Путь в Отца (Рига)

Ceļš uz Tēvu (Rīga)

13 12 07

(čenelings seminārā Rīgā)

Priekšvārds

Draugi, domāju, ka raksti “Mēs visi – vienota Dievišķības izpausme”[1] un “Kas tālāk?”[2] izraisīja neviennozīmīgas reakcijas daudziem no jums. Grūti ir šķirties no ilūzijām, kuras līdz šim laikam uztur daudzi ezotēriķi, ka Debesu Tēvs ir Gaismas un Mīlestības ideāls. Cik bieži mēs aizmirstam, ka viņš mīl mūs visus, bez izšķiras – gan gaišos, gan tumšos. Un mēs sākam to redzēt, pacēlušies virs planētas meditācijā uz Kristus-apziņas līmeni, kad mēs vairs neatšķiram, kurš ko dara un kā uzvedas. Un mums pazūd jēdziens “cienīgs” un “necienīgs”.

Lūk, fragments no Jāņa Oppes vēstules un norāde uz 2013. gada rakstu, kuru es nolēmu atkal publicēt, tāpēc ka tas ir noderīgs mums visiem – gan iesācējiem, gan tiem, kas turpina.

“Sveicināti, dārgā Natālija!

Pateicos par saturīgajiem rakstiem Debesu Tēvam un Jums! Runa ir par ”Mēs visi – vienota Dievišķības izpausme” un “Kas tālāk?” Man neparādījās protests, ka Tēvs izvēlas stipros. Uzreiz atcerējos kādu Jūsu rakstu, par laimi, es to atradu. “Ceļš uz Tēvu (Rīga)”[3]. Tur Tēvs saka:

“Un, ja jūs pacelsieties uz Debesu Tēva apziņu un paskatīsieties uz miriādēm radījumu, katrs no kuriem dzīvo savu dzīvi, gluži kā strops vai skudru pūznis, tad jūs pieņemsiet absolūti visu, ko viņi dara. Jūs nešķirosiet “labajā” un “sliktajā”. Viss, kas ir stropā vai skudru pūznī, strādā kopēja rezultāta labā. Un, kad jūs redzēsiet kopējo rezultātu, tad attieksme pret katru radījumu, kurš strādā kopējā rezultāta labā, jums būs vienāda. Tā tad arī ir Tēva Apziņa. Jūs augstu vērtēsiet katru apziņu, kura strādā stropā vai skudru pūznī, tāpēc ka viņa nes labumu ne tikai šim skudru pūznim, bet arī jums. Viņa attīstīta jūs savā neparastā veidā, ar savu neparasto pieredzi, ar personīgo stāstu, kāds ir katram no šiem mazajiem burvīgajiem radījumiem.”

Ar Mīlestību

Jānis”

***

02.12.13.

Mēs piesaucam visus Skolotājus (uzskaitījums) un Debesu Tēvu. Mēs gribam saprast savu stāvokli tagad pasaulē, gribam, lai jūs mūs vadītu, turpinātu mūs virzīt. Kā man liekas, cilvēce nav nobriedusi tam, lai noteiktu savu ceļu patstāvīgi. (Tas ir tikai mans viedoklis.)

Mana meita, es izdzirdēju tevi. Skaties, šeit ir klāt visi, kurus tu piesauci. Viņi jūs redz, palīdz jums un ved jūs. Nedomājiet, ka mēs esam jūs pametuši, ka jūs, “nabagi”, vēl arvien maldāties miglā un nezināt, kurp iet. Pirmkārt, jūs, protams, zināt, kurp iet. Otrkārt, jūs tieši arī esat tās bākas, tie stari miglā, pēc kuriem orientējas visi pārējie. Nav svarīgi, ka viņi jūs pagaidām nepazīst. Nav svarīgi, ka jūsu pagaidām ir ļoti maz. Svarīgi, ka jūs esat, jūs esat kopā, jums ir labi kopā – jūs sazināties un mīlat cits citu, saprotat cits citu no pusvārda. Jūs esat Ģimene, kura sapulcējusies. Lai jūsu ir nedaudz, bet jūs palīdzat cits citam. Un katru virza jūsu Ģimene. Vienu virza vienā virzienā, otru – otrā, trešo trešajā, tāpēc ka nav interesanti, ka jūs ietu visi barā uz vienu un to pašu vietu. Katrs no jums atradīs savu paša ceļu un savus Skolotājus...

