Taisnīgums

12.09.03.

Kas ir taisnīgums, Tēvs? Dažādi informācijas avoti par to runā dažādi. Piemēram, „Brīnumu Kurss”[1] par to saka tā: „Taisnīgums ir pagaidu pasākums jeb mēģinājums tev iemācīt žēlsirdības jēgu. Tam raksturīga spriešana vienīgi tāpēc, ka tu esi spējīgs uz netaisnību.” Nesen sarunā ar Augstāko Es pēkšņi es izdzirdēju: „Domā, mums ir taisnīgums? Negaidi to arī pie sevis!”

Patiešām, ko uz planētu nesa Lucifers un viņa palīgi? Viņa lozungs bija – par brālības, solidaritātes un vienlīdzības nodibināšanu uz planētas. Par vienlīdzību mēs labi parunājām ar Venēru. Bet kā ar taisnīgumu? Tas vispār dabā neeksistē? Man gribētos no Tevis izdzirdēt par šo jēdzienu. Visi grib taisnīgumu un nevar to sasniegt.

Mana meita, tiecies pie tā, bet nenoslogo sevi ar tieksmi kļūt par taisnīguma ieroci. Atmaksas ierocis – tas ir tīri cilvēcisks jēdziens. Atdarīšana, atmaksa, atriebība, parāda piedzīšana – tie ir cilvēciski, zemu vibrāciju jēdzieni, kuri balstās uz maldīgām taisnīgas atdarīšanas jūtām. Mēs zinām, ka tas tā nav.

Taisnīgums – tā ir apmierinājuma sajūta par to, ka katrs ir saņēmis „pēc nopelniem”. Bet Dievišķajā Likumā nav „nopelnu”, un katrs ieņem savu goda vietu, tiecoties vēl tālāk pacelt sevi un pāriet uz nākamo attīstības pakāpi. Dažādus uzdevumus Es dodu šajā ceļā, un ne vienmēr tie cilvēkam ir zināmi. Cilvēks tiesā no dzīves un nāves pozīcijām, bet mana pozīcija ir no Dzīvības un viņas bezgalīgās attīstības redzes viedokļa. Augstākajam taisnīgumam nav nekā kopīga ar šauro cilvēcisko jēdzienu.

Dod, lūdzu, piemēru labākai sapratnei.

Lūk, jūs, soļojot pa meža taku, varat sabradāt skudru. No viņas redzes viedokļa tas ir netaisnīgi. Bet no jūsu?

Planēta plosās no Debesu Kundalini pieņemšanas savā transformācijā un ar savām kataklizmām iznīcina cilvēkus. Vai tur ir taisnīgums?

Es sarunājos ar tevi, mazu putnēnu, nevis ar lielu gudro. Vai tur ir taisnīgums?

Man gribas pajautāt par jēdzienu „augstākais taisnīgums”. Kas tas ir?

Tas ir, kad Es mīlu jūs visus vienādi. Es netiesāju.

 

ES NETIESĀJU.

Tad kur slēpjas taisnīgums?

Nav ne taisnīguma, ne netaisnīguma. Nav spriedumu, nav apsūdzības.

Tad kāpēc mēs tiesājam? Kādēļ mēs tiesājam? Kāda jēga ir mūsu tiesā?

Apvaldīt alkatību, krāpšanu, noziegumus – tā ir nosodīšanas jēga.

Kurš mums deva baušļus?

No Manis tie nāca. Tur ir teikts – netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti.

Bet ir arī teikts: tev nebūs slepkavot, tev nebūs zagt, tev nebūs laulību pārkāpt. Bet, ja baušļi tiek pārkāpti, un tu no tā ciet? Ko darīt?

Nepārkāpt. Jums tā būs vieglāk dzīvot.

Bet ko darīt ar tiem, kas pārkāpj?

Netiesāt viņus.

Un viņi turpinās slepkavot, zagt un pārkāpt laulību. Un to māca mūsu bērniem. Slikto iemācās ātrāk, nekā labo.

Lūk, tagad tu nonāci pie sapratnes, ka baušļu pārkāpumi padara nelaimīgus ne tikai tos, kas pārkāpj, bet arī visus apkārt.

Tie ir cilvēku dažādi vibrāciju līmeņi un viņu dažāda izvēle. Es nevaru kavēt viņu izvēli, taču jums visiem parādīju NOTEIKUMUS, KĀ ATDALĪTIES NO CITU CILVĒKU VIBRĀCIJĀM.

