Обмен энергиями

Apmaiņa ar enerģijām

Gatavošanās semināram “Daudzdimensionalitātes aura”

Aicinu jūs uz vasaras praktisko semināru “Daudzdimensionalitātes aura “, kurš notiks 25. jūnijā, ceturtdien, 16:30 pēc Maskavas laika (arī pēc Rīgas laika).

Sīkāk http://www.sanatkumara.ru/seminari-2020-goda/seminar-aura-mnogomernosti[1]

20 03 18 01

17.03.20.

Dārgais Sanat Kumara! Kad mēs runājam par apmaiņu ar enerģijām starp cilvēkiem, kāds process notiek starp mūsu ķermeņiem? Kādā līmenī mēs apmaināmies ar enerģijām ar citiem?

Sanats Kumara: Norit process dažādos līmeņos. Cik cilvēks ir attīstīts, kādi līmeņi viņam ir aktivizēti, tāda enerģija arī izstarojas no viņa. Daudzdimensionāla.

Gan ēteriskā, gan astrālā, gan mentālā? Ja pārvedam uz molekulām, atomiem un kvantiem, tad kāda enerģija ir, piemēram, siltumenerģija? Vai ir starpība starp to enerģiju, kad mūs aplej ar siltumu meditācijā, un saules enerģiju, siltumenerģiju no radiatoriem un elektriskajiem sildītājiem, un cilvēka ķermeņa enerģiju?

Dažāda enerģija ir siltumenerģija – gan astrālā, gan mentālā, gan ugunīgā. Skatoties, kādas kvalitātes siltums. Tāpat, kā uguns katrā plānā ir dažāda, tad arī siltuma izdalīšanās notiek no dažādām enerģijām. Piemēram, no uguns nāk karstums jūsu ēteriskā ķermeņa līmenī. Tās ir gāzes molekulas, kuras sadeg un izdala siltumu. Cilvēks tādu pašu siltumu izdala elpojot, dzīvības procesu norisē, fiziskos vingrinājumos u.c. Šis siltums izklīst atmosfērā un apmainās ar gaisa molekulām. Vējš šo enerģiju iznēsā pa visu pasauli, tā nekur neuzkrājas un nepaliek nekādās vietās neizmainītā veidā.

Tātad mūsu enerģija ir nešķirama no planētas enerģijas?

Jā, jūs arī esat planēta visos līmeņos, gan molekulu līmenī, gan atomu arī. Cilvēks ir planēta ne tikai apziņas līmenī, bet arī fiziskajā. Katrs no jums ķermeņa molekulas ņem tikai no planētas, viņas fiziskā, ēteriskā, astrālā un mentālā ķermeņa. Dvēsele atnes Saules sistēmas un Galaktikas kosmiskās enerģijas un saikni ar šo daudzdimensionālo ķermeni.

Kundalini – sistēmas “cilvēks-planēta” enerģiju komplekss. Kundalini līmenis ir atkarīgs no apziņas attīstītības. Paaugstinās apziņa – kundalini aktivizē apziņas centrus cilvēka iekšienē. Līdz ar apziņas attīstību parādās iespēja šim spēkam pacelties augstāk, līdz pat garīgajam Avotam, un nolaisties līdz planētas centram – materiālajam Avotam.

Un ar cilvēkiem mēs ar kādu enerģiju apmaināmies?

Ar ēterisko. Jūs degat, izdalot šūnu siltumu un izstrādātās enerģijas. Jūsu organisms pārstrādā un izdala enerģijas, kuras ienāk no barības, ūdens, gaisa, ētera. Jūsu ķermeņi apstrādā ar barošanos un elpošanu iegūto enerģiju, katrs ķermenis atbild par savu enerģijas apmaiņu – ēteriskais par molekulāro, astrālais par molekulām un atomiem, mentālais – tikai par atomiem, un ugunīgais – par kvantu enerģijām. Apmēram tā, bet ne stingri, jo nekā pastāvīga apmaiņā nav. Ir arī tādas enerģijas jūsu iekšienē, par kurām jūs vēl nezināt.