Un, cik cilvēku, tik uzkāpšanas ceļu. Nav nekā obligāta vai vienāda visiem. Katrs no jums ir spilgta individualitāte, un visi ceļi ir individuāli. Cita lieta, ka eksistē tādas zināšanas, kuras vajadzīgas visiem, bez kurām neiztikt. Zināšanas par dvēseli, par garu, par apskaidrību.

Bet kādas prakses izvēlēties, ar ko kopā iet, kādu ceļu, ar kādiem skolotājiem, kādas grāmatas lasīt, kādus seminārus apmeklēt – katrs no jums ir brīvs izvēlēties patstāvīgi.

Protams, Mihaēls nevada tikai vienu Sanata Kumaras Skolu. Praktiski viņš vada gandrīz visas garīgās Skolas uz Zemes. Un katrs no jums atrodas Mihaēlā un var mierīgi ar viņu runāt, jums nav vajadzīgi ne starpnieki, ne palīgi.

Tieši tāpat, kā Debesu Tēvu katrs no mums var mīlēt, just, saņemt no Viņa informāciju un palīdzību.

Tā kā nedomājiet, ka jūs esat pamesti un ka jūs ceļš nav noteikts. Daudz Komandu strādā jūsu jaunā ceļa formēšanā, valdību, finansu un citu sistēmu formēšanā, ar klimatu, ar apziņu un saprātu. Eksistē daudz dažādu grupu, kuras palīdz saformēt jums nākošo ceļu, iemin jums taku, vienkārši jūs to nezināt un nejūtat. Tas nenozīmē, ka tā nav, tas liecina par to, ka palīdzība nāk nemanāmi. Tā ir augstākā pilotāža, kad neviens nezina, ka viņiem palīdz, un visi uzskata, ka viņi iet savu ceļu. Mēs arī gribējām sasniegt, lai katrs no jums savās domās būvētu savu paša ceļu. Būvētu uz savu atbildību un nedomātu, ka viņu ved nepareizi vai ka viņš kaut kādā veidā kļūdās. Katrs ceļš ir pareizais. Jūs izvēlaties savu ceļu, bet tālāk nāk sekas. Tā tad arī ir jūsu izglītošanās. Tā tad arī ir jūsu karma.

Un tagad jūs stingrāk sākat pieiet jūsu atbildībai par to, ko jūs sakāt, ko jūs radāt pasaulē, tāpēc ka jūs kļūstat apzinošāki un jums ir pienākums saprast sekas savai rīcībai, savām aktivizācijām, savām meditācijām un sekas savai radīšanai. Mēs atgādinām, ka katrs solis, katra doma, katrs vārds – tā tad arī ir jūsu radīšana, jūs tādā veidā radāt savu realitāti.

Ļoti svarīgs jums ir mīlestības jēdziens, mīlestības pieņemšana, eksistēšana mīlestībā un mīlestības izplatīšana uz planētas. Kā jūs zināt, jūsu misija – spīdēt un mīlēt. Spīdēt jūs esat iemācījušies, bet mīlēt – pagaidām nē. Jā, jūs visi piekrītat, ka jums ir jāmīl. Neviens nerunā pretī. Un pat jūs viegli varat pierādīt, ka tas visiem ir vajadzīgs.

