Раскрытие и формирование Буддхи

Budhi atvēršana un formēšana

Semināra “Budhi – cilvēka ugunīgais ķermenis”,

kurš notika 2020. gada 8. novembrī, turpinājums

20 11 10 01

10.11.20.

Šorīt man spontāni sākās meditācija – jaunā Budhi ķermeņa dzemdināšana un formēšana. Aiz loga krīt kluss un maigs sniedziņš. Daba man palīdz, attīrot telpu, radot mājīgumu…

Budhi ķermeni var stādīties priekšā kā Šivas, piemēram, vai kā Lakšmi/Višnu ķermeni. Tie ir paraugi, līdz kuriem mēs varam stiepties un saprast, ko un kā formēt.

Mana ķermeņa apakšdaļa, saknes, stieg minerālajā plānā, Zemē. Otra daļa – tas ir okeāns, ūdens stihija, kas baro astrālu. Augstāka daļa paceļas gaisā, uz mentālo plānu, vēl augstāka daļa pašlaik atveras ugunīgajā plānā, Saules.

Atcerējos praksi Lucifera ķermeņa plānu apzināšanā. Kurš ir bijis pie manis agrīnajos semināros, atceras šo meditatīvo praksi, un atgādinu, ka augstāk ir vēl vairāki plāni, kuros viņš eksistē.

20 11 10 02

Tas ir lotoss, ļoti līdzīgi. Tad, lūk, es sāku aplūkot savus briestošos pumpurus uz tā kociņa, kurš aug no augsnes un ūdens. Kā viņi smaržo, kāda enerģija (smarža) ir viņos ieslēgta? Varbūt negatīva, kura ir jāapzinās un jāaizvāc? Pieskārusies pumpuram, lai to “paostītu”, redzu, kā tas plaukst acu priekšā... Zieds ir rozā un tīrs. Kas tas ir – visu negatīvo īpašību pārveidošanās vai dvēseles augstāko īpašību atklāšanās?

Viss kociņš ir izplaucis, pumpurs pēc pumpura ir atvēries lielos rozā ziediņos...

20 11 10 03

Es vienmēr izbaudu Šivas ļoti maigo aromātu, man tas ir lielisks paraugs. Pajautājiet sev, kāds aromāts jums ir jāizdala plaukuma periodā? Kas jums smaržo, kādas smaržas jūs izdalāt? Vai nav palikusi skaudība un niknums, vērtējumi un citas nevēlamas īpašības? Pumpuru pēc pumpura pārskatu, lapiņu pēc lapiņas...

Un, lūk, kociņa, pārklāta ar lieliem rozā ziediem, centrā es pēkšņi esmu nonākusi līdz īpašam sava jaunā aromāta aizmetnim; tas nav līdzīgs īpašībām zemes plānā, droši vien tās jau ir dvēseles attīrītas un kristalizētas īpašības? Tas ir tas, kas es būšu šajā plānā, Budhi personība?

Tie ir ļoti maigi un man negaidīti aromāti. Tie nāk gandrīz no stumbra, no Sutratmas. Tie tikai, tikai sāk man atklāties... Tos ir viegli pārtraukt, ja iekšienē ir palicis niknums vai meli, bailes vai skaudība, kriticisms un vērtējums...

Visi pārējie zariņi ar ziediem norobežo šo serdeni no vētrām un manām ārējām iedarbībām. Iekšienē ir kā īpaši skaista oāze. Es vēl nezinu, kādas dvēseles īpašības manī atveras, bet saprotu, cik man tagad jābūt modrai, lai nepieļautu šī tīrības un maiguma avota apdzišanu. Šis svētais rīts dāvā man jaunu iekšējo būtību, dzimstošu aromātu, kuram nedrīkst pieskarties ar tām īpašībām, kuras aug no zemes...

Jauns iekšējais bērns, dīglis, kurš tikko, tikko sāk formēties mana klēpja iekšienē. Viņš ceļ mani visu, manas jūtas un enerģijas uz jaunu augstumu, un šeit nepavisam nav tā, kā tur, lejā. Šeit ir pavisam citāda pasaule, dievišķa un klusa...

Iedomājos, ka pašlaik mums visiem vajag būt īpaši uzmanīgiem, esot grūtiem ar jauno dabas bērnu, lai nenospiestu viņu ar savu zemes plāna psihisko spēku. Esiet uzmanīgi jūtās un domās. Saprotiet sevi līdz galam ar īpašu godīgumu pret sevi, vāciet prom mazākās ķildas un konfliktus, kā ārējos, tā arī iekšējos.

Ārējie spēki pašlaik būs īpaši izdomas bagāti, lai provocētu, pavedinātu, nopūstu jaunās dvēseles dzimstošās ļoti maigās liesmas deglīti. No visām pusēm jums neliks mieru un mēģinās atgriezt atpakaļ mentālā. Jā, tas var gadīties, kā mēs redzējām seminārā – kvantu lēcieni var būt atgriezeniski. Pilnīgi reāli. Taču mums ir jānotur ārējie viļņi, lai tie nenonāktu līdz iekšējam eņģelim. Šeit ir jābūt pilnīgam klusumam un mierīgumam.

Tas ir iekšējais Skaistums, kurš uzplaukst...

