Татьяна БеглякМногомерный человек: исследование Реальности, Души и своего Высшего Я

Tatjana Begļaka - Daudzdimensionālais cilvēks: Realitātes, Dvēseles un sava Augstākā Es pētījums

17 07 20 01

1. daļa – [Jūs esat šeit] Daudzdimensionālais cilvēks.

2. daļa – Paralēlie Es.

Vai jūs to zināt, vai nē, jūs esat milzīgu izmēru daudzdimensionāla būtne. Jūs esat kas lielāks, ko var redzēt ar acīm, daudz lielāks – lielāks nekā jūsu ķermenis, lielāks nekā jūsu dvēsele, faktiski jūs esat Visuma neatņemama daļa. Jūs esat klātesošs vairākos realitātes līmeņos vienlaikus un daudz spēcīgāks, nekā jūs jebkad varējāt iedomāties. Vai esat gatavs paplašināt savu koncepciju par sevi, iekļaujot augstākus es, citus/paralēlus es un citus iespējamus es? Ja tā, leciet uz galvas ūdenī!

Daudziem no jums ir pazīstama dvēseles koncepcija – priekštats, ka mūsu ķermeņi ir pagaidu fiziski trauki mūsu apziņas mūžīgajai komponentei, kas tad arī ir mūsu patiesā būtība. Tradicionālā zinātne šo ideju noraida, tāpat kā daudzi cilvēki. Es pieņemu, ka jūs, iespējams, to pieņemat, jo jūs ir piesaistījis šis raksts. Jūs neesat vientuļš, daudzi cilvēki jūt, ka viņu iekšienē ir kaut kas lielāks. Un tā kā izmaiņas cilvēces apziņā notiek arvien ātrāk, aizvien vairāk cilvēku to jūt un savienojas ar to.

Ja mēs pieņemam sava veida sevis augstāku aspektu eksistenci kā dotumu, tad rodas nākamais jautājums: vai mūsu pašreizējais priekšstats par dvēseli ir precīzs un pilnīgs? Parādās arvien vairāk avotu, kuri saka, ka tā nav, ka tas ir pārāk vienkāršots, faktiski viendimensionāls, salīdzinot ar jaunākiem, precīzākiem modeļiem, kuri šeit tiek sniegti.

Dažas garīgās skolas to apraksta ar ļoti vienkāršu modeli, kurš parādīts zemāk.

17 07 20 02

Šis modelis attēlo tikai divas būtības: Avotu/Dievu un Dvēseli (kura, iespējams, ir savienota ar ķermeņiem). Tā svarīgākais elements ir, ka Dvēsele tiek aplūkota kā radīta, bet atdalīta no Radītāja. Šis priekšstats ir ļoti vienkāršs un viegls izpratnei, bet ir ļoti vienkāršots, un ideja, ka mēs esam atdalīti no Avota/Dieva, ir vienkārši aplama. Par laimi, arvien mazāk un mazāk cilvēku pieņem šādu modeli.

Vēl viena garīga skola piedāvā nedaudz sarežģītāku modeli, kā tas parādīts zemāk.

17 07 20 03

Tas Dvēseli aplūko kā daļu no augstākas/plašākas būtības, kuru sauc par Virs-Dvēseli un kura savukārt ir daļa no visaptverošās Avota/Dieva būtības. Šis modelis ir tuvāks patiesībai un uzsver vairākus svarīgus elementus: mēs esam daudz-slāņu būtnes, un katrs slānis ir daļa no katra nākamā slāņa (un tā iekšienē), un visas daļas veido vienu visaptverošu būtību (atrodas viņas iekšienē), kuru mēs saucam par Avotu/Dievu. Tomēr pat šis modelis ir pārmērīgi vienkāršots.

Ņemiet vērā, kad jūs redzat terminu “būtne”, tad tas nozīmē “domājošu enerģētisku būtību” nevis fizisku “būtni”. Vairumam no jums ir tendence personificēt jēdzienu “būtnes esība”, bet tā ir kļūda. Visas “būtnes esības” būtība ir kaut kas nefizisks, tāpēc es bieži lietošu terminu “būtība”, jo tas ļauj izvairīties no šī slazda.

