Гармоничность и любовь

Harmoniskums un mīlestība

20 09 13

12.09.20.

Kopība “Galaktiskais Kristus”, ar kuru mēs organizējām nodarbības Galaktiskā Kristus Skolā, un Jēzus ir augšupcēlušies uz nākamo plānu. Visi ir saplūduši ar ļoti augstu dimensiju, zaudējot atmisko ķermeni. Jēzus ir palicis kā atoma sīciņa daļiņa, taču iemantojis Visa Kas Ir apziņu (sk. rakstu “Jēzus Pēdējais Ceļojums[1]”). Šodien viņš pie manis atnāca agri no rīta, kad es modos…

Jēzus: Mīlestība – tas ir pilnīgs pieņemšanas, saskaņas un miera stāvoklis. Nav iemeslu uztraukties, tāpēc ka nav ķermeņa. Ķermenis rada iemeslus uztraukumam. Ķermenis liek pārbaudīt un vēlreiz pārbaudīt patiesību, rūpēties par sevi, paust brīvību, sekot saziņas praksei – tās likumiem un ierašām. Ķermeņa neesamība rada izturības un personiskās brīvības un neatkarības rezervi, par kuru sapņo katra dvēsele.

– Bet tad kāpēc mēs visi uzreiz neejam uz augstākajiem blīvumiem, piedzimstot kā dvēseles? Jo šeit taču nav nozīmes, ka mēs neesam bijuši blīvumā. Nu lai mēs nebūsim tik saprātīgi. Kāda vērtība ir saprātam, ja šeit viņš vairs īpašu lomu nespēlē? Jo saprāts taču ir par sāpēm, par cīņu, par izdzīvošanu un par ciešanām. Kādēļ dvēselei tādas universitātes, ja rezultātā mēs nonākam šeit? Mēs ienākam matērijā un iznākam no tās visu dzīvju rezultātā. Vai tad tu tagad esi saistīts ar matēriju tā, kā gribētu?

Jēzus: Tajā ir Radītāja visas dzīves kardinālais jautājums. Radītājs sastāv no Visa un tajā skaitā no matērijas kā Mātes. Matērija ir Radītāja Dzīves atspulgs, mācības un jēga. Bez jebkādas pieredzes Radītājs paliek sākotnējā stāvoklī, dotā piedzimstot. Viņš neattīstās, nedzīvo, jo dzīve ir saistīta ar formām un notikumiem.

Viņā pats rada dvēseles un dzīvo caur viņām, iemiesojot savas idejas dažādās formās un radījumos. Tieši caur jaunradi Radītājs iepazīst matērijas un apziņas likumus. Spēlējoties ar dažādām puzlēm, Radītājs domā par dzīvi, izdara secinājumus par cēloņiem un sekām, izzina sevi Izpausmē. Neizpaudies Radītājs ir gluži kā neizmantota aka, ar sastāvējušos ūdeni, ar pelējumu un sasmakumu. Visam ir jādarbojas, jākustas un jāizzina Dzīve. Dzīve atspoguļo Radītāju, viņa raksturu, viņa ieradumu domāt, viņa paņēmienu radīt.

Mēs visi esam viņa daļas, ne izmēģinājuma būtnes, bet viņa radījuma komponentes – Dzīve. Mēs sevi apzināmies caur Radītāju, jo taču viņš radīja saprātu. Viņš caur mums mācās dzīvi materiālā kopienā un vērtē kā “labu” vai “sliktu”.

“Un Dievs nosauca sausumu: zeme, - bet ūdeņu krājumu nosauca: jūras. Un Dievs redzēja to labu esam.” [1. Mozus grāmata, 1:10]

Tu esi sava ķermeņa radītājs, ķermenis ir tavs atspulgs. Un jūs kā cilvēki izzināt ķermeni kā jūsu dzīves izpausmi šajā plānā – viņa muskuļus un kaulus, orgānus un šūnas. Var būt ar vīrusu ķermenī, arī tā ir jūsu izpausme, procesu izpausme organismā.

– Apskaidrība – tas ir, kad ir uzvarēts prāts. Visas zināšanas atkāpjas un dod vietu aprimuma stāvoklim. Taču šajā dzīvē mēs nevaram pastāvīgi pielietot apskaidrību, stabili saglabājot šo lielisko noskaņu, tāpēc ka dažreiz dzīve piespiež mūs nolaisties no debesīm.

Jēzus: Lai šie momenti būtu arvien retāki un retāki, aptver sevi ar audzēkņiem un Radītāja Mīlestību. Manu Mīlestību.

– Jēzu – tu esi tik brīnišķīgs! Kāpēc tu pie manis atnāci?

Jēzus: Tāpēc ka arī tu esi brīnišķīga. Es atrodu tevī savu atspulgu, tikai plakanāku, nepilnīgu, bet tā ir nepieciešams mums visiem. Tev – kā tavas apskaidrības izpausmei, man – kā Dzīves uz Zemes izpausmei. Es tādā veidā dzīvoju, piedalos jūsu apmācībā kā Skolotājs. Un man ir labi tavā ķermenī.

– Es varu publicēt mūsu sarunu?

Jēzus: Protams, tā ir piepildīta ar mīlestību un mieru. Un lai tā nes tādu stāvokli visiem, kas pieskarsies šai informācijai.

– Pašlaik man šķiet, ka mēs atrodamies aiz dzīves, tādas vētrainas un dažādu notikumu piepildītas, robežām. Un šeit, mūsos, ir gluži kā miera un brīvības no dažādiem ārējiem notikumiem sala. Šeit ir tik klusi un gaiši, un es baudu paradīzes stāvokli savā iekšienē. Viss, kas ir no zemes plāna, ir kaut kur tur, lejā, matērijā, sociumā, tādā nemierīgā un neharmoniskā. Bet šeit viss ir tik mierīgi un brīnišķīgi…

Un tas ir labi.

 

Pievienots 13.09.2020

http://www.sanatkumara.ru/stati-2020/garmonichnost-i-liubov

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/28-raksti-2020/2822-jezus-pedejais-celojums (Tulk. piezīme)