Авторы разные – Орион

Dažādi autori - Orions

Materiāli no grāmatas “Viena likums” (“Закон Одного[1]”) pirmās daļas

(Saīsināts un adaptēts)

17 12 31 01   17 12 31 02   17 12 31 03

Jūs teicāt, ka dažu kontaktu ar NLO avots bija Orions. Vai jūs nevarētu pastāstīt par šo kontaktu, tā mērķi?

Ra: Ja gribat, aplūkojiet vienkāršu piemēru ar sliktiem/labiem nodomiem. Šis piemērs ir Ādolfs. Tas ir jūsu skaņas vibrāciju kopums. Acīmredzot viņa nodomi saturēja apvienošanu, izvēloties no elites sabiedriskās atmiņas kopuma, bet pēc tam, paverdzinot tos, kas tika uzskatīti ne kā elite. Tas ir, parādās koncepcija, kura ļauj ņemt sabiedriskās atmiņas kopumu, iesakņot un pievienot tam izkropļotas domas – impēriju, ko tad arī izdarīja tā saucamā Oriona grupa. Taču viņi saduras ar problēmu, kura rodas uz tā rēķina, ka sadalījuma koncepcija atbrīvo ļoti daudz nejaušas enerģijas. Tas rada ievainojamību, jo izkropļojumi grupas locekļu vidū nav harmonizēti.

Jautājums: Kāds ir Oriona grupas blīvums?

Ra: Tāpat kā Konfederācijā, masveida apziņu, kuras veido šo grupu, blīvumi variējas. Tajā ietilpst ļoti maz trešā blīvuma masveida apziņu, liels skaits ceturtā blīvuma masveida apziņu, liels skaits piektā blīvuma masveida apziņu un ļoti maz sestā blīvuma masveida apziņu. Jebkurā telpas-laika kontinuuma punktā viņu skaits veido vienu desmito daļu no mūsējā, jo garīgās entropijas problēma spiež šo sabiedriskās atmiņas kopumu pakļauties nepārtrauktai dalīšanai. Mūsu spēki ir vienādi. Viena Likums nebrīnās ne par gaismu, ne par tumsu un ir pieejams kalpošanai kā citiem, tā arī kalpošanai sev. Taču kalpošana citiem ir arī kalpošana sev, sargājot un harmonizējot būtības, kuras meklē saprātīgo bezgalību ar šo treniņu palīdzību.

Tie, kas meklē saprātīgo bezgalību, izmantojot kalpošanu sev, rada vienādu enerģijas daudzumu, bet, kā mēs teicām, izjūt pastāvīgas grūtības uz sadalījuma koncepcijas rēķina, kura raksturīga kalpošanas sev izpausmēm, kuras savukārt ietver varu pār citiem. Tas vājina un pakāpeniski grauj enerģiju, kuru savākušas kā pašas Oriona grupas būtības, tā arī sabiedriskās atmiņas kopumi, kuri ietilpst tajā.

Jautājums: Izmantojot kā piemēru piektā blīvuma pārstāvjus, kuri ietilpst Oriona grupā, vai var pateikt, kāds bija viņu sākotnējais blīvums, pirms viņi sāka piederēt piektajam blīvumam?

Ra: Es esmu Ra. Iešana caur blīvumiem ir secīga. Piektā blīvuma sabiedriskās atmiņas kopumā ietilpst būtības, kuras “ražas novākšanas” rezultātā tika novāktas no ceturtā blīvuma.

Atcerieties, ka mēs jau iedziļinājāmies detaļās, kā tie, kas nav orientēti uz meklējumiem, kā kalpot citiem, tomēr atrada pāreju pie saprātīgās bezgalības un varēja to izmantot. Tas ir spēkā visiem mūsu oktāvas blīvumiem. Mēs nevaram runāt to vārdā, kas atrodas augstāk par mums, kā jūs teiktu, esības nākamajā kvantā jeb oktāvā. Taču tas ir spēkā šai blīvuma oktāvai. “Ražas novākšanas” procesā būtnes tiek novāktas tāpēc, ka var redzēt un baudīt gaismu/mīlestību no blīvuma, kas tuvojas. Tiem, kas gaismu/mīlestību, mīlestību/gaismu ir atraduši bez vēlmes kalpot citiem, saskaņā ar Brīvās Gribas Likumu ir tiesības gaismu/mīlestību izmantot jebkuram mērķim. Ir arī jāpiebilst, ka eksistē pētīšanas sistēmas, kuras sadalījuma meklētājam ļauj iegūt tādas pārejas. Šī pētīšana ir tikpat grūta, kā tā, kuru mēs jau aprakstījām. Taču ir tie, kas vēlas to mācīties tikpat neatlaidīgi, cik neatlaidīgi jūs vēlaties apgūt zināšanu meklēšanas grūto ceļu, lai kalpotu.

Tas darbojas tā: tos, kas meklē kalpošanu sev, Viena Likums uzskata par tikpat vērtīgiem, kā tos, kas meklē kalpošanu citiem. Vai tad viss nav viens? Kalpot sev vai kalpot citiem – ir dažādi paņēmieni izteikt vienu un to pašu, ja jūs saprotat Viena Likuma būtību.

Jautājums: Kāpēc Oriona grupa piezemējās tieši šeit. Kāds ir viņu mērķis?

Ra: Es esmu Ra. Viņu mērķis – iekarošana, atšķirībā no Konfederācijas, kura gaida aicinājumu. Tā saucamā Oriona grupa aicina sevi uz iekarošanu. Kā mēs jau teicām agrāk, viņu mērķis ir atrast konkrētas būtnes, kuras vibrē rezonansē ar Oriona grupas vibrāciju kopumu, un paverdzināt ne eliti, kā jūs varat nosaukt tos, kas nepieder Oriona vibrācijām.