Bet vai jūs mīlat? Tāds ir jautājums. Kā jūs izpildāt šīs savas domas – tiekšanos mīlēt. Kā izpildāt? Un jums visu laiku gribas visus pievest pie vienota viedokļa. Visus skolotājus savākt zem viena jumta, lai viņi visi domātu un rakstītu vienādi, būtu vienās vibrācijās – pašās gaišākajās, protams. Mēs vienkārši norādām, ka katram vibrāciju slānim vajadzīgs savs skolotājs, ar saviem jēdzieniem, ar saviem principiem un savām vibrācijām. Un pašus gaišākos paši tumšākie nevar saprast, bet pašu tumšāko ir ļoti daudz, daudz vairāk kā pašu gaišāko. Un tāpēc pašā tumšākajā slānī vajadzīgas citas formas, citi vārdi un jēdzieni, citas enerģijas. Viss tas ir nepieciešams. Viss ir pieļauts... Nemēģiniet visus skolotājus “cirpt vienādi”. Jo lielāka daudzveidība uz planētas un jo vairāk prakšu, skolotāju, skolu un principu, jo lielāks cilvēku daudzumu aptver šīs zināšanas. Katru viņa Ģimene pievelk pie saviem Skolotājiem. Tieši tāpat, kā jūs pievilkāties zem Sanata Kumaras “jumta”, citi cilvēki pēc savām vibrācijām pievelkas pie citiem Skolotājiem.

Tikai mūsu padoms – nemēģiniet aptvert visus Skolotājus uzreiz. Izvēlieties. Saprotiet, ka jūs esat ar augstām vibrācijām. Jūs kļūstat izvēlīgi un izsmalcināti. Domājiet, atšķiriet un izvēlieties. Tās ir trīs lietas, kuras nepieciešams darīt. Sākumā padomāt, atšķirt dažādu mācību principus, bet pēc tam izvēlēties to, kas ir jūsu.

Nav aizlieguma tam, ka jūs varētu pamēģināt un izpētīt, lai labāk tiktu skaidrībā. Bet tomēr galu galā ir jābūt kaut kādam rezultātam, lai jūs noteiktu, kas ir jūsu, kas nav jūsu, kas iet, kas nestrādā. Cik patiesa ir to skolotāju informācija, kuri bija ar jums noteiktā laikā? Ko viņi teica 12. gadā? 12. gads – kanāla tīrības lakmusa papīriņš.

No otras puses, jūs varat paraudzīties, kā strādā viņu prakses, pārbaudīt, vai tās jums ir vajadzīgas, vai nē. Vai tās darbojas, vai vienkārši iet tikai sarunas un piepildīšana ar enerģijām. Izejot no semināra bez praksēm, jūs sapratīsiet, ka jūs esat pacēlušies. Bet ko tālāk? Jūs atkal nolaidīsieties.

Mūsu padoms – praktizējiet paši, izziniet savus kanālus ar Skolotājiem, izmantojiet viņus praksē. Lai jūsu Debesu Skolotāji ved jūs, apmāca jūs, mīl jūs, aizpildot jūsu mīlestības trūkumu, palīdz jums dzīvē saprast kaut kādas lietas, atbrīvoties no vecā, nebaidīties no savas dzīves uz priekšu, nedomāt negatīvi, palīdz jums iemācīties domāt pozitīvi – būvēt priekšā nevis tumsu, bet gaismu. Un katrs solis vedīs jūs uz šo nākotni – uz gaismu, nevis uz tumsu, uz mīlestību, nevis uz bailēm, uz apmierinājumu un harmoniju, nevis uz nesaskaņām un konfliktiem.

Jūs domājat, ercenģeliskajos slāņos nav tā, par ko mēs runājam? Tas viss bija. Tas ir raksturīgs arī Mums, tiem, kas tagad ir ar Tēvu, noteiktos dzīves periodos. Tāpēc Mēs zinām, ko Mēs runājam, Mēs zinām to, ko Mēs jums iesakām, tāpēc ka Mēs to esam izgājuši un tagad mēģinām vest jūs, vadīt jūs bez tādām lielām kļūdām, bez ilgstošas ieiešanas šajā procesā. Brīdināts, tātad, apbruņots.

Viss, ko Mēs gribam – lai jūs iegūtu savu vadību, lai jūs izmantotu visu informāciju, kuru mēs dodam no daudziem kanāliem, bet lai jūs iemācītos šo informāciju novērtēt. Pats galvenais kritērijs ir mīlestība.

