Нельзя засыпать обратно

Natālija Koteļņikova - Nedrīkst atkal ieslīgt miegā

20 07 29

Kas ar cilvēkiem pašlaik notiek? Tik daudz slēgtu kanālu, tik daudz pelēku jaunumu... Krīze ir pārņēmusi arī Krieviju?

Sanats Kumara: Vispārējā panika ar koronavīrusu un neiepriecinošās prognozes ir izdarījušas savu. Jāatgriežas pie bijušā, taču cilvēki no nākotnes baidās un nekam netic. Turklāt pirmām kārtām cieš garīgā komponente, un cilvēkus sāk pārvaldīt pašas zemākās – izdzīvošanas – vibrācijas.

Jā, daži audzēkņi ir apklusuši un izgājuši no meditācijām. Citi žēlojas, ka viņus ver ciet, un man nākas viņus vērt vaļā – kanālus un čakras... Paši viņi nevar atvērties, vismaz ne visi. Kas tas ir – pelēko spēku agonija?

Šeit atbalstīs tikai ticība sev un savai valstij kā izturības un gara spēka balstam. Krievija vienmēr ir bijusi garīga valsts pamatīguma, vīrišķības un bezbailības nozīmē. Cik viegli izrādījās izkustināt masas no mierīguma un pašcieņas iesildītās un stiprās vietas, tam, kā noskaidrojās, nevajag ne kataklizmu, ne ugunsgrēku.

Kas tad ir spēcīgs gars? Kas ir tīra dvēsele? Kā noturēties krīzes laikos?

Ir jāstrādā ar savu iekšējo pasauli, lai tā nepakļautos ne vispārējai panikai, ne bailēm, ne plašsaziņas līdzekļu manipulācijām. Spēks nav ne naudā, ne panākumos, tas ir veselībā un mierīgumā. Kā sasniegt mierīgumu nestabilos laikos? Mazāk skatīties visus radījumus par pasaules galiem un par koronavīrusu. Nāve ir viena, un dzīve ir viena. Nav vērts agrāk par laiku ne “mirt”, ne dzīvot ar pusi spēka.

Daudzdimensionāla cilvēka lielais gars – atspaids un atbalsts visos laikos. Jūs esat gaismas turētāji, kā pīlāri savās pilsētās un ciematos, kā priesteri un lūgšanu grāmatas, kas attur pelēcības pēdējos viļņus un pirmie ienāks gaismā, ar savu piemēru rādot nākotni.

Zemes visu svēto, visu konfesiju pārstāvju un ticīgo lieta nedrīkst apdzist no pirmajiem zibeņiem, jo šī tumsa izklīst no gaismas stariem, nevis gaisma dziest gaismas turētājiem.

Viss mainās, un mēs turam prātā, ka visas pārmaiņas ir uz labu. Cilvēce izjūt nevis finanšu, bet garīgo krīzi. Visu cilvēku balsts – pasaules dvēsele, cilvēka dvēsele un Debesu Tēva dvēsele. Tieši tīras dvēseles, nepakļautas panikai un stresam, saglabā savā iekšienē viengabalainumu, skaistumu un Gara Likumus. Un nekas neizkustinās ticību taisnīgumam un laimei.

Cilvēka pati galvenā vērtība – viņa iekšējā veselība un imunitāte. Tā ceļas no dzīves pilnības un skaistuma sajūtas.

Cilvēks redz dzīvi no skatpunkta, uz kura vibrē. Var orientēties uz “apakšējiem” piemēriem un var uz augstākajiem. Viss ir atkarīgs no iekšējā satura un noskaņas, no filtra apziņas iekšienē.

Kas ir skats no augšas? Skats bez ārējām provokācijām un manipulācijām. Skats no ārienes uz iekšējo. Mēs ieraudzīsim, ka iekšienē viss ir kārtībā, ja ir sabalansēti matērijas un gara spēki.

Jā, laiki mainās, un ir jāskatās uz priekšu, lai būtu savā vietā, kurā jūs nolicis liktenis un savas garīgās un materiālās pūles. Nedrīkst dzist, nedrīkst atkal ieslīgt miegā, nedrīkst justies vājš vai noslēgties sevī. Attīstība nedrīkst apstāties.

Tuvākajos gados viss sakārtosies tā, kā tam jābūt. Vajag būt pacietīgam pārmaiņu laikmetā. Viss nostāsies savās vietās.

***

Aicinu kļūt par garīgās Sanata Kumaras Skolas audzēkni; tā atbalstīs mūs mūsu svārstībās un šaubās, palīdzēs atrast ceļu dzīvē un stingri nostāties uz savām kājām. Uzņemšana skolā turpinās!

 

Pievienots 29.07.2020

http://sanatkumara.ru/stati-2020/nelzya-zasipat-obratno

Tulkoja Jānis Oppe