 

Jautājums: Kāds blīvums bija būtībām, kuras savāca Čārliju Hiksonu (Charles Hickson)?

Ra: Būtības, par kurām jūs paužat tādu interesi, ir augstākas kārtas trešā blīvuma būtnes. Mums ir jānodod jums izpratne, ka šīs būtības neizmantotu Čārliju, ja nebūtu šīs būtības lēmuma būt kalpošanā, pieņemta pirms iemiesojuma.

Jautājums: Kur ir Čārliju savākušo būtību dzimtene, kāda ir viņu izcelsme?

Ra: Šīs būtības pieder zvaigznei Sīriuss.

Jautājums: Vai kādam no mums var būt kontakts ar Konfederāciju tiešākā veidā?

Ra: Novērojot tos, kas ir pārdzīvojuši šo pieredzi, mēs nolēmām pakāpeniski atteikties, teiksim, no tieša kontakta domformas veidā. Domājams, ka pats mazākais izkropļojums ir pieejams tikai kontaktā prāts-prāts. Tāpēc lūgums tikt paņemtam uz kuģi nevar tikt izpildīts. Visvērtīgākie jūs esat savā pašreizējā vietā.

Jautājums: Vai kāda no pazīstamām vēsturiskām personībām ir pārgājusi vai pāries uz ceturtā blīvuma negatīvo planētu kalpot sev?

Ra: Jā, bet viņu skaits nav liels. Dažas ir sasniegušas astoto līmeni, kurš ir pieejams tikai tad, kad sākumā ir atvērts sestais un pēc tam septītais līmenis. Pāriešana uz astoto līmeni jeb saprātīgās bezgalības līmeni būtībai ļauj tik novāktai pēc viņas vēlēšanās uz jebkuru laiku-telpu cikla laikā.

Jautājums: Vai šie cilvēki ir zināmi pēc vārdiem mūsu planētas vēsturē?

Ra: Minēsim dažus. Tie ir Tarass Buļba, Čingishans un Rasputins.

Jautājums: Kā viņi to sasniedza? Kas viņiem bija nepieciešams šī mērķa sasniegšanai?

Ra: Pateicoties savai atmiņai, visas augstākminētās būtības apzinājās atlantu izpratnes, saistītas ar to, kā izmantot enerģijas ieplūšanu cilvēka dažādos centros, lai sasniegtu pāreju pie saprātīgās bezgalības.

Katrs izvēlējās ceturtā blīvuma planētu, veltot sevi tieksmei izprast Viena Likumu caur kalpošanu sev. Viena no viņām ietilpst tajā, ko jūs zināt kā Oriona grupu, otra atrodas Kasiopejā, bet trešā – zvaigznājā Dienvidu Krusts.

Jautājums: Kurš aizgāja uz Oriona grupu?

Ra: Tas, kurš zināms kā Čingishans. Pašlaik tas, kuru jūs saucat par Čingishanu, ir iemiesots fiziskā gaismas ķermenī un pilda domu kontroles atpazīšanas darbu tiem, kurus jūs varat nosaukt par krustnešiem. Kā jūs nosauktu šo būtību – viņa ir informācijas nogādāšanas aģents.

Jautājums: Ko dara krustneši?

Ra: Krustneši brauc savos kaujas ratos, lai iekarotu planetārus sabiedriskus cilvēku kopumus, pirms viņi sasniegs sabiedriskās atmiņas stadiju.

Jautājums: Kādā stadijā planēta sasniedz sabiedriskās atmiņas stadiju?

Ra: Sabiedrisks cilvēku kopums kļūst par sabiedriskās atmiņas kopumu, kad visai būtību grupai piemīt viena orientācija vai viens meklējumu veids. Tad grupveida atmiņa, kuru atsevišķi indivīdi ir pazaudējuši saprāta koka saknēs, kļūst zināma sabiedriskajam kopumam; tā tiek radīts sabiedriskās atmiņas kopums. Šī kopuma priekšrocības – izkropļojuma relatīva neesamība sabiedriskās esības izpratnē un izkropļojuma relatīva neesamība, sekojot virzienam, jo sabiedrības būtībām ir pieejamas visas izpratnes/izkropļojumi.

Jautājums: Tādā gadījumā krustneši no Oriona nāk uz planētu ar mērķi kontrolēt saprātu. Kā viņi to dara?

Ra: Tāpat kā visi, viņi seko Viena Likumam, ievērojot brīvās gribas principu. Kontakts notiek ar tiem, kas piesauc. Tie, kas atrodas uz planetārās sfēras, daudzējādā ziņā rīkojas tāpat, kā jūs, lai atpazītu attieksmi pret savu konkrēto Viena Likuma izpratni un tā filozofiju – kalpošanu sev. Viņi kļūst par eliti. Tālāk tiek izdarīts mēģinājums radīt nosacījumu, pie kura atlikušās planetārās būtības tiek paverdzinātas no savas pašas brīvās gribas puses.

Jautājums: Kā krustneši savas koncepcijas nodod indivīdiem uz Zemes?

Ra: Eksistē divi pamata paņēmieni un divi pamata polarizācijas ceļi kalpošanā citiem. Jūsu plānā ir cilvēki, kuri pilda vingrinājumus un trenējas, meklējot kontaktu ar informācijas avotu un spēku, kurš ved pie pārejas atklāšanas pie saprātīgās bezgalības. Ir arī citi, kuru vibrāciju kopums ir tāds, ka pāreja ir atvērta un īstenojas kontakts ar kalpojošiem sev. Tad sākotnējais manipulēšanas ar citiem izkropļojums iekļūst viņos viegli, bez treniņa un bez kontroles.