20 03 18 02

***

 

Kvantu pārejas – kvantu sistēmas (atoma, molekulas, atoma kodola, cieta ķermeņa) lēcienveida pārejas no viena stāvokļa citā. Vissvarīgākās ir K. p. starp stacionārajiem stāvokļiem, kas atbilst dažādām kvantu sistēmas enerģijām, – sistēmas K. p. no viena enerģijas līmeņa uz citu. Pārejā no augstāka enerģijas līmeņa Ek uz zemāku Ei sistēma atdod enerģiju Ek – Ei, pārejot atpakaļ, – saņem to (att.) K. p. var būt izstarojošas un neizstarojošas. Izstarojošu K. p. gadījumā sistēma izstaro (pāreja Ek → Ei) vai absorbē (pāreja Ei → Ek) elektromagnētiskā starojuma kvantu – fotonu – enerģiju hν (ν – starojuma frekvence, hPlanka konstante).

(...)

Atkarībā no enerģiju starpības sistēmas stāvokļiem, starp kuriem notiek K. p., izstarojas vai absorbējas radiostarojuma, infrasarkanā, redzamā, ultravioletā, rentgena starojuma, g-starojuma fotoni. Izstarojošo K. p. kopums no apakšējiem enerģijas līmeņiem uz augšējiem veido konkrētās kvantu sistēmas absorbcijas spektru, pretējo pāreju kopums – tās izstarošanas spektru (sk. Optiskie spektri).

Neizstarojošo K. p. gadījumā sistēma saņem vai atdod enerģiju mijiedarbībā ar citām sistēmām. Piemēram, gāzes atomi vai molekulas, saduroties citai ar citu vai ar elektroniem, var enerģiju saņemt (ierosināties) vai to zaudēt. K. p. varbūtības ir jo lielākas, jo stiprāk pārejas laikā mainās kvantu sistēmas elektriskās un magnētiskās īpašības, kuras raksturojas ar tās elektriskajiem un magnētiskajiem momentiem.

https://slovar.cc/enc/bse/2003489.html

***

Mēs arī “lietojam” gaismu, tas ir, kvantu enerģiju?

Protams, kopā ar gaisu pie jums ienāk ēteriskā enerģija līdz pat ugunīgajam plānam, kopā ar saules stariem. Jūs izmantojat arī informāciju, tas ir, torsionu lauku enerģiju.

Un kādu gaismu mums sūta elektriskā gaisma?

Zemāku vibrāciju ziņā nekā saules gaisma, šaurākā diapazonā, un tā nenes tādu bagātu enerģiju spektru.

Un kāds apgaismes avots ir uzstādīts Iekšējā Zemē? Tas taču nevar aizstāt sauli diapazona ziņā? Kā viņi tādā gadījumā izdzīvo?

Viņi atrodas planētas astrālajā sfērā un ir izglītotāki fizikas jomā. Viņu avots ir izvēlēts pēc krāsām un filtriem.

Kas ir vitonu ķermenis, vitālais ķermenis, un ir vēl kādi termini, kurus mēs nelietojam skolā. Kādas tur ir enerģijas?

Vitonu ķermenis – tas ir ēteriskais mentālais apvalks, vitāli-astrālais. Tie ir tikai nosaukumi. Katrā līmenī ir savs ēteriskais ķermenis, tāpat kā fiziskajā, kurš atbild par enerģijām, izdalītām un apmainītām noteiktā ētera līmenī.

Tātad mēs izdalām ne tikai fiziskā ķermeņa ēteriskās enerģijas, bet astrālā ēteriskās kā jūtas un mentālā ēteriskās kā domas?

