Татьяна Бегляк – Виды Духовных Наставников

Tatjana Begļaka - Garīgo Audzinātāju tipi

17 06 20 11

Trāpījās vajadzīgā informācija internetā, nokrita spalviņa uz galvas, atnāca vajadzīgā atbilde sapnī – sazināšanās ar Augstākajiem spēkiem notiek dažādi. Jūsu garīgie Audzinātāji vienmēr tiecas palīdzēt un pavērst uz ceļu dvēseles, kad jūs to lūdzat.

 

1. daļa – Vai jums ir Garīgie Audzinātāji[1]”.

2. daļa – [Jūs esat šeit] Garīgo Audzinātāju tipi.

 

Garīgo audzinātāju tipi

Ir dažādi tipi būtņu, kuras mūs parasti virza. Protams, viņu ir daudz vairāk, bet šīs ir galvenās.

 

Eņģeļi

Eņģeļi – tas ir ļoti augsts apzinošos būtņu līmenis; viņiem nekad nav bijušas fiziskas dzīves. Viņu enerģija (īpašības) ir ļoti tuva Apziņas Avota (Dieva) enerģijai – beznosacījuma mīlestībai. Viņi kalpo kā Avota pārstāvji vai vēstneši – lielāko ikdienas darbu iemiesotu būtņu vadīšanā veic viņi.

Mums visiem ir Eņģelis, kurš ir uzņēmies uzmanīt mūs visas mūsu dzīves uz Zemes laikā: šo Eņģeli parasti sauc par mūsu Sargeņģeli. Citi Eņģeļi atnāks pie mums pēc nepieciešamības vai pēc pieprasījuma.

Sk. arī: Kas ir Sargeņģelis?

Eņģeļi dziļi rūpējas par cilvēkiem un par visām citām iemiesotajām būtnēm visā galaktikā un Visumā. Viņi ciena cilvēka brīvo gribu un parasti palīdz mums tikai pēc pieprasījuma vai kad mēs atrodamies dzīvībai bīstamā situācijā.

Mākslinieki eņģeļus attēlo cilvēka formā ar spārniem. Taču parasti eņģeļiem nav cilvēka formas, jo viņi nav fiziskas būtnes. Kā visas nefiziskas būtnes, tāpat kā jūsu dvēsele un Augstākais Es, viņi vienkārši ir sarežģītas enerģētiskas struktūras. Kad viņi vēlas stādīties mums priekšā vizuāli, viņiem ir jāpazemina sava vibrācijas frekvence tādā mērā, lai mēs viņus varētu redzēt, un arī tad tikai daži no mums var viņus ieraudzīt. Viņi prasmīgi pārvalda savu enerģētisko ķermeni, lai kaut kā būtu līdzīgi cilvēka formai tikai mūsu dēļ, tāpēc ka tā mēs atzīstam viņus kā būtnes un tāpēc ka tas ir tas, ko mēs sagaidām. Spārni, ar kuriem viņi tiek attēloti, ir vienkārši ļoti spoža balta gaisma, kura nāk no viņu enerģētiskā ķermeņa, līdzīgi spārniem.

Vairāk informācijas par Eņģeļiem un par to, kā ar viņiem sazināties un sadarboties, skat. grāmatā “101 Eņģelis” (“Angels 101”)

17 06 20 12

 

Ercenģeļi

Ercenģeļi ir eņģeļiem līdzīgas būtnes, taču daudz spēcīgākas. Viņi bija vieni no pirmajām Apziņas Avota (Dieva) radībām, kad viņš sāka sevi dalīt sub-būtnēs. Katrs ercenģelis ir Apziņas Avota augsta līmeņa aspekts. Viņu atbildībā ir cilvēces novērošana un Sargeņģeļi.

Ercenģeļiem ir nedaudz citāda loma kā eņģeļiem. Uzskatot eņģeļus kā universālas būtnes, ercenģeļus var uzlūkot kā speciālistus, un viņi parasti parādās tikai “nepieciešamības” gadījumā. Kad jums ir darīšana ar īpaši grūtām situācijām vai kad jūs strādājat pie īpaši sarežģītiem uzdevumiem, jūs varat piesaistīt vienu vai vairākus no viņiem. Vai vienkārši palūgt viņiem palīdzību.

