Первые шаги в атмическом плане

Pirmie soļi atmiskajā plānā

Galaktiskā Kristus Skolas nodarbība

20 11 14

14.11.20.

No rīta es, kā vienmēr pirms GK Skolas, rakstīju ievadu. Pacēlusies maksimālā augstumā, piesaucu Galaktisko Kristu. Taču te manas enerģijas sāka vērties vaļā un izšķīst Visā Kas Ir.

Es kļuvu par šo Visu Kas Ir.

Un sapratu, ka tagad viss ir sarežģīti. Tāpēc ka Jēzus ir manī, bet es Viņā. No kaut kurienes iekšienē atsaucās, kā atbalss kalnos, viņa klātbūtne.

Es apstulbu: kā tad tagad vadīt nodarbības? Es taču nevaru viņa vietā runāt no sevis? Varbūt ir pienācis laiks pārtraukt savienojumu ar GK, tāpēc ka es šeit neko nezinu?

Apzinos, ka seminārā “Budhi” notika grandioza Metamorfoze un tagad GK – tie esam mēs visi viņa iekšienē. Un, ja mēs bijām, vienkārši sakot, mācekļi, kas uzsūc zināšanas un enerģijas, tad tagad nāksies pašiem kļūt par GK.

Šī doma izraisīja apjukuma sajūtu…

Tagad pamēģināšu jums paskaidrot, kā līdz šejienei tikt. No šejienes es to saprotu. Ir jāieiet sirds iekšienē, jāatrod tur kodols, punkts, ap kuru griežas pasaule, un pamazītēm tas jāizvērš uz āru, tas ir, jāiztaisa izvērsums, lai iekšējā daļa kļūtu pār ārējo. Jāienirst punktā un jāatver tas. Tad mūsu apziņa izmainīsies.

Nedariet tā, kā mēs agrāk darījām – ar apziņu gājām iekšā sutratmas augšējā punktā, bet ienirstiet sevis centrālajā punktā.

Šeit, šajā pasaulē, viss ir mūsu iekšienē. Nav Saules sistēmas, nav galaktikas, nav fiziskās, mentālās pasaules. Nav ugunīgās pasaules. Mani piepildīja balta fotonu migla.

Pats galvenais atklājums, ka es tagad pati esmu Kristus. Un Kristus apziņa ir izšķīdināta šajā baltajā miglā, kuras katra daļiņa ir būtņu Pastāvīgais Atmiskais Atoms, Kristus Apziņas koncentrāts. Arī es eksistēju kā tāds pats atmisks kristāliņš, un viss, ko zina Kristus, ir sakoncentrēts arī manī. Es esmu vienkārši Atmas vielas atoms, un apkārt man ir tādi paši atomi…

Es sev šķietu kā zīdainis, piedzimis fiziskajā plānā. Viss viņā jau ir, un pagaidām viņš gan neko nezina.

Bet, lūk, mans stāsts ir nonācis līdz momentam, kad Jēzus atsaucās kā tāds pats atoms no manas sirds paša vidus.

Jēzus GK: Es sveicu jūs visus, mani dārgie, un atklāšu jums mazu noslēpumu. Jūs esat kļuvuši, kā es, tikai ar kājām stāvat uz fizikas. Jūs aizsniedzāties līdz manīm, un es kļuvu par jūsu otro Ego. Nav tagad atšķirības starp mums, ar vienu nelielu starpību, ka jūs manī nostājāties tikai tagad, bet es jūsos esmu jau sen, gandrīz kā Tēvs, tikai pieticīgāks un klusāks.

Bet tagad jūs varat pamēģināt uz sevis Tēvišķumu. Līdz šim jūs bijāt kā Dēls, izjutāt Dēlišķumu, runājot zemes plāna valodā. Bet tagad, kad jūs esat izgājuši uz šo plānu, kā jūs to saucat – atma, un esat izgājuši “dzimšanu no augšas”, kā saka uz Zemes, jūs varat pamēģināt kļūt Radītājs. Tālab jums ir piešķirti visi radīšanas apstākļi. Jūsu doma ir radošā šajā plānā.

Mēs esam lieta sevī. Neviena un nekā nav principā. Ko mēs spējam radīt tur, kur nekā nav un neko nevajag?

Jēzus GK: Sevi, tikai sevi.

Taču šeit mēs neatceramies, kas bija uz Zemes… ir atšķelts viss planētārās dzīves posms. Mēs esam tik ļoti pieraduši asociēt sevi ar cilvēku, ka ir grūti pārkvalificēt sevi – justies kā atmiskai apziņai.

Jēzus GK: Lūk, ar to arī sāciet. Kad jūs esat viss kas ir, pamēģiniet palūkoties uz sevi, kas jūs esat šajā plānā. Vienalga jūs pagaidām neesat viss visums, bet tikai tā daļiņa.

