jautājums: Kādas tehnikas izmantoja divas negatīvi “novāktās” būtības negatīvai polarizācijai uz tādas pozitīvi polarizētas panētas (Venēra)?

Ra: Es esmu Ra. Abos gadījumos tika izmantota tehnika: kontrole pār citiem un dominēšana fiziskajā nāvē. Planetārajā ietekmē, kur neizmanto nogalināšanas, būtībām izdevās polarizēties ar šo līdzekļu palīdzību. Trešā blīvuma apstākļos jūsu pieredzes laikā jūs tādas būtības nosauktu par cietsirdīgiem tirāniem vai despotiem, kuri karo svētajā karā.

Jautājums: Vai šīs divas būtības attīstījās no planētas Venēra otrā blīvuma kopā ar pārējiem Venēras iedzīvotājiem, kļuvušiem par Ra, pārejot no otrā blīvuma trešajā?

Ra: Es esmu Ra. Nē.

Jautājums: Kāda izcelsme ir būtībām, par kurām jūs runājat?

Ra: Es esmu Ra. Šīs būtības bija Klejotāji, atnākuši no pozitīvās piektās dimensijas sākuma.

Jautājums: Kaut arī viņas jau attīstījās pozitīvajā ceturtajā blīvumā, viņas, teiksim, izmainīja polaritāti, nonākušas iemiesojumā trešajā līmenī. Tas tā ir?

Ra: Es esmu Ra. Jā.

Jautājums: Kas kalpoja par tādas izmaiņas katalizatoru?

Ra: Es esmu Ra. Mūsu tautām (Ra uz Venēras) bija tas, ko no vieduma redzes viedokļa var uzlūkot kā mīlestības pārpilnību. Divas būtības raudzījās uz tiem, kas vēl atradās tumsā, un redzēja: tiem, kam piemita neitrāls vai kaut kādā ziņā negatīvs viedoklis, harmonija likās, teiksim, sāpīga. Klejotāji uzskatīja, ka viedāks paņēmiens meklēt mīlestību būtu izrādīt lielāku uzmanību tiem, kas atradās tumsā.

Sākumā savu darbu sāka viena būtība. Otra ātri sekoja pirmajai. Viņas vienojās kalpot kopā, ko arī darīja, slavinot Vienīgo radītāju, bet ne tā, kā grasījās. Ap viņām ātri sapulcējās tie, kas viegli noticēja, ka ar īpašu zināšanu un vieduma palīdzību var tuvoties Radītājam. Rezultātā divus Klejotājus “novāca” uz negatīvu ceturto dimensiju, kurai piemita lielāka personības varenība un neliela pārbīde uz negatīvi polarizēta elementa pusi tiem, kas nebija polarizēti pozitīvi. Kā tādas, negatīvas “ražas novākšanas” nebija.

Jautājums: Kāds cēlonis ir šo divu Klejotāju ceļojumam, un, vai viņi bija vīrieši, vai sievietes?

Ra: Es esmu Ra. Visi Klejotāji atnāk, lai kalpotu Radītājam, un katrs kalpo savā veidā. Klejotāji, par kuriem mēs runājām, iemiesojās kā vīrietis un sieviete, jo tā ir pati efektīvākā partnerības sistēma.

Jautājums: Kā traka doma, vai viena no šīm būtībām nevarēja būt mūsu kompanjons?

Ra: Es esmu Ra. Nē.

Jautājums: Tādā gadījumā, no tā, ko jūs sakāt, domāju, ka šie Klejotāji atgriezās vai ienāca Ra trešajā blīvumā, iespējams, lai potētu lielāku viedumu tajā, ko uzlūkoja kā pārliecīgu līdzcietību pret Ra kultūru. Tas tā ir?

Ra: Es esmu Ra. Nē, tajā nozīmē, ka pirms iemiesojuma viņu vēlēšanās bija vienīgi palīdzēt un kalpot citiem. Taču pieņēmums kaut kādā ziņā ir pareizs, ja tiek aplūkots no Klejotāju redzes viedokļa tajā iemiesojumā.

Jautājums: Vienkārši nevaru saprast, kāpēc viņi uzskatīja, ka tādai planētai kā Venēra, ar tik labi strādājošiem iedzīvotājiem, ir vajadzīgi Klejotāji, lai palīdzētu “ražas novākšanā”. Vai tas notika Ra trešā blīvuma sākumā?

Ra: Es esmu Ra. Tas notika otrajā 25.000-gadu ciklā. “Ražas novākšana” sastādīja, rupji runājot, sešus no trīsdesmit miljoniem kopību prāts/ķermenis/gars, mazāk nekā 20%. Klejotāji vienmēr pievelkas tiem, kas vēl nav polarizēti, un atnāk uz aicinājumu. Aicinājums atnāca no tiem, kas nebija polarizēti pozitīvi, bet meklēja pozitīvu polarizāciju un viedumu, uzskatot, ka citu es līdzcietība uz Venēras ir pašapmierinātība un žēlums.

Jautājums: Kāds bija šo divu būtību stāvoklis pēc tam, kad viņas nonāca negatīvajā ceturtajā blīvumā, kad aizsegs bija novākts, un viņas apzinājās polaritātes izmaiņu?

Ra: Es esmu Ra. Viņas bija norūpējušās.

Jautājums: Vai viņas turpināja tiekties pie negatīvas polaritātes “ražas novākšanai” uz negatīvo piekto blīvumu, vai darīja kaut ko citu?

Ra: Es esmu Ra. Kādu laika periodu viņas strādāja negatīvā ceturtā blīvuma ietvaros, līdz tam laikam, kamēr neatjaunoja iepriekš iemācītos savu es paternus un ar milzīgām pūlēm neizmainīja polaritāti. Ceturtajā blīvumā ir daudz pozitīva darba, lai izmainītu polaritāti.

Jautājums: Kā Ra uzzināja šo informāciju? Kā Ra uzzināja šo divu būtību precīzu orientāciju negatīvajā ceturtajā blīvumā un tā tālāk?

Ra: Es esmu Ra. Tajā cikla daļā, kuru mēs pārdzīvojam, šīs būtības pievienojās pie Ra pozitīvajā ceturtajā blīvumā.

Jautājums: Domāju, ka viņas atnāca cikla pēdējā daļā. Tas tā ir?

Ra: Es esmu Ra. Jā.

Jautājums: Vienkārši izteikšu apgalvojumu. Es to uztveru tā: Apstākļos, līdzīgos Ra apstākļiem, negatīvas polarizācijas “ražas novākšana” iespējama arī ar mazāku negatīvismu nekā mūsu pašreizējos apstākļos. Vai tā ir?

Ra: Es esmu Ra. Pirmkārt, prasības “ražas novākšanai” ir uzstādītas reizi par visām reizēm. Taču, ja ir minimāla pretošanās, vienmēr vieglāk ir pilnīgi kalpot sev.

 

Pievienots 21.04.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/negativno-polyarizovannie-suschnosti

Tulkoja Jānis Oppe