Lanello: “Domāšanas šabloniskums”

23.01.12

(...)

12 01 27Ejiet ārā no domāšanas šabloniem. Centieties domāt netradicionāli, jums arī turpmāk nāksies lauzt pamatus, jūs taču būsiet astrālie Skolotāji. Kad jūs nāksiet kā Skolotāji no Dvēseles sfēras uz astrālo plānu, tad arī tur lauzīsiet stereotipus.

Apzinieties šos domāšanas stereotipus un pirmām kārtām sevis iekšienē. Tie ir ļoti stipri katrā cilvēkā, tie ir skolas un vecāku, sabiedrības, dzīves ielikti. Bieži mēs atgādinām aunu, kurš lauž vārtus un neredz, ka blakus ir durvis. Cilvēce ir akla, viņa neredz pavisam vienkāršas izejas.

Izeja ir apvienošanā.

Piemēram, vientuļās mātes var dzīvot kolektīvi. Viena priekš visiem mazgā, otra – gatavo, trešā – pelna naudu priekš visiem utt. Kolektīvi ir vieglāk audzināt bērnu, nekā vienatnē...

– Aborigēnu ciltīs tā arī dara...

Vienotībā ir jūsu nākotne ne tikai tādām ģimenēm, bet arī vispār visiem. Jums vajag atgriezties pie cilšu principiem, ģimeniskuma principiem, tāpēc ka cilvēce ir viena Ģimene, un šos principus var izplatīt visā cilvēcē, – kā mums jādzīvo.

Cilvēce ir viena Ģimene. Nu maz kas, ka ir vairāki kontinenti. Jums ir lidmašīnas, kuras savieno šos kontinentus, bet atvienotība paliek cilvēku domu šablonos, ka jums ir jābūt pretnostatītiem...

– Krievijā tak bija pieņemts dzīvot kopienās, celt mājas visiem kopā...

– Te tiek domāts, valsts ar valsti ir pretnostatītas, kontinents ar kontinentu

– Tas ir izdevīgi tikai valdniekiem...

– Bet cilvēki tad arī izvēl tādus valdniekus, ar tādu programmu...

Domāšanas šabloniskums – tas ir balsts uz zināmiem faktiem, kuri ir bijuši pagātnē, ar prognozi, ka šie fakti atkārtosies nākotnē, ka nākotne būs uz tā pamata, kas bija pagātnē. Un, kaut arī katrs no jums zina, ka vajag atiet no šabloniem, ka nākotne nebūs tāda, kāda bija pagātne, domāšanas šablons rada noturīgas struktūras cilvēka psiholoģiskajā statusā. Viņš reproducē to algoritmu, kuru ielika vecāki bērnībā, skolā, jaunībā.

Ja ņem kareivi, kuram algoritms ir ielikts armijā – stingra pakļaušanās, kontrole, pareiza un nepareiza uzvedība, nepieciešamība demonstrēt vīrišķību un slēpt dabiskās bailes... Katram cilvēkam karā ir savas nāves, ievainojuma utt. bailes, kuras vajag nospiest, bet atklāt vajag bezbailību, drosmi, bramanību (lode-muļķe)... Un tālāk, kad cilvēks ienāk miera dzīvē, šis algoritms turpina viņam strādāt. Tāpēc saka, ka cilvēks, redzējis kara šausmas un ciešanas, nevar tās aizmirst un pārnes uz tālāko dzīvi, viņa psihe ir kara “saindēta”. Bijušie kareivji nevar to aizmirst, izsvītrot no atmiņas kā pagātni, piedot un nes šo “šablonu” dzīvē. Tas vienkārši ir piemērs tam, kā ielikts algoritms sāk gandēt dzīvi, bojāt laimi.

Pagātnes nav, bet cilvēks pārnes pagātni uz nākotni un uz šo pašu šablonu pamata būvē nākotni. Tas izpaužas jebkurā sīkumā, ikdienas lēmumā – rīkoties tā, bet nevis šitā. Jūs to nepamanāt, it kā jūs būtu zombēti, redzat vienu punktu, bet milzīgu telpu ar iespējamajiem variantiem un risinājumiem ap šo punktu jūs neredzat. Jūs esat nokoncentrējušies uz vienu punktu, īpaši, ja jūsu dzīvē ir bijusi neveiksme, attiecību saraušana, kuras jūs gaidāt ar tādām pašām sāpēm un no kurām baidāties ar tādām pašām sāpēm – nākošajā reizē.

