Ра – Переход в четвертую плотность

Ra - Pāreja uz ceturto blīvumu

(Fragmenti no grāmatas “Viena likums” (“Закон Одного[1]”),

saīsināts un adaptēts)

17 12 30

(Pirms 75.000 gadu uz Zemes sākās trešā blīvuma laikmets. Šajā laikā ir bijuši divi “ražas novākšanas” etapi, tas ir, dvēseles augšupcelšanās uz ceturto blīvumu. Trešais 25 000 gadu cikls tuvojas beigām. Planēta ir pārgājusi uz ceturto blīvumu, bet cilvēki?)

 

KĀ BIJA AR “RAŽAS NOVĀKŠANU” PIRMS 25.000 GADIEM (2. cikla beigas)?

Ra: Tajā laikā raža bija ārkārtīgi maza un sastāvēja no būtībām ar stipru vēlēšanos kalpot tiem, kas bija spiesti atkārtot pamata ciklu.

Apgalvojums: Būtības, kuras varēja tikt novāktas uz 4. blīvumu, izvēlējās palikt šeit kalpot planētas iedzīvotājiem.

Ra: Jā. Bija novācamas būtības, kuras izvēlējās tādu veidu, kā ieiet 4. dimensijā.

Jautājums: Vai izveidojās kāda liela civilizācija otrajā 25.000 gadu galvenajā ciklā?

Ra: Neviena civilizācija nesasniedza Lemūrijas vai Atlantīdas diženumu. Taču Dienvidamerikas apgabalā parādījās liels vibrāciju virziens uz mīlestības pusi. Šīs būtības tika novāktas otrā galvenā cikla beigās, nesaformējušas stipras sabiedriskas vai tehnoloģiskas kopības.

Jautājums: Kāds bija to būtību dzīves ilgums, un kādi bija Zemes iedzīvotāji tajā laikā?

Ra: To būtību dzīves ilgums bija aptuveni 900 gadu. Zemes iedzīvotāju skaits tajā laikā bija 345.000 būtību.

Jautājums: Cik būtību varēja novākt?

Ra: Aptuveni 150.

Jautājums: Tieši viņas palika strādāt uz planētas. Pareizi?

Ra: Jā. Viņas apmeklēja Konfederācija, un viņas izteica vēlēšanos palikt, lai palīdzētu planētas apziņai.

Jautājums: Kā notika šī vizīte?

Ra: Parādījās gaismas būtība. Viņa nesa to, kas varētu saukties par gaismas ekrānu. Gaismas būtība stāstīja par vienotību un visa radījuma bezgalību, un par to, kas gaidīja tos, kas ir gatavi “ražas novākšanai”. Zelta vārdiem viņa aprakstīja mīlestības skaistumu. Pēc tam viņa ieinteresētajām būtībām parādīja lietu stāvokli 3. blīvumā, aplūkotu kā planetāru kopību. Pēc tam gaismas būtība aizgāja, bet visas būtības palika.

Jautājums: Vai jūs nevarētu nosaukt šo būtību vārdus, kurus mums pienāktos zināt mūsu vēsturiskajā pagātnē?

Ra: Svētais Augustīns, Svētā Terēze, Svētais Asīzes Francisks.

***

 

Ra: Es esmu Ra. Ceturtais blīvums – tas ir vibrāciju spektrs. Jūsu laika-telpas kontinuums spirālveidā šajā vibrācijā iegrieza jūsu planetāro sfēru. Tas piespiedīs planetāro sfēru tā izlīdzināt kosmisko spēku ieplūstošo plūsmu (kuras izpaužas vibrāciju tīmekļu veidā) uztveres vektorus ar elektromagnētisma palīdzību, ka Zeme kļūs nomagnetizēta, kā jūs to sauktu, ar ceturto blīvumu.

Kā mēs jau teicām, process norit ar dažām neērtībām jūsu cilvēku domformu enerģiju dēļ; tās izkropļo enerģētisko paternu sakārtotās struktūras Zemes enerģijas spirālēs, ko pavada entropijas un nevajadzīga siltuma pieaugums. Tas piespiedīs jūsu planētu radīt plīsumus ārējā apvalkā, kamēr viņa pienācīgā veidā magnetizējas ceturtajam blīvumam. Tā ir planetārā regulēšana.