Ne gluži, tā ir ļoti rupja definīcija. Patiesībā dzīvības procesos jūs izdalāt visu plānu enerģijas, atkarībā no darbības, plānu attīstītības, jūsu apziņas vibrāciju līmeņa. Jūsu jūtām ir apvalks, un tās vairs neizkliedējas tā kā siltuma enerģija, piemēram. Tās var uzkrāties auras astrālajā apvalkā fiziskajā plānā, iegūstot dzīvīgumu, pievelkot no ētera ēteriski-astrālas būtnes, kuras var baroties ar jūsu “jūtīgajiem izdalījumiem” un pat dzīvot jūsu auras iekšienē, iedarbojoties uz jūsu gaumi, vēlmēm un jūtām (bailēm, piemēram).

Jā, mēs viņas saucam par parazitējošajām būtībām.

Bet, kas attiecas uz mentālajām enerģijām, tad tās izdala jūsu Augstākie Es galvenokārt, kaut arī fiziskajā plānā ir daudz mentālās enerģijas planētas informācijas lauka veidā.

Kā mēs vadām enerģiju? Kāds ir vadības mehānisms?

Jūsu apziņa var to vadīt, ko apstiprina jūsu zinātnieki.

***

“Fizikā par novērotāja efektu sauc teoriju, ka vienkārša parādības novērošana neizbēgami izmaina šo parādību. Bieži tās ir sekas pielietoto instrumentu nepilnībai, kuri pēc sava darbības principa izmaina mērāmā lieluma stāvokli. Kā piemērs kalpo spiediena pārbaude automobiļa riepās, to ir grūti izdarīt, neizlaižot nedaudz gaisa, savienojot ar manometru; turklāt ierīcei pašai ir zināms tilpums. Nav iespējams ieraudzīt kādu objektu, neapstarojot to ar gaismu vai citām daļiņām (elektroniem elektronmikroskopā), kuras ietekmē objekta stāvokli, bet kvantu absorbcija, mērot apgaismojumu, samazina to. Pat ja novērotāja efekts ir neliels, objekts vienalga izmaina stāvokli.

Visneparastākā mums ir novērotāja efekta izpaušanās kvantu mehānikā, kas novērojama, piemēram, eksperimentā ar divām spraugām. Pat pasīva kvantu efektu novērošana (ar mērķi it kā “izslēgt” visas iespējas, izņemot vienu) var faktiski izmainīt mērījuma rezultātu. Cēlonis slēpjas elementārdaļiņu duālajā dabā, kurā varbūtība konstatēt daļiņu kādā punktā pakļaujas kvantu viļņveida funkcijai ψ, kura izjūt interferenci, atverot elektroniem otro spraugu.” Avots (norāde)

Sīkāk (norāde)

***

Kad cilvēks virza savu uzmanības staru uz objektu pētījuma kontrolei, kad viņš sarunājas ar citu cilvēku, kad ārstē, kad atceras cilvēku, tas ir, velta viņam savu uzmanību, tad notiek apmaiņa ar dažāda līmeņa enerģijām vai ēterisko līmeņu enerģiju atdošana daudzdimensionalitātei uzkrāto enerģiju veidā, pastiprinātas enerģiju savākšanas veidā, informācijas vēstījumu veidā. Tā darbojas mentālais ķermenis un vada zemāku līmeņu enerģijas.

Un kādu enerģiju izmanto fiziskā ķermeņa būtība?

Ēterisko un astrālo daļēji. Bioloģiskā būtība taču arī var piedzīvot noteiktas jūtas – apmierinājumu vai bailes, badu un sāpes.

Dvēseles sāpes – kas tā ir par enerģiju?

Ugunīgā. Dvēsele – ugunīgais ķermenis, un viņa tieši arī visu vada.

Bet ugunīgajā plānā nav sāpju un cilvēcisku jūtu.

Ugunīgajā plānā varbūt arī ne, bet jūsu dvēsele ir klātesoša fiziskajā plānā jūsu ķermenī un jūt visu tāpat kā jūsu apziņa.

Kad mēs sazemējamies, kādu auklu mēs ielaižam planētā?