Vairāk informācijas par Ercenģeļiem un par to, kā ar viņiem sazināties un sadarboties, skat. Dorīnas Virtues (Doreen Virtue) grāmatu “101 Ercenģelis” (“Archangels 101”)

17 06 20 13

 

Augšupceltie Meistari

Augšupceltie Meistari ir būtnes, kuras ir izgājušas daudzas dzīves uz Zemes un “pabeigušas” dzīves skolu. Viņas ir sasniegušas augstu garīgās attīstītības un pašsavaldīšanās līmeni, un viņām vairs nav nepieciešams iemiesoties. Šīm būtnēm joprojām ir personība, taču viņas pārvalda savas domas un emocijas un ir ļoti pozitīvas un mīlošas – nav negatīvisma, nav baiļu. Jēzus un Buda, iespējams, ir pašas pazīstamākās būtnes, kuras ir sasniegušas šo stāvokli. Ir arī daudzas citas.

Daudzi no Zemes Augšupceltajiem Meistariem velta sevi, lai kalpotu kā cilvēces Skolotāji. Viņi savienojas ar visām dvēselēm uz zemes, kurām ir stipra vēlēšanās augt garīgi, pārvaldīt savas domas un emocijas, pārvarēt sava egoistiskā prāta ierobežojumus un kalpot citiem. Viņi atnāk, lai iemācītu meistarības iemaņas un mudinātu kalpot citiem. Pašlaik ir daudz Augšupcelto Meistaru, kuri strādā zemes plānā kā vadītāji, lai līdzdarbotos cilvēces evolūcijā. Viņu galvenais mērķis ir palīdzēt visai cilvēcei.

Augšupceltie Meistari parasti atnāk jums palīdzēt “pēc nepieciešamības”. Ja jūs esat gatavi garīgai izaugsmei vai jūtat vēlmi palīdzēt cilvēcei, jūs varat piesaistīt vienu vai vairākus no viņiem. Un, protams, viņi vienmēr ir pieejami pēc pieprasījuma – vienkārši uzdodiet jautājumu.

Vairāk informācijas par Augšupceltajiem Meistariem un par to, kā sazināties un sadarboties ar viņiem, skat. Dorīnas Virtues (Doreen Virtue) grāmatu “Ercenģeļi un Augšupceltie Meistari ” (“Archangels & Ascended Masters”)

17 06 20 14

 

Jūsu Augstākais Es

Zināmā mērā jūsu galvenais audzinātājs ir jūsu AUGSTĀKAIS ES. Jūsu Augstākais Es – tie ir mūsu augstākie apziņas līmeņi – Virsdvēsele. Vairāk informācijas par Augstāko Es un kosmisko apziņu skat. sekojošos rakstos: “Atklājam Dievu Sevī”, “Daudzdimensionālais Es” un “Domājam Pāri Matērijai – Apziņa un Realitātes Daba”.

Jūsu Augstākajam Es ir liela personiska ieinteresētība palīdzēt jums: viņš pašrealizējas caur jūsu pieredzi! Jūs esat viens no fiziskajiem transportlīdzekļiem, kurus viņš izmanto, lai pētītu savas zināšanas un patību. Pievērsiet uzmanību – es teicu, ka jūs esat “viens” no viņa transportlīdzekļiem; vai jūs tam ticat, vai nē, bet jūsu Augstākais Es patiešām rada vairāk nekā vienu dvēseli un ar viņu saistīto fizisko transportlīdzekli (ķermeni) pieredzes piedzīvošanai – tie ir paralēli procesi. Tas ir tas, kas ir jūsu pagājušās dzīves. Tās ir jūsu Augstākā Es daudzie transportlīdzekļi. Un padomājiet – jūsu pagājušās dzīves patiesībā ir PARALĒLAS DZĪVES! Tas viss notiek vienā un tajā pašā laikā! Jeb, pareizāk sakot, ārpus laika. Pagājušās/nākamās/paralēlās dzīves ir ļoti interesanta tēma, par kuru es detalizētāk runāju rakstā “Telpas un laika ilūzija[2]”.

Jūsu garīgie audzinātāji visi strādā harmonijā ar jūsu Augstāko Es un dvēseli, lai jūs dzīvē atbalstītu un palīdzētu turēties uz ceļa. Viņi palīdz nostiprināt jūsu apzinātu saikni ar Augstāko Es, lai tieši viņš vadītu jūsu dzīvi, nevis jūsu mazā Es baiļu pilnais un ierobežotais Ego. Kad jums ir skaidra un spēcīga saikne ar jūsu Augstāko Es, jūsu Ego loma jūsu dzīvē ievērojami samazinās, jūsu sirds paplašinās, un jūs koncentrējaties tikai uz to, kā būt radošākai, priecīgākai būtnei.

