Орионова Светлана – Порадуемся!

Svetlana Orionova - Papriecāsimies!

18 03 17 01

18.03.15.

Kāpēc dažreiz gribas kliegt: Urā!”? Prieks laužas uz āru! Dvēsele ķermenī lēkā un saka: “Jā! Jā! Lūk tas ir! Tas mums ir pats labākais! Izdari, izdari to tūlīt!” Un uzveļas tāds enerģijas vilnis, ka tik turies!

Tā bija pirms meditācijas ar Tatjanu Breslavsku 13. martā, bet pēc tam pastaigājos pa parku palekdamies un dziedāju, nez kāpēc Jingle Bells, nevis angliski, bet la-la-la, paskatījos tulkojumu, un viss kļuva skaidrs. Gaišāk un priecīgāk ir kļuvis uz Zemes pēc mūsu darba! Nu svētki vienkārši!

Skaniet, zvaniņi! (poētisks tulkojums)

Пробираясь сквозь снег

На открытых санях, запряжённых лошадкой,

Мы едем по полю,

Всю дорогу смеясь

Колокольчики на санях звенят,

И на душе становится светлее.

Как это здорово: ехать на санях и петь

Об этом песню! О!!!

 

Звените, колокольчики,

Звените всю дорогу!

Как это здорово: ехать

На открытых санях, запряжённых лошадкой!

Звените, колокольчики,

Звените всю дорогу!

Как это здорово: ехать

На открытых санях, запряжённых лошадкой!

Dashing through the snow

In a one-horse open sleigh

O'er the fields we go

Laughing all the way

Bells on bobtails ring

Making spirits bright

What fun it is to ride and sing

A sleighing song tonight

 

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh what fun it is to ride

In a one-horse open sleigh, hey

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh what fun it is to ride

In a one-horse open sleigh

Mežus pārklāj sniegs,

Lāčiem ziemas miegs,

Gaiss tik skanīgs, salts,

Viss tik tīrs un balts.

Tālu ziemeļos

Pārslu puteņos,

Tur, kur slejas kupenas,

Tur zvani iešķindas.

 

Zvani skan, zvani skan,

Ziemassvētki brauc:

Dāvanas būs tev un man,

Visi bērni sauc.

Te no ziemeļiem

Pāri klajumiem,

Zvaigžņu staru šķilts,

Rodas gaismas tilts!

 

Un no tālienes

Vēsma skaņas nes,

Briežu vilktas tuvojas

Tur sapņu kamanas.

Zvani skan, zvani skan,

Ziemassvētki brauc:

Dāvanas būs tev un man,

Visi bērni sauc.

 

18 03 17 02

Un ko darāt jūs, kad priecājaties? Ko dara jūsu bērni, mazbērni, suņi? Ko dara putni, kad redz Saullēktu? Kāpēc viņi tā priecājas?

Kad es skatos uz Sauli, es vienmēr domāju, cik viņai tas viegli izdodas – dot RA! Saules Gaisma man vienmēr ir asociējusies ar prieku[1]. Lūk, tas, ko man gribētos darīt šeit uz Zemes. Priecēt!

Paskatīsimies, ko par prieku raksta vārdnīcās:

Prieks – iekšēja apmierinājuma, labpatikas un laimes sajūta.

Prieks, kā “augstākas” jūtas tiek saistītas ar dvēseli. Eksistē apceres prieks, kustības prieks, prieks, kuru rada skumjas, saskarsmes prieks, izzināšanas prieks, prieks par skaistumu, dzīvesprieks un ar pēdējo saistītais prieks bez pamata.

Cik daudz prieka ir mūsu pasaulē! Baudiet jebkuru!

Priecēt – ierosināt, izraisīt, sagādāt prieku.

Šo jūtu ārējā izpausme – laime, iedvesma, līksmība.

Priecīgs – mīļš, iemīļots.

Apmierinājums ir emocionāla reakcija uz laimi, dvēseliska atbilde uz piepildīto vēlēšanos vai mērķi. Apmierinājuma sajūta parasti rodas un izpaužas, sasniedzot lielu mērķi, un termins parasti asociējas tieši ar tādiem gadījumiem.

Pēc mūsu kopīgā darba bija tāda sajūta!