Tā ir budhi ugunīgā aukla, jūsu sutratma, jūs viņu piebarojat ar dažādiem enerģijas slāņiem – gan ar ēterisko, gan astrālo, gan mentālo.

Kad mēs ārstējam sevi un citus, tīrām auru un čakras, kādu enerģiju mēs izmantojam?

Ir dažādi dziednieki, kāds strādā zema astrāla līmenī, kāds augstākajos plānos. Daudzi vienkārši uzskata, ka visas enerģijas ir dievišķas (ka tā arī ir), bet arī slimības tad ir dievišķas, bet tās vajag vākt prom. Vislabāk ķermenis ļaujas ārstēšanai no ugunīgā plāna, tā ir ercenģeļu plāna kvantu enerģija.

Tā arī ir briljanta enerģija?

Tā pati.

Un violetā liesma?

Tā pēc vibrācijām noslēdz apakšējo oktāvu un arī ir noderīga, bet nav tik stipra. Labāk ārstēt ar pašu augstāko plānu, līdz kuram jūs aizsniedzaties. Augstākais vada zemāko.

Un kā tad dziednieki ar zemā astrāla enerģijām? Kā viņi ārstē?

Viņi prot nomest enerģijas, kuras ieņem sevī. Prot attīrīties un mijiedarboties ar sava plāna Spēkiem. Kā likums, viņi sadarbojas ar noteiktu Būtību, caur iesvētījuma rituālu šajā Spēkā viņi ar šo Būtību ir savienoti. Ja Gaisma un Uguns izstaro un izdedzina, vismaz izspiež, tad tumšie Spēki uzsūc un nomet, un arī ārstē.

Man ir gadījies satikt gaišus ugunīgus parazītus cilvēka aurā, uz ko viņi atlido un piesaistās?

Kā uz ko? Uz uguni, kuru cilvēks izstaro. Ir, kam patīk piebaroties no cilvēka ugunīgajām enerģijām. Tas ir ugunīgā plāna savdabīgs “apakšējais astrāls”, ja tu saproti šo analoģiju.

Ja ēteriskā enerģija izklīst atmosfēras iedarbībā, kāpēc astrālā enerģija neizklīst?

Tā izklīst tāpat kā ēteriskā, bet, ja tā bieži tiek cilvēka atkārtota, kad viņš piedzīvo vienas un tās pašas jūtas, tad astrālā enerģija uztur savu eksistenci ar cilvēka emocijām. Tā kļūst par paternu, bet cilvēks ir tās dzemdinātājs, radītājs, tad tā kļūst noturīgāka.

Kāpēc aurai mums ir forma? Uz kā rēķina tā ir noturīga?

Nu, pirmkārt, tā ir cilvēka uzbūve, viņš piedzimst ne tikai fiziskajā ķermenī, bet arī daudzdimensionālajā aurā. Viņa ir salīdzinoši noturīga; atkal taču, ja jūs bieži viņu pielabojat, formējot ietvarus, attīrāt, tad dzimst enerģētisks paterns un veidojas “malējā būtība”, jūs arī radāt viņu kā dzemdinātājs.

(Mēs pirmajā grāmatā rakstījām par šo auras apvalka būtību.)

Kā tava enerģija pašlaik ir klāt manī, jo es taču tevi jūtu?

Tā ir mana ugunīgā enerģija. Tu jūti viņu ar savu ugunīgo ķermeni. Mēs sakrītam pēc ugunīgā ķermeņa ēteriskās enerģijas vibrācijas, mēs esam saskaņoti un rezonējam. Turklāt tu esi mans informācijas enerģijas starpnieks, un mēs esam saskaņoti ne tikai pēc ēteriskās, bet arī pēc visām citām enerģijām.

Aurā ir arī ugunīgais apvalks?

Tev ir.

Bet informācija kā pie manis nāk, kā es uztveru tavus vēstījumus?

No iekšienes, tu taču to jūti.

Nu jā, bet ja tu runā no augšas?