Sk. arī: Paralēlās dzīves: vai tie ir vienas dvēseles fragmenti?

Lai arī šie modeļi neapšaubāmi atspoguļo dažus dziļākas realitātes aspektus, es apgalvoju, ka tie ir vienkārši tuvinājumi. Šī raksta turpinājumā es iepazīstināšu ar daudz sarežģītāku modeli, kurš ir sintēze no dažādiem avotiem un ievērojami plašāks par augstāk norādītajiem modeļiem. Tas paredz, ka mēs esam daudzdimensionālas būtnes, kuras ir klātesošas daudzos “realitātes” līmeņos vienlaikus un kuras ir daudz spēcīgākas, nekā mums lika ticēt vai mēs paši iedomājamies. Tikai neliela daļa no jūsu kopīgās esības ir klātesoša jūsu fiziskajā ķermenī, kuru jūs, iespējams, kļūdaini uzskatāt par visu, kas jūs esat. Tas ko jūs identificējat kā sevi, ir daļa no daudz lielākas būtības, kura galu galā arī ir tikai neliela daļa no galvenās būtības, kura ir “viss, kas ir” – gadsimtu laikā saukta daudzos vārdos: Avots, Bezgalīgais Radītājs, Dievs utt.

Jūs esat satriecošu izmēru daudzdimensionāla būtne, un savos meklējumos izzināt sevi, savu eksistences dabu, jūs izmantojāt masīvu paralēlismu.

Sk. arī: Kā atcerēties, kāpēc jūsu dvēsele izvēlējās šo dzīvi.

 

Augstākie Es

Tātad, kas gan ir dvēsele un kāda ir viņas saikne ar to, ko vieni sauc par “Dievu” un citi par “Avota Apziņu”?

Ja jūs pirms tam neesat dzirdējuši par jēdzienu “avota apziņa”, tad tas var izraisīt šoku – visums ir apziņa pēc savas dziļākās būtības. Visums vispār nav tāds, kāds tas parādās mūsu ļoti ierobežotajā skatupunkta. Mēs eksistējam iekšienē kaut kam, kas ir līdzīgs diženam kosmiskam prātam, kuru bieži dēvē par “kosmisko/universālo apziņu”.

Kā norāda pats termins “avota apziņa”, visa apziņa ir atvasināta no universālā apziņas lauka. Katra no mums apziņa – tas ir individualizēts pavediens no universālās apziņas. Tas ir tas, kas ir jūsu “dvēsele” – pavediens no universālās apziņas, kurš ir saistīts ar pieredzes informācijas krātuvi (vietējo atmiņu) un atvasinātām idejām, kuras visas ir kodētas kā pēc kāda enerģijas parauga. Mūsu dvēsele ir saprātīga enerģija, tāpat kā viss visums.

“Visā esībā ir vienīgi Viena Apziņa. Apziņa, kurā es apzinos sevi, ir tā pati, kurā jūs apzināties sevi.” – Storijs Voters (Story Waters), “Vienotā Es mācība

Avota apziņa ir intelekts, kurš ir mūsu Visums/radīja mūsu Visumu, un viņš netiešā veidā radīja visas mūsu dvēseles. Viena no apziņas potenciālajām spējām ir dalīt sevi sīkākās daļās, lai radītu mazākas individualizētas sevis kopijas savā iekšienē. Avots šo mehānismu izmantoja, lai radītu savas apziņas apakš-pavedienu pirmo līmeni, kuru pēc būtības var uzskatīt kā apakšējos es. Viņš to darīja, lai izpētītu un pieredzētu daudzveidību, pretēju vienotībai, bet vēl svarīgāk, lietotu kā stratēģiju, lai paātrināti pētītu sevi un eksistenci – lai paātrinātu tās evolūciju.

Mehānisms, kuru Avots izmantoja, lai veiktu savas apziņas dalīšanu un individualizēšanu, galvenokārt pazemināja viņa enerģiju porciju frekvenci, kuras pēc tam kāpa lejā uz enerģiju lauka zemāku frekvenču joslu. Tas daļēji ir cēlonis tam, kāpēc apziņas apakš-līmeņi darbojas nedaudz neatkarīgi, tomēr viņi ir savienoti ar “augstāko” apziņu, būdami viņas iekšējas daļas – viņi vienkārši ir porcijas no vecāku dzīvotnes enerģijām ievērojami zemākā frekvenču līmenī.