Netiesā citus cilvēkus un nemeklē taisnīgumu. Viss nostāsies savā vietā, kā Es izlemšu. Man vienam lemts spriest un tiesāt. Rezultātā visi izrādīsies Manā Aizstāvībā.

Tā Es saku.

Pateicos Tev, Debesu Tēvs.

 

Par planētas tumšo vadītāju

12.09.03

Tēvs, pastāsti, lūdzu, par mūsu planētas vadītāju.

Kādēļ tas tev?

Es gribu to zināt.

Bet tu taču viņu nosodīsi, pieliksi no sevis...

Nē, pamēģināšu to nedarīt.

Es varu ar tevi parunāt, bet tad nespried, neliec klāt savas domas un neinterpretē.

Es apsolu būt vienkārši pārvadītājs un kārtīga mācekle.

Dvēsele jums uzstāda uzdevumus – kļūt gudrākiem, virtuozākiem jūsu mēģinājumos attīstīt saprātu. Tā ir jūsu apziņas mana daļa, kura stimulē apziņu un cenšas pievest viņu pie saprāta.

Kā?

Ļoti vienkārši. Jum ir garlaicīgi dzīvot bez radīšana. Jums, no otras puses, neko negribas darīt „bez skubināšanas”.

Kurš tad skubina?

Visi, tajā skaitā arī velns skubina jūs mainīties jūsu saprāta tumšās daļas darbības ietekmē. Jūs salīdzināt jūsu saprāta tumšās un gaišās daļas un izdarāt izvēli uz mīlestības pusi, jo apziņas tumšā daļa ved pie ciešanām. Un gan viena, gan otra daļa maina jūs, iedarbinot saprāta attīstības dievišķo mehānismu, iedarbojoties grūdieniem no ārienes, no ārpuses.

Lūdzu, sniedz piemēru.

Slimība ir iedarbīgs triks – bīdīšana uz attīstību gaismā. Piepildījies ar gaismu, cilvēks izveseļojas.

Tu iemanto mieru un neitrālu attieksmi pret visām dzīves drāmām, vienkārši mainot domāšanas veidu.

Kā tu radīji velnu? Pastāv viedoklis, ka (tumšā daļa) ir nedievišķa radība un stāv pret Dievu. Jeb, ka velnišķās radības ir kritušie eņģeļi un tavi bērni, atgājuši no Tevis.

Nav nekā, kas nepiederētu Man.

Es radīju visu visumu.

Un Es mīlu visus savus radījumus.

Nav būtnes, Manis necienīgas.

Nav būtnes, attālinātas no Manis.

Nav būtnes, kuru es nepieņemšu.

Visam ir viens Avots. Šis Avots esmu Es.

Es esmu visu radību Būtība visos aspektos. Un visas radības Es apveltīju ar Apziņu.

Velns nemaz nav tik tāls no jums visiem, jo viņam ir tieša ietekme uz jums.

Un kad Es aizsedzu jūs no Sevis, Es aizsegu noregulēju tā, lai mūsu spēki (ar velnu) būtu vienādi.

Lūk, kāpēc jūs domājat, ka Dievs cīnās ar velnu.

Lūk, kāpēc šeit ir gaismas un tumsas pasaule.

Domā, mana Gaisma nespēj acumirklī apgaismot visas tumšās daļas, jūsu dvēseļu visus kaktiņus? Tad kādēļ Es to nedaru? Padomā pati.

...

Kas ir velns?

Tas ir viens no maniem Dēliem, kurš pilda man uzdevumu. Tu neatbildēji uz jautājumu...

Ja viņa nebūtu, nebūtu atšķiršanas starp labu un ļaunu, nebūtu saprātīguma...

Tev taisnība. Tas nav vienīgais iemesls, bet viens no galvenajiem.

Izvelc zivi saulē, gaismā, un viņa nomirs. Izvelc bioloģisku ķermeni astrālā plūsmā – un viņš nomirs. Jūsu dzīve ir pakļauta saprātīga dievišķa sākuma izstrādāšanai gaismas un tumsas saplūšanas vietā. Jūs spējat noharmonizēt abu daļu labās īpašības un nivelēt abu daļu trūkumus.

Tu pareizi pieņēmi manus vārdus, un Es parakstos zem tiem. Šeit domu vienkāršība nenozīmē to dziļuma trūkumu. Un Es tavā personā sveicu manu Hronistu.