17 06 20 15

 

Uzticamie draugi

Bieži viens no jūsu garīgajiem audzinātājiem ir Uzticams draugs vai kolēģis, kuru jūsu dvēsele ir pazinusi dvēseļu pasaulē vai pagājušā dzīvē. Iespējams, jūs pat palūdzāt viņam kalpot kā vienam no jūsu Aizbildņiem un uzmanīt jūs visa jūsu iemiesojuma uz Zemes laikā.

 

Senči

Jums var būt audzinātājs, kurš ir sencis – kāds jūsu ģimenes vēsturē, kurš dziļi rūpējas par jums. Tas var būt vectētiņš vai vecmāmiņa, vai jau miris radinieks, vai pat kāds no jūsu ģimenes vēstures. Dažreiz garīgs sencis var pie jums atnākt pat bez jūsu pieprasījuma, jo viņš mīl jūs un vēlas jums palīdzēt. Jeb jūs, iespējams, noslēdzāt oficiālu vienošanos ar šo būtni, lai viņa uzmanītu jūs visu dzīvi, padarot viņu par vienu no jūsu Aizbildņiem.

 

Sazināšanās ar jūsu Garīgajiem Audzinātājiem

Kaut gan mēs nevaram viņus redzēt, mūsu Garīgie Audzinātāji ir mūsu apkārtnē pastāvīgi. Enerģijas struktūras, kuras veido viņu ķermeņus, sastāv no daudz augstākām frekvencēm, nekā var konstatēt mūsu acis. Viņi ir tik augsti, ka viņu “ķermeņi” nav materiāli, bet ir tīra enerģija. Lūk, kāpēc garīgās būtnes dažreiz sauc par “enerģētiskajām būtnēm” vai “gaismas būtnēm”.

Mūsu audzinātāji ar mums sazinās, sūtot mums “vēstījumus” ar dažādiem SMALKIEM neverbāliem paņēmieniem.

17 06 20 16

 

Kā jūsu Audzinātāji sūta jums vēstījumus

Dažreiz jūsu Audzinātāji vēstījumus sūta caur jūsu zemapziņu, jūsu intuīciju vai jūsu sapņiem. Tā var būt tā balss jūsu galvā, kura jums saka, ko izdarīt, vai brīdina jūs, lai jūs neko nedarītu. Tā var būt iedvesmota ideja, kura tikko kā parādījās jūsu galvā, vai vīzija, kuru jūs ieraudzījāt savā sapnī. Tas, ko jūs vienmēr esat uzskatījuši par savu sirdsapziņu, instinktu vai vērīgumu, bieži ir jūsu Audzināju vēstījumi.

Dažreiz jūsu Audzinātāji jums vēstījumu sūta, atskaņojot pa radio dziesmu, kurai ir svarīga simboliska nozīme, vai “nejauši” pārlecot uz noteiktu lappusi grāmatā, tādā veidā liekot jums pamanīt kādu ļoti svarīgi ideju, vai aptur jūs noteiktā tīmekļa lapā vai tīmekļa publikācijā ar visai aktuālu informāciju. Sākumā tas viss var likties kā nejauša sagadīšanās, taču tamlīdzīgas noderīgas lietas turpina notikt ātrumā, kāds liekas neiespējams, un jūs vairs nevarat noliegt, ka notiek kaut kas nozīmīgs un mērķtiecīgs.

Uz šo brīdi jūs droši vien jau esat sapratuši, kā jūsu Audzinātāji ar jums sazinās – viņi sazinās ar jums telepātiski. Viņi var ienest domas un idejas jūsu saprātā, un viņi var “dzirdēt” jūsu domas. Tas ir iespējams tāpēc, ka mēs visi esam Universālās Apziņas daļa.

Ja jūs vēlaties uzlabot saikni ar augstāko vadību, padomājiet par Augstākās Vadības Mācību programmu no Shift Network.

17 06 20 17

 

Atkārtojošies skaitļi – Aicinājums mosties

Arvien vairāk un vairāk cilvēku pamana atkārtojošos skaitļus pulkstenī, uz paneļiem ceļu malās un izkārtnēs, kā arī citās vietās – internetā eksistē daudz personīgu ziņojumu par šo parādību. Jūs esat ievērojuši tādas atkārtošanās pēdējā laikā? Varbūt 11:11 pulkstenī vai 111 uz numura zīmēm un citās vietās? Jeb citus atkārtojošos ciparus, piemēram, 222, 333 vai 444? Jeb varbūt citas ciparu secības, kuras jūs esat redzējuši tik daudz reižu, ka tas ir satriecoši. Skaitlis, kurš pirmais piesaistīja manu uzmanību, bija “911”. Es šo skaitli redzēju pulkstenī, uz numura zīmēm, un kravas mašīnu bortiem, visur un tik bieži, ka es zināju – tas nevar būt nejaušs notikums.