Tagad jūs esat pacēlušies uz citām dzīves vibrācijām, ap jums ir citi apstākļi, citi cilvēki, parādās cita gaisma, maigums, prieks, taču daudzi no jums vēl arvien nes kaut kādas vainas vai aizvainojuma, kuri ir bijuši tur, trešās dimensijas iepriekšējās dzīvēs, graudu. Līdz šim laikam jūs no šīm svaru bumbām neesat šķīrušies...

Kā tās atrast? Tās atrodas jūsu gaismas iekšienē. Tās var būt šīs gaismas tumšs apvalks vai var būt iekšienē pat kā pilnībā tumšs serdenis, skatoties, cik sirdēstu un apsūdzību, zema pašnovērtējuma, vainas un baiļu jūs nesat sevī.

Soli pa solim analizējot šodienas domas – kas notiek un kāpēc tā, jūs uzdursieties iemesliem. Un, tikko kā jūs apzināsieties šos dziļos iemeslus, šī problēma sāks kust acu priekšā un pārvērtīsies dūmos. Tā pazudīs no jūsu dzīves, būdama vienu reizi apzināta. Jūs sapratīsiet, ka jūs esat būvējuši savus pieņēmumus uz “dūmiem”... Jūs esat būvējuši savu nākotni uz “dūmiem”... Un, kad jūs ieraudzīsiet, ka tur nekā nav, jūs sāksiet būvēt no sākuma, bet tikai jau uz pozitīvas domāšanas un noskaņas pamata.

Šo uzskatu ir simtiem, cilvēka domāšana un viņa apmācība uz planētas principā ir būvēta uz šabloniem. Šos šablonus bērns savāc bērnībā, viņam saka, ka tā var darīt, bet tā nevar. Tā ir jūsu apmācība – sakrāt pēc iespējas vairāk šablonu un novest tos līdz automātismam, lai tie netraucētu jums dzīvot un domāt. Jūs daudz darāt nepazināti, automātiski, tas tad arī ir šabloniskums. Šajā gadījumā šabloni ir pozitīvi, viņi palīdz jums izdzīvot, apmācīties, izvēlēties, tajā skaitā arī pāri. Un tu, Natālija, jau esi sapratusi, ka šabloni, kuri tevī sēdēja, nepalīdzēja tev izvēlēties cilvēku, ar kuru tu būtu laimīga.

Eksistē vairāki šablonu slāņi. Refleksi – izstrādāti automātiskie šabloni, atrodas fiziskā plāna līmenī.

Nākošie štampi atrodas astrālā ķermeņa līmenī, kad tevi apmāca vecāki vai skola – kas ir aizvainojums, vaina, bailes, dusmas, negatīvs un pozitīvs, smaids, labais, laime. Tie arī ir šabloni: pie tādas uzvedības vajag baidīties, pie tādas – priecāties, te var padejot, padziedāt, bet šeit vajag bēgt. Tie ir uzvedības tipi, balstīti uz sajūtām.

Nākošais šablonu līmenis – mentālais plāns. Šeit ir jūsu uzstādījumi, uzdevumi un mērķi, un tie arī ir šabloni! Piemēram – izaudzināt dēlu, uzcelt māju un iestādīt koku – tas arī ir mērķa šablons! Ja cilvēki to izdarīs, viņu uzdevumi uz planētas it kā ir izpildīti. Šie mērķi tika radīti, lai cilvēku iesēdinātu materialitātē. Tas nav ne labi, ne slikti. Kad mēs izejam aiz šablona ietvariem, mēs saprotam, ka varam neuzcelt māju, neizaudzināt bērnu un neiestādīt augu, taču mūsu dzīve būs pilnībā realizēta absolūti citā, teiksim, attīstot sevi kā mākslinieku, muzikantu... Tev tagad, piemēram, nav ne mājas, ne ģimenes, tomēr tu esi realizējis savu talantu, un tas ir pats galvenais, ko tu esi izdarījis priekš sevis un priekš sabiedrības.

