Валентина Талубьева – Обрести способность...

Valentīna Talubjeva - Iegūt iespēju…

Katrs pamodinātais var iegūt iespēju iet iekšā Akašas Hronikās

18 03 18

2018.02.28.

- Pēdējā mācībā SK Skolā mēs gājām iekšā Akašas Hronikās caur garīgajiem pavadoņiem. Vai ir citi paņēmieni, kā ieiet Hronikās, un cik tie ir efektīvāki, nekā tas, ko piedāvāja Natālija?

Atbilde: - Lai saprastu, cik vienkāršāka un efektīvāka ir viena vai otra metode, vajag to izmēģināt. Vēl jo vairāk, ka ieiešana un atrašanās Akašas Hronikās nav nemaz tik daudzveidīga variabilitātēs, bet atpazīšana vēl nevienam nav kaitējusi.

- Es pajautāju tikai tāpēc, ka es jau esmu mēģinājusi ieraudzīt pagājušās dzīves, ne tikai savas, bet arī citiem cilvēkiem, un man tas notika spontāni, pat bez visādiem speciāliem paņēmieniem? (Kā es pēc tam sapratu, tas bija paņēmiens iet iekšā caur sirds sakrālo telpu.) Tā bija ilūzija, ka ieeju Akašas Hronikās?

- No šī skatpunkta – viss ir ilūzija. (Tiek domāta trīsdimensiju uztveres pozīcija – mana piez.) Bet ja tu tur biji un redzēji savas iepriekšējās dzīves, tad tas tā arī ir. Tās ir tikai paralēlas realitātes, kuras vienmēr ir bijušas, ir un būs. Apzinies šo momentu līdz galam. Jūsu dualitāte ļauj jums preparēt telpu un laiku, kuri kolapsējas vienā punktā, ja jebkuru procesu pārvedam uz smalkākām dimensijām. Un arī dimensijas jēdziens tiek dots vienkāršotākam skatam uz esības daudzimensionalitātes stāvokli un tās iekārtojamu Pasaules-ēkā kopumā.

- Protams, es saprotu, ka viss tiek dots apziņas līmenim, kāds ir cilvēkam šajā momentā. Citādi, ja smadzenes nav gatavas, tad arī izpratnes nebūs.

Ne tikai nebūs, bet arī informācijas apstrāde nenotiks. Tāpēc nav jēgas kaut ko dot, ja apziņa nav gatava uztvert augstākas vibrācijas un, attiecīgi, enerģijas, smalkākas un spēcīgākas, ugunīgas, citādi var arī sajukt prātā, vai ķermenis neizturēs tādas vibrācijas. Tāpēc mēs jums bieži atgādinām, ka visam ir savs laiks, un, kamēr nav notikusi apziņas pārkalibrēšanās un viņas saskaņošana ar smalkākām materiālajām struktūrām, zināšanas no augstākiem plāniem jums nav pieejamas. Vēl vairāk, jūsu bioloģijā ir iebūvēti filtri, kuri jebkurā gadījumā neļaus šīm vibrācijām iekļūt blīvākos materiālos apziņas slāņos līdz tam laikam, kamēr tie nebūs gatavi šādas vibrācijas pieņemt.

- Bet daži indivīdi taču mēģina paātrināt apziņas paātrināšanas procesu?

- Kad tāda pamošanās ir likumsakarīgs process, un apziņa vienīgi ieiet jaunu vibrāciju stāvoklī kā jau gatavā matricā, tad tāds paātrinājums ir pilnīgi pieņemams, jo ir iedarbinātas šūnu atmiņas atjaunošanās funkcijas, tas ir, apziņa ieiet savā sākotnējā stadijā, kur viss jau ir zināms un iziets. Tāpēc šo procesu arī sauc par pamošanos jeb par to zināšanu un stāvokļu atjaunošanos, kuri bija apriori, un ir dvēseles iestrādes visā viņas eksistences laikā.

- Iznāk – ja kāds var spontāni ieiet Hronikās, tad tā bija tikai meistarība, kura cilvēkam bija līdz iemiesojumam, un, kad tā bija pieprasīta šajā dzīvē, tad ieiešanas iemaņas vienkārši ienāk prātā?

- Jā, apmēram tā. Jo nav taču nekā apbrīnojama, ja cilvēks, iemācījies braukt ar velosipēdu agrā bērnībā, pēc tam dzīves laikā neizmanto šo prasmi, bet tas nenozīmē, ka viņš to ir pazaudējis uz visiem laikiem – pietiek uzkāpt uz velosipēda, un ķermenis atcerēsies braukšanas mehānismu. Tieši tāpat ir ar atmiņām par pagājušajām dzīvēm un tajās iegūtajām iemaņām. Pēc idejas, pat vienā cilvēka dzīves ciklā ir pagātne, tagadne un nākotne, un to, kas ir bijis pagātnē, ja ir vēlēšanās, var atcerēties, īpaši, ja tas attiecas uz bāzes iemaņām.

Lūk, kāpēc atmiņas atjaunošanās pēc retrogādas amnēzijas ir līdzīga apziņas atcerēšanās/pamošanās procesam kā zināšanu veseluma iegūšanai.

- Katrs cilvēks var iet iekšā Akašas Hronikās patstāvīgi tikai garīgā pavadoņa pavadībā, jeb dažiem ir vajadzīgs arī zemes plāna pavadonis?

- Iegūt spēju iet iekšā Akašas Hronikās var katrs, kurš gatavs enerģētiski, izmantojot vienas vai otras metodes.

- Bet es zinu, ka daži mācās šīs metodes, lai pēc tam vestu citus un rādītu viņiem viņu pagātnes dzīves, lai atrastu vienu vai otru problēmu cēloņus, tādā veidā izdziedinot viņus?

- Jā, jums ir daudz veidu kļūt nozīmīgiem, lai izceltos cilvēku vidū un izmantotu šīs prakses, lai palīdzētu citiem. Un viss vienmēr ir labi, jo tie ir veidi, kā jūs eksistējat Spēlē. Mēs apsveicam jūsu attīstību jebkurā formā, un daudziem ir sekmējies tāda veidā izpaust sevi.

 

Pievienots 18.01.2018

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/obresti-sposobnost

Tulkoja Jānis Oppe