Es nekad no augšas nerunāju ar tevi. Saprotu jautājumu: ja tu vērsies pie augstāko plānu Būtnēm, kā tu no viņām pieņem informāciju?

Jā.

Jūtu: Ugunīgā informācija nāk tiešā plūsmā caur galvu sirdī pa centrālo kanālu. Viss iekšienē mirdz, visas čakras kā riteņi griežas. Ķermenis jūt un sajūt, bet prāts atšifrē ugunīgās “šifrētās telegrammas” un tulko krievu valodā.

Ugunīgo plānu var saukt par informācijas plānu?

Ne tikai par informācijas, tajā ir daudz arī citas enerģijas bez informācijas, piemēram, gravitācijas lauks.

20 03 18 03

Tieši gribēju par gravitāciju vismaz kaut ko saprast... Ar ko atšķiras termini “blīvums” un plāns, dimensija?

Kā tu redzi, nav dimensiju numuru, ir noteikti vielas blīvumi, un blīvums ir lietpratīgāks apzīmējums. Taču pats galvenais, lai visi ar dimensijām saprastu vienu un to pašu, un nav starpības, ja tu blīvumu sauksi par dimensiju. Astrālais blīvums pie jums saucas piektā dimensija, mentālais – septītā u.c.

Vai blīvums jeb dimensija ir saistīta ar gravitāciju?

Protams, ka saistīta.

***

Zemes radiācijas josla

20 03 18 04

“Radiācijas josla pirmajā tuvinājumā ir toroīds, kurā izceļas divi apgabali:

  • iekšējā radiācijas josla ≈ 4000 km augstumā, kura pārsvarā sastāv no protoniem ar enerģiju desmitiem MeV (no 3 līdz 6 tūkstošiem km);
  • ārējā radiācijas josla ≈ 17 000 km augstumā, līdz 25 000 km, kura pārsvarā sastāv no elektroniem ar enerģiju līdz desmitiem keV.”

Šeit tu redzi dažādus vielas blīvumus, un tajos atbilstoši atrodas arvien smalkākas apziņas.

Bet mēs zinām, ka astrālais plāns ir un taisni turpat dabā, kur mēs atrodamies savā fiziskajā ķermenī.

Viens ir ietverts otrā, kā atomi molekulās, kā kvanti atomos. Molekulu līmenī jūs redzat vielu, atomu līmenī – gaismu, fotonu līmenī – augstāko uguni.

***

20 03 18 05

“1982. gadā fiziķis Alēns Aspē (Alain Aspect), nākamais Nobela prēmijas laureāts, virzīja divus vienlaikus radītus fotonus uz dažādos virzienos vērstiem adapteriem, lai noteiktu to spinu (polarizāciju). Izrādījās, ka viena fotona spina mērīšana momentāni ietekmē otra fotona spina stāvokli, kurš kļūst pretējs. Tā tika pierādīts, ka pastāv elementārdaļiņu kvantu samudžinājuma un kvantu teleportācijas iespēja. 2008. gadā zinātniekiem izdevās izmērīt kvantu-samudžinātu fotonu stāvokli 155 kilometru attālumā, un mijiedarbība starp tiem vienalga izrādījās momentāna, it kā tie būtu vienā vietā un telpas nebūtu. Tiek uzskatīts – ja tādi kvantu-samudžināti fotoni nonāks visuma pretējos apgabalos, tad mijiedarbība starp tiem vienalga būs momentāna, kaut arī gaisma šo attālumu pārvar desmitiem miljardu gadu laikā.” Avots (norāde)

Interesanti, kā mijiedarbojas samudžināti kvanti?

Tāpat kā mēs ar tevi. Es taču fiziski neatrodos tavā iekšienē, tu taču to saproti? Mēs ar tevi esam “samudžināti kvanti”.

To ir grūti saprast…

Mums ar tevi ir “informatīvs atbalsts”, kā jūs to saucat, pastāvīga saikne, kā starp augstāko un zemāko es.

