PASAULES-ĒKAS LIELĀ PĀRBĪDE: KĀDU IZVĒLI IZDARĪSIM MĒS?

“МЧ” redakcija nosūtīja mani radošā komandējumā – uzzināt par to, kā cilvēki un citas pasaules izdara izvēli šajā svarīgajā mirklī. Sergejs Kanaševskis, turpinot mūsu agrāk sākušos dialogu, pajautāja: “Kā izvēli? Izvēli starp ko un ko? Kā piedalās šajā izvēlē Augstākie “Es” un kā iemiesotās personības ietekmē šo izvēli? Kādas diskusijas par šo tēmu norisinās smalkajos plānos? Labi būtu apskatīt šo jautājumu no dažādām pusēm... Iztēlojieties, ka jūs sūta radošā komandējumā uz citām dimensijām un pasaulēm. Jūs “lidojat” pa tām un intervējat visdažādākās būtības. Ļoti gribu, lai jūs ar dvēseli uztvertu šo radošo komandējumu.” Es ar prieku piekritu tādam uzdevumam.

Kā pirmo es intervēju savu Augstāko “Es” no astrālā slāņa

N.: Kā tu domā, kādu mēs ar tevi izdarām izvēli šajā atbildīgajā brīdī? Iespējams, es kaut ko neapzinos, man gribas pieņemt tavu izvēli, jo mēs ar tevi taču esam viens tagad.

A. Es: Tu es dīvaina, sākumā tu nonāci pie manis un saplūdi ar mani, bet tagad atbildību gribi pārlikt uz mani. Es varu tikai ieteikt, kā rīkoties, bet nevis pieņemt lēmumus. Tā ir karmiskā atbildība, un man nav tiesību uzspiest kaut ko tavā plānā.

– Iesaki, lai es varētu saprast, par ko ir runa. Ko konkrēti mēs spējam izvēlēties, jo visa mūsu īstenība taču tikai arī saka mums, ka mēs fiziskajā plānā nespējam izvēlēties ļoti daudz ko, ko mums gribas. Tagad nu saprotu, ka tādā veidā mūs piespiež strādāt un bīdīt īstenību turp, kurp mums vajag, taču diezin vai katrs no mums sapņotu tik daudz strādāt, cik mēs visi te strādājam.

– Pats smieklīgākais, ka mēs arī tagad “raujamies”, kā jūs mīlat izteikties. Tāpēc ka šajā nopietnajā PASAULES-ĒKAS PĀRBĪDES brīdī neviens nesēž uz vietas. Viss un Visi ir vērsti uz enerģiju pacelšanu, un šis periods neturpināsies mūžīgi. Paspēj vai esi nokavējis.

– Nu gan, pie jums ko, ir laiks?

– Pie mums ir moments, kad vajag izdarīt maksimālo. Maksimāli izlikt sevi, lai izskrietu caur adatas aci. Nedomā, ka tas ir pārnestā nozīmē. Tas patiešām ir tā!

– Es daudz reižu esmu dzirdējusi par “adatas aci” un pat izgājusi cauri tai “reāli”, bet ko tas viss nozīmē tavā sapratnē?

– Lieta tā, ka es nekad neesmu bijis tik mobilizēts, tik satraukts un tik samulsis, kā šajā momentā. Es pagaidām nesaprotu, kā un kas te pārbīdās, taču ar apbrīnojamu konsekvenci viss mainās PATIESĪBĀ! Un to izdarījām mēs, neviens cits nespēj palabot tās pasaules, kuras mēs radām. Tātad mēs mainām visu apkārt saviem “Es” no “pamata līdz vāciņam”. Un šo pārmaiņu apstākļos tev jāapzinās vienīgais pareizais lēmums savam “Es” un jāieiet tajā, tā tad arī ir tava “adatas acs”. To vajag kā man, tā arī tavam “Es”. Ej pa šo ceļu līdz galam, lai cik smieklīgi, grūti vai neiespējami tas neliktos fiziskajā plānā. Daudz kas mūsu pasaulēs ir pilnīgi viegli un vienkārši, bet pie jums liekas neiespējami. Tāpēc jūs izvēlaties to, uz ko jūs pavirzījis jūsu Augstākais ‘Es” – piemēram, augšupcelšanos dvēseles līmenī, un pat pretēji Augstākajam “Es”, ja vēlaties. Prāts saka vai pat kliedz vienu, bet sirds čukst citu.