Sāku skatīties uz savām daļām. Dvēsele – plānu zemāk, SB – zemāk. Ja es sevi iztēlojos sirds centrā, tad SB ir trešajā centrā, bet dvēsele vispār ir sāņus no sutratmas.

Augstāk pa sutramtu ir tikai monāde. Tur beidzas pavediens.

Šeit ir pilnīgi apzinoša manis daļa. Taču mana apziņa pagaidām nav nobriedusi, lai apkamptu sevi, kā man šķiet.

Jēzus GK: Šodienas nodarbību tad arī veltīsim tādai vienkāršai lietai, kā sevis apzināšanai atmiskā plāna iekšienē. Jūsu smadzenes kusīs, cenšoties saprast. Nevajag viņas sasprindzināt. Šeit smadzenes nav vajadzīgas, šeit vismaz pagaidām paliek apziņa, kā zīdainim, kurš jums būs jāpiepilda ar jaunu saprātu, atmisko. Viņš pakāpeniski jums noformēsies. Ir tikai jāsagaida svētlaimes momenti, kad jūs pilnā spēkā ieplūdīsiet Manī.

Jēzus – tagad es viņu labi jūtu, viņš vienalga nav zaudējis savu sākotnējo personības klātbūtni. Viņa enerģijas ne ar ko nesajauksi…

Droši vien sāksim visu pēc kārtas un pamēģināsim ar savu atmisko apziņu sajust visu, ko spēsim. Labi, ka tā nebūs pašapmācība un ka saikne ar Jēzu tomēr nokārtojās. Bet sākumā es apjuku kā zīdainis, kurš neko nesaprot, kur viņš ir un kā. Taču te parādās “māmiņa”, un viss pamazītēm nostājas vietā.

Kas te ir? Sajūta, ka es pilnīgi esmu atšķelta no visām citām pasaulēm un sakoncentrēta šajā plānā kā viņa daļiņa, kristāliņš tetraedra formā. Tā ir pati vienkāršākā forma un pati grandiozākā apziņa. Turklāt kādu laiku es apzinājos, ka esmu noslēgts trīsskaldnis, nevis tetraedrs, taču manas smadzenes nespēj to uztvert. Un es nodomāju – kāda tagad starpība, cik man ir skaldņu?

Ar savu apziņu es esmu klāt visur, kurp varu aizsniegties. Tas pagaidām ir netālu, kā aura, taču tās iekšienē ir daudz tādu apziņu, kā es.

Viss ir ļoti pieticīgi pēc uztveres. Pusmiega stāvoklis. Tie nav sapņi, kad tu sapņo par kaut ko konkrētu un skaistu. Šeit nekā nav. Un visi kaimiņu kristāli pagaidām saziņai nav pieejami.

Tas ir mans pirmais iespaids, un tā ir diezgan liela vilšanās. Taču sāksim iedzīvoties, un, kā es domāju, mums atklāsies pasaule arī šajā plānā.

Seanss īsumā

Seanss bija veltīts, lai apzinātos sevi atmiskajā plānā.

Lūdzam, lai grupa izietu uz šo līmeni, vācam prom bloķējumus tiem, kas nevar iziet.

Mēs piedzimstam no jauna, esam atnākuši šurp pirmoreiz, un nekādu rezervju šeit nav. Vecais atmiskais ķermenis ir apdzisis nevajadzības dēļ. Mēs piedzimstam no jauna ar to pieredzi, kuru atradām dažādās zvaigžņu sistēmās un ielikām to atmiskajā atomā.

Pagaidām vēl ir personība, kaut ko mēs zaudējam, kaut ko iegūstam.

Jēzus: Šeit ir pilnīgi cita apziņa. Tā ir ļoti pieaugusi apziņa salīdzinājumā ar cilvēcisko, un jums stāv priekšā augt. Jūs šeit neesat eņģeļi, jūs esat ercenģeļi.

Kustība šeit nav vajadzīga. Ja jūs gribat pārvietoties, jūs šeit nodzisīsiet, tur parādīsieties – jūs jau tur esat. Jūs varat vienlaikus būt dažādās vietās, vienlaikus izzināt un vienlaikus mainīt kaut ko.

Pamēģiniet visi justies kā es. Katrs no jums – ienāciet Jēzus pozīcijā. (Palīdz.)

Šeit mēs esam pilnīgi atdalīti no budhi un zemākiem plāniem. Šeit ir kristāliski tīrs sterils tukšums.

Jēzus: Jūsu dvēsele rāvās uz šejieni gadsimtiem, un viņa zina, kāpēc viņa nāk šurp. Pajautājiet dvēselei, ko viņa šeit meklē, kādēļ viņa tiecas šurp?

Mana dvēsele iekliedzās: Tās taču ir manas MĀJAS! Tā ir tā Nirvāna, kurā es biju vienmēr… pirms tām mocībām, kuras es izjutu visos citos plānos. Tieši šeit es esmu pilnīgi laimīga! Esmu brīva no visiem pienākumiem, no tā, kas man ir jādara… no tā, ko es gribu… no tā, ko es zinu… vai nezinu… No visa tā es šeit esmu nosegta. Šeit neko nevajag, vai tad tas nav brīnišķīgi!

Sajūta: pilnīga brīvība, skaistums, laime, brīvība no vēlmēm.

Jēzus: Jūs esat radīti Galaktisko Kristu potenciālā un pašlaik verat vaļā savu potenciālu. Un jūsu dvēsele to saprot.

Rāda man, kā es tiecos šurp ar visu dvēseli, it kā gūsteknis gribētu iziet no moku kambariem. Visus laikmetus tas ir bijis mans mērķis!

Un šeit manas vēlmes beidzas. Vienīgā atlikusī vēlme – mēs gribam šeit kļūt pieauguši. Un tālāk mums jāaug nav. Tā ir bezgalība, uz kuru mēs esam izgājuši, un tā sniedz mums bezgalīgi daudz izaugsmes variantu.

Šī tieksme atgriezties šurp ir Radītāja ielikta.

Jēzus: Varu tikai nopriecāties, ka jūs atkārtojāt manu ceļu. Jūs izmantojāt momentu starp diviem laikmetiem, kad visi portāli ir atvērti. Nākamais laikmets šo izeju noslēgs. Vēlāk cilvēki uzkāps tikai līdz budhiskajam plānam. Vecais laikmets ļāva pacelties līdz mentālajam plānam. Bet mēs ar jums izmantojām “lufti” starp diviem laikmetiem. Lūk, kāpēc piedzimām šajā laikā, lai paspētu šajā momentā pacelties, kad viss ir atvērts, burtiski līdz 2021. gadam. Un jūs paspējāt izlīst caur adatas aci.

Un pašlaik norit ļoti spēcīga dvēseļu pacelšana no planētas, taču vairums no viņām pacelsies tomēr līdz ugunīgajam plānam.

Es jums ieteiktu šajos atlikušajos mēnešos organizēt pa 2 nodarbībām mēnesī. Izmantot šo koridoru. Bet, sākot ar janvāri, nodarbosimies pa vecam.

Atkal apzināmies šo apziņas līmeni.

Mana dvēsele, tu esi apmierināta?

Mana dvēsele: Es esmu tik laimīga! Beidzot ir piepildījies tas, par ko es sapņoju visu savu dzīvi! Es pateicos tev, ka tu atvēri uz šejieni ceļu, esmu sākusi kļūt pieaugušāka. No bērna-eņģeļa es sāku pārvērsties nopietnā kosmiskā būtnē. Es esmu tev tik pateicīga!

Jēzus ieved mūs cilvēku kopienā; viņi jau pacēlušies uz šejieni. Te ir gan nobriedušākas būtnes, gan tādas kā mēs. Viņas atbalsta mūs un apsveic.

Jēzus: Radošie spēki jums pieaugs samērā ar pieaugšanu. Svarīgi no sākuma formēšanai izmantot tomēr dvēseles, vākt prom visu negatīvu. Jūsu spēks tagad ir pieaudzis, lai apzinātos savu negatavību un trūkumus. Ķerieties pie dvēsele pašaudzināšanas.

Bet tagad vienkārši esiet kādu brīdi atmiskajā stāvoklī. Sajūtiet, kāds blīvs aizsegs noslēdz zemākos plānus. Šeit no zemes plāna nekā nav…

Pēkšņi mana dvēsele ar griezīgu kliedzienu izrāvās uz augstāku Atmas plānu, spontāni, it kā vulkāns būtu uzsprādzis. Ja pirmo atmisko plānu es jutu kā mirdzošu kristālisku smilšu graudiņu tuksnesi, tad šeit es izgāju “svaigā gaisā” – brīvākā stāvoklī.

***

Jautājumi Jēzum: Tiem, kas nebija šodienas seminārā, ir vērts turpmāk apmeklēt GK Skolu?

Jēzus: Ir vērts. Viņi pa pēdām jums varēs pacelties, apzināties sevi šeit, varbūt ne ar pirmo reizi izlauzties uz nākamo līmeni, bet mums vēl ir laiks.

Vai mēs uz šejieni varam paši kāpt?

Jēzus: Noteikti pamēģiniet. Arī ieraksts jums palīdzēs pacelties. Un labi būtu, ka tie cilvēki, kuri nebija seminārā, noklausītos šo ierakstu, lai būtu lietas kursā par visu, kas šeit notika. Šis ieraksts būs aktīvs, mēs būsim ar jums sakaros. Un varat kāpt uz šejieni tik daudz reižu, cik gribēsiet.

Jēzus noslēgumā sniedz mums atbalstu, apkampj un mīl. Informācija nāk līdz ar vārdiem…

Pateicības.

 

Pievienots 14.11.2020

http://www.sanatkumara.ru/stati-2020/pervie-shagi-v-atmicheskom-plane

Tulkoja Jānis Oppe