Apakš-līmeņus, kurus Avots radīja savā iekšienē, pavisam reāli var uzskatīts par viņa apakšējiem es. Pats brīnišķīgākais šeit – visu ko savā pieredzē piedzīvo apakšējie Es, piedzīvo arī viņu vecāki/augstākie Es, un tas veido evolūcijas stratēģijas pamatu – masīvas paralēlas pieredzes!

Apziņas dalīšanās apakš-līmeņos ir vispārēja spēja, un tā ir atkārtota apakšējos es katrā apziņas līmenī to pašu mērķu dēļ – lai paātrinātu viņu evolūciju, tādejādi paātrinot Avota attīstību.

Apziņa ir līdzīgai daudzu līmeņu sazarotai struktūrai. Ja mēs izmantojam analoģiju ar koku, tad Avota apziņa būs koka stumbrs. Koka stumbrs pēc tam sadalās daudzos garos zaros, kuri turpina sadalīties arvien mazākos un mazākos zaros, līdz mēs iegūstam zariņus ar lapu katram galā.

17 07 20 04Šajā modelī mēs par “lapām” varētu domāt kā par fiziskajiem ķermeņiem, un, kad jūs no lapas pārvietojaties stumbra virzienā, mēs sastopamies ar dvēseles līmeni un tad ar Virs-Dvēseles līmeni, un tad ar virkni papildus līmeņu, līdz mēs sasniedzam stumbru, kurš aug no zemes – Avota līmeni. Ņemiet vērā, ka kaut arī iepriekšējā diagramma rāda septiņus līmeņus, nav skaidrs, cik līmeņu īstenībā tur ir, un vai visiem zariem ir jābūt ar vienāda skaita dalījumiem/līmeņiem. Skaidrs ir vienīgi tas, ka ir vairāk par trīs līmeņiem, un, iespējams, daudz vairāk. Virkne avotu norāda, ka virs Virs-Dvēseles ir augstāks līmenis, kuru sauc par “Dvēseļu Grupu”. Zemāk ir sniegta diagramma, kura ilustrē vispārējās apziņas sadalījuma struktūru.

17 07 20 05

Saskaņā ar dažiem avotiem pašlaik jau ir 2135 Dvēseļu Grupas, kas piedalās Zemes pieredzē (kurš gan zina, cik daudz ir Avotā kopumā, droši vien daudz vairāk). Katra Dvēseles Grupas būtība spēj sevi dalīt (radīt) līdz pat 144 000 Virs-Dvēselēs, un katra Virs-Dvēsele spēj radīt līdz pat 12 dvēselēm, un katra dvēsele līdz pat 12 dvēseles paplašinājumiem (daļām). Dvēseles Paplašinājums ir vienkārši vēl viens apziņas apakš-līmenis, kurš ļauj pieslēgties fiziskiem transportlīdzekļiem (ķermeņiem) ļoti zemā frekvenču joslā. Apziņai, kura savienojas ar ķermeni, lai “vadītu” viņu, bieži vien ir jāatrodas zināmā “distancē”, lai panāktu savienojumu. Ja jūs veiksiet matemātiskus aprēķinus, tie vedīs pie 44 miljardiem uz Zemes potenciāli iemiesotu būtību.

Virs-dvēsele rada vienu vai vairākas dvēseles, lai izveidotu savienojumu ar fiziskiem ķermeņiem fiziskajā eksistences plānā – Visuma viszemāko frekvenču joslās. Fiziskais ķermenis ir vienkārši transportlīdzeklis, kuru dvēsele izmanto, lai iegūtu fizisko pieredzi. Fiziskā dzīve nodrošina unikālu un ļoti veidojošu pieredzi, pēc kuras ir liels pieprasījums no dažādu nefizisku būtņu puses. Fiziskā pieredze, neskatoties uz izaicinājumu, ir garīgās evolūcijas ātrākais ceļš, tāpēc tiek augstu vērtēts.

