Юлия Набережнева – Время пробуждения. Любовь Отца

Jūlija Naberežņeva - Pamošanās Laiks. Tēva Mīlestība

17 09 12 01Lai kas nenotiktu – vienmēr atceries savu dievišķību, nozīmību un, ka esi mīlēts)))

Saulīt, prieku un burvīgu noskaņojumu!

Ar Jums ir Jūsu lieliskās Dvēseles draugs Jūlija Naberežņeva. Gribu šodien vienkārši dalīties ar Jums vienā no savām “pasakām” pieaugušajiem. (Es rakstu savas “pieaugušo pasakas” plūsmā, kad tās atnāk pie manis un neatlaidīgi lūdz savu piedzimšanu. Bērnu pasakas – kad pēkšņi atnāk insaits – par ko es gribu pastāstīt bērniem (un viņu vecākiem)…) Iespējams – Jūs tās jau esat lasījuši, bet iespējams – izlasīsiet pirmoreiz.

Piemēram, lūk, šī atnāca caur mani 9. janvārī… šodien ir 09.09 – 9. septembris, un mani vienkārši ved – no augšas – nosūtīt Jums šo vēstuli… šo mīlošo Tēva-Radītāja balsi – lasiet – un klausieties Viņu sevī.

17 09 12 02

Pamošanās Laiks. Tēva Mīlestība.

Mans Prieks, ES vienmēr esmu ar tevi. ES esmu visur – vai tu aizvērsi acis, vai atvērsi – vai šajā vietā, kur tu esi pašlaik – vai tu esi tur, kur tu biji pirms gadiem vai zemes laika gadsimtus uz priekšu.

Vai šajā tavā iemiesojumā – vai jebkurā citā – mēs vienmēr, dzirdi, vienmēr – kopā!

Sajūti to: tu un ES, ES un TU – mēs esam vienoti…

Ieelpojot tu ieelpo Mani Manī…

Un izelpojot – Tu izšķīsti Manī…

ES esmu visur, ES no Sevis – Mīlestības – radīju visas eksistējošās un nākamās pasaules…

ES – tevī, tāpat, kā arī tu – Manī…

Tu – mana mīļotā daļa. Svarīga, mīļota, Mans Prieks!

Atver savas svētnīcas – gan Gaismu tavu, gan Manu sevī. Un Mana Mīlestība – Tava Mīlestība – iemirdzēsies vēl spožāk. Nemirdz? Tu vienkārši gaidi, Dvēselīt mīļotā, kad tavs saprāts atcerēsies. Bet tu taču vienmēr zini un atceries! Tieši taču mēs ar tevi, ES un TU – mēs kopā katru reizi ejam tālāk, radām un spēlējamies, izejam arvien jaunus un jaunus eksperimentus, kuru mērķis vienmēr ir viens – atcerēties Sevi – Mani, iemirdzēties Mīlestībā un Priekā dvēselē, ejot cauri jebkuriem spēles pārbaudījumiem un nosacījumiem…

Zini, atceries, jūti: ES vienmēr esmu ar Tevi, tāpēc ka TU – tas esmu arī ES.

Kad tu iemērc roku ūdenī, uzvelc cimdu, uzvelc uz rokām lelles-rotaļlietas, vai noņemies ar tām dīzeļdegvielā, netīrumos, vai, kur vēlies – vai tu mīci ar savām rokām mīklu, vai veido no māla, būvē mājas vai zīmē – tās – vienalga ir tavas rokas, un tas esi tu, kurš ar tām kaut ko rada…

Tā arī ES vienmēr esmu ar tevi un tevī – un vēl vairāk: ES – tas esi TU un TU, un ES…

Atceries, sajūti to – un nomet no Dvēseles visu lieko, visu, kas traucē – to, ko tu, izejot šīs spēles nosacījumus, pieņēmi par sevi…

Visu, ko tu apguvi, Dvēselīt, ko iemācījies, visu, ko TU izgāji – mēs izgājām ar tevi kopā…

Mēs tā nolēmām – godīgi, pilnīgi iegremdējoties spēles un vides nosacījumos, iziet visu kopā…

Un mēs – vienmēr ar tevi kopā! Jo ātrāk tu to atcerēsies, sajutīsi, ieklausīsies savā – manā iekšējā balsī – jo priecīgāk! Jā, daudz kas novērš uzmanību, ir daudz kārdinājumu, visdažādāko apstākļu un grūtību, spēļu nosacījumu – jo mēs taču ar tevi mācāmies, pētām jaunas pieredzes – un vienā skaistā brīdī kaut kāda uzvedne, Manis dota tev - Man – nostrādā, un mēs kopā sākam iet pretī iekšējam aicinājumam, mīlestībai sajūtai…

Sirdsapziņas balss, tava iekšējā balss – tas esmu ES tevī…

Mīlestība – tas taču esmu ES, un tas esi TU!..

Izšķīsti viņā tieši tagad… Tagad – no savas lieliskās dvēseles – savas lieliskās mirdzošās mīlošās Dvēseles – dziļuma – iededz sava Prieka, Mīlestības, Gaismas uguni – un ļauj viņiem sākt šķīdināt visu, kas ir lieks…

Visu svešo, sanesto, visu rūgtuma, pārestību un nesapratnes piedegumu – šķīdini mūsu – Manā – Tavā MĪLESTĪBĀ…

Palīdzi sev ar vārdiem:

“Es ļauju sev, izsaku Savu Es Esmu – nodomu – pilnīgi izpausties manai Dievišķajai Būtībai un izšķīdināt visu sevī, manī, manā dzīves telpā – Mīlestībā un Gaismā – patiesajās Es Esmu Mīlestībā un Gaismā … Radītāja Mīlestībā… Un transformēt visu MĪLESTĪBĀ un GAISMĀ. Es pilnīgi pieņemu sevi, kā Es Esmu Tas, ka Es Esmu - Radītāja – Absolūta – MĪLESTĪBA un GAISMA. Es pieņemu un vācu sevi vienotā veselā – pēc Radītāja ieceres – un savienoju sevi sākotnējo – MĪLESTĪBĀ un GAISMĀ. Es pieņemu sevi un mīlu sevi pilnīgi. Es pilnīgi atgriežu sev visas savas enerģijas pēc dzimšanas tiesībām, attīrītas un atjaunotas Radītāja Mīlestības Gaismā, un atgriežu visas svešās enerģijas viņu īpašniekiem pēc dzimšanas tiesībām un pēc Radītāja ieceres…

ES ESMU MĪLESTĪBA UN GAISMA.

ES ESMU MĪLESTĪBA, GAISMA UN PRIEKS.

ES ESMU RADĪTĀJA MĪLESTĪBA, GAISMA, PRIEKS UN ŽĒLSIRDĪBA, MAIGUMS,

VIEGLUMS, PĀRPILNĪBA, RADOŠUMS, BRĪVĪBA, LABESTĪBA UN VIEDUMS.”

Ļauj sev izpausties visā savā dievišķībā, un nav ko sevi vainot un pelt par kaut kādām pieredzēm un notikumiem – tu vienmēr vari visu izlabot – tieši tagad vari nospraust savu ceļu pie Sevis – Mīlestības un Gaismas…

Vienīgais nosacījums: ja tu esi pamodies – un sācis savu ceļu uz Mīlestību – ir svarīgi iet tikai uz priekšu, mācīties, darboties, just, domāt jaunā veidā – no MĪLESTĪBAS – un lidot uz Mīlestību un Gaismu… Un ES tev vienmēr palīdzu… ES esmu ar Tevi… Ticība un Pārliecība par savu Dievišķību, Mīlestību un Gaismu – vienmēr ir ar tevi, atmet šaubas! Mīlestībā un bez lepnības ēnas…

Atver savu Sirdi, Dvēseli, Savas Dvēseles visas šķiedras, atver savu dievišķību, un no mūsu ar tevi pašas patiesākās mīlestības – … mūsu dievišķajā Mīlestībā – izšķīdini visas līdz pēdējai savas sāpes, pārestības un skumjas… Šķīdini… Šķīdini… šķīdini… Tik, cik būs nepieciešams, vienkārši šķīdini – un vēro kā kinofilmā – kā viss slimais un smagais – transformējas – maigumā, pieņemšanā, atlaišanā, vieglumā, priekā, gaismā… MĪLESTĪBĀ… Visu pieņemošā Mīlestībā… – kad, šķiet, ne pieņemt, ne saprast – nav iespējams – MĪLESTĪBA – pieņem un saprot… apņem maigi un saudzīgi – un izšķīdina visu rūgtumu un sāpes MĪLESTĪBĀ… vienkārši ļauj Viņai, Manai Mīlestībai – Beznosacījuma un Visaptverošai – izšķīdināt visas tavas sāpes…

Atlaid pamazām – visu, ko turi dvēselē – un ļauj tam visam iet prom, izšķīst, atbrīvot Dvēselē un ķermeņos tavos – vietu – vietu, Manis un tevis paredzētu – MĪLESTĪBAI un GAISMAI, Priekam un Svētībai…

Atlaid ar asarām, ar skaņām – melodijām un pašas sirds un krūtīm – visu, kas ir LIEKS…

ATLAID…

Atlaid…

ATLAID.

IEELPO MĪLESTĪBU, GAISMU UN PRIEKU, IEELPO MĪLESTĪBU, GAISMU UN SVĒTĪBU MANU…

Izelpo – atlaid uz transformāciju mīlestības gaismā visu grūto un smago… visu smagumu – izelpo – ar nodomu – transformēt gaismā un mīlestībā. GAISMĀ UN MĪLESTĪBĀ.

Jā – Zemei-Māmuļai vairs pašai galā netikt… Bet Tu – tu – stipra Dvēsele, Gars, Radītājs! Tu – mana daļa – kad pamodīsies TU, DVĒSELE Mana, Prieku un Gaismu savu atvērsi MĪLESTĪBĀ – UN IZŠĶĪDINĀSI MĪLESTĪBĀ UN GAISMĀ MANĀ UN TAVĀ – VISU MELNUMU UN SĀPES, KO RADĪJUŠAS TĀDAS PAŠAS DVĒSELES, KURAS AIZMIRSUŠAS, KAS VIŅAS IR – AIZMIGUŠAS UN SASTINGUŠAS AIZMIRSTĪBĀ…

MOSTIES, MIRDZI, MĪLI, PRIECĀJIES PAR SEVI – MANI, ATCERIES, KAS TU ESI.

ATCERIES MĪLESTĪBAS TAVAS UN MANAS VISDIŽENĀKO VELTI UN SPĒKU. TU ESI STIPRA, PRIECĪGA, PLAŠA, MILZĪGA DAĻA NO VIENOTĀ – MANIS – RADĪTĀJA-ABSOLŪTA, VISU PASAUĻU TĒVA-MĀTES – MĪĻOTĀ DAĻA, – UN TĀTAD – TU ESI ARĪ – BRĪNIŠĶĪGA MIRDZOŠA MAIGUMĀ, GAISMĀ UN VISDIŽENĀKAJĀ PRIEKA SPĒKĀ – MĪLESTĪBA. ES – ESMU MĪLESTĪBA, GAISMA, PRIEKS, MAIGUMS, PĀRPILNĪBA, TICĪBA, GARS, RADOŠUMS… UN TU – TAS ES ESMU.

Iztaisno muguru, atver savas lieliskās Dvēseli un sirdi, sajūti, ka visos jebkuros mikro- un makro-līmeņos – tu – esi MĪLESTĪBA. TĀPAT kā ES Esmu Tas, kas ES Esmu – MĪLESTĪBA.

Sajūti, ka burtiski sastāvi no MĪLESTĪBAS, UN IZLĪDZINI – IZTAISNO VISAS SAVAS STRUKTŪRAS TĀ, LAI TĀS PIEŅEMTU SAVAS PATIESĀS FORMAS – KĀ PAŠAS SKAISTĀKĀS SNIEGPĀRSLIŅAS SNIEGĀ.

TĀDAS ARĪ TAVAS MĪLESTĪBAS STRUKTŪRAS – PATIESAS, DIEVIŠĶAS, VISU TRANSFORMĒJOŠAS PATIESĀ DIEVIŠĶĀ MĪLESTĪBĀ. Pašlaik visas tavas šūniņas, atomi, DNS struktūras – viss atjauno savas dievišķās formas Mīlestībā Manā un Tavā…

Vienkārši ļauj, izsaki savu nodomu. Tev piemīt liels dievišķs Mīlestības, Prieka un maiguma spēks – noskaņojies, līdz-noskaņojies ar Manu Visaugstāko Mīlestību – un mēs kopā līdz-noskaņojamies unisonā.

Šī Dievišķā Līdz-noskaņošanās – Priekā, Mīlestībā un Gaismā – sniedz mums Dievišķās izpausmes Prieku – sajūti, ka viss tavs fiziskais ķermeni jau dun un dzied. Un no pašiem kāju pirkstu galiņiem – augšup – cauri visām ķermeņa struktūrām – augšup – cauri stilbiem, ceļgaliem, gurniem, vēderu, krūtīm, kaklu, galvu un galvvidu – jau arvien stiprāk un plašām nāk tavs mīlestības vilnis – pie MANIS… Un Mana Mīlestība – mūžīgi iet pie tevis, mans prieks! Tieši uz tavu paurīti – tikai pieņem…

Tā ir mūsu mūžīgā saikne – pat pa pašu tievāko pavedienu – kad cilvēks pavisam “guļ” un ir aizmirsis savu dievišķumu – mēs vienmēr esam saistīti caur mūžīgo MĪLESTĪBAS VIENS OTRAM dāvāšanu…

Es vienmēr, dzirdi – vienmēr – mīlu visus un katru savu bērnu… – Manis daļas – Paša – visa redzamā un neredzamā Radītāja… MĪLU VISU un VISUS – LAI CIK ZEMU UN TĀLU NO MĪLESTĪBAS UN GAISMAS SAVĀS VIBRĀCIJĀS, PIEREDZĒS UN SPĒLĒS VIŅI NEKRISTU…

Visa attīstība norit pa spirāli, un pēc kritiena – seko piecelšanās… Kad zemes bērns sāpīgi un stipri nokrīt – māte ar mīlestību paņem viņu rociņās un apskauj, dāvā viņam savu mīlestību – un viņš pamazām nomierinās no raudām un sāpēm… Tā arī ES, Tēvs un Māte – vienā personā – pat kad cilvēks ļoti zemu un sāpīgi nokrīt un vairs nevar turpināt atrasties zemes iemiesojumā – vienkārši ņemu viņa dvēselīti, kura atstājusi savu zemes skafandru – ķermeni – un Savā Mīlestībā sasildu – atjaunoju, izgaisinu jebkuras sāpes savā MĪLESTĪBĀ…

Tu ieklausies savā klusumā un vēl bangojošajās kaislībās prātā un dvēselē… Ļauj tām aiziet Visuma arhīvos – tās vienkārši vajag atlaist – un atbrīvot vietu Mīlestībai un Priekam… Izelpo… Ieelpo Manu Mīlestību un Gaismu – un izelpo visu svešo, visas sāpes un bēdas savas, transformējot Mīlestībā un Gaismā…

MĒS ar tevi esam mūžīgi saistīti caur Mīlestību – un sastāvam no MĪLESTĪBAS… Atver visas ziedlapiņas tavas – tava brīnišķīgā zieda – lotosa tavā galvvidū – ziedlapiņas – un pieņem ar katru viņa un savu šūniņu – MANU MĪLESTĪBU, Tēva-Mātes Mīlestību – un piepildies ar viņu pilnībā no paura līdz roku un kāju pirkstu galiņiem… – un no pašiem roku un kāju pirkstu galiņiem – līdz paurītim – un tālāk – visos savos smalkajos ķermeņos un telpās – visa sava dievišķā daudzdimensionālā ķermeņa struktūrās…

