Dmitriy Peresvit Атмическое тело человека

Dmitrijs Peresvits - Cilvēka Atmiskais ķermenis

17 09 25 01

Ko nozīmē Atmiskais ķermenis, un kam viņš domāts? Kā viņš izskatās, kā viņu tīrīt un uzturēt tīrībā, un attīstīt? Šos jautājumus mēs mēģināsim atklāt šajā rakstā.

 

Cilvēka Atmiskais ķermenis – kas tas tāds ir?

17 09 25 02Ieiešana kopīgajā kolektīvajā apziņā un zemapziņā, ieiešana Dievišķajā un Augstākajā Es. Šajā līmenī cilvēks zaudē sevi kā individuālo Es un saplūst ar kolektīvo dvēseli. Augstākā pašapzināšanās, saplūšana ar Absolūtu. Līmenis, kurā individuālais Es tiek apzināts kā planetārā Vienotība. Tiekšanās uz izaugsmi, attīstību un augstāko pašapzināšanos, pārcilvēciskas iespējas. Saikne ar sirdsapziņu. Es apzinos sevi kā Dievišķo klātbūtni, piepildītu ar mūžīgās esības svētlaimi.

Atmans (sanskritā आत्मन्, ātman, “patība”, “gars”, “augstākais Es”) – viens no centrālajiem indiešu filozofijas un hinduisma reliģijas jēdzieniem: mūžīgā, nemainīgā garīgā būtība, absolūts, kurš apzinās savu eksistēšanu. Termins tiek izmantots, lai aprakstītu cilvēka un visu dzīvo būtņu augstāko “Es”. Pēc “pamošanās” cilvēks apzinās, ka viņš ir “Atma” – “es neesmu šis, bet TAS”, “es esmu absolūts, un es to zinu” – absolūts (cilvēks) apzinās savu eksistēšanu.

Atmiskais ķermenis – garīguma augstākā izpratne un izpausme. Šajā ķermenī ir ierakstīta visa informācija par saikni ar Planetāro Garu. Viņš iegūst zināšanas un pieredzi, ko jebkad ir sastrādājušas būtnes uz šīs planētas. Šajā līmenī cilvēks apzinās savu augstāko mērķi un augstāko kopējo planetāro misiju.

Tam, kuram šis ķermenis ir attīstīts, ir tieša saikne ar Augstāko saprātu, Augstāko Es, un viņš var iegūt Visuma viedās zināšanas, viņam ir atvērta pārapziņa.

17 09 25 03

 

Kā attīstīt Atmisko ķermeni

Attīstīt palīdz tiekšanās atjaunot un nostiprināt saiknes ar Augstāko Es un Garu. Tiekšanās uz izaugsmi un vispusīgu attīstību.

 

Palīdz attīstīt Atmisko ķermeni un veicina viņa izaugsmi:

  • Meditācijas, koncentrēšanās, apzinātība.
  • Es apzinos Vienotību visā esošajā.
  • Sava augstākā mērķa/misijas apzināšanās.
  • Es apzinos sevi kā Gara/Absolūta daļiņu.
  • Beznosacījuma un Bezgalīga Mīlestība pret visu esošo.

 

Ja jums bija interesants un noderīgs raksts par Atmisko ķermeni, dalieties tajā sociālajos tīklos. Ja jums ir, ko piebilst, rakstiet komentāros. Esiet apzinošies, dzīvojiet mīlestībā un vienotībā!

 

Pievienots 25.09.2017., atjaunots 29.11.2019.

https://sun-craft.org/samopoznanie/atmicheskoe-telo-cheloveka/

Tulkoja Jānis Oppe