Print

Emanuēls par Matricu

12 08 31Tu jautāji par Matricas trešo staru – antidzīvību, tā tu to nosauci. Parunāsim šodien par to. Un tā, Matricā atrodas stari: a) Dzīvības Radīšanas stars (Logosi), b) Dzīvības Izmantošanas, (dvēseles) dzīvošanas stars un c) nedzīvās matērijas, kuru tu nosauci par antidzīvību, stars. Patiesībā tas nav dzīvības antagonists, bet Dzīvības trešā forma, Vienotība.

Jā, es pat mēģināju tajā ieiet. Sākumā tur bija ļoti slikti, pilnīgs melnums, kāds reizēm mēdz būt iekšienē cilvēkam, kurš sevi neieredz, bet pēc tam viss atklājās, un pavērās pasaule kā vienots ciets kristāls, it kā akmens. Tur patiešām nav dzīvības, tāpēc ka nav redzami nekādi fragmenti, daļas, kuras pārveidotu šo kristālu. Nav kustības, nav nekā, aiz kā varētu “aizķerties” prāts. Es spēju būt klātesoša tikai plāniņā apvalkā apkārt “akmenim”.

Jā, patiešām, tur ir, kā var iztēlot dvēselei, antidzīves un antimatērijas pasaule. Tavs saprāts spēja turp ieiet un mēģināt novērtēt pasauli, telpu, linearitāti.

Tur viss ir citādāk nekā Dzīvības pasaulē. Tas ir fundaments, enkurs telpā. Ieejot tur, tu sākumā izgāji negatīvo slāni, Dzīvības apakšējo slāni, kur eksistē ienaids un noliegums. Pēc tam tu nolaidies zemāk un pārgāji uz Matricas trešo staru. “Antidzīve” izvietojas pie absolūtās nulles. Tā ir kā sastingusi Dzīvība, kura ir radījusi visu, izdarījusi ar sevi visu un vienkārši ir kļuvusi par lielu vienotu kristālu. Tas ir pašas vielas ceļš, bez daļiņu radīšanas un dzīvošanas. Pati viela jau ir sasniegusi pilnību, kļuvusi vienota. Nevar teikt, ka tur pavisam nekā nav. Tā vērtē vienīgi tavs prāts, taču ir vērts pāriet uz sirdi...

Ieejot ar savu kvantu apziņu šajā starā, es ieraudzīju nedaudz citu ainu. Brīnišķīgu, mirdzošu maigā gaismā, vienotu telpu, draudzīgu, tīru, kura vienkārši eksistē bez vēlēšanām. Visas vēlēšanās ir apmierinātas, pilnīgs miers un svētlaime. Tie ir citi stāvokļi nekā tajā vietā, kuru es aprakstīju kā Salu Paradīze. Ieejot šajā telpā, es kļuvu par šo Vienotību. Man no Centra plūst uguns-gaisma, esmu līdzīga Saulei, enerģijas avotam. Šeit patiešām nav aiz kā aizķerties prātam. Nav nekā, ko es varētu atšķirt, izņemot pastāvīgu uguns-gaismas ģenerēšanu. Manā centrā ir punkts, no kurienes viss plūst uz visām pusēm.

Mēs ar tevi uzskaitījām un labi zinām divas dzīvības sistēmas – logoisko (radošo) un radījumu, priekš kura rada Logosi, izmantojošo – iemiesošanās caur dvēseli ceļu. Ir vēl viens ceļš – kļūt par Matērijas (enerģijas) Avotu. Tu taču saproti, ka tam, lai viss “grieztos”, vajadzīga enerģija, avots. Trešais ceļš ir uz visuma Vielas Centru, uz Visa Avotu.

Bet tad to nevar nosaukt par antidzīvību, tāpēc ka tā arī ir dzīvība, bet cita.

Mēs ar tevi zinām Dzīvības definīciju – tā ir sākuma realitātes izmaiņa caur Saprātu. Šeit Saprāts netiek izmantots, radīšana nenotiek. Var nosaukt šo eksistenci arī par Dzīvību, taču piemērotāks ir Avots.

Man uzreiz nostrādāja doma: atbilde uz jautājumu, ka šīs trīs Matricas nodaļas ir Tēva un Dēla, un Svētā Gara stari. Avots ir Tēva stars, logoiskais stars, radošais, ir Dēla stars un trešais stars, dvēseles stars, pieder Svētajam Garam...