Un mēs aicinām jūs tagad pāriet uz nākošo līmeni, kur neeksistē šabloni. No šejienes, “no augšas”, jūs varat novērot tos sevī ļoti labi, sekojot tam, ka atkal es esmu ļāvies saviem iekšējiem uzstādījumiem, kurus es esmu uzsūcis ar zemes audzināšanu un uzskatījis, ka tas ir pareizi. Taču, kad tu izej tur, kur nav “pareizi” un “nepareizi”, tad tu vari kardināli izmainīt savu redzes viedokli, pievienot nianses un pat pagriez visu situāciju otrādi. No otras puses, atbrīvojis sevi no vainas, no citu cilvēku nepieņemšanas un neatzīšanas par viņu citādiem uzskatiem smaguma, tu saproti, ka tu nedrīksti arī “dejot pēc viņu stabules”. Jūsu briedums var sasist viņu šablonus jūsos.

Ne tik daudz cilvēku var iziet aiz šablonu ietvariem. Taču mēs jūs aicinām pacelties uz augšējo mentālu, aizvākt visas kategorijas, visus štampus pat ezotēriskajā sfērā – nodomus, hierarhijas, absolūtos skaitļus, absolūtās formas, kuras kāds ir atklājis.

Centieties tagad atiet no visiem radītajiem štampiem, kuriem ir piekritusi cilvēce, mēģiniet domāt netradicionāli, sāciet no nulles, ne priekš kāda, priekš sevis – no kaut kādu formu, lietu apzināšanās, un, ja tās saskanēs ar veco, tas ir lieliski, bet var arī nesaskanēt, un tas nenozīmē, ka tas būs nepareizi...

Bet kā mēs varam dot jums to, ko vēl neviens nezina? Kādā gan veidā mēs varam izstāstīt jums par to, kas vēl nav zināms? Mēs aicinām jūs atiet no visiem iedomājamajiem štampiem un atveidot to, ko jūs sajutīsiet vai ieraudzīsiet.

Protams, pati valoda, tās vārdu un teikumu loģiskā uzbūve jau ir štampi, taču citādā veidā jūs nevarat ne domāt, ne runāt, tāpēc ka tā ir laba palīdzība jums jaunā apjēgšanā. Taču tagad mēs pārejam pie jaunām formām un kvantu apziņas, kuru ļoti grūti ir uztvert ar loģiku, ar to, ko jūs zinājāt uz Zemes. Jūs tikāt audzināti fiziskajā plānā, un viss, ko jūs zināt no dzīves, attiecas uz šo blīvumu, taču ir pienācis laiks jau sākt “dzīvot” nākošajā dimensijā – astrālajā, uztverot, jūtot, sajūtot tās likumus, pārvadot tos uz Zemi, – ar kvantu apziņu: ar sirds, kakla centriem un adžnu. Šie trīs centri “uztvers” jaunos likumus, formas, enerģijas, informāciju, vibrācijas, jauno gaismu, kuri jums ir jānodod uz Zemi. Dabiski, tie nebūs šabloniski, dabiski, tos būs grūti uztvert. Tēli būs tādi, kādus tu vēl neesi redzējusi. Uz planētas nepazīstamās zināšanas cilvēki var uztvert naidīgi, un viņi pat var padomāt, ka tev “ne viss ir labi ar galvu”, tāpēc tev ir jāpadomā – vai tev visu atdot cilvēkiem, jeb tu vari kaut ko atstāt nākotnei, kad viss nobriedīs. Bet mēs dosim tev daudz jaunas informācijas, un tev pašai būs jāizlemj, ko var atdot cilvēkiem, bet ko var pagaidām noslēpt. Un, kad tev parādīsies jau pietiekami daudz tēlu un tas izveidos sistēmu, tad ar tādu jaunu sistēmu tu vari operēt un dot to vienlaicīgi un uzreiz.

Es pateicos tev, dārgais Lanello!

 

Pievienots 27.01.2012

http://www.sanatkumara.ru/stati/lanello-shablonnost-mishleniya

Tulkoja Jānis Oppe