Bet mana uzvedība taču nav atkarīga no tavas un otrādi.

Mēs taču neesam kvanti :). Mēs esam nedaudz sarežģītākas radības…

Par gravitācijas lauku, ja var, kaut ko saprotamu.

Tev vienalga pagaidām bez sagatavošanās nesaprast. Vienkāršāk teikt, gravitācijas laukam piemīt īpašības, kas nav līdzīgas fiziskajām, tam ir savi likumi, un tas izpaužas ne tā, kā fiziskie lauki, ne tā, kā pat kvantu lauki.

Vienotais Radītāja Lauks – kvantu, gravitācijas, skalārs, vai tumšā matērija, tumšā enerģija, magnētiskā?

Viss kopā, un ne viens, un ne otrs. Par mīlestību vēl nepateici... Izaugsi līdz tam, manu meitenīt, un sapratīsi praksē. Ar labu nakti!

(Pašlaik ir pulksten 3 naktī, nevarēju iemigt līdz pusnaktij – iekšā bija daudz enerģijas, un SK “pierunāja” parakstīt. No rīta es pabeidzu rakstīt čenelingu.)

Mīlestība – tā ir tēma, kura vienmēr paslīd garām enerģētiskai izpratnei. No vienas puses – tā ir emocionāla enerģija, dvēseles enerģija, mūsu Skolotāju un Debesu Tēva enerģija. Tas arī ir Vienotais Radītāja Lauks? Šorīt, kad es atcerējos šo jautājumu, mani “riteņi” sāka mežonīgi griezties un no manis sāka no sirds iet uz visām pusēm uguns starojums, kā no saules. Taču Mīlestība tādā veidā reti izpaužas, tikai kad mēs par to atceramies.

Tā ir mana enerģija, kas no tevis izstarojās. Es tev parādīju, kā tas notiek. Daudzdimensionālā Mīlestība katrā līmenī ir sava, jūs to praksē jau esat sapratuši.

Ir mīlestības klāt nebūšana un klāt būšana, un tas ir atkarīgs no nodoma, tā taču? Mīlestība neizdalās kopā ar atkritumiem no ēteriskās enerģijas, kuru mēs pastāvīgi izelpojam, vai mēs varam to klasificēt kaut kā atsevišķi?

Tas ir pilnīgi cits enerģijas līmenis, ne ēteriskais, ne astrālais un ne mentālais. Mīlestība – tā ir eņģeļu enerģija, un mēs visi šeit pirmām kārtām esam eņģeļi. Kāds sen ir “iesūnojis”, un kādi nesen tikai ir nolaidušies uz planētas, viņiem ir maz dzīvošanas pieredzes, un viņiem pagaidām ir grūti piemēroties šai dzīvei.

20 03 18 06

Tā ir dvēseles un gara enerģija?

Var teikt arī tā, kaut gan tā nepakļaujas tādai “fiziskai” klasifikācijai. Mīlestības neesamība padara cilvēku par biorobotu. Pat dēmoniem ir Mīlestības daļiņa. Taču pats interesantākais, ka tieši Mīlestība rada Cilvēku daudzdimensionālu pēc apziņas.

Saprotu, ka neuztveru Mīlestības būtību, tā ir pati mīklainākā un pati triviālākā tēma.

Jūs ne visas enerģijas pagaidām zināt. Lūk, Mīlestības enerģija arī ir tā, kura nepakļaujas jūsu klasifikācijai. Tā patiešām ir Avota lauka enerģija – viena no enerģijām, kas formē telpu un laiku; vada apziņu; audzē radījumu; pakļaujas vadībai no uzmanības kā apziņas stara; izstarojas no radījumiem. Savieno radījumus ar savu lauku.

Nešpetnām būtnēm nepiemīt Mīlestība? Viņām tās nepietiek, tieši tāpēc viņas ir ļaunums?