– Kas tieši mainās un kā tas rada mūsu iespējas izvēlēties?

– Tur jau tā lieta, ka esmu vienkārši satriekts, pārsteigts augstākajā pakāpē, ka realitāte sākusi mainīties uz labo pusi. Jo mēs taču centāmies ļoti daudzus gadus, mēs strādājam te ar tevi uz planētas ne mazāk kā vairākus miljonus gadu. Un, lūk, ir pienācis, kad, kā jūs sakāt, pēkšņi “pats sāka iet”...

Nē, mēs GRIBĒJĀM, mēs CENTĀMIES, taču mēs NESPĒJĀM SASNIEGT VĒLAMO. Ne tikai fiziskajā realitātē mēs nespējām sasniegt visu, ko gribējām, kaut gan daudz kas izdevās. Taču pat astrālo pasauļu realitātē daudz kas neizdevās, piemēram, kari noritēja, tika fiksēti karmiskie pārkāpumi, laika apstākļi varēja būt labāki. Un daudz kas, ko jūs nemaz nezināt, arī ļoti traucēja mums. Nu, piemēram, tumšās pasaules šeit tā uzplauka, ka burtiski nedeva mums atelpu.

Kā tas viss tagad rada jūsu iespējas izvēlēties? Nu, jums vienkārši ir parādījusies izvēle! Līdz šim periodam tikai ļoti mazs cilvēku skaits ar milzīgu darbu, grūtībām un upuriem sasniedza ceļus iziešanai no planētas. Bet tagad – lūdzu, tas ir tik vienkāršs, ka mēs piedāvājam to visiem. Tas ir, jūs varat pāriet sākumā uz astrāla vai mentāla pasauli (pēc jūsu apziņas), bet pēc tam iziet arī no “Sansaras Riteņa”.

– Daudzi cilvēki nesaprot, kādēļ tas vajadzīgs – iziet no“Sansaras Riteņa”. Kad mēs apspriežam šo ceļu seminārā, daži neizpratnē saka: bet mums arī šeit ir labi, kādēļ mums iet prom no planētas?

– Tad viņu ceļš ir uz tādām pašām jūsu dimensijas pasaulēm. Tas nav ne labi, ne slikti, vienkārši viņi vēl “nav pieēdušies zemes putru”. Pēc tam viņi ilgi ēdīs arī “astrālo strebjamo”, kamēr neatstrādās astrālo karmu.

– Mani interesē, kāpēc es nesākšu ēst “astrālo strebjamo” – kā tie, kas iet uz astrālu?

– Tu arī to paēdīsi, taču nedaudz un neilgi, tāpēc ka tu esi veca dvēsele un tava atrašanās astrālajā pasaulē ir atstājusi pietiekami lielas pēdas planētas vēsturē. Piekrīti, ka tu jau esi nogurusi ēst zemes putru?

– Piekrītu... Esmu gatava kaut tagad...

– Kad tu atnāksi jaunajā ķermenī, tad tas būs mans ķermenis, vai ne tā? Bet es jau šeit esmu “ar labu reputāciju”, mēs ar tevi kopā savienosimies un augšupcelsimies augstāk. Es arī esmu gatavs un izdaru izvēli augšupcelties tālāk.

– Saki, visiem cilvēkiem Augstākie “Es” ir gatavi augšupcelties?

