Мы ищем новый путь...

Mēs meklējam jaunu ceļu...

Mēs meklējam jaunu ceļu tiem, kas pašlaik kāpj uz ugunīgo plānu

20 11 09 01

Saruna ar Saules Brālību

07.11.20.

Dārgie SB, vai var jūs saukt Dhian-Čohani vai Dhian-Kogani atbilstoši definīcijai ezotērikā?

SB: Katrs no mums atbilst šai definīcijai. Mēs esam iznākuši no cilvēku tradīcijas, mēs esam iznākuši no Sansaras Riteņa, katrs no mums ir izgājis aiz Saules sistēmas robežām un pārstāv ar sevi visu SB vienotībā.

Tas ir, katrs no mums daļēji ir zaudējis personiskās iezīmes, lai iegūtu Saules sistēmu kā Budhi ķermeni.

Protams, Saules sistēma Budhi ķermenī – tās nav fiziskas planētas un nav astrāli-mentālas. Tā ir vienota uguns, žēlsirdīga un humāna, kura devusi pajumti daudzām dvēselēm kā no Saules sistēmas, tā arī no citām zvaigznēm. Mūsu Brālība – milzīgs ugunīgā Apziņas Režģa lauks, mēs esam kā uguņu sakopojums kosmosā, apziņā savienots ar citām tamlīdzīgām Brālībām. Taču mums ir sava īpatnība, tāpat kā citām tamlīdzīgām “pilsētām”. Daudzi no mums ir izgājuši planetāro skolu – uz Zemes vai citām Saules sistēmas planētām.

Ko mēs no turienes iznesām? Kādos secinājumos varam ar jums dalīties? Ciešanas neizdaiļo cilvēku, tās viņu nolaiž, un ciešanu ceļš – nav pats labākais būtņu attīstībai. Daudzas būtnes, kas cieš, tā arī nepacelsies pie mums, jo viņas ir zaudējušas augšā kāpšanas degli, no viņām ir paņemta lielākā daļa enerģijas, un viņas ir zaudējušas vēlēšanos kāpt augšup uz garīgumu. Trūkums un slimības – nav augšā kāpšanas ceļš.

Mēs pēc sava piemēra uzskatām, ka augšā kāpšanas ceļam uz ugunīgo būtību ir jābūt maigākam un līdzcietīgākam. Tajā vienlaikus ir jābūt tikumu mīkstināšanai astrālajā plānā, pilnīgai attīrīšanai no tieksmes iznīcināt, izdarīt kaut ko ar vardarbību, nogalināt vai kropļot. Tomēr ir jābūt ierobežojumam agresijai, mēģinājumiem nogalināt citam citu, militārām darbībām.

Protams, dvēsele, atgriežoties iekš Budhi, attīrās, taču arvien vairāk un vairāk mēs redzam postījumus arī mūsu plānā, tāpēc ka dvēselēs vardarbīgi tiek ieaudzināta programma darbībām ar rupja spēka palīdzību, nepielietojot augstāko prātu. Tā ir fiziskā un astrālā pavadoņa nolaišanās pa vibrācijām, viņu kļūšana par raupjiem un nabadzīgiem. Un, tā kā mēs esam savstarpēji atkarīgi no visiem daudzdimensionālajiem aspektiem, tad arī mūsos ienāk daļa no tās vardarbības un ciešanām, kuras būtnei ir fiziskajā plānā.

Patiesi, saprātam pagaidām ir daudz šķēršļu un kļūdu savā attīstības ceļā. Mēs saprotam, ka šis ceļš bija nepieciešams, lai attīstītu atšķiršanas un analītiskas spējas, taču mēs meklēsim citus ceļus. Lucifera ceļš bija labs rasu ātras attīstības nozīmē, taču apauga ar daudzām nopietnām problēmām, kuras liek sevi manīt arī ugunīgajā plānā. Mēs meklējam citu ceļu tiem, kas pašlaik kāpj uz ugunīgo plānu, jums, mūsu dārgās būtnes.

Tāpēc caur jums, mūsu dārgie mācekļi, mēs pētām cilvēka apziņu, meklējam apkārtceļu ciešanām un trūkumam. Fiziskajam plānam vienmēr ir ierobežojumi planētas kataklizmu – zemestrīču un cunami – dēļ. Taču pastiprināt cilvēku vai citu būtņu iznīcināšanu, izraisot mākslīgas kataklizmas, – ir nesavienojama lieta ar humānismu, kuru sludina visas ugunīgās būtnes, no kurienes jums nāk visas programmas par mieru un rūpēm citam par citu, no kurienes jūs tiecaties sludināt mīlestību un brālību, priecīgu un laimīgu eksistenci visiem un katram.

