Сознание руководит здоровьем

Apziņa vada veselību

18 03 31 08

Pašreizējā laikā ir parādījusies jauna metode cīņā ar vēzi, konkrēti audzēju ārstēšana un vēža terapija, izmantojot TFT (tumor treating fields) – “audzēju ārstējošus laukus”. Šī metode tiek pozicionēta kā ceturtais virziens vēža terapijā, atšķirīgs no operatīvās, staru un ķīmijterapijas metodēm.

Metode balstās uz vēža un veselu audu elektrisko īpašību atšķirību. Iedarbojoties ārējam elektriskam laukam, tiek traucēts patoloģisku šūnu vairošanās process un attīstās apoptoze – ieprogrammēta šūnas bojāeja. TFT-terapijai piemīt virkne īpašību, kuras kardināli to atšķir no citām vispārpieņemtām vēža ārstēšanas metodēm.

Iedarbība notiek tikai uz patoloģiski izmanītām šūnām, kuras atrodas dalīšanās procesā. Citas šūnas absolūti nav pakļautas iedarbībai.

Netiek traucēta kaulu smadzeņu funkcija, kas saglabā normālu asins ainu, un tas nav mazsvarīgi organisma veselībai.

Tiek realizēta vietēja distances iedarbība, kas ļauj sekmīgi ietekmēt audzēja, tajā skaitā arī smadzeņu audzēja, šūnu dzīvības procesu norisi, jo nav nepieciešams pārvarēt hematoencefālisko barjeru.

Veselās šūnas vienkārši nejūt elektriskā lauka iedarbību. Pētījumu laikā ne reizi netika konstatēti organism veselo audu bojājumi.

Tas viss ļauj šo ārstēšanās veidu pielietot tieši tik daudz, cik nepieciešams, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu, turklāt nebaidoties par audu veselību. Nemaz necieš arī pacienta dzīves kvalitāte. Aparāts tiek fiksēts uz ādas virs audzēja, un var atrasties tur visu dienu, pacientam praktiski netraucējot.

Elektrisko lauku ģenerācija cilvēka organismā apspiež vēža šūnu ātru dalīšanos vietējā vai zonālā līmenī.

TFT-terapija sākotnēji tika izstrādāta, lai pacientu ārstētu cauru dienu, neatraujot viņu no ikdienas dzīves. Milzīgs pluss ir procesa dabiskums, elektriskā lauka darbības mehānisms ir labi aprakstīts darbībā.

Kā redzams no augstāk teiktā, elektriskā lauka formēšanās organismā notiek no ārienes, izmantojot ārējus avotus.

Taču mēs piedāvājam citu metodi, kura dod iespēju izmantot tieši paša organisma elektriskā lauka veidošanās dabisko mehānismu. Mēģinājumu ceļā ir parādīts, ka artērijās un vēnās plūstošajām asinīs ir dažādas vērtības elektrisks lādiņš, kas apstiprina arteriālo un venozo asiņu dažādo lādiņa līmeni (разнозаряженность).

Virzība uz ideālo objektu

Ņemot vērā augstāk teikto, izdarām secinājumu, ka arteriāli-venozajai sistēmai (AVS), kura sastāv no diviem dažādi uzlādētiem (разнозаряженных) elementiem, arteriālās un venozās sistēmas, dabiskā veidā, tādēļ, ka pastāv potenciālu starpība, piemīt elektrisks lauks (EL), kurš tad arī rada jonu stāvu, kura ietekmē maiņu procesus audos. Elektriskais lauks, kuru rada arteriāli-venozās sistēmas potenciālu starpību (UAVS), nosaka elektriskās mijiedarbības starpšūnu telpā un tieši ietekmē šūnas darbību, bet elektrisko stimulāciju var uzlūkot kā efektīvu šūnu aktivitātes vadības metodi.

Tātad elektriskais lauks, kuru rada arteriāli-venozā sistēma (AVS), arī var ietekmēt šūnu aktivitāti un vadīt to. Pašlaik mēs strādājam pie tā, lai aizpildītu AVS samazinošās elektriskās enerģijas deficītu no ārēja avota, pārvērstu AVS no baterijas ar pastāvīgi samazinošos lādiņu akumulatorā, kuru var uzlādēt. Tāda uzlāde, dabiski, vedīs pie elektriskā lauka stabilizācijas.

Pašlaik “Veselību saglabājošu tehnoloģiju” ZPI (НИИ “Здоровьесберегающих технологий”) tiek veikts darbs, lai reģistrētu atklājumu, kura būtība ir tāda, ka asinsrites sistēmai bez jau zināmajām funkcijām piemīt vēl viena jauna īpašība – šķidrā baterija, kura sastāv no asinsrites sistēmas dažādi uzlādētiem elementiem – arteriālajām un venozajām asinīm. Šo elementu lādiņu starpība veido elektrisku lauku, kurš rada organisma dzīvības procesu norises elektrisko vidi, tas ir, visa šūnu dzīve notiek AVS iniciētā elektriskā lauka vidē.

Organisma elektriskais potenciāls

Vadoties pēc tā, ka elektriskais lauks ietekmē vēža šūnu proliferāciju (dalīšanos), var izdarīt secinājumu, ka elektriskā vide ir šūnas darba obligāts nosacījums. Turklāt pastāv atkarība starp vēža šūnu proliferāciju un elektriskā lauka intensitāti, tāpēc, ja organismā tiek uzturēta normāla elektriska vide, nerodas priekšnosacījumi, lai veidotos vēža šūnas visa organisma apjomā. Tikko kā organisma elektriskā lauka potenciāls pazeminās, tūlīt pat rodas priekšnosacījumi onkoloģiskām un citām slimībām. Ir zināms, ka uz vecuma pusi paaugstinās risks saslimt, kas ir pilnīgi izskaidrojams, jo pazeminās organisma elektriskais potenciāls.

Vecums un vēzis – tās ir vienas medaļas divas puses. Darba gaitā tika izteikta ideja par organisma piesātināšanu ar elektrību, kura rada vadāmus elektriskus laukus, spējīgus cīnīties ar vēzi, kā arī atjaunot organismu. Pašā barošanā ar elektrību nav nekā dīvaina. Cilvēki un visi pārējie dzīvie organismi ar elektrību barojas šūnu līmenī. Kā romantiski reiz par šo fundamentālo principu izteicās Nobela laureāts Albert Szent-Györgyi, “dzīvība ir tikai elektrons, kurš meklē mieru. Jautājums ir, kādā veidā mēs viņu iegūstam no apkārtējās vides.” Nepieciešams atzīmēt, ka elektriskie lauki, kuri tiek radīti instrumentāli no ārpuses, un lauki, kurus rada paša organisma elektriskais orgāns, strukturāli atšķiras. Lauki, kurus rada AVS, ir adaptīvāki šūnas darbībai.

Tādejādi, vēža ārstēšana un organisma atjaunošana ar elektrisko lauku metodi ir iespējama divos virzienos:

- pirmais – tā ir elektriskā lauka instrumentāla ģenerācija no ārienes vietējā vai arī zonālā līmenī;

- otrais – tā ir AVS uzlāde, uzskatot AVS par dabisku mehānismu, kurš ģenerē savu visu organismu aptverošu elektrisko lauku.

Otrais paņēmiens ļauj organisma enerģētiku uzturēt iepriekš definētā veselīgā, vecumam atbilstošā enerģētiskā līmenī, analizējot saslimšanas, atjaunojot un uzturot enerģētiku tajā skaitā arī sportistiem, neķeroties pie dopinga.

Iekšējās enerģijas vadīšana

Lai šo uzdevumu realizētu, nepieciešams atrisināt jautājumu, kā vadīt elektrisko lauku ģenerējošās AVS potenciālu.

Tādejādi, iemācoties vadīt iekšējo enerģiju elektriskā lauka veidā, varēsim cīnīties ne tikai ar slimībām, bet arī atrisināt aktīvās dzīves paildzināšanas jautājumu. Japānas un Izraēlas zinātnieki praktiski ir apstiprinājuši šī virziena perspektīvu medicīnas praksē. Atšķirībā no viņiem mēs strādājam ar elektriskajiem laukiem, kurus ģenerē sevi pati vadošā elektriskā sistēma, kam perspektīvā ir jādod rezultāti organisma visas enerģētikas vadības jomā. Mūsu eksperimenti, modelējot šūnu (šūnu telpas) nāvi un mērot elektriskās enerģijas, kura pavada šūnas bojāejas procesu, izkliedi, parādīja, ka elektriskajiem laukiem, kurus ģenerē organisma paša elektriskā sistēma, sākotnējā stāvoklī un pēc Mīlestības nosūtīšanas viņai, ir ar tendenci palielināties. No augstāk sniegtajiem eksperimentālajiem datiem ir labi redzams, ka sūtot Mīlestību (vēršoties pie Dieva), elektrisko lauku, kurus ģenerē organisma paša elektriskā sistēma, īpaši pēc ikdienas, un tātad daudzkārtējas, Mīlestības sūtīšanas, laiks palielinās gandrīz 10 reizes! Tas liecina par to, ka atbilstoši līdzības teorijai, paša cilvēka dzīves ilgums tikai uz sava elektriskā lauka aktivizēšanas rēķina var tikt palielināts desmit reizes! Atbilstoši uz tā rēķina, ka paaugstinās organisma (šūnu telpas) elektriskais potenciāls, notiek arī vēža šūnu dalīšanās aktivitātes samazināšanās.

Mūsu pat iepriekšēji eksperimenti parādīja, ka organisma elektriskā potenciāla palielināšanās uz daudziem gadiem atbīda vecuma problēmas un samazina onkoloģisku slimību varbūtību. Pētnieku grupa no Imperial College London un Loughborough University uzskata, ka elektrībai kā fenomenam medicīnā ir pievērsta nepietiekama uzmanība, neskatoties uz tās milzīgo ārstniecisko un diagnostisko potenciālu. Tikai 3-4 profesionālas zinātnieku komandas visā pasaulē nodarbojas ar šo tehnoloģiju, visdrīzāk sensācija parādīsies, apzinoties tādu tehnoloģiju efektivitāti un perspektīvu. Krievijā komandu, kura jau ilgus gadus nodarbojas ar organisma elektrisko lauku vadības tehnoloģijām, pārstāv “Veselību saglabājošu tehnoloģiju” ZPI. Vadoties pēc augstāk izklāstītā un ņemot vērā tēzes, kuras izskatītas darbā “Sistēma ar atgriezenisku saiti”, var izdarīt secinājumu, ka cīņa ar vecumu un vēzi no medicīnas tradicionālajām metodēm pārvietojas uz enerģētisko lauku sfēru vai arī kompleksu sfēru.

Костржицкий О.К., НИИ «Здоровьесберегающих технологий» Пенкин А.Г., директор ЗАО «СДС» Маслов Л.И., д.т.н., профессор, академик РАЕН, Генеральный директор НИИ «Здоровьесберегающих технологий»

129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 21, офис 406.

Тел.: 8 (495) 748-53-46, 8 (495) 543-74-96

 

Izsūtīts 31.03.2018

Sanata Kumaras vietnes vēstkopa

Izsūta Natālija Koteļņikova

e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe