Ра - Измерение степени готовности...

Ra - Gatavības pakāpes mērīšana...

Būtības gatavības “ražas novākšanai” pakāpes mērīšana

(fragmenti no grāmatas “Viena Likums” (“Закон Одного”)

18 03 14 04

https://www.e-reading.club/chapter.php/1001330/21/Makkarti_Dzhim_-_Material_Ra._Zakon_Odnogo._Kniga_2..html

Pati svarīgākā koncepcija, saistīta ar enerģētisko lauku, ir tāda: Apakšējais jeb negatīvais pols vilks sevī iekšā universālo enerģiju no kosmosa. Pēc tam universālā enerģija virzīsies uz augšu, satiksies un stāsies reakcijā ar pozitīvo spirālveida enerģiju, kura virzās no augšas uz leju. Būtības sarkanā stara aktivitātes līmeņa definējums – tā ir vieta, kurā dienvidpola arējā enerģija satiekas ar iekšējo spirālveida pozitīvo enerģiju.

Samērā ar to, kā būtība kļūst polarizētāka, šis centrs bīdīsies uz augšu. Jūsu cilvēki šo fenomenu ir nosaukuši par kundalini. Taču par to labāk domāt tā: tā ir kosmiskās un iekšējās, teiksim, vibrācijas noteiktās izpratnes tikšanās vieta. Mēģinājums celt uz augšu satikšanās vietu, neapzinoties magnētisma metafiziskos principus, no kuriem tā ir atkarīga, ved pie milzīgas nesabalansētības.

Jautājums: Kādu procesu varētu rekomendēt, lai pareizi pamodinātu kundalini, un kāda būtu tā vērtība?

Ra: Es esmu Ra. Lai aplūkotu jūsu cilvēkus, loti piemērota ir metafora – čūska, kura vijas uz augšu. Tas ir tas, uz ko jūs tiecaties meklējumu laikā. Kā mēs jau runājām, eksistē daudz nepareizu traktējumu, saistītu ar šo metaforu un mērķa sasniegšanas meklējumu dabu. Mums nākas lietot vispārinājumu un lūgt, lai jūs saprastu to, ka patiesībā labuma no kundalini ir daudz mazāk, nekā mēs sakām. Turklāt, tā kā katra būtība ir unikāla, vispārinājumi ir mūsu liktenis, sazinoties ar iespējama norādījuma mērķi.

Mums ir divi enerģijas veidi. Tāpēc, kā būtības jebkurā patiesā šīs oktāvas krāsā, mēs mēģinām iekšējās un ārējās dabas satikšanās vietu pārbīdīt arvien augstāk un augstāk, augšup pa enerģētiskajiem centriem. Tā sasniegšanas divi veidi ir apzināti – tas, pirmkārt, ir, apgādāt “es” ar tām pieredzēm, kuras būtībai pievelkas caur dienvidpolu. Katra pieredze būtu jāpārskata, jāpārdzīvo no jauna, jāsabalansē, jāpieņem un jānovieto indivīdā. Tā kā būtība aug, pieņemot sevi un apzinoties katalizatoru, šo pieredžu ērta izvietojuma stāvoklis celsies līdz būtības jaunai patiesajai krāsai. Lai kāda tā nebūtu, ja pieredze tiks ievietota sarkanajā starā, tā tiks uzlūkota izdzīvošanas kontekstā, un tā tālāk.

Augoša un meklējoša kopība prāts/ķermenis/gars secīgi katru pieredzi sapratīs sākumā izdzīvošanas terminos, pēc tam personības savdabības terminos, pēc tam sabiedrisko attiecību terminos, pēc tam universālās mīlestības terminos, pēc tam terminos, kā pieredze var radīt brīvu saziņu, pēc tam terminos, kā pieredze var būt saistīta ar universālajām enerģijām un visbeidzot katras pieredzes svētās dabas terminos.

Tajā pašā laikā Radītājs atrodas ziemeļpolā, kronī, kurš atrodas jau galvas augšējā daļā. Tāpēc katra būtība potenciāli ir dievs. Radītāja enerģija būtībā tiek ienesta caur pazemību, uzticīgi pieņemot šīs enerģijas, ar meditācijas, sevis un Radītāja apjēgšanas palīdzību.

Enerģijas satiekas tādā augstumā, kādā vijoties spēj pacelties čūska. Kad virpuļojošās enerģijas tuvojas universālajai mīlestībai un spīdumam, būtība atrodas stāvoklī, pie kāda viņas izredzes tikt novāktai “ražas novākšanas” rezultātā, ievērojami paaugstinās.

Jautājums: Būs labāk jeb, teiksim, vai tas dos noderīgākus rezultātus, ja meditācijā prāts paliek pēc iespējas tukšāks, un notiek iekšējā dialoga apstāšanās, jeb, lai koncentrētos, labāk fokusēties uz kādu objektu vai lietu koncentrēšanās dēļ?

Katrs no diviem meditācijas veidiem ir noderīgs konkrēta iemesla dēļ. Pasīvā meditācija, kura ietver prāta attīrīšanu un iekšējā dialoga apturēšanu, kurš raksturīgs jūsu cilvēku prāta kopības aktivitātei, ir noderīga tiem, kuru mērķis ir sasniegt iekšējo klusēšanu. Turklāt iekšējā klusēšana tiek uzskatīta kā pamats, no kura var klausīties Radītāju. Tas ir noderīgs un praktisks meditācijas veids, kurš bieži tiek izmantots kā apceres vai lūgšanu pretstats.

Meditācijas veidam, kuru var saukt par vizualizāciju, ir savs mērķis. Vizualizācija ir zinošā instruments. Tie, kas mācās noturēt prātā vizuālus tēlus, attīsta iekšējās koncentrēšanās spēku, kurš spēj pārvarēt garlaicību un diskomfortu. Kad zinošajā kristalizējas tāda spēja, viņš iemanto spēju polarizēt apziņu bez ārējas darbības un spēju ietekmēt planetāro apziņu. Tieši šī iemesla dēļ arī eksistē baltā maģija. Vizualizācija kā īpaši laba liekas tiem, kas vēlas panākt planētas vibrācijas paaugstināšanu.

Apcere vai pārdomas meditatīvā stāvoklī par iedvesmojošu tēlu vai tekstu ir ārkārtīgi noderīga jūsu cilvēkiem. Potenciāli palīdz arī gribas spēja, saukta par lūgšanām. Vai lūgšanas būs noderīgas, ir atkarīgs tikai un vienīgi no tā, kādi nodomiem un mērķi ir tam, kurš lūdzas.

Dienvidu jeb negatīvais pols pievelk. Kā magnēts tas pievelk pie sevis, kas pievelkas. Tas pats notiek arī ar kopību prāts/ķermenis/gars. Pieredzes ietecēšana – tā ir ieteka dienvidpolā. Jūs varat aplūkot šo vienkāršoto izteikumu.

Šī stāvokļa vienīgā patiesība ir tāda, ka, esot fiziskā nesēja pašam zemākajam centram jeb saknes enerģijas centram, sarkanajam staram ir iespēja pirmajam reaģēt uz jebkuru pieredzi. Tikai šādā nozīmē jūs varat dienvidpola atrašanās vietu asociēt ar saknes enerģijas centru. Katrā prāta un ķermeņa šķautnē pirmās darbības iespēja tiks piešķirta saiknei jeb pamatam.

Kas tā ir par iespēju, izņemot izdzīvošanu? Tā ir iespēja atbildēt “no saknes”, to var uzskatīt par prāta un ķermeņa pamata funkciju raksturojumu. Jūs konstatēsiet, ka šis instinkts ir pats stiprākais. Daudz kas atklājas zinošajam, tikko viņš sabalansēs un atbloķēs šo centru. Tad dienvidpols pārstāj bloķēt pieredzes datus, un augstāki prāta un gara enerģētiskie centri gūst iespēju izmantot tam pievilkto pieredzi.

Jautājums: Vai jūs nevarētu sniegt piemēru, kā būtība rada nosacījumus, lai pievilktu konkrētu uz pieredzes balstītu katalizatoru, un kā šis katalizators tiek nodrošināts un pētīts?

Tas ir tikai viens piemērs, bet to var izplatīt uz citām būtībām, kuras apzinās evolūcijas procesu. Vēl pirms iemiesojuma šī būtība izvēlējās paņēmienus ar lielāku varbūtību saņemt katalizatoru. Viņa vēlējās mīlestības un gaismas izpausmes procesu, negaidot nekādu atgriešanos. Šī būtība plānoja arī pildīt garīgu darbu un draudzīgu saziņu.

Visas vienošanās tika noslēgtas pirms iemiesojuma. Pirmkārt, ar būtības tā sauktajiem vecākiem un radiniekiem. Tas nodrošināja katalizatoru, lai radītu situāciju, kurā būtības izstarojums notiek bez sagaidāmas atgriešanās. Otrā programma ietvēra vienošanās ar dažām būtībām. Jūsu laika-telpas un telpas-laika kontinuumā šīs vienošanās ir nodrošinājušas un nodrošinās katalizatoru darba un biedriskuma veidā.

Ir notikumi, kuri bija būtības programmas daļa un bija iespējas/varbūtības vektori, saistīti ar jūsu sabiedrisko kultūru. Tādi notikumi ietver dzīvesveidu un tā dabu, savstarpējo attiecību veidu, kāds iekļaujas jūsu juridiskajos ietvaros, un sabiedrisko klimatu iemiesošanās periodā. Iemiesojums tika plānots uz “ražas novākšanas laiku”.

Tādus datus var attiecināt uz miljoniem jūsu cilvēku. Tiem, kas apzinās evolūciju un kaismīgi vēlas iemantot mīlestības un būtības izstarojumu (tas nodrošina izpratni, neatkarīgi no tā, kādas mācības ir ieprogrammētas) būs darīšana ar citiem “es”, nevis ar notikumiem. Viņiem būs darīšana ar atdošanu, nevis ar saņemšanu, jo mīlestības mācībām piemīt kā pozitīva, tā arī negatīva daba. Tie, kas tiks “novākti” uz negatīvo ceturto blīvumu, dalīsies mīlestībā pret sevi.

Ir būtības, kuru mācības ir nejaušākas uz tā rēķina, ka pastāv pašreizējā nespēja apjēgt prāta, ķermeņa un gara evolūcijas dabu. Par viņām var teikt sekojošo: procesu apsargā tie, kas nekad nav pārtraukuši vērīgi gaidīt saucienu kalpot. Neviena būtība nepaliek bez palīdzības, vai nu caur Radījuma vienotības pašapzināšanos, vai arī, palīdzot “es” glabātājiem, kuri mazāk sarežģītu prātu/ķermeni/garu aizsargā no jebkuras pastāvīgas atdalīšanas no vienotības, kamēr turpinās jūsu blīvuma mācības.

Negatīvi orientēta būtne – tā ir būtne, kura jūt, ka ir ieguvusi varu, un šī sajūta viņai piešķir tādu pašu nozīmīgumu, kādu savai eksistencei piešķir pozitīvi polarizēta būtne. Negatīva būtne tieksies piedāvāt savu izpratni citiem “es”, parasti formējot eliti, mācekļus un mācību par nepieciešamību un pareizību, citu “es” paverdzināšanu sava labuma dēļ. Citi “es” tiek uztverti kā atkarīgi no “es”, kuriem vajadzīgs “es” viedums un vadība.

Jautājums: Paldies. Kā spēja noturēt prātā vizuālus tēlus ļauj zinošajam realizēt apziņas polarizāciju bez ārējām darbībām?

Ra: Es esmu Ra. Tas nemaz nav vienkāršs jautājums, jo zinošais – tas ir tas, kurš ies augstāk par zaļo staru, signalizējošu par “ražas novākšanas” procesu. Zinošais ne vienkārši ies iekšā saprātīgajā enerģijā kā gatavs “ražas novākšanai”, viņš ies iekšā saprātīgajā enerģijā un saprātīgajā bezgalībā ar mērķi pārveidot planetāro “ražas novākšanu” un apziņu.

Instrumenti tādam darbam atrodas jūsu iekšienē. Atslēga – pirmkārt, klusēšana un, otrkārt, domas mērķtiecība. Ja vizualizācija var noturīgi noturēties iekšējā redzē vairāku jūsu minūšu laikā, kā jūs mērāt laiku, tas ir signāls, ka zinošais ir sasniedzis domas mērķtiecību. Tālāk pozitīvs zinošais domas mērķtiecību var izmantot darbā ar grupveida rituālām vizualizācijām pozitīvas enerģijas pacelšanai, bet negatīvs zinošais – personiskās varas pastiprināšanai.

Kad pozitīvi polarizēts zinošais pieskaras saprātīgajai bezgalībai no iekšienes, rodas pati stiprākā saikne, jo tā ir viengabalainas kopības prāts/ķermenis/gars mikrokosma saikne ar makrokosmu. Tāda saikne ļauj, teiksim, zaļā stara patiesajai krāsai laikā-telpā izpausties jūsu telpā-laikā. Dzīves jēga ir zaļā stara domās. Jūsu ilūzijā parasti tas tā nav.

Zinošie kļūst par dzīviem mīlestības un gaismas kanāliem. Viņi spēj mīlestības un gaismas starojumu nodot tieši planētas enerģētisko centru tīmeklim. Rituāls vienmēr beigsies ar šīs enerģijas sazemēšanu lūgšanās un pateicībā, un viņas atbrīvošanu planetārajā veselajā.

Jautājums: Agrāk jūs pieminējāt enerģētisko centru griešanās ātrumus. Vai man ir taisnība domājot, ka griešanās ātrums ir atkarīgs no enerģētiskā centra bloķējuma pakāpes, un, kad bloķēšana ir mazāka, griešanās ātrums ir lielāks un enerģijas ietecēšana lielāka?

Ra: Es esmu Ra. Daļēji jums ir taisnība. Pilnīga enerģijas atbloķēšana pirmajos trijos enerģētiskajos centros radīs noteiktus griešanās ātrumus. Tātad, kad būtība attīsta augstākus enerģētiskos centrus, trīs apakšējie centri sāks izpaust savu dabu, veidojot kristāliskas struktūras. Tā ir augstāka un sabalansētāka enerģētisko centru aktivizācijas forma, jo enerģijas telpas-laika daba pārveidojas laika-telpas dabā – sakārtotībā un līdzsvarā.

Jautājums: Ko jūs domājat ar kristāliskajām struktūrām?

Ra: Es esmu Ra. Fiziskas kopības katru enerģētisko centru var aplūkot kā tādu, kam piemīt raksturīga kristāliska struktūra attīstītākai būtībai. Katrs centrs atšķirsies no visiem pārējiem, līdzīgi tam, kā jūsu pasaulē nav divu vienādu sniegpārsliņu. Taču katrs centrs ir sakārtos. Sarkanās enerģijas centra forma ir zieda ar trīs lapiņām.

Dzeltenās enerģijas centrs ir apaļš un daudzšķautņains kā zvaigzne.

Zaļās enerģijas centru dažreiz sauc par lotosu, turklāt viņa kristāliskās struktūras lapiņu skaits ir atkarīgs no centra spēka.

Gaišzilās enerģijas centram var būt 100 šķautņu, un viņš var mirdzēt kā mirgojošs briljants.

Indigo enerģijas centrs ir mierīgāks, daudziem cilvēkiem viņam ir pamata trīsstūra trīs-lapiņu forma, kaut arī daži zinošie, ar labi sabalansētiem apakšējiem centriem, var radīt formas ar lielāku šķautņu skaitu.

Violetās enerģijas centra forma ir pati noturīgākā. Jūsu filozofijā viņš dažreiz tiek aprakstīts kā tāds, kam ir 1.000 laipiņu, jo attēlo kopības prāts/ķermenis/gars viengabalainuma izkropļojumu kopējo summu.

Jautājums: No indivīda, kurš vēlas sekot kalpošanas citiem ceļam, skatpunkta, vai eksistē vēl kaut kas svarīgs bez “es” izzināšanas, personības trenēšanas un gribas nostiprināšanas?

Ra: Es esmu Ra. Dzīvojiet ar sirdi, nevis ar tehnoloģiju. Atļaujiet izsekot evolūcijas ceļam.

Iegaumējiet sekojošo: visi mēs – viens. Tā ir liela pētīšana/mācība. Vienotībā ir ielikta mīlestība. Tā ir liela pētīšana/mācība. Vienotībā ir ielikta gaisma. Tāda ir visu eksistences materializācijā plānu fundamentālā mācība. Vienotība, mīlestība, gaisma un prieks – evolūcijas gara būtība.

Otrās pakāpes svarīguma mācības – mācība/apmācība meditācijā un kalpošanā. Noteiktā momentā kopību prāts/ķermenis/gars tik plūstoši aktivizē un līdzsvaro pamata domas un izkropļojumi, ka tehnikas, kuras jūs minējāt, kļūst diezgan nozīmīgas. Taču Visums, viņa nepārspētais sakraments – viens. Viņš vienmēr sākas un beidzas Radītājā, nevis tehnikā.

Jums būtu sevi jāsaprot kā tādu, kurš atrodas mazākumā, dēļ izpratnes, kurā mums gribētos dalīties. Auditorija, Oriona informācijas radīta, lielākā mērā ir izskaidrojama ne pēc vibrāciju ranžējuma. Auditorijas, kuras netiecas pēc publicitātes, iegūstot apmācību/mācību, ir vairāk orientētas uz apskaidrošanos. Tāpēc aizmirstiet cilvēku skaita rēķinus.

Kā piemēru man gribētos paņemt būtību, sākot vēl pirms viņas dzimšanas, kurai piemīt ārkārtīgi augsts pozitīvās polarizācijas ranžējums un iespēja tikt novāktai “ražas novākšanas” rezultātā šī cikla beigās.

Tas ir visstiprāk izkropļotais jautājums, jo tas paredz, ka visi radījumi ir vienādi. Katrai kopībai prāts/ķermenis/gars piemīt savi aktivizācijas paterni un savi pamošanās ritmi. No “ražas novākšanas” skatpunkta svarīgs ir harmonisks līdzsvars starp kopības prāts/ķermenis/gars dažādajiem enerģētiskajiem centriem. Tas būtu jāatzīmē par salīdzinoši svarīgu. Mēs uztvērām jautājuma būtību un dosim pašu vispārīgāko atbildi, uzsverot tādu apšaubāmu vispārinājumu nenozīmīgumu.

Pirms iemiesojuma būtība atrodas, teiksim, pienācīgā vietā laikā-telpā. Šīs vietas patiesā krāsa būs atkarīga no būtības vajadzībām. Piemēram, Klejotāji, kuriem piemīt kopības prāts/ķermenis/gars serdenis zaļā, gaišzilā vai indigo patiesajā krāsā, mitināsies šajās krāsās.

Ieiešana iemiesojumā prasa indigo stara jeb ēteriskā ķermeņa ielikšanu jeb aktivizāciju, jo tieši viņš formē ķermeni. Jaunām un mazām kopībām prāts/ķermenis/gars piemīt septiņu enerģētisko centru potenciāli jau pirms piedzimšanas procesa. Laikā-telpā eksistē enerģētisko centru analogs, atbilstošs septiņiem enerģētiskajiem centriem katrā no septiņiem patiesās krāsas blīvumiem. Tādejādi, mikrokosmā eksistē visa sagatavotā pieredze. Tas ir ekvivalenti tam, ka jaundzimušais sevī ietver visu Visumu.

Augsta līmeņa būtības aktivizācijas paterni neapšaubāmi noteiktā ātrumā virzīsies uz zaļā stara līmeni, kurš ir tramplīns uz pirmatnējo gaišzilo staru. Ejot iekšā gaišzilajā bāzes enerģijā, vienmēr eksistē zināma grūtība, jo gaišzilais stars pieprasa to, kā tik ļoti pietrūkst jūsu cilvēkiem, – godīgumu. Gaišzilais stars – tas ir brīvas saziņas ar savu “es” un ar citu cilvēku “es” stars. Pieņemot, ka būtība, kura atbilst “ražas novākšanai” vai ir tuvu tai, strādās no zaļā stara tramplīna, var apgalvot, ka iemiesojuma atlikušās daļas pieredzes fokusēsies uz brīvās saziņas pirmatnējo gaišzilo staru vai uz indigo staru. Šis stars brīvi dalās saprātīgajā enerģijā un pēc iespējas virzās cauri ejai uz violetā stara saprātīgo bezgalību. Violeto staru var uzlūkot kā ikdienas radīšanu un darbību svētās jeb godājamās dabas jēgas izpausmi.

Pēc ķermeņa kopības nāves, kā jūs saucat šo pāreju, būtība, ja apzinās savu stāvokli, uzreiz atgriežas indigo ķermenī, formējošajā ķermenī, un paliek tur līdz tam brīdim, kamēr nav noteikta viņa pienācīga nākamā atrašanās vieta.

Šeit spēlē iesaistās “ražas novākšanas” anomālija. “Ražas novākšanā” būtība indigo ķermeni pārveidos violetā stara izpausmē, kura tiek uzlūkota kā patiesā dzeltenā krāsa. Tas tiek darīts ar mērķi izmērīt būtības gatavību “ražas novākšanai”. Pēc tam, kad anomālā aktivitāte ir pabeigta, būtība atkal sāk virzieties uz indigo ķermeni un tiek ievietota pienācīgā patiesās krāsas vietā telpā-laikā un laikā-telpā. Šajā laikā īstenojas izdziedināšana un tiek izstrādātas mācības/apmācības, kas nepieciešamas nākamajam iemiesojumam.

Jautājums: Kurš vada nākamā iemiesojuma vajadzību noteikšanu un uztur iemiesojumu ranžējuma sarakstu?

Ra: Es esmu Ra. Uz šo jautājumu būs divas atbildes.

Pirmkārt, eksistē Glabātāji, kuri tieši atbild par paterniem tiem, kas iemiesojas automātiski, tas ir, bez garīgās evolūcijas procesa apzinātas apzināšanās. Ja gribat, jūs varat šīs būtnes saukt par eņģeļiem. Viņi, teiksim, ir “vietējie” un pieder šai planetārajai sfērai.

Ranžējumu pa vibrācijām var salīdzināt ar dažādu šķidruma slāņu ievietošanu vienā un tajā pašā glāzē. Vieni celsies uz augšu, citi – laidīsies dibenā. Rezultātā radīsies slāņi un būtību slāņi. Tā kā “ražas novākšana” pievelk virsmai tuvākos slāņus, tie, kas ir piepildīti ar gaismu un mīlestību, dabiski un bez vadības sekos, teiksim, iemiesojuma pieredzei.

Ja būtība savā kopībā prāts/ķermenis/gars apzinās garīgās evolūcijas mehānisma viengabalainumu, viņa pati plānos un izraudzīs tās mācības un būtības, kuras nepieciešamas maksimālai izaugsmei un polaritātes izpaušanai iemiesojuma pieredzē vēl, pirms spēlē iesaistās aizmiršanas process. Vienīgais trūkums ir tāds, ka vecāko būtību, kuras izvēlas iemiesojuma pieredžu veidu, brīvā griba mēģinās iemācīties pēc iespējas vairāk iemiesojuma vienā pieredzē. Šajā gadījumā polarizētajai būtībai traucē katalizatora intensitāte, un pieredze netiek izmantota tik maksimāli, kā bija plānots.

Jautājums: Tas ir kā koledžas students, kurš pierakstījies uz vairāk priekšmetiem, nekā var apgūt mācībām atvēlētajā laikā?

Ra: Es esmu Ra. Jā.

Jautājums: Vai jūs nevarētu pastāstīt, kā dažādi enerģētiskie ķermeņi, no sarkanā līdz violetajam, ir saistīti ar dažādiem enerģētiskajiem centriem, no sarkanā līdz violetajam, un vai vispār starp viņiem ir sakars?

Ra: Es esmu Ra. Kā mēs atzīmējām, katram patiesās krāsas blīvumam ir septiņi enerģētiskie centri, un viņi visi potenciāli ir katrā būtībā. Atrašanās dzeltenajā starā periodā saprātīgās bezgalības violetā stara aktivizēšana ir pase ieiešanai nākamajā pieredzes oktāvā. Ir zinošie, kuri ir aktivizējuši daudz, daudz enerģētisko centru un vairākas patiesās krāsas. Tas ir jāizpilda ārkārtīgi uzmanīgi, jo, kā mēs runājām (kad minējām briesmas, kādas rodas uz ķēdes sarkanais/oranžais/dzeltenais saiknes ar patiesās gaišzilās krāsas saikni rēķina), fiziskajā ķermenī ir liels kopības prāts/ķermenis/gars sabojāšanas potenciāls. Taču būtība, saprātīgās bezgalības caurausta, spēj iziet cauri visam Visumam pa tievu pavedienu.

 

Pievienots 14.03.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/izmerenie-stepeni-gotovnosti

Tulkoja Jānis Oppe