Jūs konstatēsiet, ka krasi kļūst arvien vairāk cilvēku, kuru vibrāciju potenciāli satur ceturtā blīvuma vibrācijas. Tā būs, teiksim, jauna paaudze, kura iemiesosies darbam ceturtajā blīvumā. Īsā laikā krasi kļūs arī arvien vairāk negatīvi orientētu jeb polarizētu cilvēku un sabiedrisku kopumu, pateicoties polarizējošajiem apstākļiem, kad ceturtā blīvuma raksturojumi krasi norobežojas no savas kalpošanas trešajam blīvumam (tiek domāti negatīvi orientēti cilvēki[2]).

Ceturtajā blīvumā palikušajiem šajā plānā piemitīs tā saucamā pozitīvā orientācija. Daudzi atnāks no citām vietām, jo, neskatoties uz pašām neatlaidīgākajām Konfederācijas pūlēm, ieskaitot jūsu cilvēku iekšējo plānu, iekšējo civilizāciju pārstāvjus un citu dimensiju pārstāvjus, “raža” tomēr būs mazāka, nekā spēj komfortabli uzturēt kalpošanā šī planetārā sfēra.

(Atnāks citas rases?[3])

Jautājums: Vai atlikušajā laikā var ar kaut kādu tehniku vai vēl kaut kā palīdzību palīdzēt būtībai sasniegt ceturtā blīvuma līmeni?

Ra: Es esmu Ra. Palīdzēt citai būtnei tiešā veidā nav iespējams. Var tikai nodrošināt katalizatoru, pieejamu vienā vai otrā formā. Pati svarīgākā katalizatora forma būtu izstarot no sava “es” vienotības ar Radītāju apzināšanos; mazāk svarīga – informācija, kurā mēs dalāmies ar jums. Mēs nejūtam ciešu nepieciešamību plaši izplatīt šo informāciju. Pietiek ar to, ka mēs padarījām to pieejamu trim, četriem vai pieciem cilvēkiem. Tā ir ļoti liela balva, jo, ja pateicoties šim katalizatoram, kaut vai viens no viņiem iemantos ceturtā blīvuma izpratni, mēs izpildīsim Viena Likumu kalpošanā.

Mēs atbalstām nesteidzīgu mēģinājumu dalīties informācijā, nerūpējoties par cilvēku skaitu vai citu ātru izaugsmi. Jūsu mēģinājumu padarīt informāciju pieejamu – tā, jūsu terminos, ir jūsu kalpošana. Ja mēģinājums sasniegs vienu, tas sasniegs visus. Mēs nevaram piedāvāt īsu rokasgrāmatu, kā apskaidroties. Uz šo momentu apskaidrošanās – tā ir saprātīgās bezgalības atklāšana. To vari sasniegt tikai pats un sev. Cits “es” nevar mācīt/iemācīt apskaidrību; viņš var tikai mācīt/pētīt informāciju un iedvesmu vai dalīties mīlestībā, sakramentā un nezināmajā. Tas ļaus citam “es” stiepties uz Viena Likumu un sākt meklējumu procesu, kurš beidzas… kas zina, kad būtība atvērs vārtus uz “tagad”.

 

Jautājums: Šīs planētas cilvēki, kuri seko vai neseko jebkurai reliģijai un kuriem nav nekādu saprātīgu zināšanu par Viena Likumu, tomēr var tikt novākti uz ceturto blīvumu, ja viņu vibrācija pieder šim blīvumam. Man ir taisnība?

Ra: Es esmu Ra. Jā. Taču jūs konstatēsiet dažus “novāktos”, kuru starojums nepalīdzēja citiem apzināties savu garīgumu. Tāpēc ir neiespējami, ka būtība būtu pavisam nepazīstama savai apkārtnei kā neparasti izstarojoša personība, pat ja indivīds nav iesaistīts nevienā no jūsu tā saukto reliģisko sistēmu izkropļojumiem.

Jautājums: Vai jūs nevarētu izskaidrot, kāpēc jūs teicāt, ka Zeme kļūs par pozitīvu ceturtā blīvuma planētu tā vietā, lai kļūtu par šī blīvuma negatīvu planētu pašlaik esošā lielā negatīvisma dēļ?

Ra: Es esmu Ra. Zeme šķiet negatīva kluso, teiksim, šausmu dēļ, kas ir vispārējs izkropļojums, kuru izjūt labas vai pozitīvi orientētas būtības sakarā ar to, kas pašlaik notiek jūsu pašreizējā laikā-telpā. Taču to skaits, kam piemīt īpašības, kuras nepieciešamas “ražas novākšanai”, kas ir orientēti uz kalpošanu citiem, daudzkārt pārsniegs to skaitu, kas ir orientēti uz kalpošanu sev.