– Ko tu! Labi, ja viens, divi procenti ir gatavi iet uz dvēseles līmeni. Taču tas nenozīmē, ka citiem nav atlicis laika pamosties. Kā tu zini, laika mums te ir grēdām vai tā nav nemaz, kas ir viens un tas pats. Ir svarīgi jums paspēt pamosties, bet mūsu dēļ lieta nestāvēs. Tu taču redzēji aizmigušos vai tumšos Augstākos “Es” tiem, kas nodarbojas ar augšupcelšanos?

– Jā, starp citu, es gribētu noskaidrot šo jautājumu, kāpēc dažiem nav aktīvs Augstākais “Es”?

– Tāpēc ka viņš pagaidām nav saistījies ar cilvēku sakaru neesamības dēļ. Jums ir tādā mērā jāiztīra kanāls un ķermeņi, lai viņam būtu komfortabli strādāt ar jums. Un daži Augstākie “Es” vienkārši nav vēl gatavi augšupcelties, tas ir, iet uz mentālu. UN TE GALVENO LOMU SPĒLĒJAT JŪS – MATERIĀLAIS ASPEKTS! JŪS KĻŪSTAT PAR APZINOŠOS VADOŠO SĀKUMU, kurš izgrūž Gaismā gan dvēseles svētlaimi, gan pat savus Augstākos “Es”!

– Kaut ko fantastisku dzirdu...

– Nekas, pierodi pie visu jūsu dogmu apgāšanas, realitāte ir tik plaša un nepareģojama, ka visi jūsu tā saucamie Likumi izies citas jēgas iegūšanu un iztaisīs izvērsumu, kā taisa izvērsumu jūsu realitāte slāni pa slānim. Daudz ko jūs vēl nezināt, vienkārši nevarat iedomāties, cik vienkāršāks viss ir mūsu pasaulē. Tam piemērs ir telepātiskie sakari. Pie mums tā ir normāla parādība, bet pie jums izsauc sajūsmu un apbrīnu. Arī politiskajā un materiālajā sfērā viss ir daudz vienkāršāks un nepamanāmāks.

– Un tā, mēs tagad izdarām izvēli – uz kādu apziņas līmeni uzlidot. Ir mūsu pasaulē garīgie skolotāji, kura ir sataisījušies uzreiz uz 11. dimensiju. Ko tu vari teikt par viņiem?

– Lai iet, bet mēs paskatīsimies. Tas ir nopietns karmisks pieteikums, priekš tam vajag būt jau tādam apskaidrotam... Lai nu Dievs dod viņiem iziet kaut vai uz 7-to līmeni.

Viņiem liekas, ka, ja viņi ir meditācijās sasnieguši un sazinās ar savu 11-tās dimensijas (nosacīti) Augstāko “Es”, tad pēc augšupcelšanās viņi uzreiz sadegs un pārvērtīsies par griezošos uguns punktu. Bet vai viņiem to vajag? Un kā tas notiks? Tu sazinies ar Debesu Tēvu, taču pēc augšupcelšanās – pagaidām, tāpat kā visapgaismotākie cilvēki no Zemes – iesi tikai turp, kur pirmoreiz tika nofiksēta tā dvēseles daļiņa, kuru tavs “Es” apsēklo šajā pasaulē. Bet pēc tam, kļūstot pieaugušākai, tu atkal augšupcelsies, un tā līdz bezgalībai, kamēr nesaplūdīsi ar Debesu Tēvu.

– Starp citu, man ir zināms, ka ne visi cilvēki izvēlas ceļu pie Tēva, ir masa cilvēku, kuri apstāsies dvēseles līmenī.

– Jā, viņu cilvēciskā daļa tā ir uzkonstruēta, ka viņa nevēlēsies tālāk augt garā, tāpēc ka atradīs pilnu apmierinājumu dvēseles plānā – gan nodarbes, gan interese, gan svētlaime. Viņiem ir savs uzdevums – kļūt par mentālo pasauļu iedzīvotājiem un novest tās līdz pilnībai – tāpat, kā planētas cilvēku vairākuma misija ir novest fizisko pasauli līdz tīrības un dzīves komforta pasaules latiņai. Tāpēc viņi turpina dzīvot fiziskajā pasaulē...

– ...un karotēm ēst zemes putru...

– Un baudīt ceļojumus pa planētu, audzināt bērnus, celt mājas un mīlēt visu un visus. Fiziskā pasaule vienkārši ir atkarīga no tā, kas viņu apdzīvo. Fiziskās pasaules iedzīvotāju uzdevums ir iziet no Sātana dzīvnieka apziņas, pārstājot karot un pretoties. Sākt mijiedarboties, palīdzēt cits citam un būvēt draudzības tiltus uz tādām pašām pasaulēm.

– Pateicos, mans dārgais Augstākais “Es”!

 

Kā otro es intervēju Alfu.

– Dārgā Alfa, kādu izvēli izdari tagad, kad visa Pasaules-ēka pārbīdās?

– Sveicu manu dārgo skolnieku! Tu uzdod tik personiskus jautājumus. Saprotu, ka gribas tikt skaidrībā ar brīdi, kurš tagad notiek visiem, ar kuriem tu savienojies. Un es arī nodarbojos ar to, ka augšupceļos, tieši šajā brīdī. Es paplašinos un pārbīdu savu apziņu, atverot savu “Es” visai Pasaules-ēkai. Pēc tam es atkal samazināšu savu ķermeni, taču citā enerģiju diapazonā.

Mani interesē jaunu enerģiju Radītāja ceļš, es atkal sākšu savu apmācību jaunrades augstākajos līmeņos. Pasaule ir daudzveidīga, un var atrast daudz pielietojumu tajā. Svarīgi, lai tu degtu un mīlētu to darbu, pie kura ķersies.

– Bet es pagaidām nezinu, pie kā man ķerties, vienkārši tāpēc, ka neesmu izgājusi uz jauno apziņu.

– Nesteidzies, izbaudi to, kas tev ir. Un ieklausies tajā, ko mīli.

– Visu mīlu it kā... Nē, ne visu – karu nemīlu, slimības, bailes... vārdu sakot, planētas negatīvo iezīmju izpausmi.

– Tev negribas ceļot, tev negribas ārstēt, pareizi?

– Jā, pareizi.

– Tātad, ir kaut kas, ko gribas visvairāk.

– Garīgā literārā jaunrade – es to arī daru. Mīlēt – es to arī daru.

– Nu, lūk, tu tad arī saproti, ka tavs uzdevums ir mīlēt un stāstīt par to... Tā ir tava izvēle uz šodienu. Bet ko gribētu tālākajā?

– Izzināt nākošās pasaules ar atvērtu apziņu.

– Lieliski. Mēs ar tevi esam atbildējuši uz jautājumu. Vēl ko?

– Radīt šajās pasaulēs.

– Protams! Cilvēks ir radīts kā radītājs, un tā ir viņa priekšrocība un privilēģija. Vajag to izmantot. Vienkārši dzīvot vairs nav interesanti, kad esi sajutis jaunrades skaistumu. Ne visi pasaulē var radīt un mainīt to, kas Sākotnes radīts. Tas, kas radīts, prasa jaunā attīstību un pilnveidošanu, citas jēgas dabūšanu un pārradīšanu un vecā sagraušanu. Pasaule – tā tu arī esi, tu attīsties, un pasaule mainās tev pa pēdām.

(Tikai tagad iedomājos, kādā ātrumā mainās pasaule, jo visi taču aug un attīstās, un katrs ar sevi maina gan telpu, gan apziņu. Un tagad pie tam visi taisa pāreju uz enerģiju nākošo diapazonu.)

– Bet visi tagad augšupceļas, jeb ir pasaules, kuras tagad ir nemainīgas?

– Saprotams, pasauļu izvēle paliek to ziņā, nav obligāti visiem “zem koppapīra” būt mainīgiem vai augt plašumā tieši šajā brīdī. Bet dažas saudzējamas pasaules saglabā nemainību no Sākotnes, un tajā ir to vērtība.

Visi, kas ir izvēlējušies mainīties, aug un attīstās pastāvīgi. Tagad ir moments vairākām pasaulēm un visumiem, kuri ir “ienākušies”, ieguvuši vienotību un sākuši augšupcelties uz dimensiju vienotības rēķina. Ja augšupceļas visums, tāds, kā Nebadons, tad viņā visas pasaules pārbīdās samērā ar savu izaugsmi. Tas nenozīmē, ka tās nevar vēl un vēl pārbīdīties vēlāk. Viss pasaulē ir relatīvs.

– Pastāsti par Pasaules-ēkas pārbīdi, lūdzu.

– Es nesauktu to tik skaļi, taču ir sākusies LIELA PĀRBĪDE, un daudz pasauļu pāriet ne tikai jūsu Visumā, ne tikai pie kaimiņiem, bet arī pa visu Pasaules-ēku. Tas ir sākums Tēvu lielajam darbam “administratīvās dalīšanas” un fizisko izmaiņu vadībā un pārmaiņā. Mēs pagaidīsim, kad viss norims, un sāksim rekonstrukciju, tā es domāju. Kaut kas grandiozs ir priekšā, kā man liekas. Tā ir liela pārbīde vai izvērsums, vai transformācija... Visu uzzināsim.

– Pateicos, Dārgā Alfa!

 

Un tagad es piesaucu Mihaēlu un Emanuēlu, Nebadona vadītājus, lai uzdotu arvien tos pašus jautājumus: ko mēs spējam izvēlēties un kā to apzināties?

– Mani dārgie un mīļotie Skolotāji! Mums visiem ļoti gribas uzzināt par savām iespējām, kā viņas atklājas sakarā ar to, kas pie mums ir noticis un kas vēl notiks.

– MIHAĒLS: Pat visumu vadītāji izmainās. Nav nekā nemainīga pat pasaulēs pilnīgās un ļoti gaišās. Un jums pienākas apzināties vēl daudz ko savās attīstības iespējās. Es neieteiktu visiem uzreiz augšupcelties, tas izjauks planētas enerģētiku un izsauks gaišo un tumšo spēku disbalansu. Taču mēs tagad apskaidrojam jūs ar to, ka samazinām tumsas daudzumu un vedam planētu pie jauna Gaismas un Tumsas balansa.

– Tu uzskati, ka mēs varam jau augšupcelties?

– Saprotams, bet kā tu uzskati?

– Nu, pagaidām vēl neviens nav augšupcēlies...

– Nekas, drīz sāks lidot pirmās bezdelīgas, sagaidīsiet, es ceru... Interesē, kas pie mums notiek? Viss jau iet uz pārbūves pabeigšanu. Tas ir līdzīgs tam, kas jums notika Krievijā, kad jūs devāt patstāvību republikām. Jūs varat nosaukt to par sabrukumu, bet pie mums Nebadonā tas saucas par denacifikāciju[*].

(Es ielīdu vārdnīcās, lai atrastu šī nepazīstamā vārda nozīmi.)

– Tā, skaidrs, bet no kā ietekmes jūs atbrīvojaties? Kas ir atraidīts? Vai tik ne mūsu mīļotais Mihaēls?

– Nē, protams, skaistule, bet no daudziem maniem palīgiem, kurus “atstādināja no ieņemamā amata” un lemj, ko ar viņiem iesākt.

– Kāds ir iemesls?

– Viņu cietībā un cietsirdībā.

– Kā? Nebadona līmenī ir šīs īpašības?