Kā mēs teicām, informācija (gaisma) bez mīlestības ir nedzīva, nepietiekami nobriedusi. Tas nav tas, kas vajadzīgs cilvēkam. Cilvēks – tas ir Tēvs. Cilvēka enerģijas ir Tēva enerģijas, Mīlestības enerģijas. Debesu Tēvs uzreiz deva visiem saviem radījumiem Mīlestību, un katrs radījums bija aicināts šo Mīlestību palielināt, kā viņš palielināja formas, enerģijas, attīstīja apziņu un saprātu.

Un tais skaitā viņam bija jāattīsta mana Mīlestība, kuru Es devu visiem saviem radījumiem. Bet tai pat laikā Es devu brīvu izvēli saviem Dēliem, Es ļāvu viņiem paspēlēties ar šo sajūtu un ar šo īpašību, pamēģināt to no dažādām pusēm: kā būs tā un šitā, kā būs pavisam bez Mīlestības? Viss tas ir svarīga un vajadzīga pieredze manā lielajā dzīvē. Bet tagad mēs audzinām konkrētu rasi ar konkrētiem uzdevumiem. Un jūs vairs nevis vienkārši spēlējaties. Jums ir augsti mērķi – kļūt Tēviem. Ieiet kolektīvā apziņā un aizvietot, izstumt Viņu uz nākošo viņa attīstības etapu/līmeni. Tāpēc Es aicinu jūs jau sākt domāt par šo milzīgo pasaules-ēkas misiju. Jūs jau spējat to uztvert un saprast. Jūs spējat vest sevi, kā vestu Tēvs. Jūs spējat ņemt Mani par piemēru dažādās dzīves situācijās: kā rīkotos Debesu Tēvs? Nevis Pavka Korčagins, nevis kaut kāda svētā, bet Tēvs. Ko, nepietiek ar manu piemēru? Mans piemērs nav pietiekoši izteiksmīgs, ka jūs orientējaties uz svētajiem? Jūs orientējaties uz Dievmāti, uz Jēzu, bet vai negribat orientēties uz Mani? Es piedāvāju jums... ne to, ka sevi par elku, bet kā TO, uz ko ejat. Un, ja jūs uzstādīsiet sev tādu diženu mērķi (Mēs taču sakām, ka mērķiem jābūt diženiem), ja jūs aiztrauksieties pa šo ceļu, tad viss, ko jūs darāt, domājat, veicat, būs pakļauts šim jūsu diženajam mērķim, manam uzdevumam.

Tēvs, ja mēs zinātu, kā Tu rīkosies... Mums nepietiek ne enerģijas, ne vieduma, ne varenības, lai zinātu, kā Tu rīkosies tajā vai citā situācijā.

Tas nav tiesa, patiesībā, ja tu iztēlosies, tad tu pateiksi, kā Es rīkotos. Tāpēc ka Mēs ar tevi esam labi pazīstami, Es esmu tevī, bet tu esi Manī. Tev vienmēr sirdī ir padomdevējs. Tu vienmēr vari ar mani apspriesties un pajautāt. Cita lieta, ja kāds, kas ar Mani nav iemācījies runāt... Bet arī viņš zina, ko Es darītu šajā situācijā, ja viņš sev pajautās. Tāpēc tā ir tikai viltība, ja jūs teiksiet, ka jūs nezināt Mani.

JŪS ZINĀT MANI... SĀKOTNĒJI UN GALĪGI...

Un es vienmēr rīkojos saskaņā ar augstākajiem principiem, lai nevienam nekļūtu slikti, lai būtu maksimāls labums attīstībai un maksimāla mācīšanās katram no jums.

Situācijas mēdz būt pilnīgi neparedzamas, ar konfliktiem, smagas, no kurām ir jāiziet tā, kā izietu Es: pacēlies pār situāciju, apskatījis to no augšas un izspriedis tā, kā izspriestu Debesu Tēvs. Tas ir mans norādījums jums, tāpēc ka turpmākajā jūs ieiesiet jaunā vibrāciju plānā, jaunās attiecībās, jaunā realitātē, kura vēl pagaidām nav jūsu apgūta. Jūs tieši esat tie paši, caur kuriem šī realitāte tiks apgūta. Jūs esat pionieri. Un, protams, jūs sadursieties ar grūtībām, satraukumiem, neziņu, šaubām, taču jūs esat mans balsts uz Zemes, jūs un tādi kā jūs. Jūs esat mani pavadoņi.

Kad es saku, lai jūs orientējaties uz mani, Es ar to domāju augstāko taisnīgumu, mīlestību un solidaritāti. Vienmēr izejiet no šiem principiem. Un aizvāciet no savas apziņas – upura apziņu, lūdzu, Es jūs lūdzu. Jūs paceļaties uz Kristus apziņu upura apziņā. Tas nav iespējams. Vai nu – vai nu. Upura apziņa ir ļoti zema apziņa, kad jūs vainojat kādu, izņemot sevi. Kristus apziņa – tas ir Es esmu visi cilvēki. Neviena, izņemot mani, nav.

Un, ja jūs pacelsieties uz Debesu Tēva apziņu un paskatīsieties uz miriādēm radījumu, katrs no kuriem dzīvo savu dzīvi, gluži kā strops vai skudru pūznis, tad jūs pieņemsiet absolūti visu, ko viņi dara. Jūs nešķirosiet “labajā” un “sliktajā”. Viss, kas ir stropā vai skudru pūznī, strādā kopēja rezultāta labā. Un, kad jūs redzēsiet kopējo rezultātu, tad attieksme pret katru radījumu, kurš strādā kopējā rezultāta labā, jums būs vienāda. Tā tad arī ir Tēva Apziņa. Jūs augstu vērtēsiet katru apziņu, kura strādā stropā vai skudru pūznī, tāpēc ka viņa nes labumu ne tikai šim skudru pūznim, bet arī jums. Viņa attīstīta jūs savā neparastā veidā, ar savu neparasto pieredzi, ar personīgo stāstu, kāds ir katram no šiem mazajiem burvīgajiem radījumiem.

Pēdējais, ko gribētu teikt – gribētu iedvesmot jūs. Gribētu ieliet jūsos spēkus, enerģiju un mīlestību jūsu tālākajam ceļam – uzplaukumam jūsu iekšienē, paša labākā, kas ir jūsu iekšienē attīstībai, un tā aizvēršanai, ko jums nevajag. Pamazītēm veriet ciet tās iezīmes, no kurām jūs gribētu šķirties, un strādājiet ar pozitīvu, attīstiet un lolojiet to, lai attīstība ietu uz apskaidrības pusi, uz pārējo cilvēku mīlestības un pieņemšanas pusi... (tā, kā Es jūs pieņemu).

Jūsu doma ar katru dienu kļūs arvien varenāka, viņa strādā arvien stiprāk. Nelaidiet garām jūsu domas, sekojiet viņām. Mīliet un pieņemiet sevi pirmām kārtām... jebkādu.

Jūsu uzdevums – kļūt pat Mani. Tas ir jūsu grandiozais ceļš uz Vienotību, iesvētīšanu, savu augstāko vibrāciju pieņemšanas, jaunu pasauļu, realitāšu apgūšanas ceļš, daudzdimensionalitātes un radīšanas ceļš.

Es mīlu jūs, mani bērni.

UN ES IESVĒTU... SAVUS PAŠUS MĪĻĀKOS BĒRNUS.

ES DODU JUMS ATVĒRTU CEĻU UZ TĒVU.

Lai notiek tā!

 

Pievienots 18.11.2020

http://www.sanatkumara.ru/stati-2020/put-v-ottsa-riga

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/28-raksti-2020/2888-mes-visi-vienota-dieviskibas-izpausme (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/28-raksti-2020/2892-kas-talak (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/10-raksti-2013/202-cels-uz-tevu-riga (Tulk. piezīme)