Print

Mācāmies sarunāties ar Sevi Augstāko

03.06.12

12 06 05 1Mani dārgie mīļotie lasītāji, gaismas nesēji, semināru klausītāji, grāmatu lasītāji! No nesenām sarunām ar jums es arvien vairāk pārliecinos, ka neuzticēšanās saviem spēkiem formula vēl arvien eksistē. Pēdējā laikā jūs arvien vairāk un vairāk svaidāties starp dažādām skolām, enerģijas kanāliem un skolotājiem. Reizēm, bet dažbrīd pat arī bieži, šie kanāli ir daudz zemāki pēc vibrācijām, nekā jūs un tās enerģijas, kuras jums personīgi jau piemīt. Es savos semināros vācu plašu statistiku – kam jūs maksājat naudu, un reizēm ne mazo, lai iegūtu spēkus un enerģijas, kuras jau esat pārauguši un kuras reizēm nodara jums tiešu kaitējumu (tādi gadījumi nav reti).

Jūs daudz esat uzzinājuši, lieliski iztīrījušies, jūsu saikne ar Augstākajiem aspektiem ir noregulēta un prasa tikai līmeņa uzturēšanu, bet jūs turpināt domāt, ka sakaros ar Augstāko Es jūs “izdomājat”, ka jūs esat nepietiekami labi čenelingam, un joprojām cenšaties iemācīties to, kas jūsos ir aktivizēts. Tā var mācīties līdz bezgalībai, piemēram, svešvalodu, taču nekas nenotiks, ja jūs nesāksiet runāt. Arī čenelingā – nekas nenotiks, ja jūs nesāksiet rakstīt.

Tāpat kā gadījumā ar svešvalodu, sākumā ir iespējamas kļūdas, pārpratumi, nesapratne utt. Taču nezin kāpēc sarunāties kanālā skaitās daudz sarežģītāk, nekā iemācīties svešvalodu. Jeb negribas pielikt pūles? Tas ir slinkums... intereses neesamība... un nemaz ne iespējas neesamība.

Novērtējiet to, ka jūs esat “pamodušies”. 80% procentu zvaigžņu sējuma gaismas nesēju vēl joprojām “guļ”. Un jūsu uzdevums ir dzīvot “par to puisi”, gan mirdzēt, gan mīlēt...

Bieži Augšupcelšanās Krēslā es redzu pilnībā attīrītus kanālus ar Augstāko Es, kuri tikai vien gaida blīvu darbu, ciešus sakarus un arvien jaunus un jaunus mēģinājumus. Salīdzinām šo prasmi sarunāties ar Augstāko Es ar mācīšanos vadīt automobili. Uzreiz teikšu, ka man auto vadīšanas prasme ir “ideālā”, tā kā es nekad neesmu pratusi braukt pat ar velosipēdu. Taču miljardiem cilvēku dara to viegli – gan brauc ar velosipēdu, gan vada autotransportu, gan pat lidmašīnas.

Jūsu bailes un neuzticēšanās sev līdzinās manām bailēm sēsties pie automobiļa stūres pārpildītā pilsētā. Un, tā kā tas draud ar nepatīkamām situācijām, es arī nemēģinu. Taču saikne ar Augstāko Es neatnes jums traumas, naudas zaudējumu, nepatikšanas, bet otrādi, tikai nomierināšanos, harmoniju un pašu patīkamāko enerģiju, kāda vien iespējama mūsu pasaulē. Pie kam, jo augstāks ir jūsu kanāls, jo augstākas ir jūsu vibrācijas, jo pilnīgākas ir enerģijas un brīnišķīgāka mīlestība, kura nāk pa kanālu un piesūcina jūs.

Taču jūs nezin kāpēc uzskatāt, ka jums tam ir jābūt automātiski, apsēdos un uzreiz uzrakstīju. Jā, mēdz būt arī uzreiz – semināros. Ir svarīgi saprast, ka semināros jūs to darāt pašos labvēlīgākajos apstākļos, kopējā grupas kanālā, skolotāja kanālā, savā attīrītajā kanālā. Bet mājās jums it kā vajag sākt no sākuma. Bet tehnoloģiju taču jūs jau zināt, kā “vadīt mašīnu”, jums izstāstīja, vajag tikai sākt darīt. Zināt un darīt ir dažādas lietas. Vai jūs spētu uzreiz sākt braukt pēc tam, kad jums pirmoreiz ir parādīta automobiļa stūre? Nē, jūs taču nākat reizi pēc reizes uz mācībām, jūs pat noalgojat “treneri”, jūs ZINĀT, ka tas ir iespējams, un miljardiem cilvēku jau ir apguvuši šo prasmi. Taču, lai vadītu mašīnu, jums pirmām kārtām ir jāiemācās UZTICĒTIES SEV un BŪT PACIETĪGAM, APMĀCOT SEVI.

Bet, ja es teikšu jums, ka arī prasmi sazināties ar Augstāko Es ir ieguvuši jau miljoniem cilvēku? Miljoniem to, kas uzticas sev, kas ir bijuši pacietīgāki un reizi pēc reizes ATROD LAIKU UN VĒLĒŠANOS nodarboties ar šo pašmācību.

Man ļoti tuvs pēc vibrācijām un zināšanām ir “Arktūriešu koridors”. Tie ir mani brāļi. Lūk, ko viņi raksta šajā sakarā. “Šīs uzticēšanās sasniegšana var izrādītes sarežģītāka, nekā Jūs domājat. Mēs konstatējām, ka daudzi no mūsu iezemētajiem, ar kuriem mēs mēģinājām sazināties, nevar uzticēties mūsu komunikācijas procesam vai savai spējai dzirdēt mūs. Bieži viņiem rodas tādas domas, ka “Tie ir murgi”, “Es vienkārši sev to iedomājos”, “Es nevaru iedomāties, kāpēc jebkurš no augšupceltajiem gribētu parunāt ar mani”. Šīs, uz bailēm balstītās domas, ir atbalsis no “ideoloģiskās apstrādāšanas” daudzu trīsdimensiju dzīvju laikā, beidzot izlaistas Jūsu apzinošajā saprātā.

Vēl vairāk, tūkstošgažu laikā Zeme rezonēja ar ļoti zemu frekvenci, kas ļāva iesakņot daudzus pārvaldes noteikumus. Zemes līderi negribēja būt augstākā spēka atmaskoti un apturēja jebkuru, kurš uzdrošinājās teikt patiesību ārpus viņu ierobežotajām mācībām un perspektīvām. Tāpēc tie, kas dzirdēja mūsu balsi, iemācījās būt ļoti uzmanīgi attiecībā pret to, ar ko viņi dalās mūsu vēstījumos.

Vēlreiz izskatām jūsu iemeslus, kuru dēļ jūs nevarat pieņemt pa savu kanālu zināšanas un mīlestību no Augstākā Es. Protams, es vēršos pie tiem, kas jau ir ieguvuši attīrīšanās prakses, strādājuši ar tām un rezultātā ir savienojušies ar savu Augstāko Es. Tādu cilvēku tagad ir ļoti daudz. Izvēlieties savu atbilžu variantus.

  1. Es neatrodu laiku, un mājās nav tie apstākļi.
  2. Es negribu. Man to nevajag.
  3. Es neuzticos sev, man liekas, ka es to izdomāju.
  4. Mani neapmierina manu vēstījumu kvalitāte.
  5. Es neredzu, nedzirdu (nevienam neko neteikšu).
  6. Man vairāk patīk lasīt citu čenelingus, grāmatās un inetā.

Tagad es atbildēšu jums uz šiem iebildumiem, lai jūs vienkārši saprastu, ka lieta ir jūsos. 1. Pirmais punkts vairāk līdzinās otrajam. Es reiz sāku rakstīt atvaļinājumā vasarnīcā, bet pēc tam rakstīju naktī un brīvdienās no rītiem. Man vienkārši patika tas, ko es rakstīju, man tā bija kā spēle. Tās bija pašas labākās, pašas smalkākās un dvēseliskākās manas dzīves minūtes, lielāku baudījumu grūti iedomāties.

2. Nu, otrais punkts ir pati galvenā bremze. Ja negribat, tad arī nevajag. Un te neviens jums nav norādītājs. Lai būtu tā! – saka visums, jo tā ir jūsu izvēle.

3. Trešais punkts – neuzticēšanās sev. Bieži jūs vienkārši nenovērtējat pienācīgā veidā to, ko rakstāt. Čenelings vienmēr izskatās kā vienkārša un parasta saruna, pierakstīta uz papīra. Bet, ja paskatās, ka jums tādam tekstam nācās veltīt tikai 5 minūtes, jūs skatīsieties uz tekstu citā griezumā. Jūs nespēsiet uzrakstīt tamlīdzīgu tekstu, tik dziļu un tik personīgu, lai kā censtos, pat 15 minūtēs.

4. Tagad par atbilžu kvalitāti. Jums liekas, ka kvalitātei jābūt literārai. Jā, tā būs, ja jūs esat ieguvuši rakstniecības velti vienā no pagājušajām dzīvēm. Bet, ja jūs esat devuši priekšroku cīnīties, dzemdēt, laupīt, bet varbūt audzēt kviešus, vīnogulājus vai lopus, skaitīt lūgšanas, tirgoties vai ceļot, no kurienes jums tā būs? Jūs taču, pie kā strādājāt, tas jums arī piemīt. Nav obligāti būt ar rakstnieka talantu, lai pieņemtu mīlestību un jūsu dvēseles vadību. Svarīgi ir, lai katrs vārds, kuru jūs pieņēmāt pa kanālu, izietu caur sirdi. Tad viņš ir nenovērtējams.

5. Jūs redzat un dzirdat, vienkārši jums liekas, ka tam ir jābūt kā uz kinoekrāna, acu priekšā, krāsās, bet patiesībā visa bilde rodas iekšā galvā, tur, kur jūs iztēlojaties to, ko lasāt grāmatās. Jūsu tēls jātniekam no Valtera Skota grāmatas kur radās? Lūk, tur jūs visu redzat, un, ja vēl arī uzticaties sev, tad tālāk vienkārši skatieties, kas jums nāk – tēls, bildīte, enerģijas vai sajūtas? Tieši viņas tad jums arī ir jāpārtulko vārdos, kvantu enerģiju – lineāros vārdos. Jūs vārdus reti dzirdat, jūs biežāk jūtat domu kā tēlu, kā enerģiju, kura jums jāapraksta saviem vārdiem. Tas ir čenelings. Un no jūsu vispārējās attīstības un zināšanu apguves, no jūsu Augstākā Es vibrāciju līmeņa, līdz kuram jūs esat aizsniegušies, būs atkarīgs tas, ko jūs spēsiet uztvert un pārtulkot vārdos. Ja jūs esat dualitātē, tad arī jūsu čenelings būs iekrāsots ar vērtējumiem, bailēm, nosodījumu, pretnostatījumu. To jūs tā uztvērāt un pārtulkojāt to, kas jums atnāca.

6. Atbilde būs: iemācieties paši. Jums vairāk patīk skaitīt svešu naudu? Jums vairāk patīk skatīties, kā cilvēki ēd, vai ēst pašiem? Jūs skatāties uz svešiem bērniem un nevarat izlemt radīt savus?

Tas viss ir tiem, kas ir mazi, kas uz visu pilnvaro citus, kas paši sevi nemīl un nenovērtē. Ja tā ir jūsu izvēle, tad jūs neiemācīsieties svešvalodu, vadīt mašīnu, čenelingu, jo viss tas taču ir jādara pašam. Pūles jāpieliek... (skat. otro punktu). Lai būtu tā! – saka visums, jo tā ir jūsu izvēle. No savas puses piebildīšu: pats mīļākais bērns ir savējais. Pats brīnišķīgākais Augstākais Es ir savējais. Pati pareizākā vešana ir no Sevis Augstākā. Tēvs tevī – tā jau ir Kristus apziņas līmeņa sasniegšana. Ko mums Jēzus visu laiku teica, bet mēs saprast nevaram: jūs esat tādi paši kā es. Nevar Viņš pagaidām aizklauvēties līdz jums?

Man visums arī saka: ko tu izvēlies – lai būtu tā! Bet sveši teksti no jums nekur neaizbēgs, lūk, es arī lasu: “Sajūtiet šī vēstījuma gaismu un mirdzumu, tāpat kā mīlestību, kad viņi virzās lejup, uz jūsu Augstāko Sirdi. Tagad ir vitāli svarīgi, lai Jūs uzticētos Jūsu Daudzdimensionālajam Es un ticētu tam, ka šī pieredz ir reāla. Patiesībā šī sazināšanās ar augstākām dimensijām pieredze ir reālāka, nekā jebkuras Jūsu trīsdimensiju realitātes komponentes.

ARKTŪRIEŠU KORIDORS ( http://www.arcturians.ru/?p=98)

 

Pievienots 05.06.2012

http://www.sanatkumara.ru/stati/uchimsya-razgovarivat-s-soboy-visshim

Tulkoja Jānis Oppe