Oriona grupa nodod informāciju, kura attiecas uz Viena Likumu, ar orientāciju uz kalpošanu sev. Informācija var būt tehniska; daļa informācijas, kuru nodod Konfederācija, mēģinot palīdzēt šai planētai kalpošanā citiem, arī ir tehniska. Taču tehnoloģija, kuru nodod šī grupa, ir dažādi līdzekļi kontrolei vai manipulēšanai ar citiem, lai kalpotu sev.

Jautājums: Jūs gribat teikt, ka daži zinātnieki telepātiski saņem tehnisku informāciju, kura nāk noderīgu ierīču veidā?

Ra: Jā. Taču, nodomājuši atrast miermīlīgus progresa līdzekļus, pozitīvi orientēti zinātnieki saņēma informāciju, kura veda pie pašiem pēdējiem potenciālas iznīcināšanas atspoguļojumiem, pateicoties citu negatīvas orientācijas/izkropļojuma zinātnieku uztverei.

Jautājums: Tieši tā mēs uzzinājām par kodolenerģiju? Vai tā bija pozitīvas un negatīvas orientācijas sajaukums?

Ra: Jā. Būtības, kuras bija atbildīgas par zinātnieku atlasi, bija ar jauktu orientāciju. Pirmatklājējiem piemita pārsvarā pozitīva orientācija. Taču viņu sekotājiem bija jaukta orientācija, ieskaitot vienu ārkārtīgi negatīvi orientētu būtību.

Jautājums: Šī ārkārtīgi negatīvi orientētā būtība vēl joprojām ir iemiesota uz Zemes?

Ra: Jā.

Oriona kosmiskā kuģa forma ir tāda: tam ir iegarena ovāla forma, tumšāka par sudrabu, bet, ja skatās gaismā, tas izskatās metālisks. Kad gaismas nav, tas ir sarkans vai ugunīgi sarkans. Otrs kuģis nes sevī mazus diskveida objektus, aptuveni 4 m diametrā, un tam ir kastes forma, tās garums ir 12 m. Trešais kuģis var pieņemt vēlamo formu, izmantojot mehānismu, kurš kontrolē domu. Šīs grupas sastāvā strādā dažādi civilizāciju kopumi. Vieni var sekmīgāk izmantot saprātīgo bezgalību, nekā citi. Viņi reti dalās informācijā cits ar citu, tāpēc kaujas rati ļoti atšķiras pēc formas un ārējā izskata.

Jautājums: Vai Konfederācija pielika kaut kādas pūles, lai apturētu Oriona kaujas ratu ierašanos uz Zemi?

Ra: Daudz pūļu bija vērsts uz šīs planētas karantīnu. Taču Glabātāju tīkls, tāpat kā jebkurš apsardzes paterns jebkurā līmenī, neliek šķēršļus katrai atsevišķai būtībai iziet cauri karantīnai, jo, ja pieprasījums tiek sūtīts gaismā/mīlestībā, Viena Likums atbildēs ar piekrišanu. Taču ja pieprasījums netiek sūtīts, bet tiek izmantots pārrāvums tīklā, tad tas tiek vērtēts kā iebrukums tīklā. Gaismas formas jeb būtības gaismas ķermenī līmenī ir kontrakts, kurš atkarīgs no Glabātāja vibrāciju līmeņa. Glabātāji seko mēģinājumiem tuvoties Zemes enerģētiskajiem laukiem, lai zinātu par jebkuru tiem tuvojošos būtību. Viņa atsaucas Viena Radītāja vārdā. Atsaukusies būtība “iegremdējas” mīlestībā/gaismā un pēc savas brīvas gribas pakļaujas karantīnai, pateicoties Viena Likuma varenībai.

Nepakļauties karantīnai pēc uzsauciena līmenī, par kuru mēs runājam, ir līdzvērtīgi tam, ja jūs neapstātos, pirms mēģinātu ieiet cietā ķieģeļu sienā.

Jautājums: Kas notiktu, ja būtība to izdarītu? Kas notiktu ar kaujas ratiem?

Ra: Radītājs ir viena būtne. Vibrāciju līmenis tiem, kas spēj pārkāpt karantīnas robežas, ir tāds, ka, redzot mīlestības/gaismas tīklu, nav iespējams šo likumu pārkāpt. Tas ir, nekas nenotiktu. Netiek izdarīti pat mēģinājumi. Pretnostatījums neeksistē. Vienīgās būtnes, kuras spēj iziet cauri karantīnai, ir tās, kuras atrod logus vai izkropļojumus telpas-laika kontinuumā, kurš aptver jūsu planētas elektromagnētiskos laukus. Caur tādiem logiem viņas arī ienāk. Viņas ir retas un nepareģojamas.

Daudzi NLO, kuri ir novērojami jūsu debesīs, pieder Oriona grupai. Viņi pārraida vēstījumus. Dažus vēstījumus saņem tie, kas ir orientēti uz kalpošanu citiem. Pēc tam vēstījumi tiek mainīti tā, lai tiktu apstiprināti no būtību puses, līdz ar brīdinājumiem par priekšā stāvošām grūtībām. Tas ir pats lielākais, ko var izdarīt būtības, kuras kalpo sev, satiekot būtības, kuru vēlēšanās ir kalpot citiem.

Kontakti, kurus Orina grupa uzskata par pašiem noderīgākajiem saviem mērķiem, ir kontakti ar būtībām, orientētām uz kalpošanu sev.

Jūsu debesīs ir daudz pozitīvu būtību domformu, kuras ir Konfederācijas projekcijas, veidā.

Jautājums: Jūs pieminējāt to, ka Oriona krustnesi, ejot cauri tīklam, pārraida kā tehnisku, tā arī netehnisku informāciju. Kādu netehniskas informācijas veidu viņi pārraida? Vai man ir taisnība, domājot, ka pārraide tiek īstenota caur telepātisku kontaktu?

Ra: Jā. Ar telepātijas palīdzību tiek izplatīta Viena Likuma filozofija ar izkropļojumiem uz kalpošanas sev pusi. Attīstītām grupām tiek piedāvāti vingrinājumi un rituāli. Tie tika pierakstīti tāpat, kā būtības, orientētas uz kalpošanu citiem, pierakstīja viņu skolotāju izplatīto informāciju.

Filozofija skar kalpošanu caur manipulēšanu ar citiem tā, lai viņi uzskatītu, ka kalpo citiem, bet patiesībā spētu novērtēt kalpošanu sev. Tas ir, šīs būtības kļūst orientētas uz kalpošanu sev, un manipulē ar citiem tā, lai tie uzskatītu, ka kalpo citiem “es”.

Jautājums: Vai ne no šejienes radās tas, ko mēs saucam par melno maģiju?

Ra: Kaut kādā nozīmē – jā, kaut kādā – nē. Oriona grupa palīdzējā tā sauktajām negatīvi orientētajām būtībām. Šīs būtības koncentrētos uz kalpošanu sev jebkurā gadījumā. Jūsu tā sauktajos iekšējos plānos ir daudz negatīvi orientētu būtību, kuras ir pieejamas iekšēju skolotāju vai audzinātāju lomā, un daudz tā saukto konkrētu dvēseļu īpašnieku, kuri meklē kalpošanas izkropļojumu sevī.

Jautājums: Vai var būt tā, ka būtība, kura atrodas uz Zemes, ir sapinusies un piesauc gan Konfederāciju, gan Grupu Orions, mētājas no vienas pie otras, bet pēc tam atgriežas pie pirmās?

Ra: Kas tāds ir pilnīgi iespējams nenoskaņota kanāla gadījumā, kā jūs saucat kalpošanu, kura saņem kā pozitīvu, tā arī negatīvu saziņu. Ja līdz tam, pirms sapīties, būtība bija orientēta uz kalpošanu citiem, viņa sāk saņemt vēstījumus par nāvi. Ja līdz tam, pirms sapīties, būtība bija orientēta uz kalpošanu sev, krustneši neuzskata par vajadzīgu melot, un sāk pārraidīt filozofiju, kuras nodošanai viņi ir šeit. Daudzi no jūsu tā sauktajiem kontaktētājiem ir sapinušies un sagrāvuši sevi tāpēc, ka sākotnēji bija orientēti uz kalpošanu citiem, bet, vēloties apstiprināt kontaktu, tika atvērti viltus informācijai no krustnešiem, kuriem pēc tam izdevās neitralizēt kanāla efektivitāti.

Jautājums: Vai krustnešu vairākums pieder ceturtajam blīvumam?

Ra: Jā, krustnešu vairākums pieder ceturtajam blīvumam.

Jautājums: Parasti mēs neredzam ceturtā blīvuma būtību?

Vai mūsu vidū, mūsu sabiedrībā, dzīvo un strādā Konfederācijas vai Oriona būtības pašlaik?

Ra: Pašlaik jūsu vidū nestaigā ne vieni, ne otri. Taču Oriona krustneši izmanto divu veidu būtības, kuras pilda viņu, teiksim, rīkojumus. Pirmais veids ir domforma, otrais – robota veids.

Jautājums: Vai jūs nevarētu aprakstīt robotu?

Ra: Robots var izskatīties kā jebkura cita būtne. Tā ir ierīce.

Cilvēki melnā – tās ir būtības-domformas, kurām piemīt zināma veida eksistence. Viņas ar apveltītas ar noteiktiem fiziskiem raksturlielumiem. Taču viņu vibrācijas patiesajai dabai nepiemīt trešā blīvuma vibrāciju raksturlielumi, tāpēc nepieciešamības gadījumā viņas spēj materializēties un dematerializēties.

Jautājums: Vai visus Cilvēkus melnā izmanto krustneši no Oriona?

Ra: Jā.

Jūsu planetārajā sfērā ieradās: Oriona grupas ietekme pirms 3.600 gadiem un Konfederācijas emisāri pirms 3.300 gadiem.

Jautājums: Kad darbojās Jahve, lai veiktu ģenētiskas izmaiņas?

Ra: Grupa Jahve strādāja ar planētas Marss cilvēkiem pirms 75.000 gadu. Tā strādāja ar tā palīdzību, ko jūs nosauktu par klonēšanas procesu. Otra reize bija aptuveni pirms 3.600 gadiem – tas ir Oriona grupas mēģinājumu laiks šajā kultūras kopumā. Tā bija virkne kontaktu, kad cilvēki, kurus sauca par Anakamiem, apaugļojās ar jaunu ģenētisku kodējumu tā, lai organismi kļūtu lielāki un stiprāki.

Jautājums: Kāpēc viņi gribēja, lai organismi kļūtu lielāki un stiprāki?

Ra: Grupas Jahve locekļi mēģināja radīt Viena Likuma izpratni, radot cilvēkus, spējīgus saprast Viena Likumu. Tika pieņemts lēmums, ka no pieļaujamo izkropļojumu redzes viedokļa eksperiments ir cietis neveiksmi, jo tā vietā, lai apgūtu Viena Likumu, parādījās milzīgs kārdinājums uzskatīt zināmu sabiedrības kopumu vai apakš-kopumu par eliti, labāku, nekā citi “es”. Tas ir, parādījās kalpošanas sev tehnikas.

Jautājums: Tad Oriona grupa radīja lielus ķermeņus, lai radītu eliti tā, lai Viena Likumu varētu izmantot negatīvā nozīmē?

Ra: Nē. Grupas Jahve būtības par šo procedūru bija atbildīgas tādos gadījumos, kā eksperimenti cīņā ar Oriona grupu. Taču Oriona grupai izdevās izmantot šos ķermeņus, lai iesakņotu elitārisma domas, nevis koncentrētos uz vienotības pētīšanu/mācīšanos.

Jautājums: Vai Jahve ir Konfederācijas loceklis?

Ra: Jahve bija Konfederācijas loceklis, taču kļūdījās savos mēģinājumos palīdzēt.

Jautājums: Tādā gadījumā Jahves kontakti nepalīdzēja un neradīja to, ko viņam gribētos radīt. Tas tā ir?

Ra: Šīs mijiedarbības rezultāti bija jaukti. Ja būtībām piemita vibrācijas summārs raksturlielums, kurš ļāva redzēt Viena Likumu, Jahves manipulācijas bija ļoti noderīgas. Taču, kad būtības pēc savas brīvas gribas izvēlējās mazāk pozitīvi orientētu vibrācijas summārā kopuma konfigurāciju, lūk, tad Oriona grupai pirmoreiz izdevās veikt nopietnu ielaušanos planetārā kopuma apziņā.

Jautājums: Vai jūs nevarētu pateikt konkrēti, kas ļāva Oriona grupai veikt vairumu nopietnu ielaušanos?

Ra: Konkrēti stiprie, gudrie un tā tālāk vienmēr ir pakļauti kārdinājumam justies citādiem, nekā mazāk gudrie un stiprie. Tas tad arī ļāva Oriona grupai izvirzīt koncepciju tam, ko jūs nosauktu par svēto karu. Bija daudz tādu iznīcinošas dabas karu.

Aptuveni pirms 3.600 gadiem, kā jūs mērāt laiku, atnāca Oriona grupa. Pateicoties tam, ka pastiprinājās negatīvas ietekmes uz domāšanu un darbībām, viņiem izdevās sākt strādāt ar tiem, kas kopš seniem laikiem ir uzskatījuši sevi par īpašiem un ne tādiem, kā visi. Pirms daudziem, daudziem tūkstošiem gadu Konfederācijas būtība, kuru jūs varat saukt par “Jahve” ar ģenētisku klonēšanu izraisīja šīs konkrētās kaislības tiem cilvēkiem, kuri pakāpeniski atnāca un nomitinājās kaimiņos Ēģiptei, kā arī daudzās citās vietās, izklīstot pēc Mu sauszemes masas applūšanas. Šeit Oriona grupa atrada auglīgu augsni negatīvisma sēklu sēšanai. Kā vienmēr, šīs sēklas bija elites pārstāvji, kuri manipulēja ar citiem un paverdzināja viņus. Tas, kurš zināms kā Jahve, juta milzīgu atbildību par šīm būtībām. Oriona grupai izdevās cilvēkos iesakņot Jahves vārdu kā atbildīgo par varu elites rokās. Pēc tam Jahve spēja iemantot to, ko jūs nosauktu par vibrāciju paternu kopumu un kļūt par pašu izteiksmīgi efektīvāko skaņas vibrāciju kopumu.

Tika izmantotas vēl divas tehnikas: vienu izmantoja būtība, kura vairs nesaucas Jahve. Viņa vēl arvien uzskatīja – ja viņai izdosies izaudzēt būtības, kuras pārspēs negatīvos spēkus, tad šīs pārspējošās būtības varētu izplatīt Viena Likumu. Tādējādi būtība “Jod-He-Šin-Vau-He” staigāja starp jūsu cilvēkiem iemiesotas būtnes formā un stājās parastās laulības attiecībās ar jūsu fiziskajiem cilvēkiem. Viņa deva sākumu lielu būtību paaudzei, kurus sauca “Anakami”.

Otru paņēmienu, kurš vēlāk tika izmantots lielākam scenārija efektam, jūs nosauktu par domformu. Mēs bieži izmantojam šo paņēmienu ar jūsu cilvēkiem, lai liktu priekšā kaut ko noslēpumainu vai cildenu. Ar dažām domformām jūs esat pazīstami.

Tā saucamie pravieši bieži piedāvā jauktu informāciju. Taču pats sliktākais, ko spēja izdarīt Oriona grupa – likt praviešiem runāt par bojāeju, jo tajās dienās pravietošana bija to nodarbe, kas mīlēja savus brāļus un vēlējās kalpot tikai viņiem un Radītājiem.

Jautājums: Vai jūs nevarētu pateikt, kāpēc Oriona grupa bija spiesta aiziet pēc tam, kad bija bijusi šeit 600 gadus ilgi?

Ra: Kaut arī filozofija, kuru Oriona grupa nodeva tiem, kas viņu piesauca, bija vērsta uz to, lai šīs būtības kļūtu par elitāru grupu, notika tas, ko jūs saucat par “diasporu”. Tas izraisīja to cilvēku lielu izklīšanu. Viņi kļuva pieticīgi, godājamāki, mazāk kareivīgi un vairāk apzinošies Viena Radītāja mīlestību-labestību. Viņi tika radīti, lai būtu kareivīgi un orientēti uz citu paverdzināšanu. Tāds bija Oriona grupas mērķis, kurš tika īstenots caur ģenētisku pārākumu/vājumu. Taču viņi kļuva par tiem, kurus jūs varat saukt par neveiksminiekiem, kuri ļauj, lai pateicības jūtas pret saviem kaimiņiem, ģimenēm un Vienu Radītāju sāktu dziedināt elitārisma sajūtas, kuras veda pie izkropļojumiem uz varas pār citiem pusi un uzturēja viņu kareivīgumu.

Jautājums: Jūs teicāt, ka aptuveni pirms 3.000 gadiem Oriona grupa aizgāja diasporas dēļ. Vai Konfederācijai izdevās sasniegt zināmas sekmes pēc Oriona grupas aiziešanas?

Ra: Daudzus jūsu gadsimtus ar intrigām un, bruņojoties ar gaismas bruņām, Konfederācija un Oriona Konfederācija karoja savā starpā plānos, augstākos par jūsu plāniem laikā-telpā. Šajos līmeņos kaujas bija un turpina notikt. Zemes plānā tika iedarbinātas enerģijas, kuras neveicināja lielu aicinājumu[2]. Bija izolēti aicinājumu piemēri, no kuriem viens pienāca aptuveni pirms 2.600 jūsu gadiem no vietas, kuru jūs nosauktu par Grieķiju. Tas veda pie pierakstu parādīšanās un dažu Viena Likuma šķautņu izpratnes. Mēs īpaši uzsvaram, ka, būdami filozofi, tieši Viena Likumu saviem studentiem mācīja tas, kurš ir zināms kā Taless, un tas, kurš ir zināms kā Heraklīts. Mēs norādām, ka izpratne bija arī tam, kurš ir zināms kā Perikls.

Jautājums: Jūs runājāt par Oriona Konfederāciju un par ciņu starp Konfederāciju un Oriona Konfederāciju. Vai varat sniegt kādu informāciju, kā notika šī kauja?

Ra: Ja gribat, iedomājieties savu prātu. Iedomājieties viņu pilnīgā vienotībā ar visiem citiem jūsu sabiedrības prātiem. Tad jūs piederat vienotam prātam, bet tas, kas pašlaik ir vājš elektrisks lādiņš jūsu fiziskajā ilūzijā, kļūst par milzīgu spēcīgu mašīnu, ar kuras palīdzību domas var projicēties kā lietas. Ar tādas “mašīnas” palīdzību Oriona grupa uzbrūk Konfederācijai, apbruņotai ar gaismu. Rezultāts ir strupceļš, abas enerģijas izsīkst, un tām ir vajadzīga pārgrupēšanās, negatīvs izsīkt uz nespējas manipulēt rēķina, pozitīvs izsīkst uz nespējas pieņemt to, kas tiek dots, rēķina.

Jautājums: Vai jūs nevarētu attīstīt nozīmi tam, ko jūs domājat ar “nespēju pieņemt to, kas tiek dots”?

Ra: Laika-telpas līmenī, kad viss notiek tādā formā, kuru jūs varat saukt par domu karu, pati lielākā pieņemšana un mīlošākā enerģija būtu tā mīlēt tos, kas vēlas manipulēt, lai šīs būtības būtu pozitīvu enerģiju ielenktas, piesūcinātas un pārveidotas. Un, kaut arī tā būtu vienlīdzīga cīņa, lai paliktu tīri pozitīva, Konfederācija apzinās, ka nevar pielīdzināt sevi pretiniekam un ļaut manipulēt ar sevi. Tad sekas būtu nevis tīrība, bet, kā jūs sakāt, nonākšana zem tā saukto tumšo spēku papēža. Tāpēc, lai saglabātu noderīgu kalpošanu citiem, tie, kuriem mēdz būt darīšana ar domu karu, ir spiesti drīzāk aizsargāties, nekā pieņemt. Viņi nevar pilnībā pieņemt to, ko viņiem gribētu dot Oriona grupa – paverdzināšanu. Tāpēc berzes dēļ zūd zināma polaritātes daļa, un abas puses ir spiestas pārgrupēties.

Tas ir neauglīgi abām pusēm. Vienīgais, kas varētu palīdzēt – balansēt šīs planētas rīcībā esošās enerģijas tā, lai tām mazāk būtu vajadzīga balansēšana šajā telpā-laikā, tādā veidā samazinot izredzes planētu iznīcināt.

Jautājums: Vai domu karā tika ievilkta kāda Konfederācijas daļa? Cik liels procents?

Ra: Tas ir pats grūtākais Konfederācijas darbs. Jebkurā laikā šajā konfliktā tiek lūgtas piedalīties tikai četras būtības.

Šīs būtības pieder ceturtajam blīvumam – mīlestības blīvumam.

Jautājums: Vai šim darbam ceturtā blīvuma būtība ir noderīga vairāk, nekā piektā vai sestā?

Ra: Ceturtais blīvums – tas ir vienīgais blīvums bez jūsējā, kuram nepietiek vieduma atturēties no cīņas un kurš saredz šīs cīņas nepieciešamību. Tāpēc nākas izmantot ceturtā blīvuma sabiedriskās atmiņas kopumus.

Jautājums: Vai man ir taisnība, ka gan Konfederācija, gan Oriona grupa cīņā izmantoja tikai ceturtā blīvuma būtības un ka tajā netika iesaistīts Oriona grupas piektais un sestais blīvums?

Ra: Daļēji, jā. Pozitīvo piektā un sestā blīvumu būtības nepiedalītos šajā cīņā. Tas pats ir spēkā arī negatīvajam piektajam blīvumam. Tāpēc konfliktam pievienojas tikai abu orientāciju ceturtā blīvuma būtības.

Jautājums: Tādā gadījumā – vai notikušās piezemēšanās ir Oriona grupas vai tamlīdzīgu grupu piezemēšanās?

Ra: Izņemot atsevišķus piemērus, kad tie ir Konfederācijai nepievienojušies, jā.

Jautājums: Vai katrā piezemēšanās gadījumā tajā iesaistītajām būtībām vajag piesaukt Oriona grupu, vai arī dažas būtības ieiet kontaktā ar Oriona grupu, kaut arī nepiesauc viņu?

Ra: Būtu jāapjēdz negatīvā ceturtā blīvuma izpratnes dziļums. Jums tas ir grūti. Sasniedzot telpas-laika kontinuumu ar jūsu tā saucamo logu palīdzību, krustneši var piesavināties visu, ko grib. Rezultāts – teiksim, liecinieka/subjekta vai upura polaritātes funkcija. Negatīvais ceturtais blīvums neviltoti tic tam, ka mīlēt sevi – tātad – mīlēt visus. Katram citam “es”, kurš vai nu tiek apmācīts vai arī paverdzināts, ir skolotājs, kurš māca mīlestību pret sevi. Ar tādas apmācības palīdzību viņi ir nodomājuši savākt “ražas novākšanas” augļus negatīvajam ceturtajam blīvumam jeb cilvēkus, kalpojošus sev.

Jautājums: Domāju, ka ar “ciešu kontaktu” ar Konfederācijas kuģi tiek domāts kuģa tips domformas veidā. Vai pēdējo dažu gadu laikā Klejotājiem ir bijuši “cieši kontakti” ar piezemējušos kuģi domformas veidā?

Ra: Kas tāds notika, kaut arī daudz retāk nekā tā saucamie “ciešie kontakti” ar Oriona grupu. Ir jāpiezīmē, ka Bezgalīgās Vienotības Visumā “ciešu kontaktu” koncepcija skan komiski, jo vai tad ne visiem kontaktiem piemīt kontakta ar sevi pašu daba? Tāpēc, kā jebkurš kontakts var būt citāds, kā ciešs?

Jautājums: Labi, runājot par kontakta ar sevi pašu veidu, vai pozitīvi polarizētiem Klejotājiem ir bijis tā saucamais “ciešais kontakts” ar Orionu vai negatīvo polarizāciju?

Ra: Jā.

Jautājums: Kāpēc tas notiek?

Ra: Kas tāds notiek ārkārtīgi reti un divu iemeslu dēļ: vai nu dēļ Oriona būtību nespējas uztvert pozitīvisma dziļumu tam, ar ko viņi stājas kontaktā, vai arī dēļ Oriona būtību vēlmes novākt šo pozitīvismu no šī eksistences plāna. Oriona parastā taktika ir šāda: viņi izvēlas parastus prātus, kuri norāda uz mazāku cilvēka mentālo vai garīgo aktivitāti.

Oriona grupa izmanto fizisko sajūtu kā indivīdu iebiedēšanas līdzekli, piespiežot viņiem justies kā otrā blīvuma attīstītai būtnei – laboratorijas dzīvniekam. Turklāt seksuālās sajūtas ir šīs sajūtas apakš-veids. Nodoms – nodemonstrēt Oriona būtību kontroli pār Terras iemītniekiem. Domformu sajūtas ir subjektīvas un lielāko daļu šajā blīvumā netiek izmantotas.

Jautājums: Tādā gadījumā notiek kontakti gan ar Konfederāciju, gan ar Oriona grupu, turklāt “ciešajiem kontaktiem” piemīt divējāda daba, kā es saprotu. Tie var būt kontakti vai nu ar Konfederāciju, vai ar Orionu. Tas tā ir?

Ra: Jā, kaut arī dominē kontakti ar Orionu.

Jautājums: Uz Zemes mums ir plašs spektrs “novācamu” būtību, orientētu kā pozitīvi, tā arī negatīvi.

Ra: Pati tipiskākā Oriona būtību pieeja – izvēlēties intelektuāli novājinātu būtību, kurai var piedāvāt izplatīt ļoti daudz Oriona filozofijas. Dažas Oriona būtības tiek piesauktas no augstāk polarizētu jūsu telpas-laika centra negatīvu būtību puses. Šajā gadījumā viņas dalās informācijā tāpat, kā to darāt jūs. Taču Oriona būtības ir pakļautas riskam dēļ biežuma, uz kādu pēc tam mēģina pretendēt “novācamās” negatīvās planetārās būtības. Viņas lūdz Oriona kontaktu, jo pretendē uz negatīviem planetāriem kontaktiem. Cīņa par virskundzību apdraud Oriona grupas polarizāciju. Analoģiski, Oriona kļūdains kontakts ar augsti polarizētām pozitīvām būtībām var izraisīt Oriona armiju brukšanu līdz tam laikam, kamēr krustnešiem neizdosies izmainīt polaritāti būtībai, ar kuru viņi kļūdaini stājās kontaktā. Taču par tādiem gadījumiem gandrīz nav zināms. Tāpēc Oriona grupa dod priekšroku fiziskam kontaktam tikai ar intelektuāli novājinātu būtību.

Jautājums: Tad kopumā var teikt: ja indivīds stājas “ciešā kontaktā” ar NLO vai, ja viņam piemīt jebkura cita ar NLO saistīta pieredze, viņam būtu jāskatās kontakta “sirdī” un uz tā ietekmi uz viņu, lai noteiktu, vai tas ir Konfederācijas, vai Oriona kontakts. Tas tā ir?

Ra: Jā. Ja klātesošas ir bailes un nosodījums, kontaktam piemīt negatīva daba. Ja kontakta rezultātā rodas cerība, draudzīgas jūtas un mostas pozitīvas sajūtas par mērķtiecīgu kalpošanu citiem, liecības par kontaktu ar Konfederāciju ir acīmredzamas.

Jautājums: Domāju, ka visām grupām, kuras saņem telepātisku kontaktu no Konfederācijas, piemīt augsti prioritāti mērķi pār Oriona krustnešiem. Domāju arī, ka liels procents būtību saņem Konfederācijas vēstījumus, kuri ir Oriona grupas piesārņoti. Vai jūs nevarētu pateikt, cik procentuāli būtībām ir informācija, kura ir Oriona grupas piesārņota, un vai viņas spēj palikt tīri Konfederācijas kanāli?

Ra: Tādas informācijas nodošana būtu ielaušanās brīvajā gribā un dažu dzīvojošo saprāta samudžināšana. Mēs varam tikai lūgt katrai grupai izskatīt filozofijas relatīvo ietekmi un jūsu tā saucamo konkrēto informāciju. Negatīvas ietekmes pievelk ne tikai informācijas specifika. Tās pievelk vēl arī tās svarīgums.

Lūk, kāpēc, kad tiek lūgta konkrēta informācija, mēs bieži atkārtojam, ka tā zaudē aktualitāti, kā zāle, kura vīst un mirst, kamēr Viena Bezgalīgā Radītāja mīlestība un gaisma aiziet līdz pašām bezgalīgajām sfērām mūžīgi, nepārtraukti radot un radot sevi. Kādēļ raizēties par zāli, kura savā laikā zied, vīst un mirst tikai tādēļ, lai atkal izaugtu, pateicoties Viena Radītāja bezgalīgajai mīlestībai un gaismai? Katra būtība plaukst un mirst tikai virspusēji. Dziļākā jēgā esībai nav gala.

17 12 31 04   17 12 31 05   17 12 31 06

Informācija par tēmu no Deivida Vilkoka (David Wilcock)

D.V.: Nesen es sarunājos ar Pitu Pitersonu (Pete Peterson). Viņš pavēstīja, ka līdz šim laikam norit aktīva cīņa starp Drakonu tipa reptiloīdiem un viņu grupām ar dažām mūsu grupām, apbruņotām ar mūsu tehnoloģiju. Viņš teica, ka šajā karā dažreiz uzvaram mēs, dažreiz viņi, taču tas ir nepārtraukts karš, iesaistot daudzus kosmosa kuģus ar lieliem zaudējumiem. Vai jums ir kādi jaunumi?

Korijs Guds (Corey Goode): Ar reptiloīdiem vispār ir dīvaina situācija. Dažas Kabalas grupas strādā ar reptiloīdiem, jeb vismaz tām tiek ļauts… Reptiloīdi atļauj tām dažas vietas Antarktīdā. Programmu iekšienē ir arī citi grupējumi, Nordiku grupu piekritēji. Viņi mēģina atbrīvoties no reptiloīdu ietekmes šajā Saules sistēmā un daudzās citās.

D.V.: Vai Jūs zināt, cik mūsu Slepenās Kosmiskās Programmas (SKP) aktīvu ir iesaistīts šajā karā tieši pašlaik?

K.G.: Lielāko laika daļu aktīvi pat nezina, ka ir aktīvi. Esmu runājis ar daudziem cilvēkiem, kuri strādājuši Aizsardzības ministrijas Izlūkošanas pārvadē, Nacionālās drošības pārvaldē un Aizsardzības ministrijā. Viņi to sāk apspriest tikai, pulcējoties veterānu tikšanās reizēs, uz barbekjū draugu mājās vai, iedzerot ar draugiem veterāniem, un arī tad pastāvīgi atskatās, vai blakus nav svešu ausu. Parasti… Nesen mani šokēja tas, ka viens no maniem kontaktiem apstiprināja to pašu informāciju.

Milzīgi daudz tādu cilvēku ir redzējuši Garos Pelēkos, visbiežāk savās guļamistabās. Bet daži ir kontaktējušies ar viņiem arī dienas gaismā. Parasti Garie Pelēkie stāv pie viņu gultām un tur rokās stieni ar gaismu galā. Esmu pat dzirdējis dažus vārdus… Pulkvežus, ģenerāļus, admirāļus. Visi viņi… Esmu dzirdējis to vārdus, kuri ziņoja par to. Kaut kādā līmenī pat cilvēki no Aizsardzības ministrijas ir aktīvi šajā spēlē. Es neesmu lietas kursā, ko tieši ar viņiem dara Garie Pelēkie, taču sarunas par Garo Pelēko parādīšanos starp viņiem neapklust.

***

Drakonieši. Sistēmas Orions civilizācija

http://inoplanetyanin.ru/drakoniantsyi-tsivilizatsiya-sistemyi-orion/

Pelēkā Balss _ Aliens Voice

https://www.youtube.com/watch?v=inJQdpDEzlA

 

SLEPENĀS VIENOŠANĀS AR ATNĀCĒJIEM

 

http://visokie-belie-prishelci.ru/?page_id=1500

 

Ārpuszemes cilvēku rase. Radītāji

http://visokie-belie-prishelci.ru/?page_id=24#miriamd

http://visokie-belie-prishelci.ru/?p=4746

 

Pievienots 31.12.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/orion

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.koob.ru/elkins/ (Tulk. piezīme)

[2] Konfederācijai ir tiesības nākt palīgā tikai pēc liela aicinājuma.