Jautājums: Citiem vārdiem, “ražas novākšanas” rezultātā uz ceturto blīvumu novākto negatīvo būtību skaits būs mazāks par pozitīvo būtību skaitu. Tas ir tā?

Ra: Es esmu Ra. Jā. Jūsu cilvēku vairākums turpinās trešo blīvumu.

Jautājums: Ja būtība grib kalpot citiem, nevis sev, atrodoties trešajā blīvumā, kādi ir “paši labākie paņēmieni”, lai kalpotu citiem, vai vismaz tikpat labi, kā citi?

Ra: Es esmu Ra. Īsumā atkārtosim. Pats labākais paņēmiens kalpot citiem ir pastāvīgs mēģinājums dalīties Radītāja mīlestībā, kādu to pazīst iekšējais “es”. Tas ietver sava “es” pazīšanu un spēju bez svārstībām atvērt sevi citiem “es”, tas ir, cilvēka būtības jeb sirds starošanu. Pats labākais paņēmiens katram, kurš trešajā blīvumā meklē iespēju kalpot citiem, ir unikāls katram cilvēkam. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir jāmeklē sevī, lai atpazītu to, kā labāk kalpot citiem “es”. Katram ir sava kalpošana. Nav pašas labākās kalpošanas. Vispārinājums neeksistē. Nekas viennozīmīgi nav zināms.

Jautājums: Ja būtība vairāk par 51% kalpo citiem un mazāk par 50% kalpo sev, viņa ir “novācama”. Tas tā ir?

Ra: Es esmu Ra. Jā, ja “ražas novākšana” notiek uz ceturtā blīvuma pozitīvo līmeni.

Jautājums: Cik procentiem ir jāpiemīt būtībai, lai viņa tiktu “novākta” negatīvi?

Ra: Es esmu Ra. Būtībai, kurai gribētos sekot pa kalpošanas sev ceļu, ir jāsasniedz novērtējums pieci, tas ir, 5% kalpošana citiem un 95% kalpošana sev. Viņai ir jāsasniedz viengabalainums. Lai izietu caur “ražas novākšanas” procesu, negatīvais ceļš ir diezgan grūts un prasa milzīgu uzticību.

Jautājums: Kāpēc, lai sasniegtu “ražas novākšanu”, negatīvais ceļš ir daudz grūtāks nekā pozitīvais?

Ra: Es esmu Ra. Tas notiek Viena Likuma dēļ, kurš norāda, ka pāreja pie saprātīgās bezgalības atvērsies taisna un šaura ceļa galā, kā jūs to varat saukt. Sasniegt 51% uzticības citu “es” labumam ir tikpat grūti, kā sasniegt 5% uzticības citu “es” labumam. Starp šiem diviem skaitļiem stiepjas, teiksim, vienaldzības bezdibenis.

Jautājums: Tad, ja būtība ir novākta uz ceturto blīvumu ar novērtējumu 51% kalpošanā citiem un 49% kalpošanā sev, uz kādu ceturtā blīvuma līmeni viņa iet? Domāju, ka ceturtajā blīvumā eksistē dažādi līmeņi?

Ra: Es esmu Ra. Jā. Katra būtība iet to apakš-blīvumu, kurš vibrē atbilstoši šīs būtības izpratnei.

Jautājums: Pašreizējā laikā – cik līmeņu ir trešajā blīvumā?

Ra: Es esmu Ra. Trešajam blīvumam piemīt bezgalīgi daudz līmeņu.

Jautājums: Esmu dzirdējis, ka eksistē septiņi astrālie un septiņi dēviskie līmeņi. Tas tā ir?

Ra: Es esmu Ra. Jūs domājat lielākas robežas jūsu iekšējo plānu līmeņos. Tas ir pareizi. Būtības apdzīvo dažādus plānus atbilstoši viņu vibrācijai/dabai. Astrālie plāni mainās diapazonā no pašām zemākajām domformām līdz apskaidrotām būtnēm, kuras sevi veltījušas mācībām/pētījumiem augstākos astrālos plānos. Dēvu plānos mitinās tie, kuru vibrācijas ir ļoti tuvas sākotnējai mīlestībai/gaismai. Augstāk par šiem plāniem ir arī citi.

Jautājums: Vai eksistē septiņi apakš-plāni tam, ko mēs sauca par mūsu fizisko plānu?

Ra: Es esmu Ra. Jums ir taisnība. To ir grūti saprast. Eksistē bezgalīgs plānu skaits. Jūsu konkrētajā telpas-laika kontinuumā eksistē septiņi cilvēku apakš-plāni. Jūs šo septiņu plānu vibrāciju dabu atklāsiet, kad iesiet cauri savām pieredzēm, satiekot citus “es” dažādos līmeņos, kuri atbilst fiziskā pārvadītāja enerģijas ieplūšanas centriem (čakrām[4]).