Jā! Tu esi daudzdimensionāls, un fiziskais ķermenis ir tikai neliela daļa no tavas un Manas izpausmes… Sajūti savu dziļo saikni ar Mani – mēs ar tevi mūžīgi dāvājam viens otram Mīlestību un Gaismu – jebkuros iemiesojumos un pilnīgas savienošanās laikā… Sajūti, kā caur pēdām tavām – iet lieliskas mīlestības un pateicības plūsmas lejup – uz Mātes Zemes centru… Tu apkamp viņu ar savu mīlestību, Māti-planētu savu, pašā viņas sirdī – un nodod viņai caur sevi un savu mūsu savienošanās kanālu – arī Manu Mīlestību…

Tieši viņa, Zeme, sniedz cilvēkam iespēju iet cauri savām daudzajām iemiesojumu pieredzēm un emocionāli augt, attīstīties un audzēt savas mīlestības kristālu… savu prasmi mīlēt… Tu ieelpo – un Mātes – Zemes – Mīlestības plūsmas – plūst uz augšu – tieši tavās pēdās – un baro tevi ar savām zemes enerģijām, tāpat kā katru, kas uz viņas mīt…

Jā – Planēta Zeme, Gaija – mīl visus un katru, kurš uz viņas dzīvo – un ļauj attīstīties visiem saviem bērniem. Viņai vienāda mīļa ir gan katra smildziņa, gan akmentiņš, gan kalni, gan meži – gan katras zāles stiebriņš un koks. Un katrs smilšu graudiņš un ķirzaciņa tuksnešos. Un katra ūdens lāse okeānā vai peļķē… Gan taurenītis, gan putniņš, gan pelīte, gan čūskiņa, gan zilonis, gan cilvēks… Kaut arī cilvēki Viņai sagādā visvairāk sāpju un ciešanu… Mani mīļotie pamodušies un mostošies bērni!

Jūs varat jau vienkārši ar savu nodomu, savu domu – transformēt tos milzīgos ļoti smagā negatīva uzkrājumus apkārt Zemes – Gaismā un Mīlestībā!

Jūs varat!

ARĪ TU, PRIEKS MANS, VARI!

TU LIELISKI PROTI MIRDZĒT UN RADĪT, TRANSFORMĒT MĪLESTĪBĀ

UN PĀRVADĪT CAUR SAVU LIELISKO MĪLOŠO SIRDI MANAS MĪLESTĪBAS PLŪSMAS

– TIEM, KAS VĒL GUĻ VAI TIKAI MOSTAS

– UN PAGAIDĀM NESPĒJ, KĀ VIŅI DOMĀ, KAUT KO IZMAINĪT…

BET TU – VARI!

TU MANA MĪĻOTĀ BRĪNIŠĶĪGĀ BURVĪGĀ MIRDZOŠĀ TĪRĀ UN GAIŠĀ MANIS DAĻA, MANA LĪDZĪBA, KURA NES SEVĪ UN CAUR SEVI MĪLESTĪBU UN GAISMU MANU.

IZTAISNO SAVUS BURVĪGOS SPĒCĪGOS DIEVIŠĶOS SPĀRNUS,

STIPRINIES MĪLESTĪBĀ, GAISMĀ UN TICĪBĀ – UN RADI KOPĀ

AR MANI MŪSU APBRĪNOJAMO UN MIRDZOŠO PASAULI

– MĪLESTĪBAS, GAISMAS, PRIEKA UN LAIMES PASAULI!

LAIKS IR PIENĀCIS – PAMOŠANĀS UN SAVAS DIEVIŠĶĪBAS UN MĪLESTĪBAS, GAISMAS, PRIEKA UN MAIGUMA SPĒKA – APZINĀŠANĀS LAIKS.

MIRDZI, PRIEKS MANS. MIRDZI.

 

Jūlija Naberežņeva, 2017

 

Visas manas “pasakas” – gan bērniem, gan pieaugušajiem, Jūs varat lasīt šeit

 

Ar mīlestību, Jūlija Naberežņeva

 

Izsūtīts 12.09.2017

Sanata Kumaras vietnes vēstkopa

Izsūta Natālija Koteļņikova

e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe