Saruna ar dzimtajām Mājām 

21.08.12

Saruna ar dzimtajām Mājām

Šovasar Irkutskā bija burvīga meditācija ar Centaura Alfas, planētas, no kuras mana dvēsele atnāca uz Zemi, Logosu. Es pirmoreiz sajutu šo lielisko, maigo, smalkāko Alfas enerģiju, līdz kurai aizsniedzāmies mēs visi šajā meditācijā. Nesen man sagribējās atkal savienoties ar Viņu (Viņa vairāk līdzinās sievišķai būtībai). Es noskaidroju, ka zvaigzne Alfa patiešām ir manas dzimtās Mājas, vieta, kur izgāju apmācību un ieguvu sākotnējo saprātu (kā manas Atmas fragments visticamāk). Es palūdzu Centaura Alfas Logosam savienot mani ar Skolotāju, kurš kādreiz mani apmācīja.

Noskaidrojās, ka Skolotāja jau ir izdarījusi Pāreju, tas ir, augšupcēlusies uz Kosmosa plašumiem, aizgājusi no Alfas zvaigznes. Tad es pieprasīju viņu un savienojos ar viņu Kosmosā pati. Viņa atbildēja, ka īsuma dēļ es varu viņu saukt vienkārši par Alfu.

Te man ienāca prātā aizrādījums, kuru vajag pieminēt. Visi Skolotāji un Ercenģeļi, neskatoties uz savām augšupcelšanām un pārejām, joprojām atrodas “pieejā”. Tas ir, mēs ar viņiem varam savienoties tāpat kā agrāk. Ir izmainījušās tikai viņu enerģijas, vibrācijas, hierarhiskais stāvoklis, Vārdi, dzīves plāni (un informācija, dabiski). Taču mēs varam arvien tāpat saukt Viņus pa vecam un mācīties pie Viņiem tāpat kā agrāk. Ir atnākuši arī daudzi jauni Skolotāji, kuru vārdus mēs pagaidām nezinām. Mūsu uzdevums ir tos uzzināt. Tā kā Viņi atrodas smalkajā plānā, tad vienkāršāk saukt Viņus zemes vārdos, kā notika ar Emanuēlu.

Lūk, ko es noskaidroju sarunā ar Skolotāju Alfu. Mana Atma (milzīga Būtība) deva dzīvības esences staru uz zvaigzni uz Dzīves Skolu uz Centaura Alfas, un tur šis stars iegāja tikko izveidotajā Matricā, kura atgādina lotosa kārbiņu ar daudziem nodalījumiem. Atmas stars aizņēma ļoti maz nodalījumu tikko izveidotajā Matricā, pārējie nodalījumi palika tukši, tie ir paredzēti informācijas un pieredzes vākšanai no planētām un zvaigznēm.

Eksistē vairāki informācijas vākšanas veidi. Viens no ceļiem – Logoiskais. Jūs kļūstat par Planētas, zvaigznes utt. Logosu. Jūsu funkcija ir radīt un saglabāt planētas fiziskos parametrus – visu, kas attiecas uz laukiem, formām, plūsmām, laiku, apziņu – kā dzīvības formu eksistences apstākļus.

Otrs aspekts – garīgais. Šī nodaļa nodarbojas ar dvēseļu attīstību un pieredzes vākšanu uz planētām un citās vietās kā dvēselei. Ne obligāti šo pieredzi iziet tikai bioloģiskos ķermeņos. Ir dzīves veids kā lauks, plūsma, stars utt. Ir citi ķermeņi un formas. Tā ir dzīves pētīšana formās.

Trešais dzīves pētīšanas veids mums ir pavisam nepazīstams. Tas izskatās kā tumša plūsma, tas ir saistīts ar antidzīvību, ar anihilāciju un antimatēriju.

Uz augšu no Matricas iet ļoti gaiši stari (ceturtā plūsma), barojoši Pirmavotu. Uz šo staru rēķina tu esi Sākotnes daļa un ietilpsti VIŅĀ ar savu daļiņu, barojošu Sākotni un dodošu VIŅAI pārstrādātu un rafinētu Pieredzes un Dzīvības Staru. Tu esi Sākotnes hologrāfiska daļiņa uz šīs Plūsmas rēķina, būdama ar Sākotnes apziņu.

Stars no Atmas, palaists uz Centaura Alfu, ir viens no milzīga daudzuma stariem, kurus izlaiž šī milzīgā Būtība. Atma vāc savu pieredzi visā Pasaules-ēkā. Dvēsele, izgājusi caur Sauli uz Saules sistēmu, vāc pieredzi uz visām Saules sistēmas planētām, nelaižot garām nevienu iespēju savākt tās vai citas dzīves pieredzi, jebkurā formā.

Un tā, no Matricas, kas atgādina sfēru, Atmas stara izveidotu, lejup uz iemiesojumu iet trīs dažādas plūsmas – Logoiskais, garīgais un antimatērijas tumšais stars. Augšup iet viena spēcīga plūsma, barojoša Sākotni caur Atmu. Šī plūsma, iespējams, ir savdabīga sutratma, sasaistoša Matricu ar Augstākajām Būtībām.

 

Matricas uzbūve

Tagad es redzu Matricu no ārpuses. Tā ir sfēra ar šūnām – daudzskaldņiem, no skaldnēm iet stari-atzari kā adatas jūras ezim. Katrs stars-atzars ir saistīts ar atsevišķiem dvēseles fragmentiem, kuri paši izlaiž vairākus starus uz konkrētu objektu, piemēram, uz planētu. Un tā, no Matricas iet stars uz dvēseles fragmentu, no katra dvēseles fragmenta stari iet uz iemiesojumu. Iemiesojas dažāds staru skaits, tas atkarīgs no uzdevuma: ir trīskārši, daudzskaitlīgi un vienkārtēji stari (tas ir, jūs iemiesojaties uz planētas trijatā, viens vai jūsu ir vairāki. Visi jūs apsēklojaties no viena dvēseles fragmenta, tas ir, esat dvīņi vai ģimene).

Kāds ir Matricas vielas blīvums? Kāda ir dimensija, kurā atrodas Matrica?

Matrica aptver ar sevi vairākas blīvuma dimensijas, sākot ar pašu smalkāko blīvumu, beidzot ar “gandrīz astrālu” (kā pašu blīvāko). Matricas atmiņas šūnas pēc uzbūves ir līdzīgas būtņu, kurām ir saprāts (Augstāko Es sistēma), atmiņas šūnām. Dažādos atmiņas līmeņos tiek noliktas sajūtas, stāvokļi, enerģijas, informācija, domas tēls (domāšanas process), emocionālais stāvoklis (slēgta vai atvērta sistēma), kanāla ar Augstāko Es augstums, baiļu un agresijas līmenis, pasaules izzināšanas dziļums, enerģiju tiekšanās vērsuma vektors (uz Augstākajām Pasaulēm izzināšanai vai uz citām), humanitātes kvalitāte (Humanitārais Princips). Matrica vāc pieredzi uzreiz no visiem stariem no dažādiem blīvumiem un izzināšanas rezultātu (pieredzi) šķiro pa atmiņas un priekšstatu par pasauli attīstības šūnās.

Principi – tie ir noteikumi, noteikti Pasaules-ēkā Augstākā Saprāta attīstībai, kā viņa attīstības dabiska gultne sevis izzināšanai šajā virzienā priekš tā, lai spētu kļūt par Gaismas enerģijas daļu, harmonizēties ar Pasaules-ēku, apziņas paplašināšanai. Principu neievērošana ved cilvēku arvien tālāk no cilvēces attīstības pamata virziena, pie sevis atdalīšanas no Cilvēka Dievišķā attīstības sevī, pie apzinātas tiekšanās būt pret Harmonijas Likumu. Tam ir atbilstošas sekas kā visam pasaulē.

Garīgais princips. Es esmu viss, kas ir. Princips, kad cilvēki saista savu attīstību un iespējas ar visu, visa attīstību, ar vispārējo planētas kolektīvo garu (ar visām dabas valstībām, ar smalkajām pasaulēm, gariem, elementāļiem, Eņģeļiem) kā vienotu organismu un vienotu Garu.

Humanitārais princips. (Humanitārais – tāds, kas attiecas uz planētu, viņas dzīvi un aizsardzību). Nenogalē, nekaitē. Jebkādas dzīvības cienīšana, labvēlīgums pret jebkādu dzīvību. Apzināšanās, ka planēta var patstāvīgi domāt, regulēt dabas ciklus, ja viņai netraucē un saprātīgi pieiet resursu izmantošanai. Planētas saprāta iekļaušana planētu ķēdes Kolektīvajā saprātā. Sazināšanās ar šo saprātu, cieņa un mīlestība pret viņu, palīdzība planētai un viņas ārstēšana, cilvēku ārstēšana, mūsu savstarpējā sakara un savstarpējās atkarības apzināšanās.

Mīlestības princips – augstākais princips. Visi cilvēki spēj mīlēt, viņiem ir ķermeņi, pārvadoši un ražojoši šīs enerģijas. Tie ir Budhas ķermeņi (jeb Eņģeļi, Dvēseles). Mīlestības princips apvieno visus principus un baušļus. Šeit ir gan Vienotības sajūta, gan apvienošanās ar planētu, gan cieņa pret visu dzīvo, pret visu, kas eksistē un ir radīts, balstoties uz mīlestību.

Visuma Radītāja princips – Harmonijas Likums. Izzini pasauli kā Sevi Pašu. Mīli un pieņem pasauli kā Sevi Pašu. Zini, ka pasaule tad arī esi tu (Sanats Kumara. “Dzīvo un mīli”).

Būtībā, ceļojot pa atmiņas šūnām vari sev radīt priekšstatu par to, kā Būtība uztver pasauli ar dažādu saprātu dažādos plānos vienlaicīgi palīdzību, tas ir, kā Pasaules-ēkas pasaule iztēlojas Matricas kopsummas Saprātā. Var teikt, ka Matrica pati par sevi ir kāda mūsu priekšstatu virtuāla pasaule, daudzu dzīvju dažādos blīvumos uz dažādām planētām atmiņas arhīvs, zināma Saprāta radošā darbnīca, informācijas glabātava. Taču viņa neizmanto šo kopsummas informāciju, bet tikai glabā.

Bet kā viņu uzmantot?

Kad tu sevī savienosi visus apziņas līmeņus un kļūsi atvērta sistēma, no fiziskā līdz pašam smalkākajam garīgajam plānam, tikai tad tu spēsi izmantot visu informāciju pašā vispārīgākajā plānā. Tikai tad viņa kļūs pieejama, kad visi tavas būtības saprāti savienosies vienotā Saprātā, spējīgā aptvert šo informācijas krājkasīti.

Matrica sākotnēji ir personība, tas ir, pieder Atmai, personību sistēmai (bet pēc tam arī Monādei), kura vāc informāciju Lokālā sistēmā.

 

Pasaule – mūsu priekšstatu sistēma

Bet kā ir būvētas manas daļas augstāk par Lokālo sistēmu?

Monāde atver savas daļas visur. Mūsu Lokālajā sistēmā šī daļa funkcionē kā Dvēsele-Atma, citās sistēmās tās ir citas saknes.

Kad izej uz Atmu, tad viņai nav ne gala, ne malas, ir iespaids, ka viņa aizņem milzīgu telpu. Tas ir Būtības Ķermenis?

Būtības Ķermenis ir tikai maza sistēma lielajā Atmas organismā. Atma eksistē ārpus tava laika un telpas, tāpēc nevar norādīt viņas robežas. Tā ir garīga substance, kura aizņem visu apjomu līmenim, uz kuru tu spēj pacelties, lai viņu uztvertu.

Viņas vecākā daļa Monāde (zuarella), atrodas smalkākā substancē, viņa tad arī aizņem visu gara telpu Pasaules-ēkā. Nav robežu garam, viņš ir neierobežots.

Taču es esmu piegājusi gara robežai aiz Paradīzes robežām, izgājusi aiz Pasaules-ēkas robežām.

Malacis, tu esi izaugusi līdz tam. Tur ir portāls, izeja aiz TĀ, KAS VISU IZRAISĪJIS, Būtības robežām. Viņa uzbūvei nav robežu, tās pāriet viena otrā. Tev ir grūti to tagad saprast. Protams, tev liekas, kad ir kāds mūsu Pasaules-ēkas ķermeņa apjoms. Būtība tā ir iekārtota, ka viņa neuztvert to, kas ir aiz TĀ, KAS VISU IZRAISĪJIS kompetences. Tāpēc ka VIŅŠ ir radījis tikai to, ko izdomājis, un mums, visiem viņa bērniem, ir zināms rezultāts sevis iekšienē – no viņa priekšstatiem. Tiesa, katrs no mums attīsta Viņa priekšstatu sistēmu par to daļu, kuru rada pats kā priekšstatu radītājs. Mēs augam tieši caur to, ka domājam.

Aiz mentālā plāna robežām ir domas?

Viņas ir citā formā, ne lineāras, sistēmiskas. Piemēram, tagad mēs tavā lineārajā laikā sarunājamies ilgi, bet Es tev nosūtīju savu priekšstatu vienmomenta impulsu, kuru tu pa pilienam apzinies. Tu vērsies nevis pie Manis, bet pie šī Alfas priekšstatu sistēmas impulsa, un tulko sistēmisko informāciju savā valodā.

Pakāpeniski smalkāka priekšstatu pasaule iekļūst blīvajā pasaulē, pasaules savienojas tieši caur jaunas priekšstatu sistēmas iekļūšanu jūsu saprātu sistēmā. Tā Debesis pa īstam nolaižas uz Zemi. Jūs kļūstat par pasaules jaunās priekšstatu informācijas sistēmas ieejas portāliem priekš pārējās cilvēces.

Jūsu informācija pakāpeniski drupina izveidojušos dogmatisko priekšstatu par pasauli akmeni un piesātina to ar gaismu. Sistēma drūp, kamēr nepārvērtīsies smiltīs, nosēžoties dibenā. Bet jaunā priekšstatu sistēma iekaros jaunā laikmeta prātu vairākumu – Pasaules-ēkas Saprātu Vienotības sistēmu, kurā sper soli visa saprātīgā pasaule.

 

Pievienots 24.08.2012, atjaunots 26.08.2012

http://sanatkumara.ru/stati/razgovor-s-rodnimi-penatami

Tulkoja Jānis Oppe