Nav nevienlīdzības, nav varas un vardarbības, izņemot fizisko plānu. Bet ne viss fiziskais plāns ir caurausts ar bargumu un Illuma deģenerēšanos. Tomēr mēs  esam par nāciju sadraudzības un savstarpējās palīdzības galveno programmu saglabāšanu. Atdalīšanās ceļš ne pie kā laba neved. Tas sācies ne valstu līmenī, bet personību līmenī, pat ģimenēs bieži nav savienības mīlestībā un uzticībā. Mums nepatīk tāds atdalītības līmenis jūsu starpā, kurš jau ir līdzīgs patvaļai. Tomēr tas ir saistīts ar tumšu ceļu, attīstot kundzību vienai personībai pār otru, ar varu un naidu citam pret citu.

Mēs saprotam, ka tāda ceļa attīstīšanai ir strupceļš, nolaišanās vēl lielākā dvēseles iznīcībā. Un mēs iespēju robežās bloķējam šo ceļu, pārtraucot turpmāku dvēseļu degradāciju.

Dvēseles glābšanas ceļš tad mums iegūst konkrētu jēgu – iedot izaugsmes virzienu uz gaismu un mīlestību, uz vienlīdzību un nepretošanos savā starpā, uz turpmāku būtnes uzplaukumu nevis zem spiediena, bet radošumā, ar radīšanas vēlmi un prieku.

Pilnīgi dažāda rases produktivitāte – vardarbīgā ceļā, kad jums liek kaut ko radīt piespiedu kārtā vai tāpēc, ka tā ir noteikts; tā dara visi – rases lietderības koeficienta pieaugums ir vienots. Mostoties dvēseles vēlmei un interesei, kad būtne dziļi saprot jēgu un vēlas kaut ko radīt, lietderības koeficients krasi pieaug, apmēram, kā ātri rūgst raugs pie pareizas temperatūras un barošanas.

Pēc būtības tā atšķiras radītāja un verga ceļi. Mēs to esam labi sapratuši. Ar varu pie dieviem nepacelsi, ir jāaudzina ar mīlestību, jācenšas pārliecināt un jāaudzē intelekts. Tas būs nākamajos Sansaras lokos. Un jūsu grupas lielākā daļa jau būs ar mums, kā mēs domājam, atnesīs jaunu enerģijas un pārliecību vilni, atkal liks mums pārskatīt un koriģēt apskaidrošanās ceļu, kā mēs jau nokoriģējām centru uzliesmošanas ceļu, saistītu ar Helēnas Rērihas Pavadoņiem. Mēs atteicāmies no šī ceļa kā sāpīga un nepilnīga.

Jūsu ceļš ir saistīts ar savas daudzdimensionalitātes pilnīgu apzināšanos, ar paplašinātām zināšanām par katru garīgo pakāpi, atšķirībā no slepeno mācību nošifrētajām zināšanām, apzināti izvēloties maigāku, lai arī lēnāku un komfortablāku ceļu uz sevis ugunīgajām daļām.

Tas nav saistīts ar stoiķu un mūku askētismu, tas nav saistīts ar milzīgi daudz darbu pētīšanu, tas vairāk līdzinās dvēseles ceļa – intuitīva un vienkārša – izvēlei. Visas šīs zināšanu tonnas paliek zemes plānā, un nav tik svarīgi, lai jūs tās visas izzinātu. Svarīgi ir pamodināt savus Augstākos Es līdz pat ugunīgajam plānam. Tas ir mūsu ceļš, Augšupcelto Valdnieku ceļš, kuru mēs pētām un attīstām virzienā uz humānismu un prieku, atstājot aiz mūsu uzmanības ietvariem vardarbīgu un grūtu augšā kāpšanas ceļu.

Jaunais laikmets nes gaišākas prognozes, kuras, protams, balstās uz pagājušā laikmeta sasniegumu bāzes. Jauna slota tīri slauka. Atstāsim aiz muguras augšā kāpšanas ceļu, kurš balstās uz trūkumu un grūtībām, padarīsim to pieņemamāku vairumam cilvēku, kura pamatā ir dvēseles pamošanās un atbrīvošanās no visāda veida vardarbības.

Paliekam ar jums uz mūžiem, jūsu Dhian-Kogani.

 

Pievienots 09.11.2020

http://sanatkumara.ru/stati-2020/mi-ischem-noviy-put

Tulkoja Jānis Oppe