Virs-Dvēseļu 12x12 apakšlīmeņu struktūra ļauj katrai viņai būt ar 144 apakšējiem es, kuri katrs var sasaistīties ar fiziskajiem ķermeņiem 144 paralēlām dzīvēm. Un, protams, viens no 144 apakšējiem es un viņa ķermenis esat jūs!

Sk. arī: Kādēļ dvēsele nāk uz Zemi.

 

Augstākais Es, Patiesais Es

Starp tiem, kas uzskata, ka viņiem ir dvēsele, daudzi joprojām pārāk identificējas ar savu ķermeni kā savu identitāti. Pat tie, kas dvēseli uztver kā savu patieso identitāti, var būt bez dziļākas izpratnes par sava plašākā/augstākā Es patieso apjomu. Neskatoties uz to, ka daži terminu “Augstākais Es” lieto kā sinonīmu “Virs-Dvēselei”, es domāju, ka labāk to lietot, lai apzīmētu visus sevis līmeņus visā ceļā uz augšu, tostarp arī Avotu. Zemāk redzamais attēls ilustrē šo ideju.

17 07 20 06

Jūsu ķermenis un kaut kādā ziņā pat jūsu dvēsele, ir radīti kā apzinošas pārejas būtības, lai kalpotu kā eksperimentāls un evolucionārs transportlīdzeklis jūsu Virs-Dvēselei. Tātad ļoti reālā nozīmē jūs varat uzskatīt, ka Virs-Dvēsele radīja jūsu dvēseli kā jūsu patieso Es!

Šajā brīdī jūs varētu jautāt: “Ja tā ir taisnība, kāpēc es viņu nezinu un nejūtu?” Tas ir ļoti labs jautājums.

Kad jūsu dvēsele iemiesojas (savienojas ar fizisko transportlīdzekli), viņa zaudē savu atmiņu par augstāku eksistenci. “Aizmirstības aizsegs” ir apzināts, tas padara zemes spēli par pilnīgi aizraujošu un patiesi veidojošu pieredzi. Dzīves spēle nebūtu tāda, ja jūs zinātu, ka tā ir tikai spēle.

Mēs zaudējam arī daudz precizitātes mūsu savienojumā ar mūsu augstāko Es (Virs-Dvēseli un Avotu). Tās ir neizbēgamas sekas iemiesojumam zemāku frekvenču eksistences plānos – fiziskajos plānos. Mūsu zemes apziņa vibrē frekvencē, kura ir daudz zemāka nekā mūsu augstākajam Es, un katra informācijas plūsma, kas nāk uz leju, ir pakļauta ievērojamam precizitātes samazinājumam nepieciešamās frekvences samazināšanas dēļ. Tomēr mums vēl joprojām būtu iespējams labs savienojums ar mūsu augstāko Es, ja nebūtu vienas lietas – mūsu no kontroles izejošā ego.

Ego un analītiskā prāta pastāvīgā pļāpāšana rada tik daudz garīga trokšņa, ka mēs nevaram dzirdēt mūsu augstākā Es vadošo balsi. Būtībā signāla un trokšņa attiecība ir tik zema, ka informācija, kura nāk no mūsu augstākajiem Es, izzūd. Tādejādi lielākā daļa cilvēku uz Zemes ir gandrīz pilnībā zaudējuši saikni ar savu augstāko Es un ir pilnīgi aizmirsuši, kas viņi patiesībā ir.

Sk. arī: 35 dvēseles evolūcijas soļi[1].

Kas nepieciešams, lai atjaunotu skaidru savienojumu ar jūsu augstāko Es? Pirmkārt, tas prasa skaidru un klusu prātu. Ir jāpārtrauc analītiskā un egoistiskā prāta pastāvīgā pļāpāšana un bailes un satraukums, kas dominē pār viņu. Vēl viena lietas, kas palīdz, ir mazināt mūsu aizņemtību – mūsu pastāvīgi nemierīgās ikdienas dzīves uzmanību novērsošie faktori neatstāj daudz vietas augstākā Es klātbūtnei. Atrast vairāk laika vienatnei un meditācijai – tas ir labs sākums.