Ar tādiem skaitļu atkārtojumiem jūsu eņģeļi un citi Audzinātāji mēģina piesaistīt jūsu uzmanību sazināties ar jums. Kodi ar skaitliskiem vēstījumiem – tas ir ļoti izplatīts paņēmiens, kā viņi sazinās ar mums. Dažiem cilvēkiem nevajag sazināties caur skaitļiem, tāpēc ka var savu Audzinātāju “balsis” savās galvās dzirdēt skaļi un skaidri, taču mums pārējiem tā ir ļoti dzīvotspējīga komunikācijas stratēģija. Ir grāmatas, kuras padziļināti izskaidro šo tēmu, uzskaita skaitļus un to nozīmi. Grāmata, kuru es izmantoju, ir “101 Eņģeļa Skaitlis” (“Angel Numbers 101”) Jeb skat. tīmekļa vietni “Eņģeļa Skaitļi – Džoannas Svētie Raksti

Sk. arī: Kā saprast eņģeļu zīmju nozīmi?

17 06 20 18

 

Kāpēc jūs nedzirdat savus Audzinātājus

Kad jūsu Garīgajiem Audzinātājiem pienāk laiks palīdzēt jums, viņi noskaņojas uz jūsu enerģiju un mēģina vēstīt jums caur jūsu smalkajām maņām un intuīciju. Ja jūs nedzirdat vadību, tad, lūk, kāpēc.

Pirmais un galvenais cēlonis ir, ka jūs NETICAT GARIEM. Pilnīgi precīzi var teikt, ka jūs neieraudzīsiet un neizdzirdēsiet to, kam jūs neticat – tas ir vienkārši.

Pieņemot, ka jūs esat atvērti Garīgajiem Audzinātājiem, nākamais cēlonis, kura dēļ jūs, iespējams, nedzirdat viņu smalkos vēstījumus ir JŪSU PRĀTA PASTĀVĪGA KLEJOŠANA. Jūsu egoistiskais un analītiskais prāts pastāvīgi ir pārslogots, domā un plāno. Tas darbojas kā troksnis, kura dēļ ir ļoti grūti izdzirdēt smalkos vēstījumus. Jūsu egoistiskais prāts pārslogo jūsu analītisko prātu, tāpēc ka viņš BAIDĀS, un izvēle, kuru viņš izdara, parasti balstās uz bailēm, nevis uz mīlestības, kā tas vienmēr ir Garīgajiem Audzinātājiem. Bailes ir ļoti stipra emocija, un tās noslāpē jūsu augstāko vadību. Turklāt daudzi no mums ir TIK AIZŅEMTI: traucamies, darām, darām, darām bez apstājas. Viss, ko jūs varat izdarīt, – NOMIERINĀT SAVU PRĀTU, PALĒNINĀTIES UN ATSLĀBINĀTIES – tas ārkārtīgi palīdzēs. Meditācijas un pastaigas vienatnē pie dabas – lūk, daži paņēmieni nomierināt jūsu prātu un ļaut jūsu Audzinātāju smalkajiem vēstījumiem atnākt. Darīt to, kas jums patīk, ir relaksējoši un nomierinoši – nodarboties dārzā, makšķerēt, gleznot vai ko citu. Kad jūs esat atslābinošā plūsmā, kad darāt to, kas jums patīk, smalkās maņas spēj uztvert vairāk.

Sk. arī: Kā meditācija spēj nomierināt prātu[3].

17 06 20 19

Apmācības laikā ir enerģētiski-meditatīvas prakses, kuru laikā notiek saziņa ar Institūta Garīgajiem Kuratoriem. Jūs mācāties pētīt savu garīgo pasauli un kontaktēties ar saviem Garīgajiem Audzinātājiem.

 

Vēl viena lieta, kura bloķē mūsu vadību, ir RAIZES. Mums ir daudz stresa, raižu un uztraukumu. Šis stāvoklis ceļas no pārdomām par bijušajiem izaicinājumiem un problēmām un to projicēšanas uz nākotni, iztēlojoties, ka notiks kas slikts. Raizes – tas ir mentāls troksnis, kurš slāpē un traucē dzirdēt jūsu Audzinātājus.

Katru reizi, kad jūs sākat raizēties, koncentrējieties uz savām vēlmēm. Padomājiet par to, ko jūs gribat un ko jūs taisāties izdarīt, lai to dabūtu, un iegrimstiet dažos no šiem plāniem. Tas jūsu prātu aizņems ar to, ko viņš grib, nevis ar bezmērķīgām inertām raizēm.

Vēl viena lieta, kuru jūs varat izdarīt, lai pārvarētu raizes, ir kultivēt vairāk TICĪBAS un UZTICĒŠANĀS, ka dzīve nav “stiprāko izdzīvošana”. Patiesi ticiet, ka jūsu Audzinātāji un Visums stāv jums aiz muguras un, ja sekosiet viņu vadībai, tad viss būs labi. Pilnīga uzticēšanās ļaus jums dziļi atslābināties, un tad jūs sāksiet saņemt dievišķo vadību un darbosieties daudz precīzāk, un drīz viss jūsu dzīvē kļūs daudz gludāks.

17 06 20 20

Vēl viena lieta, kura bloķē vadību, ir pārliecīga analizēšana un pārliecīga plānošana. Tā vietā, lai visu rūpīgi plānotu, pamēģiniet vienkārši virzīties saskaņā ar to, kā jūs šajā brīdī jūtaties – ESIET SPONTĀNĀKI UN EJIET LĪDZI PLŪSMAI. Kad jūs ļaujat sev dziļi just to, ko jūs darāt katrā momentā, jūs pēc būtības atdodaties savu Audzinātāju un Visuma augstākajam viedumam – dariet to konsekventi un vērojiet, kā sākas maģija!

 

Sarunas ar Visumu

Esmu tikai viegli pieskāries tam, kā būtnes no nefiziskās (gara) valstības sazinās un mijiedarbojas ar mums. Tas ir vēl daudz kas vairāk. Iepazīstieties ar manu rakstu “Uzlabojiet savu saikni ar Dievišķo”, lai vēl aplūkotu, kā kontaktēties gan ar savu vadību, gan ar Augstāko Es. Plašākam ieskatam es iesaku grāmatu “Jautājiet saviem ceļvežiem” (“Ask Your Guides”).

Šajā plašajā un lieliskajā Visumā ir vairāk būtņu un apziņas līmeņu, nekā mēs varam iedomāties. Un jūs varat kontaktēties ar visiem viņiem, pat ar Apziņas Avotu (Dievu). Patiesībā Avots vienmēr kontaktējas ar mums, jūs vienkārši neatpazīstat viņu, jo viņš ir ļoti simbolisks un smalks. Lieliska grāmata, kura dziļi aplūko šo tēmu, ir “Sarunas ar Visumu” (“Conversations with the Universe”).

Jūsu augstākā apziņa, jūsu Augstākais Es, patiesībā ir Avota Apziņa. Avots dala sevi daudzās mazākās daļās, un mēs (mūsu apziņa) esam dažas no šīm dalām. Mēs visi esam savienoti caur Universālo Apziņas Lauku; mēs visi esam vienas lielas Būtnes, vienas apziņas, ko mēs saucam par “Visumu”, daļa.

Mēs visi esam viens

Džefs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2015.06.26

 

Par autoru: Džefs Strīts (Jeff Street), zinātnieks, pamodies garīgiem meklējumiem pirms dažiem gadiem. Garīgās pasaules pētnieks, sarakstījis vairākas grāmatas par ezotērikas tēmām.

Avots: http://divine-cosmos.net/spirit-guides.htm

 

P.S. Kā jums notiek sazināšanās ar jūsu Garīgajiem Audzinātājiem? Padalieties komentāros.

 T Beglak

Tatjana Begļaka

Tulkotāja, angļu valodas skolotāja, reinkarnacionikas konsultante.

http://tatbegliak.ru/

 

Pievienots 20.06.2017

https://journal.reincarnationics.com/vidy-duhovnyh-nastavnikov/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/dazadi/11-dazadi/1304-tatjana-beglaka-vai-jums-ir-garigie-audzinataji (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/1294-tatjana-beglaka-telpas-un-laika-iluzija (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/824-irina-akulova-meistaru-noslepumi-ka-meditacija-maina-dzivi-un-apzinu (Tulk. piezīme)