– Ir, mana labā, ir, un tieši no tām tad mēs arī atbrīvojāmies. Mēs augšupcēlāmies un augšupcēlām Nebadonu jeb, mūsu valodā – Gaismas un Tumsas pasauļu Globālo Tīklu. Mūsu pasaules atšķiras ar to, ka mēs atļāvām visiem būt klāt mūsu pasaulēs, un katrai pasaulei atbilda Valdnieks, kuru klātbūtnes sāka mums radīt šķēršļus, lai neteiktu vairāk. Taču mēs augšupcēlāmies uz nākošajām, tīrākām, pasaulēm un tādā veidā attīrījām sevi no viņu klātbūtnes.

– Un kur viņi ir tagad? Uz tādām planētām kā Zeme?

– Tajās pasaulēs, kuras atbilst viņu vibrācijām. Viņi ir atgriezušies mājās.

Mēs centīgi slēpām to, tāpēc ka... jūs esat mūsu atspulgs, un Zemes Valdnieks lūdza pagaidīt ar šo informāciju, taču Man liekas, ka jau ir pienācis laiks pastāstīt jaunumus šajā sakarā. Atceries, Mēs stāstījām, ka jūs – tie esam Mēs mēģenē un ka Mēs nolaidām visus savus tumšos “tvaikus”, visu, kas Mums bija neatstrādāts, uz fizisko un apakšējo astrālo plānu. Tādā veidā Mēs “izspēlējām” mūsu tumšās daļas, izpētījām tās, vērām vaļā tumšos ventiļus sev, kuri vienalga visiem Mums eksistē, lai kā Mēs necenstos no tiem atkratīties, izdedzināt tos. Un cik vari dedzināt, ja šī daļa nav atvērta, nav atstrādāta, viņa vienalga ir dzīva. Un tādā veidā Mēs dziedinājām savu Pasaules-ēku ar to, ka mēs atļāvām savienoties mūsu pasaulē Gaismai un Tumsai un devām vaļu šīm divām daļām – tam, lai saprastu, izbūtu un augšupceltu šo daļu.

Mēs saprotam, ka tumšā daļa, kad viņa “izspēlējas” fiziskajā plānā un apakšējā astrālajā plānā, sāk galu galā augšupcelties, evolucionēt, tāpat kā viss, kas eksistē pasaulē. Kad Mēs viņu dedzinājām, nerēķinājāmies ar viņu, Mēs nedevām viņai iespēju attīstīties un iziet sevis augstākās robežās, tas ir, augt. Iespīlējot, nelaižot, izdedzinot un atkratoties no viņas, atdalot sevi no savas tumšās puses, Mēs nedevām sev iespēju iztīrīt apakšu ar to, ka dotu brīvību visam, kas tur ir. Lai kā neierobežo, lai kā neatdalies, viņa ir bijusi vienmēr un ir tagad. Beidzot taču mēs izšķīrāmies dot viņai Carte blanche un paskatīties, kas būs. Mēs paskatījāmies un ieraudzījām karus, tirāniju, tas viss ir mūsu iezīmes. Es neteiktu, ka Manī nekā tāda nav, tāpēc ka Es Esmu Viss, tāpat kā visi mūsu Ercenģeļi. Un šī tirānija iekļuva ne tikai astrālajā plānā. Kaut kādā veidā tā atsaucās arī mūsu pasaulēs. Mēs radījām ļoti stingru struktūru – ko var, ko nevar, kas ir pieļaujams, kas nē, kas tīrs – kas netīrs, to struktūru, kura tagad sāk brukt, tāpēc ka nav, kas viņu atbalsta.

Visas cienījamās Būtības, kas varēja pacelties, pacēlās, un šī struktūra kļuva nevienam nevajadzīga. Tāds pats laiks pienāks arī pie jums, tas ir, tie cilvēki, kuri ieies Gaismā, neizmantos to tumšo struktūru, kura pie jums tagad zeļ: vara, militāristi, cietumi, sodi un viss, kas saistīts ar finansēm un militāro rūpniecību. Ir vēl arī psihiskā spiediena un manipulēšanas nodaļa. Tas viss ir pa pēdām Mums, tāpēc ka pie Mums tas notiek, tas viss jums bruks kopā. Tā kā “finansēšana” beigsies, nevienam nebūs vajadzīga. Mēs visi esam izgājuši tajā pasaulē, kur Mēs kļuvām par Vienu Būtni. Mums nav no kā norobežoties, nav ko sodīt, Mēs sajūtam savu “Es” kā Lielu Vienotību.

Astrālajā plānā faktiski viss jau ir izmanīts. Denacifikācija tuvojas jau planētai Zeme. Šis vecā sagrūšanas un jaunā radīšanas vilnis ir pienācis tieši pie planētas. Jūs varat to gaidīt, taču, cik ātri tas būs, Mēs nevaram pateikt, tāpēc ka mēs nepārvaldām zemes laiku, datējumus, datumus un neiesakām jums klausīties jūsu pareģus. Viss mainās uz planētas katru dienu, un jūs varat vispār pagriezties uz citu pusi, izvēlēties vēl kaut kādu ceļu, kuru vēl neviens nav ieminis, tieši tāpat, kā jau jūs izdarījāt. Jūs tagad ejat pa nezināmu taku, un, kas ir priekšā – neviens nepateiks, kamēr taka netiks izieta. Varbūt tā sadalīsies divās daļās, izvēle var tik izdarīta tuvākajā laikā, pēc gada, pēc diviem, pēc pieciem gadiem, un kur jūs iznāksiet, un kā jūs to iziesiet, ir atkarīgs tikai no tā, cik vienprātīgi jūs tagad strādāsiet planētas apskaidrībai.

– Bet pie mums kas ir planētas vadītājs?

– Jūs vēl neesat augšupcēlušies, tā kā pacietiet pagaidām veco. Pēc pārejas pabeigšanas, tā pēc gadiem pieciem, jūs apmeklēs ar jaunu Klātbūtni. Nu, bet pagaidām augšupcelieties pa vecam.

– Šī pēdējā frāze kaut kā griež ausī – “augšupcelieties pa vecam”. Es jau kaut kur esmu to lietojusi. Ko tā nozīmē?

– Tā nozīmē, ka pēc dažiem gadiem jums atklāsies jaunas augšupcelšanās iespējas. Jūs iesiet uz augšupcelšanos ļoti viegli, ja izvēlēsieties.

– Tātad visas mūsu skolas nebūs vajadzīgas? Velti mūsu prakses mēs propagandējām?

– Kāpēc? Bez tām, kur tu sēdētu tagad? Astrālā? Un kas tad augšupceltu planētu? Dzīvnieki un augi?

Nē, cilvēki IZKUSTINĀJA planētu tieši ar to, ka PRAKTIZĒJA APSKAIDRĪBU UN AUGŠUPCELŠANOS kā pēdējos planētas sasniegumus. Planēta izkustējās, pateicoties praksēm, un gods un slava jums par to!

Bet pēc tam atnāks jaunas prakses, un jums nevajadzēs vērt vaļā jaunas skolas, jūs varēsiet pa vienotu apziņas tīklu tās pārraidīt tieši smadzenēs tiem, kas vēlēsies tās izmantot.

– Vareni! Pastāsti par Lucifera likteni, lūdzu.

– Nu, viņš pats šeit ir klāt mūsu sarunā, parunājies ar viņu.

– Dārgais Lucifer, kur tu tagad esi, sen ar tevi neesmu runājusi. Kā tavs liktenis veidojas?

– Manu mīļo meitēn, tu skumi pēc manis. Es arī. Nu, lūk, saredzējāmies. Man klājas lieliski. Es tagad vairāk esmu aizņemts ar sevi, nekā ar administrēšanu. Kā to lai paskaidro? Piemēram, jūsu ķermeņi ir paredzēti noteiktam viļņu diapazonam, teiksim, ugunī viņi deg. Un mūsu ķermeņi arī ne visus viļņus uztver. Es tagad esmu ķēries pie mūsu ķermeņu pilnveidošanas, lai viņi būtu universālāki un varētu ceļot lielos attālumos bez kuģiem un apvalkiem.

