Орионова Светлана – О Нейтральности

Svetlana Orionova - Par Neitralitāti

18 03 23 01

18.03.20.

Telpai ir Matricas struktūra, kura sastāv no miljardiem enerģijas šūniņu ne tikai ar dažādu blīvumu, bet arī zīmi. Jo tikai negatīvā un pozitīvā Harmonija dod to Lielo Dievišķo Gaismu (strāvu), pie kuras “sildās” visas Visuma būtības. Bet strāva, kustība, dzīvība rodas tikai starp poliem, un šī strāva fiziskajā Visumā (3. blīvumā) ir iedarbināta, sadaloties polaritātēs. 3. blīvumā būtība izdara polaritātes izvēli, lielāka potenciālu starpība dod lielāku darba jaudu izejā, kā arī tā efektivitāti, intensitāti un daudzveidību. Taču enerģija, mijiedarbojoties polaritātēm, izdalās tikai, sasniedzot neitralitāti.

Tātad Harmonija, Neitralitāte, spēku balanss ir telpas evolūcijas pamats. Tikai sistēmas neitralitātes sasniegšanas momentā notiek enerģijas izdalīšanās, ar kuru apmainās un barojas telpa savas pilnveidošanās procesā. Lai evolūcija (centrtieces spēks, attīstības spēks) turpinātos, proporcijai starp pozitīvo un negatīvo zīmi (centrbēdzes spēku, noturēšanas spēku) ir jābūt par labu pozitīvajai par pāris procentiem. Veselais necieš disbalansu. Bet mums uz Zemes tāds disbalanss ir izveidojies, un bija nepieciešami dažādi pasākumi, lai atjaunotu Gaismas un Ēnas spēku līdzsvaru. Šī balansa atjaunošanā piedalāmies arī mēs ar jums. Taču galvenais, manuprāt, ir mūsu pašu balanss, harmonija, neitralitāte.

Harmonija uz Zemes – tā ir Mīlestība viņas augstākajā izpausmē. Pārbaudījums ar Mīlestību – Harmonijas, kura vada Visumu, jēdziena apjēgšana. Šeit, uz Zemes, mums kā radītājiem vajag to labi iegaumēt, lai radītu citās pasaulēs.

Mīlestība ir mijiedarbības enerģija. Mīlestības un Harmonijas sajūta ir dabiska, ielikta jau, cilvēkam dzimstot, Telpas Neitralitātes sajūta. Cilvēka viedums – cilvēka un Veselā Neitralitātes, Harmonijas sasniegšana.

Mēs kā Veselā daļas, sasniedzot harmoniju saskaņu dvēselē, ģimenē, attiecībās ar citiem cilvēkiem, mainām Veselo, paaugstinām viņa harmoniskumu.

Blakus mums atrodas mūsu pretstati, tālu nav jāiet. Ko mēs vēl viņos neesam pieņēmuši? Ko mēs aizsargājam, ar ko cīnāmies? Tie ir tādi paši radītāji, kā mēs. Un viņi var darīt visu, ko vēlēsies. Dieva pasaulē nav nekādu “jādara” un “nav jādara”. Līdzsvars vienmēr ietver sevī augstāko labumu visām pusēm.

Cilvēks psihisko enerģiju atbrīvo Telpā tikai sava iekšējā “Es” neitralitātes sasniegšanas momentā, Harmonijā ar Veselo! Lūk viņš – Mīlestības Solis uz Zemes, kurš baro Mūžību.

18 03 23 02

 

Pievienots 23.03.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/o-neytralnosti

Tulkoja Jānis Oppe