Trešā blīvuma neredzamos jeb iekšējos plānus apdzīvo tie, kam nav tamlīdzīgu ķermeņu kā jums. Tomēr šīs būtības iedalās tādā veidā, ko jūs varat nosaukt par mākslīgu sapni miegā dažādos līmeņos. Augšējos līmeņos vēlme izzināt saziņu ar eksistences ārējiem plāniem kļūst mazāka uz tā rēķina, ka šajos līmeņos tiek īstenota intensīva pētīšana/apmācība.

Jautājums: Kad mēs virzāmies caur šiem plāniem, vai ir obligāti iet cauri pa vienam līmenim?

Ra: Es esmu Ra. Mūsu pieredze liecina, ka vieni iziet vairākus līmeņus reizē, otri iziet tos lēnāk. Trešie neatlaidīgi mēģina tikt uz augstākiem plāniem, neejot cauri tā saucamo fundamentālo plānu enerģijām. Tas rada enerģētisku disbalansu. Jūs konstatēsiet, ka slimīgs veselības stāvoklis bieži ir rezultāts smalkai enerģiju neatbilstībai, kad ar būtības apzinātiem mēģinājumiem aktivizējas augstāki enerģētiskie līmeņi, bet šī būtība nav aktivizējusi zemākus enerģētiskos līmeņus jeb konkrētā blīvuma apakš-blīvumus.

Jautājums: Vai eksistē pats labākais paņēmiens meditēt?

Ra: Es esmu Ra. Nē.

Jautājums: Pašlaik, gandrīz cikla beigās, kā sadalās iemiesojumi fiziskajā plānā, teiksim, uz šo planētu?

Ra: Es esmu Ra. Būtībām, kuras vēlas iegūt kritiski nepieciešamu pieredzi, lai izietu cauri “ražas novākšanas” procesam, ir priekšroka attiecībā pret tiem, kam bez lielām šaubām par varbūtību/iespēju vajadzīga jauna pieredze šajā blīvumā.

Jautājums: Cik ilgi turpinās šis sadalīšanas veids?

Ra: Es esmu Ra. Tas turpinās līdz tam laikam, kad pirmā individuālā būtība ir apzinājusies vajadzību pētīt šī blīvuma mācības. Tas ir sākums tam, ko jūs varat nosaukt par ranžējumu pēc vibrācijām.

Jautājums: Vai jūs varat izskaidrot, kas tiek domāts ar ranžējumu pēc vibrācijām?

Ra: Es esmu Ra. Ranžējums pēc vibrācijām – tas ir, kad priekšroka tiek dota tieksmei sekot pa Viena Likuma ceļu, kurš stimulē “novācamus” indivīdus. Katrs indivīds sāk apzināties “ražas novākšanas” laiku un vajadzību sava “es” līmenī atbalstīt sevi mācību pētīšanā/apgūšanā. Viņš atdot tām prioritāti, lai viņam būtu pati varbūtīgākā iespēja gūt sekmes šajā mēģinājumā.

 

Jums ir divi vienkārši norādījumi: apzināties saprātīgo enerģiju, kura izpausta dabā, un apzināties saprātīgo enerģiju, kura izpausta savā “es”. Jūs varat savā apzinātībā dalīties ar sabiedrisku kopību, kad jūtat, ka tas ir piemēroti. Turklāt jums ir bezgalīgi smalks un daudzveidīgs krājums ar programmām, kuras jūs varat apzināties. Tas ir, tās ir programmas, kuras saistītas ar savu “es” un citiem “es” un neskar brīvo gribu, bet ir saistītas ar harmoniskām savstarpējām attiecībām un kalpošanu citiem ar vislielākā labuma citiem “es” mērķi.

Pats ātrākais paņēmiens mācīties – kopīgi ar citiem “es”. Tas ir daudz spēcīgāks katalizators, nekā būt darīšanai pašam ar sevi. Būt darīšanai tikai pašam ar sevi, bez citiem “es”, līdzinās dzīvei bez tā, ko jūs saucat par spoguļiem. Šajā gadījumā “es” nevar redzēt savas būtības augļus. Tas ir, katrs var palīdzēt katram caur atspulgu.

 

Pievienots 30.12.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/perechod-v-chetvertuiu-plotnost

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.koob.ru/elkins/ (Tulk. piezīme)

[2] N.K. piezīme

[3] N.K. piezīme

[4] N.K. piezīme