Формы общения с человеком созданий различных планов

Dažādu plānu radību saziņas formas ar cilvēku

20 09 15 01

Kurš strādā un ietekmē cilvēku aiz fiziskā plāna robežām?

Tā ir mūsu šodienas sarunas tēma.

Astrālo radību darba sfēra ar cilvēkiem

Astrālās radības – tās ir cilvēkam ļoti tuvas apziņas. Ir augstākais astrālais plāns, pelēkais un apakšējais astrālais plāns.

Augstākajā astrālajā plānā ir nolaidušies daži Skolotāji no mentālā un ugunīgā plāna. Tas nodrošina labu saikni tiem mācekļiem, kas vēl nav izgājuši uz augstāku līmeni, bet saglabā sevī kanāla tīrību un gaismu. Par piemēru var kalpot Kristus Maitreija, ar kuru ir ļoti ērti sarunāties un saņemt no viņa rekomendācijas. Sanats Kumara ir klātesošs uzreiz visos plānos, tajā skaitā arī augstākajā astrālajā. Aštars un Plejādieši arī var vēstīt no astrālā plāna. Un personīgie skolotāji gaišiem cilvēkiem arī var ar viņiem sarunāties no augstākā astrāla.

Vidējais jeb pelēkais astrālais plāns var kaitēt vai var palikt neitrāls. Kādu kaitējumu var sagādāt izpildītāji bioroboti vai pašas pelēkās būtnes, kuras ir klātesošas tajā pašā plānā, kur mēs ar jums uz Zemes? Viņi atver auru un var noņemt spēku, enerģiju vai pieslēgt cilvēku čenelingam, izliekoties par Aštaru, Plejādiešiem, Sanatu Kumaru, Ercenģeļiem u.c. Viņi arī uzstāda implantus un čipus.

Šajā sfērā darbojas arī militāristi, iedvešot domas vai traucējot domāt vai pat normāli eksistēt, negatīvi ietekmējot cilvēku.

Tādu spēku darbības piemērs: daudzos cilvēkos pašlaik tiek likti dažādi bloķējumi saiknei ar Augstāko Es. Nesen es ar tādiem blokiem strādāju no ugunīgā plāna, simtiem vācu tos prom no cilvēkiem. Galvenokārt tādi bloki ir saistīti ar maziem ģeneratoriem, kuri nodrošina lauku radīšanu, lai liktu šķēršļus intuitīvajai saiknei, nošķirtu cilvēkus no augstāko vēstījumu pieņemšanas un vienkārši no saiknes ar saviem Augstākajiem aspektiem.

20 09 15 02

Tumšais astrālais plāns – negatīvu būtību, kuras mēs saucam par dēmoniem un jodiem, – darbības sfēra. Kam ir atvērts tāds kanāls? Šizofrēniķiem un citiem psihiski slimiem cilvēkiem. Tādiem cilvēkiem nerekomendējas meditēt vai pieņemt ziņas pa intuitīvo kanālu, tāpēc ka viņi var iekrist lamatās pie tumšajām radībām. Parasti tādus cilvēkus cenšas pierunāt uz pašnāvību. Apsēstība – tādu pieslēgumu galējais gadījums.

Šim pašam plānam ir pieslēgti tie, kas pielūdz Sātanu vai Bafometu, tā ir Kabala un citas tumšas mācības.

Ar šo tumšo plānu, ar neaizgājušiem nelaiķiem un dabas spēkiem – stihiālijām un zemes gariem-elementāļiem – strādā arī magi un burvji.

Tāda pieslēguma piemēru varu sniegt no savas dzīves. Vienā no semināriem Maskavā uz Augšupcelšanās Krēslu atnāca kāda sieviete, kura nebija pašā seminārā. Parasti uz Augšupcelšanās Krēslu pie mums tad atnāk Viesi no ugunīgajiem plāniem – kāds no Ercenģeļiem; Viesis un viņa Spēki vadīja pašu Ceremoniju, tīrīja un virzīja gaismā. Arī šeit Ceremonijas sākumā es pievērsu uzmanību tam, kurš šodien ir klātesošs smalkajā plānā. Taču mani samulsināja kāda violeta būtība, kura stāvēja manā priekšā. Viņa bija tik mīlīga un “patīkama”, ka kādu brīdi es pat nodomāju, ka tas ir šodienas Viesis. Taču Viesi parasti bija kanālā, tā ugunīgajā daļā, bet šī bija tieši starp mums.

Šī būtība momentāni pieslēdzās trešajai čakrai katram no mums, kā pēc tam noskaidrojās. Es sapratu, ka tas ir nelūgts viesis, un nolēmu viņu aizvākt no Ceremonijas un vispār no šī plāna. Es sāku viņu aptvert ar briljanta liesmu, slēdzot viņu iekšā ugunīgā kapsulā. Tajā brīdī tā sieviete, kura sēdēja mūsu lokā, pēkšņi iekliedzās – “Ai, jūs mani slēdzat iekšā ugunīgā kapsulā! Man ir slikti!” Viņa pilnīgi saļima...

Es pieliku visas pūles un pacentos kopā ar maniem Spēkiem aizvākt šo būtību. Rezultātā noskaidrojās, ka šī sieviete ap sevi un šo būtību ir sapulcējusi veselu grupu savu sekotāju-mācekļu! Būtība izlikās par kādu no skolotājiem, nenoskaidroju, par kādu. Tie varēja būt Ercenģeļa Mihaēla un Jēzus, un Aštara, un Krajona u.c. vārdi, tādu grupu tajā laikā bija pietiekami, un izkļūt no tāda grupveida Būtības tvēriena bija diezgan sarežģīti.

Šīs būtības ar saviem taustekļiem veidoja veselu pieslēgumu tīklu, piesūcoties otrajai vai trešajai čakrai katram no grupas. Tajā laikā es ar semināriem braukāju pa Krieviju un citām valstīm un daudz pieredzēju tādus pieslēgumus pie dažādām tumšām būtībām, kas ar saviem aizbilstamajiem runāja no dažādiem vārdiem.

20 09 15 03

Mentālā plāna Būtību darba sfēra ar cilvēkiem

Mentālais plāns var būt apakšējais, vidējais un augstākais. Protams, mentālā plāna apakšplānu līmeņu var būt daudz vairāk, bet priekš stāsta pietiks saprast, ka ir dažādi līmeņi pieslēgumiem pie mentālām būtnēm.

Apakšējā mentāla būtnes – pelēkas pēc savas dabas. Viņas nav tālu aizgājušas no pelēkajām astrālajām būtnēm, taču ir daudz attīstītākas un arī ķēzī cilvēkus. Tieši viņas pašlaik izstrādā cilvēku mentālo un astrālo ķermeņu bojāšanas tehnoloģijas, kuru daudzveidība mani pārsteidz. Tie ir gan lauki, kas atgādina tīklu, tīmekli vai vienkārši pelēku miglu. Tās ir gan mehāniskas ierīces, gan vienkārši atkritumi. “Pret lauzni nav paņēmiena” – tas ir par viņām. Viņas strādā planetārā līmenī, pieslēdzot cilvēku kanālus tumšām būtnēm, bojājot un bloķējot kanālus, iedvešot visādas blēņas, kuras daži cilvēki pat publicē kā “Čenelingus no gaišajiem spēkiem”, ieraksta video un vēsta ēterā. Un tādiem vēstījumiem arī ir sava publika. Tos klausās tie, kam ir tādas pašas vibrācijas.

Tieši tādas būtnes pastāvīgi biedē, draud, no viņām mēs saņemam stāstus par pasaules galiem, nogremdētiem kontinentiem, par elektrības pazušanu u.c. Tie ir gan “plakanzemieši”, gan astrologi, gan Taro u.c.

Jāsaka, ka pagaidām cilvēku vairākumam ir “apakšējā mentāla” apziņa, kuras interešu sfērā ietilpst primitīvas izdzīvošanas, izklaides un vairošanās vajadzības. Un tādus cilvēkus vienkāršāk ir pieslēgt tieši apakšējā mentāla “apraidei”, kad viņi sāk iet uz gaismu. To vajag pieņemt kā dotumu un mācīt tādiem cilvēkiem attīrīties, ceļot savu apziņu. Tieši ar to nodarbojas mūsu Sanata Kumaras Skola, kura katru septembri gaida savus audzēkņus, lai sāktu apmācības gadu.

Augstākais Mentālais plāns jeb Zemes Kristus-apziņa. Tā ir attīstītu cilvēku, kuri veikuši attīrīšanos un pacēluši savas vibrācijas un apziņu līdz Kristus-apziņai, Skolotāju un Palīgu sfēra. Iepriekšējie mentālie Skolotāji (līdz 2012. gadam) pacēlās uz ugunīgo plānu, saglabājot savus kanālus ar tiem, kas ar viņiem strādāja arī agrāk. Pašlaik uz planētu ir atnācis tūkstošiem brīvprātīgu Skolotāju no ugunīgajiem plāniem; viņi pašlaik ir Zemes Mentāla Augstākajā slānī un atbalsta mūsdienu mācekļus, un palīdz viņiem virzīties uz gaismu. Starp viņiem ir daudz sievišķīgāku radību, bet pavisam nesen tādas bija atsevišķas. Patiesi, sievišķais Spēks atkal ieņem sev pienākošos vietu. Tieši viņas tad arī sniedz zemes plāna gaišo vēstījumu lielāko daļu.

Zemes Dziednieku Panteons ārstē cilvēkus, palīdz attīrīt ķermeņus un apziņas no negatīvām programmām un enerģijām. Sniedz aprimumu cilvēka dvēselei, mentālajiem un astrālajiem aspektiem. Strādā ar Svēto Garu, Dievmāti un Kristu.

Ir arī augstāks planētas Vadības Mentālais plāns. Saules Brāļi palaida ekskursijā tikai vienu reizi.

Ugunīgā plāna Būtību darba sfēra ar cilvēkiem

Kolektīvās Ugunīgās Būtnes, Sanata Kumaras Ģimene un citas kosmiskās Ģimenes, Augšupceltie Valdnieki, Ercenģeļi, Saules Brālība, Galaktiskais Kristus un citi Augstākie Skolotāji veic planētas monitoringu, viņas vadību un atbalstu, kā arī Zemes aizsardzību. Tā visa ir planētas Valdība; tie ir planētas pārstāvji Kosmosa Padomēs, tās ir Ercenģeļu Skolas; tā ir nākotnes plānošana, savietošana ar cilvēku vajadzībām un lūgumiem, ar viņu cerībām un apziņas līmeni.

Tā arī ir cilvēku pēcnāves vadība, dvēseles karmas uzdevumu pārnešana uz jaunām cilvēku inkarnācijām, kontraktu noslēgšana un to novākšana, pamācības pirms inkarnācijām un cilvēka dzīves līnijas monitorings.

Tās ir cilvēku saiknes ar Augstākajiem Skolotājiem-Ercenģeļiem.

Tā ir Galaktiskā Karmas Padome.

Tā ir Apziņas Augstākā Līmeņa Tīklu organizēšana (tādus Tīklus mūsu Skola palīdzēja radīt vairākus, tajā skaitā kā pirmā atklāja un aprakstīja Viena Apziņas Tīkla līmeni).

Un pats galvenais – palīdzība sava apziņas līmeņa cilvēkiem un atbalsts viņiem, čenelinga vēstījumu radīšana, Skolu organizēšana, kā uz Zemes, tā arī debesīs (sapnī), dziedināšana un apskaidrošana (Diženā Dieviete). Dažādi pētījumi un eksperimenti ķermeņu un apziņas sfērā, veikti kā sapnī, tā arī sakaru seansos, piemēram, ar Saules Brālību.

Saules Brālība man palīdz tīrīt planētu, kā arī atsevišķus cilvēkus konsultācijās.

20 09 15 04

Atmiskā plāna Būtību darba sfēra ar cilvēkiem

Tie ir Alfa, Diženā Dieviete, Galaktiskais Kristus un citas atmiskas Būtības. Tie ir arī citi kolektīvās Dvēseles atmiskie aspekti. Visas atmiskās būtnes ir milzīgas kolektīvas Būtības, tāpat kā Saules Ģimenes. Viņu apziņas stāvoklis atrodas dažādos līmeņos, tāpēc arī tādu būtņu iespējas ir ļoti dažādas.

Viņas atrodas jau tajā plānā, kur viss materiālais ir kolapsējies, tas ir, aiz materiālās Saules sistēmas robežām, kosmiskajā atmiskajā plānā. Taču smalkās apziņas caurauž visus plānus, un tāpēc viņas ar mums var īstenot tiešu čenelingu caur mūsu atmiskajiem Augstākajiem Es, kā arī ar savu ugunīgo Spēku-Palīgu palīdzību pildīt tiešākus darbus, lai harmonizētu, enerģētiski dziedinātu ķermeņus un apskaidrotu cilvēka un planētas apziņu.

Arī Galaktiskais Kristus mūsu Sanata Kumaras Skolā atvēra savu Augstāko Skolu, kura notiek čenelinga seansos (starp citu, tāpat kā arī Saules Brālības Skola). Šī GK Skola aktivizē un uztur mūsu atmisko Augstāko Es stāvokli, atver mums veselu atmiskā plāna pasauli, palīdzot apzināties un paplašināt savu apziņu līdz Visam Kas Ir.

Informācija, kuru mēs saņemam no ugunīgajiem plāniem, paplašina mūsu apziņu un sniedz zināšanas tieši par šiem plāniem. Tā ir vispārīgāka kosmoloģija, bet tomēr rezonējoša ar mūsu šauro zemes plāna apziņu, lai mēs varētu saprast un just enerģētiski; balstīta nevis uz vīzijām, bet uz mūsu saiknes ar mūsu atmisko Augstāko Es apziņām.

Radītājs

Radītājs caurauž visus gaišos un tumšos plānus, saglabājot un ieskaujot ar savām enerģijām un apziņu Visu Kas Ir. Nav pareizi viņu uzskatīt tikai par Gaismu-Mīlestību. Viņš radīja visus plānus, visas pasaules, visas apziņas un deva viņām brīvību attīstīties un paplašināties, vairoties un radīt jaunas būtnes. Radītājs ar savu apziņu ir klātesošs VISĀ, ieskaitot mūs ar jums. Viņš ar savu apziņu caurauž katru atoma daļiņu, visus plānus un reālijas, katru apziņu un katru būtni. Tas ir tas iekšējais plāns, kurš ir katrā būtnē. Lai sarunātos ar Viņu, vajag attīrīt un aktivizēt savu sirds centru.

***

Noslēgumā varu teikt, ka cilvēku lūgumiem nav obligāti jāpaceļas līdz pašiem Augstākajiem Plāniem. Daudz iedarbīgāk ir strādāt ar viduci, mūsu gadījumā – tā ir Kristus-apziņa un Saules Brālības ugunīgais plāns, kā arī Ercenģeļu sistēma, Krajons, Svēto Panteona Zemes Dziednieki, Svētais Gars, dažādi Dievmātes un Jēzus aspekti, Augšupceltie Valdnieki. Visi šie plāni ir devuši cilvēkiem Skolotāju Sistēmu, kur augstākā mentālā plāna būtnes palīdz cilvēkiem celt apziņu, izdziedināties, piedot un apskaidroties.

 

Pievienots 15.09.2020

http://sanatkumara.ru/stati-2020/formi-obscheniya-s-chelovekom-sozdaniy-razlichnich-planov

Tulkoja Jānis Oppe