 

Iedvesma – tas ir personības emocionāls stāvoklis, kuru raksturo jūtu pacēlums, paaugstināta gatavība darbībai. Cilvēks, kurš izjūt šo stāvokli, jūtas spārnots.

Interesanti, ka no visām definīcijām raugās ārā Dvēsele, paaugstinās vibrācijas, izaug spārniņi un nāk enerģiju pieplūdums. Tas ir tieši tas, ko mums vajag! Vēl cilvēks var “aiz prieka nezināt kur dēties” (“вне себя от радости”), prieks var starot acīs. Lūk – esam atgriezušies pie mūsu Gaismas.

Līdz ar kristietības parādīšanos dauzās Eiropas valodās jēdziens “prieks” sāka asociēties ar labvēlību, labestību, mierīgumu.

Apustulis Pāvels par prieku runā kā par Dieva gara augli.

Spinoza uzskatīja, ka izzināšanas augstākajā pakāpē, apzinoties sevi Dievā, notiek Dieva kā prieka cēloņa apzināšanās.

18 03 17 03

 

Mēs ar jums pazīstam šo Prieku. Grupā, kopīgā līdz-radīšanā viņš palielinās daudzkārt daudz.

Man ir dvēseliski bloknoti, kuros es pierakstu visu, kas mani aizkustina un aizķer. Un, lūk, ko es atradu Augstāko spēku vēstījumos par prieku.

Metatrons: Augšupcelšanās – tā ir dzīve, dzīvojama ar prieku. Kad Merkaba atrodas sirds centrā, izpaužas prieks personīgajā dzīvē, vienotība ar Dievu, atrašanās centrā. Grupā notiek ātrāk un spēcīgāk… Viss triks – radīt no savas dzīves prieka šedevrus! Dzīvot, vadoties pēc prieka! Attīrīt visu, kas prieku nenes. Ikdienu apzināties, ka jūsos ienāk Jaunas enerģijas, pieņemt tās, uzticēties tām un klausīties savu sirdi. Būt jauneklīgiem, jauniem, Jaunajai dzīvei, Jaunajām enerģijām atvērtiem. Svaigums, skaidrība, prieks! Klausīšana savam Augstākajam Es. No “vecā sevis” ņemam ārā – “”jauno sevi”.

Lucifers: Mana dārgā! Mūsu dzīvē ne pret ko nevar attiekties pārāk nopietni, īpaši pret sevi. Kritīsi iekšā nosodījumā, lepnībā, ego. Esi vienkāršāka, mīļā! Dievs ir prieks un bezgalīga laime, nevis uzpūtība un augstprātība. Esi atklāta un priecīga katru mirkli!

Agni Joga: Prieks ir augstākais Viedums.

Palūkojieties apkārt plaši un savāciet visas prieka liesmas. Protiet pateikt katram pašu priecīgāko. Nu tad pieklauvējiet pie cilvēciskās dvēseles ugunīgajām durvīm. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

Priecīgs karavīrs ir simts bēdīgu vērts – tie nepazīst aizrautību kaujā.

18 03 17 04

Prieks ir īpašs ugunīgs stāvoklis. Prieka ugunis ir mirdzošas un gaismu nesošas. Kad tās pauž noturīgumu un pastāvīgumu, tas nozīmē gara uzvaru pār tumsu.

Valdnieks Teica: “Priecājieties, bērni!” Bet lai tas ir garīgs prieks, prieks par garu. Gara prieks – no Augstākajām pasaulēm. Augstākajās Sfērās telpa skan priecīgi, un šos momentus var uztvert ar sirdi. Tas tad arī būs… “absolūtais” prieks…

Sai Baba: Cilvēks mīl, jo Viņš ir Mīlestība,

Viņš meklē prieku, jo Viņš ir Prieks,

Viņš alkst Dievu, jo Viņš sastāv no Dieva,

Viņš nevar eksistēt bez Viņa.

Man ir tāds prieks par mums Visiem! Mēs esam lieli malači! Cieši apkampju visus!

18 03 17 05

Jūsu Svetlana

P.S. Nāciet uz klubu 17. martā! Pasmiesimies kopā!!! N.K.

 

Pievienots 17.03.2018

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/poraduemsya

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Netulkojama vārdu spēle. РА – RA - viens no Saules vārdiem, радость – prieks. (Tulk. piezīme)