Lai cik vāja nebūtu saikne vairumam cilvēku ar savu augstāko Es, jūs patiešām nekad neesat pilnīgi zaudējuši savu saikni ar jūsu daudzdimensionālā Es citām daļām. Neapzināti jums ir bijušas saiknes starp jūsu daudzdimensionālā Es dažādiem slāņiem, it īpaši bērnībā, kad jūs bijāt daudz atvērtāki un uztverošāki. Kopš tā laika jūs esat noraidījuši, ignorējuši un aizmirsuši lielāko daļu no šīm “starpdimensiju” pieredzēm, vienkārši tāpēc, ka nesapratāt, kādēļ tās bija, un noraidījāt tās kā sapņus, pārmērīgu iztēli, halucinācijas utt.

Suzanne Lie Ph.D. piedāvā piecu nedēļu kursu ar nosaukumu “Starpdimensiju dzīves pārskats” (“Interdimensional Life Review”), kas var jums palīdzēt atcerēties visu starpdimensiju pieredzi, kāda jums ir bijusi jūsu bērnībā, pusaudža gados un pieaugušā vecumā, un uzlabot saikni ar jūsu augstāko plašāko Es. Šīs kurs palīdzēs jums izpētīt un no jauna interpretēt jūsu “liktenīgo” pieredzi, ņemot vērā jūsu jauno izpratni par jūsu daudzdimensionālo dabu kā ļoti reālu “starpdimensiju” pieredzi. Šis process var jums palīdzēt uzlabot jūsu saikni ar visām jūsu plašākā Es daļām un pilnvērtīgāk pieņemt mīlestības pilnos norādījumus, kas tiek piedāvāti pastāvīgi, lai sekmētu jūsu vislielāko labumu. Lai uzzinātu vairāk, ejiet uz norādi.

Pat ja saiknes zaudēšana ar mūsu augstāko Es varētu likties kā “slikta”, tā faktiski kalpo kā viens no cēloņiem, kāpēc mēs izgudrojām dzīves spēli kā galveno – lai pieredzētu atdalītību un saredzētu, ko tā mums var mācīt – atdalītība no mūsu esības avota, atdalītība no zināšanas, ka mēs visi esam vienotas lielas būtnes daļas, savstarpēji saistītas un savstarpēji atkarīgas.

Praktizējot jūs varat iemācīties, kā savas apziņas loku pārvietot uz jebkuru jūsu plašākā/augstākā Es līmeni – jūsu dvēseli, Virs-Dvēseli, pat Avotu, un uztvert no šīs augstākās perspektīvas. Patiesībā jūs savu apziņas loku varat pārvietot uz jebkurieni bezgalīgajā matricā, kas apziņas universālā lauka konceptuāla informācijas telpa. Vairāk par to nākamajos rakstos, sekojiet manam emuāram vietnē divine-cosmos.net un palieciet pieslēgti!

 

Jeff StreetDžefs Strēts (Jeff Street) pamodās pirms 2 gadiem, pēc tam, kad bija pabijis kā zinātnieks ateists-agnostiķis absolūti bez jebkādas garīgas pārliecības savas dzīves lielāko daļu. Pēc daudzām “maģiskām” jaunām pieredzēm viņš tagad aizrautīgi mācās un dalās savās uzziņās par garīgumu un metafiziku savos emuāros www.divine-cosmos.net. Jūs varat sekot Džefam arī Facebook caur https://www.facebook.com/DivineCosmoz/.

 

Avots: https://wakeup-world.com/2016/09/16/multidimensional-self-exploring-reality-soul-highest-self/

 

P.S. Vai jums ir radies priekšstats par cilvēka daudzdimensionāli?

 T Beglak

Tatjana Begļaka

Tulkotāja, angļu valodas skolotāja, reinkarnacionikas konsultante.

http://tatbegliak.ru/

 

Pievienots 17.07.2017

https://journal.reincarnationics.com/mnogomernaja-model-cheloveka/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/dazadi/11-dazadi/1283-tatjana-beglaka-35-dveseles-evolucijas-soli (Tulk. piezīme)