Kāds tas ir? Kas mani ar to saista? Tas, pagaidām līdz šim nezināms, sāk mirdzēt un izpausties īpašā nepazīstamā veidā, brīnišķīgā līdz neticamam, augstam, smalkam un burvīgam.

Patiesi, brīnumi mēdz būt! Vai tiešām tā esmu es? Un serdenis arvien aug, kļūst spēcīgāks, un, lūk, viņš jau elpo!

Iekšienē ir piedzimusi brīnišķīga svešiniece, dieviete, cienīga atnākt par mācekli pie Diženās Dievietes... Viņa nevienam nav līdzīga, ne Lakšmi, ne citām dievietēm, ar kurām mums ir bijušas iepazīšanās. Kā gan viņu aprakstīt?

Viņa ir saglabājusi manu spēku, piešķirot tam savu dievišķību, atverot savu īpašo skaistumu, iekšējo serdeni, intelektu, apzināšanos.

Mans spēks ir trīskāršojies, un tas ir pārveidojies ercenģeliskajā! Mans iekšējais eņģelis ir izaudzis! Dieviete pagaidām ir nedaudz vēsa, un es piepildu viņu ar savu Mīlestību... Redzu, ka mana mīlestība ir pārāk smaga pēc vibrācijām viņai. Viņa saprata, ko es gribēju, un pateicās. Viņas Mīlestība ir iekšienē, un visas viņas jūtas ir iekšienē, tām ir citas vibrācijas, lūk, kāpēc viņa man šķita nepietiekami mīlestības pilna... No ārpuses ir tikai aromāts, kā rezultāts visam, kas viņā paslēpts...

Es ievietoju visu apzināto savā iekšienē, savā daudzdimensionālajā sirdī, lai mācītos no viņas DZĪVOT JAUNĀ VEIDĀ...

Augstāk paceļas Sutratma, un uz tās ir jauni pumpuri! Un es jau esmu šeit! Pumpuri – tās ir veltes no Saules Brālības, tos vēl stāv priekšā atvērt, lai atpazītu veltes un attīstītu tās kā īpašības.

Tagad es saprotu savu stāvokli pirms semināra un pēc tā – ugunīgs mijkrēslis, aizsegs, kurš uztur mani īpašā nervozā “ugunīgas grūtniecības” stāvoklī.

Saules Brāļi smejas: “Mēs to visu izdarījām ar tevi! Ne Sanats Kumara, bet mēs visi! Un viņš arī!”

SB: Mūsu dārgie brāļi! Apsveicam jūs ar iniciāciju! Sargiet sevi īpaši Patiesības Ķermeņa dzimšanas pirmajās dienās! Esiet uzmanīgi pret sevi un savām jūtām. Neļaujiet sev nervozēt un skaisties. Šo “grūtniecību” ir tik viegli noslāpēt...

Pie labiem apstākļiem jūs mierīgi dzemdēsiet debešķīgi skaistu eņģeļa figūru. Esiet vērīgi un mīliet visu visapkārt, sevi un savu dvēseli īpaši. Un pacentieties palikt eņģeļi miesā, sargiet sevi, mūsu mīļie un tuvie mācekļi!

Pateicos, mani dārgie Skolotāji! Esmu tik pārsteigta un tik priecīga!

Un es priecājos visiem pavēstīt par savu jauno piedzimšanu!!

20 11 10 04

Lotosa zieds – tas ir garīgās pilnības simbols. Viņš izaug no dubļiem, barojas no tiem un parāda pasaulei tādu tīrību un aromātu! Tā arī jūsu gars, barojoties no jūsu trūkumiem, var no tiem attīrīties un kļūt stiprāks un cildenāks.

Meistars Sjui Mintans (Sui Mintan), grāmata “Lotosa zieds[1]

 

Ķīnā lotoss arī personificē tīrību, šķīstību, auglību, ražojošo spēku; viņš ir vasaras simbols un viena no astoņām veiksmīgas pareģošanas emblēmām. Daudzus gadsimtus lotoss Austrumos tika pielūgts. Uz lotosa sēž Buda un atpūšas Brahma. Lotosa dievietes tiek attēlotas ar lotosa ziedu matos. Bagātīgs lotosu lietus sāka līt no debesīm Budas dzimšanas momentā, un visur, kur vien tikai dievišķais jaundzimušais lika savu kāju, izauga milzīgs lotoss. Ķīnā lotoss tika godāts kā svēts augs jau pirms budisma izplatīšanās. Piemēram, viena no astoņām nemirstīgajām, tikumiskā jaunava He Siņ-gu, tika attēlota, turot rokās atklāta sirsnīguma ziedu – lotosu. Senajā Ķīnā eksistēja apbrīnojami poētiskas teiksmas par lotosiem, kas zied debesu ezeros. Glezniecībā bija plaši izplatīta rietumu paradīzes – lotosu ezera – tēma. Katrs šajā ezerā augošais lotoss atbilst miruša cilvēka dvēselei. Atkarībā no cilvēka zemes dzīves tikumiskuma vai grēcīguma lotosa ziedi vai nu plaukst, vai vīst.

20 11 10 05

 

20 11 10 06

Pievienots 10.11.2020

http://www.sanatkumara.ru/stati-2020/raskritie-i-formirovanie-buddchi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. https://www.koob.ru/mintan_siui/lotus_flower (Tulk. piezīme)