Meditācijas no Augšupcelšanās Krēsla

 

Meditācija ar Plejādēm Maskavā

12. g. februāris

12 03 28...Ir atnākušas Plejādes, jā, šī enerģija atsaucas sirds centrā. Daudz gaismas un maiguma ir atnācis pie mums, kā atnāk Svētie, kā mēs jūtam Dievmāti, tādas pašas enerģijas ir atnesušas mums Plejādes.

Viņi saka: mēs gribam jūsos ieiet un iniciēt jūs, lai jūs varētu izjust mūs un tā kļūtu gaišāki un tīrāki. Mēs noorientēsim jūsu gaismas vektorus uz vienu pusi – uz gaismu, mīlestību, tīrību.

Var iztēloties, ka katrai šūniņai ir attīstības vektors. Kaut kādas šūniņas, iespējams, ir vērstas lejup, kaut kādas horizontāli, bet ir šūniņas, kuras iet augšup. Tad, lūk, kad Plejādieši ieiet mūsos, viņi dod mums citu virzienu: tie vektori, kuri ir vērsti lejup, pagriežas kaut vai uz sāniem, bet daļa no tiem, kuri ir vērsti uz sāniem, var iet augšup. Tā ir zināma šūnu un organisma apziņas transformācija.

Tagad viņi paskaidro, kāpēc viņi strādā caur ķermeni: caur ķermeni viņi grib mūs pārvirzīt uz augšu. Pamatā mūs pagaidām turp ved apziņa un saprāts. Bet ķermenis, kā mūsu fiziskā daļa, ir inerciāls, atpaliek attīstībā, viņš vēl tad barojas tā, ar zemām enerģijām, kādam ar gaļu, zivīm, olām... Viss ir ļoti piezemēti-sazemēti. Tas nav ne slikti, ne labi, vienkārši var, redzams, kaut ko izdarīt šajā virzienā arī “no augšas”.

Viņi saka, mēs nevienu nespiedīsim, viņi ieies, ja mēs paši uzaicināsim. Ja jūs uzskatāt par nepiemērotu šo mūsu iedarbību, tad mēs vienkārši pabūsim ar jums mīlestībā un jūsu gribas pieņemšanā, cienot jūsu izvēli. Bet, ja jūs gribat tādu eksperimentu, tad aiciniet mūs sevī, un mēs pakāpeniski iesim iekšā. Jūs varat tagad to izdarīt.

Klau, mēs izdarīsim to ar tādiem vārdiem: “Es uzaicinu savu aspektu, dzīvojošu šajā līmenī, ieiet manī.” Tas ir, nevis kaut kādu svešu būtību, tikai savas enerģijas, kuras eksistē šajā līmenī, mēs uzaicinām sevis iekšienē.

Un Plejādieši man saka, ka šie mūsu aspekti, kuri eksistē šajā līmenī, ir Kristus-apziņas nesēji. Viņi grib pastāstīt, ar ko atšķiras tā līmeņa Kristus-apziņa no mūsu sapratnes.

Viņi paskaidro, ka nekāda emocionālā plāna viņiem vispār nav. Viņu apjomā nav zema emocionāla plāna, kādu mēs šeit esam sastrādājuši un saturam sevis iekšienē: dusmas, nepiedošanu, konfrontāciju, vardarbību un pretnostatījumu. Kad mēs pāriesim dimensiju robežu ķermenī un transformēsim visu ķermeni, tad šīs zemās emocijas nebūs mūsu ķermenī kā daļa no mums. Tas paliks Hronikās, mēs sapratīsim, kas tas ir, taču paliks kā sapnī. Jeb, mēs zināsim, ka tas ir, bet paši šīs emocijas neizstarosim. No mums paņem prom šo instrumentu, kurš vibrē zemu, un mēs pārejam astrālajā, emocionālajā plānā un jūtu un vēlmju plānā tikai uz labklājības, mīlestības, harmonijas, prieka, gaismas, labvēlības, lēnprātības – lūk, tādu pašu augstāko sajūtu – līmeni. Mums tas būs parastais emociju līmenis, kurā mēs dzīvosim.

Otrā Kristus-apziņas atšķirība ir neparastā saikne mīlestības līmenī pa horizontāli. Kā man to parādīja: mana sirds atvērās, un es ieraudzīju daudz mīlestības saikņu – zelta pavedienu no sirds. Un mēs visi atgādinām tīklu mīlestības līmenī – saprotam no pusvārda, jūtam cits citu ar sirdi. Sirdis ir atvērtas, un nav otrā plāna – apslēptu domu... Šajā līmenī mēs atgādinām bērnus, kuri visu, ko domā, to arī saka. Bet domā viņi ļoti maigi un gaiši.

Nākošā atšķirība ir saikne ar zemo plānu, tas ir, ar trešo un pirmo dimensijām, saikne ar septīto, devīto un līdz galam. Mums parādās visa Augstākā Es un zemākā Es vertikālā līnija, viss ir aktīvs, viss strādā, un tas nav meditācijās, tā ir pastāvīga saikne, sevis kā cilvēka sajušana gan 3. dimensijas līmenī, gan citu aspektu līmenī. Tas ir, liels šo ķermeņu izpaudums, un viņi strādā. Nevis vienkārši, kad mēs viņus piesaucam un viņi atnāk, un viņi kaut ko ar mums dara, bet viņi pastāvīgi ir aktīvi. Un mēs varam just gan ar šo, gan ar šo, gan ar šo apziņu.

Bet, protams, pašos augstākajos līmeņos apziņa ir vienkārši izlieta, un jūsu ķermeņos nav vēl apziņas instrumentu priekš tām realitātēm, kurp jūs tiecaties, uz pašu augšu, taču dažas dimensijas priekš jums izrādīsies darba dimensijas.

Jūsu radīšana būs jaunā līmenī. Tagad jūs radāt galvenokārt neapzināti. Un jums nākas ļoti daudz strādāt, rokoties savās domās un programmās, kuras jūs ved, lai to apzinātos. Un, tā kā jums vēl ir priekšā laiks, tad šis darbs netiks pārtraukts, un jūs arvien tālāk un tālāk virzīsieties uz apzinātību, uz to, kā jūs radīsiet realitāti. Un, kad jūs vispār transformēsieties uz nākošo realitāti, jūs kļūsiet apzinātāki radītāji.

Tagad es uzdevu jautājumu: ja mēs ejam no Tēva un katrs mūsu plāns dod jaunu apzinātību Tēvam, tas ir, Viņš tad mūs arī radīja, lai apzinātos sevi arvien vairāk un vairāk, tad, kad mēs atgriežamies, teiksim, uz to plānu, no kurienes mēs atnācām, un atnākam sākumā uz astrālu, tad kas izmainīsies salīdzinājumā ar to astrālo aspektu, no kura mēs nolaidāmies 3. dimensijas blīvumā?

Tās ir debesis un zeme. Teiksim, ja jums “tur” bija viens gadiņš, uz Zemes jūs pabeidzāt skolu un sākāt iet institūtā. Lūk, tāda ir atšķirība starp to un šo stāvokli. Jūs ieguvāt milzīgāko fiziskā plāna pieredzi, milzīga sajūtu atšķiršana tika šeit attīstīta, pateicoties tam, ka jūs spējāt sadalīt pasauli daļās, izanalizēt daudz tās daļu. Tas veicināja jūsu smalko nianšu atšķiršanu. Ja kvantu apziņā jums milzīgas sistēmas bija salietas Vienā, tad, nolaižoties uz nākošo plānu, jūs sadalījāt šīs sistēmas sastāvdaļās, gabaliņos, kārbiņās, kā saka Krajons, visu salikāt pa plauktiņiem, un tas veicināja jūsu skaidrāku atšķiršanu priekšmetu īpašībās, ar ko tie ir līdzīgi un ar ko atšķiras. Jūs vienkārši izaudzējāt savu saprātu milzīgā augstumā.

Un tagad viņi ieiet jūsos. Mēs atvērsimies un pieņemsim viņu...

Ja jūs jau esat ceļojuši uz Telosa Tempļiem, tad jūs lieliski zināt savu aspektu, kurā jūs mēdzat tur būt. Un tagad, lūk – viņš ar jums saplūst. Tieši tas stāvoklis, kad jūs bijāt Tempļos, ir tagad atnācis. Lūk, šajā ķermenī jūs bijāt tur...

Atlaidiet grožus, viņi saka. It kā jūs vadāt trešās dimensijas ķermeni, kurš atrodas zem jums, šos grožus atlaidiet...

Sajūtiet šīs enerģijas pieaugšanu jūsu šūniņās. It kā šūniņas ir elektromagnētiskā laukā, kurš viņas polarizē īpašā veidā, noskaņojot visu unisonā.

Mēs pieņemam šīs enerģijas. Varat paskatīties, kā norit labās un kreisās puses izlīdzināšana, augšas un apakšas, priekšas un muguriņas harmonizācija. Faktiski saplūšana ar Augstāko Es.

Šķiet, ka viss ir beidzies, darbs ir izdarīts. Ķermenis vēl pārskaņojas. Un jūs varat sajust, ka jūs raugāties uz realitāti skaidrāk, it kā acu priekšā būtu kļuvis tīrāk.

Vai jums ir kaut kāda sajūta?

– Jā, acīs ir kļuvis tīrāk...

– Aprimums...

– Cildens mierīgums, bet redzošāka es nekļuvu.

– Laba pašsajūta un stāvoklis.

Es jūtu durstīšanos kājās, enerģijas vēl staigā.

Nu ko, sākam mūsu ceremoniju “Augšupcelšanās Krēsls”.

 

Arheja Vera un iesvētīšana Baltajā Maģijā, meditācija Kemptenā

12. g. marts

Šodien pie mums ir atnākusi (pirmoreiz manā praksē) Arheja Vera. Mums te sēž Vera, droši vien pie viņas Arheja arī atnāca. Viņas enerģijas ir asa stara un pienbalta maiguma savienojums. Pacentieties uztvert šo staru, noskaņojies uz viņu un atvērt sirdi. Tagad Arhejas seja ir tuvu jums, un viņa ieskatās jums acs acī, noskaņojot jūs uz savām enerģijām.

Viņa saka: “Pirmām kārtām es gribu pasveicināt savu vārdamāsu Veru. Kaut ko es gribu viņai atgādināt, un tieši mūsu savstarpējo saikni.”

Visiem pārējiem viņa nosūta kādu impulsu uz sirds centru, ugunīgu simbolu.

(Mēs aplūkojam un iztirzājam simbolus, kurus katram sirdī deva Arheja Vera. Es brīnos, kāda dīvaina tagad meditācija – simboli, maģijas stars. Mēs atrodamies ciemos pie maga Veras Ostvaldas Kemptenā, Vācijā.)

Arheja saka: “Principā katrs no jums ir mags. Tas ir sākums jūsu burvju mākai un varenībai katram, ejošam pa ceļu. Mēs atbalstām, kad jūs vēršaties pie spēkiem un enerģijām, elementāļiem, akmeņiem, stihijām, pie Ercenģeļiem un eņģeļiem, kuri arī strādā ar maģiju. Mūsu ar jums rituāls arī ir maģisks. Mēs esam aizvākuši vecās rituāla formas – maģisko apli un citus veclaicīgus atribūtus. Jūs pamatā strādājat ar Ercenģeļiem, kuri sastāda savu programmu un paši pie jums nāk, katru reizi ar citu programmu.”

Arheja saka: “Patiepiet rokas, es jums dodu rokās baltās maģijas uguni...

Tā ir baltā maga iesvētīšana.” Tā ir sākuma pakāpe jauniņajiem, bet kādam tā vairs nav sākuma pakāpe...

“Jūs jau esat gatavi savienoties ar gaišajiem spēkiem, un jums ir pietiekami spēku, varenības un vieduma priekš tā, lai izmantotu šo spēku tikai labumam caur mīlestību un gaismu.”

Paskatieties, šī enerģija ir balta un mazdrusciņ iedzeltena, it kā saules gaisma. Jūs varat tagad tajā iegremdēt seju plaukstās, lai jūsu acis piesūcinātos ar šo uguni, lai viņa nokļūtu galvā, adžnā, lai attīstītos redzēšana, dzirdēšana, sajūtiet, kā viņa mijiedarbojas ar čiekurveida dziedzeri, ar trešo aci.

Tagad ielieciet rokas sirds centrā, šeit atveras viedīgā sirds, kura pārzina, zina patiesību, kas īstenībā slēpjas aiz cilvēku vārdiem. Cilvēks var teikt jums nepatīkamas lietas, bet jūs jutīsiet, kas slēpjas aiz cilvēciskajiem žestiem – ka viņš cieš, ka jūs nepietiekami viņu mīlat, un viņš nevar līdz jums aizklauvēties, sajust jūsu mīlestību. Un jūs ar sirdi jutīsiet, kas stāv aiz to cilvēku vārdiem, kuri pie jums vēršas...

Tagad pieliksim rokas pie kakla čakras, kura savieno ar sevi divas apziņas – sirds (dvēseles) un cilvēcisko – galvā. Šī uguns visu ietin un izdziedina, attīra.

Sajūtiet baltu kroni uz galvas...

Mēs saprotam, ka tā ir iniciācija maģiskajās enerģijās. Bet ko rezultātā pratīs jeb jutīs tie cilvēki, kuri saņēma šo iniciāciju?

Viņi vairāk uzticēsies savam redzējumam un savai sirdij, iemācīsies atšķirt savas domas un Augstākā Es domas, iemācīsies atšķirt dvēseles vēlēšanās un cilvēciskās vēlēšanās sevī, tas ir, jums būs saprotamas divas mentālās funkcijas – ko grib cilvēks, un ko grib dvēsele. Un būtu bijis labi, ja viņas necīnītos cilvēka iekšienē, bet papildinātu viena otru harmoniski, mierīgi, maigi, un jūs spētu sekot dvēseles balsij, vienoties, ka tagad es piekāpjos ķermenim, bet pēc tam piekāpšos dvēselei. Teiksim, ja ķermenis ļoti grib gulēt, tad mēs 15 minūtes pagulēsim, bet pēc tam mēs ķersimies pie meditācijas vai čenelinga. Tas ir, jūs sāksiet atšķirt vibrāciju plānus, ja, protams, jūs būsiet uzmanīgi pret sevi.

 

Pievienots 09.03.2012

http://www.sanatkumara.ru/stati/meditatsii-s-kresla-vozneseniya

Tulkoja Jānis Oppe