Pateicos Tev. Tēvs.

Un tomēr, vai tiešām planētu pārvalda velns?

Ne gluži tā, mana dārgā. Velns – tas ir to spēku, kurus jūs saucat par tumsu, komplekss. Velns – tā ir hierarhija, bet planētu pārvalda Viens no Dieva Dēliem, mans Dēls. Pieņem viņu, jeb atraidīta būsi, kā viņš būs tevis atraidīts.

Lai atgriežas pie Tevis tas, ko atdod Tu man,

Lai atgriežas pie manis tas, ko atdodu Tev.

Pilnīgi pareizi. Kā mežā sauc, tā atskan. Taču šeit vēl ir viena maza viltība.

Neviens nevar pieņemt to, ko neatdod.

Cilvēks nevar pieņem labo, ja viņš ir tumšs un ļauns. Nezina viņš tad mīlestību un godu. Nevar pat padomāt, ka ir kāds, kurš viņu var mīlēt. Un otrādi, visi mīlošie tiecas saprast un piedot tam, kurš ir ļauns un nelaimīgs. Un atdod viņam mīlestību viņa enerģiju tērēšanas vietā. Un iznāk, ka negatīvs nevar izsisties cauri mīlošais sirdij, kura gatava kalpošanai un saprašanai.

Kurš vada planētu un kāpēc viņš ir tik agresīvs? Jeb es kļūdos?

Nav agresijas viņa vārdos, bet ir nogurums un bezcerīgums. Viņš nespēja pats atnākt pie gaismas un nespēja aizvest planētu.

Kāpēc?

Tāpēc ka viņa arsenālā nav mīlestības, bet ir tikai spēks, kurš slikti mijiedarbojas ar gaismu. Apsūdzības un pārmetumi ir tikai apsūdzības, spriedumi un nepatīkama un tukša enerģiju tērēšana. Apsūdzot un pārmetot, jūs neizdarīsiet to, ko var izdarīt viena maza meitenīte ar savu mīlestību.

Bet kurš tad atveda planētu pie gaismas?

Cilvēce (audzēkņi) un viņu Audzinātāji (ВосПитатели) no Gaismas. Bez Valdnieka uz planētas ir daudz spēku, kuri nepastarpināti strādā ar cilvēku prātiem un dvēselēm – Baltā Brālība un Māsība, Gaismas Valdnieki un Dabas Spēki. Daudz spēku un līdzekļu ir patērēts saprāta un planētas pacelšanai. Un daļa no tiem nāk no planētas Valdnieka, tikai viņam ir neveiksmīga attieksme pret cilvēci. Viņš vairāk domā par sevi, nekā par visiem. Viņam ir svarīgi izdarīt to, uz ko viņš ir sūtīts – tā ir Pāreja.

Bet Pāreja taču tāpat norit?

Protams, visi spēki kopīgi savienojās un sāka vienlaicīgi iedarboties uz Planetārajiem Režģiem un iekšplanētas kopienām, uzreiz.

Saki, bet Valdnieks arī var izmainītie sakarā ar Lielo Pāreju?

Nezinu, kā noritēs. Man gribētos, lai viņš arī iztaisītu Pāreju. Tas lielā mērā ir atkarīgs no viņa izvēles. Ja viņš pats netransformēsies, nepiepildīsies ar gaismu un mīlestību, tad arī viņa izvēle būs – nemainīties un palikt tumšajā trīsdimensiju realitātē.

Svēta vieta tukša nepaliek?

Nerunāsim pagaidām par to. Viss ir priekšā.

Ko Tu gribētu mums tagad teikt?

Pilnīgi iespējam, ka jūs un jūsu audzēkņi visi kopā pārbīdīsiet planētu pie gaismas tādā pakāpē, ka tumšie spēki transformēsies pietiekamā pakāpē, lai atbilstu apgaismības pakāpei priekš klātbūtnes uz jaunās planētas Zeme. Kalpo un darbojies ar visiem saviem spēciņiem un norādi citiem ceļā nenogurt un piepildīt planētu ar gaismu samērā ar spēkiem un saprašanu.

Es visu pateicu.

Pateicos Tev, Debesu Tēvs.

 

Pievienots 06.09.2012

http://sanatkumara.ru/soobscheniya/spravedlivost

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. Kenneth Wapnick. A Course in Miracles. / Кеннет Уопник.Курс чудес http://www.koob.ru/wapnick/a_course_in_miracles (Tulk. piezīme)