Ha, ha, ha! Tavs prāts nesnauž un uzreiz dod klasifikāciju visam, ko tu atšķir. Tas nav slikti. Bet tikai te tev nav taisnība. Visus trīs starus savieno Sevī Tas, Kas Visu Radīja. Nav atšķiršanas trijos aspektos Viņa iekšienē. Cilvēks visu ir radījis trijisku, tā nu ir iekārtots jūsu prāts. Svētā Trīsvienība faktiski parādīsies kā Vienotība, bet pēc tam var sadalīties dažāda skaita sastāvdaļās – gan trijās, gan četrās, gan piecās utt. Skatoties, no kurienes novēro, skatoties ar ko novēro, no kāda saprāta.

Patiešām, mēs ar tevi arī pagaidām esam atraduši tikai trīs starus Būtības Apziņas Matricā. Ir tajā gan radošā daļa, gan dzīvojoša savu privāto dzīvi daļiņa, gan visu enerģiju avots Būtības iekšienē. Ir, protams, arī citas daļas, piemēram, attīrīšana, piemēram, mijiedarbība ar tādām pašām Būtībām un kaut kas vēl, kas pagaidām nav pieejams tavai sapratnei pat ar Būtības kvantu apziņu. Tas ir Būtības pašapzināšanās brīdis, kurš atnāks pie tevis citā realitātē. Jūs saucat šo sajūtu par apgaismību...

Ja cilvēks ir radīts pēc fraktāļa tipa, tad kā viņā izvietojas šīs daļas, viņa visuma iekšienē?

Tu esi malacis, nesnaud... Cilvēka iekšienē ir visas daļas, kā tu nojaut. Iztēlojies sevi kā Planetāro Logosu. No kurienes tu ņem enerģiju paša radošo plānu īstenošanai?

Enerģijas avotu es jūtu ar muguru, augšējo daļu. It kā no turienes ienāk manī enerģija, un es vienkārši sildos no tās.

Bet cilvēkā ienāk enerģija pa sutratmu, no apakšas un no augšas. No planētas, dvēseles un gara.

No Matricas centra un planētas centra – Planetārā Logosa, kurš savukārt ir saistīts ar avotu, tavu trešo daļu.

Un tā, cilvēks ir radīts no universālas Matricas, kura savieno visas nepieciešamās daļas sevis iekšienē...

Bet kas radīja matricu?

Es radīju, tu radīji, mēs radījām. Matrica ir visu Būtību radīšanas rezultāts Vienotībā. Viņa ir īpašas radījumu nodaļas radīta un balstās uz visu Būtību, kuras brīvprātīgi dalās ar savu pieredzi Mūsu Tēva Vienotās Realitātes radīšanai, kolektīvo pieredzi. Visi mēs esam dienestā pie Vienotā un radām ar savu dzīvi Jauno Telpu jaunas realitātes radīšanai. Telpas un Radošās Domas attīstības virzienu dod galvenā Logoiskā Nodaļa, dvēseles attīstības virzienu dod Galvenā Būtību Nodaļa, vielas un Pasaules-ēkas lauku attīstības virzienu dod galvenā Realitāšu Nodaļa. Tie visi ir nosacīti nosaukumi, taču aiz tiem stāv būtība tam, ko tie nozīmē.

Bet ne visi saprāti ir ierīkoti vienādi? Tas tikai mūsu lokālajā sistēmā tā viss ir ierīkots?Bet pārējās?

Ir dažādas vielas, lauku, plūsmu un staru variācijas. Ir citi Dzīvības Principi, ietverti citās eksistences formās. Taču vispār viss kaut kur atkārtojas, pašā vispārīgākajā un plašākajā nozīmē. Ir radītāji, ir dzīvības fragmenti, ir dzīvības un radīšanas avoti.

Vai var teikt, ka saprāts sāk savu attīstību dvēseles daļiņā, pēc tam kļūst par Logosu un galu galā ieiet Visa Esošā Avota Vienotībā, tas ir, iziet šīs trīs galvenās Esamības pakāpes?

Tas ne gluži ir tā, mana dārgā. Tas ne gluži ir tā. Var no jebkuras nodaļas pāriet uz jebkuru citu. Nav taisnas un stingras viennozīmības. Var gan tā, gan tā.

Bet kā uzzināt, pa kādu ceļu tu ej?

Viss atnāks apgaismības brīdī, kad tavas daļas kļūs tev acīmredzamas. Bet sev tu vari teikt tagad...

Es tiku Monādes radīta, radīju dvēseles un piedalos daudzos dvēseles plānos dažādās vietās vienlaicīgi.

Tā arī ir. Malacis.

Pateicos tev, manu dārgo Skolotāj!

 

Pievienots 31.08.2012

http://www.sanatkumara.ru/stati/immanuil-o-matritse

Tulkoja Jānis Oppe