– Bet vai tā nav? Vai tad jūs ceļojat kuģos?

– Jā, kuģos, tikai tie ir ļoti lieli, ne tādi kā planēta, bet diezgan lieli. Teiksim, aiz mūsu visuma robežām, uz citu viļņu un enerģiju diapazonu mēs pagaidām nespējam iziet. To var augstākas Būtības, bet mēs vienkārši pilnveidojam mūsu pašu ķermeņus, tā ir liela laboratorija, kur spēsim kļūt, kā jūs sakāt, par supermeniem. Tas ir sarežģīts un interesants darbs, jūsu plānā tas vienkārši nav aptverams, taču, domāju, fiziskie ķermeņi ar laiku arī varēs pārvarēt pasaules un visumus. Un kāds no jums sāks šo darbu.

– Lucifer, bet kādu izvēli tagad izdara cilvēce?

– Pašu galveno izvēli jūs jau esat izdarījuši – nu beidzot atiet no tumšajām pasaulēm un sākt savu ceļu uz gaismu. Jūsu nolaišanās bija nepieciešama visam Nebadonam, nu, un arī citiem visumiem. Tas ir sākums matērijas lielam ceļam pie apziņas, Mātes un Tēva.

– Paldies, dārgais Lucifer!

 

Tagad paklausīsimies, ko teiks Emanuēls, kurš tagad stāv pie Nebadona “stūres”.

– Labdien, dārgais Emanuēl. Cilvēce stāv izvēles priekšā, jaunu iespēju, kuras pagaidām slikti apzinās, priekšā. Ko un kā mēs varam izvēlēties?

– Jūs, kā vienmēr, uz brīvās izvēles planētas varat izvēties visu. Taču jūs gribat zināt par savām jaunajām iespējām, kas atveras tieši tagad? Jā, jūs varat izvēlēties Augšupcelšanos uz Gaismu, gan Augšupcelšanās kvalitāte, gan termiņi, kā vienmēr, ir atkarīgi no jūsu personīgā ieguldījuma apskaidrības un planētas Augšupcelšanās lietā. Un jūs savu lomu neaizmirstiet!

– Nesaprotama frāze...

– Mēs atceramies par jums visu. Mēs zinām par katru no jums visu, pateicoties mūsu palīgiem un jūsu Sargātājiem. Taču jūs, augšupceļoties, neaizmirstiet savu VĒSTURISKO LOMU uz planētas.

– Pacentīsimies! Kādas perspektīvas atklājas mums sakarā ar planētas augšupcelšanos?

– Galaktiskā apziņa, dalības visuma lietās diapazona paplašināšanās, apmācība jebkurā no pasaulēm, atmiņas atjaunošanās, kosmiski ceļojumi un daudz, daudz kas cits gaida jūs pēc jūsu augšupcelšanās uz Gaismu. Taču tagad ir priekšlaicīgi dalīt ordeņus, tāpēc ka jūs tuvojaties (pakāpeniski) vajadzīgajai pārbīdei. Mēs vedam jūs akurāti un neuzbāzīgi, lai paliktu katra brīvās izvēles princips. Mēs negaidām jūsu totālu augšupcelšanos, tāpēc ka tas pārkāps jūsu gribas brīvību. Mēs vienkārši no visas sirds mīlam jūs un ceram uz tikšanos Konferenču zālē jums jūsu balvu pasniegšanā!

– Pateicos, dārgais Emanuēl!

19.10.12

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 6. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe


[*] Denacifikācija – pasākumi Vācijas un Austrijas valstiskās, sabiedriski-politiskās un ekonomiskās dzīves attīrīšanā no fašistiskā režīma kundzības sekām ar valsts demokrātiskas pārveidošanas mērķi. Noziedznieku tiesāšana Nirnbergā.