Nav ļaunuma kā tāda (vismaz absolūtā pakāpē). Ir, kam liegta iespēja just to ar savu apziņu. Tu taču saproti, ka jūs vai nu pieņemat noteiktas enerģijas, vai arī neesat spējīgi tās atdalīt un pieņemt no augstākajām un zemākajām plūsmām, no kurām barojaties. Tāpēc ka jūs paši esat Mīlestības radītāji, no iekšienes, un pēc rezonanses jūs vai nu pievelkat Mīlestību, vai arī atgrūžat to.

Kā gan cilvēks var atgrūst Mīlestību, viņam taču tā ir vajadzīga?

Apziņa nav noskaņota uz augstākajām vibrācijām, viņa vibrē zemākajās emocijās, un tāpēc dažreiz arī gadās vampīri, kuri ir nogriezti no augstāko vibrāciju un enerģijas plūsmu, kā augstāko, tā arī zemāko, pieņemšanas. Protams, ķermeņa šūnas pašas izmanto fiziskā, astrālā un mentālā slāņa ēterisko enerģiju, taču cilvēkam aktuāli nepieciešamas ir arī citas enerģiju īpašības.

Jā, pat ķermeņa šūnas – kā viņas pateicas par to mīlestību, kuru mēs sūtām ķermenī – orgānos un sistēmās!

Un vampīrs barojas ar pārstrādāto enerģiju no cita cilvēka, no kura viņš izsūknē šo enerģiju, pieslēdzies pie viņa pa ēterisko kanālu?

Viņš nevar izsūknēt visu enerģiju no viena cilvēka, tāpēc cieš un ir spiests to ņemt no vairākiem cilvēkiem. Jūs taču pastāvīgi to zaudējat, kā izmantotu, un pastāvīgi piebarojaties pa centrālo kanālu no augšas un apakšas. Jums nav problēma atjaunot savus enerģijas barošanas avotus –, tikai padomājot par to un vairākas reizes izdarot apzinātas “ieelpas”.

Nevajag “vākt” savu pārstrādāto enerģiju un informāciju, atstātu jūsu domu un darbību rezultātā, kā daži mēģina to darīt. Tā nav atdalāma no visām pārējām, tikko kā paliek bez jūsu dalības tajā. Tas ir, sajaucas un iekrāsojas ar citu “jūsu es” enerģiju un informāciju. Tie ir bezjēdzīgi mēģinājumi – pārvaldīt “atkritumus”. Bet, lūk, pārvaldīt piebarošanu no saviem avotiem ar svaigu un veselīgu enerģiju jūs varat, un jūs zināt daudz tādu paņēmienu.

Kad mēs ārstējam, kādas enerģijas mēs iesaistām un kā?

Jebkuras, kādas vajadzīgas šajā gadījumā. Pati efektīvākā ārstēšana – caur jūsu Augstākajiem Es. Jūsu uzmanība vada enerģijas plūsmu, rada virzītas enerģijas kanālu starp jums. Kad uzmanība atiet no enerģijas vadības, tā vairs neienāk.

Kāpēc, kad mēs ārstējam, mēs nedrīkstam atrauties no piepildīšanās ar enerģijām sajūtas?

Jā, protams, jūs virzāt telpā izkliedētu enerģiju, radot ar uzmanību plūsmu, kas jūs piepilda. Nedrīkst būt tā: “gar ūsām tecēja – mutē netika”.

Un, kad mēs savienojamies ar mūsu Augstākajiem Es, kas notiek? Mūsu uzmanība tur ir ļoti ierobežota, mēs nevaram just visu Augstākā Es informāciju. It kā mēs būtu tukšumā.

Jūs mēģināt ieraudzīt “telpu” ar tām pašām acīm kā fiziskajā plānā. Tur viss ir citāds, vienkārši jūsu apziņa ir noskaņota uz trīdimensionalitāti, un viņu pārkārtot jums ir ļoti grūti. Jums jūsu augstākajos plānos vajag slēgt iekšā citus analizatorus – maņu orgānus.

Tēma ir ļoti plaša. Domāju, lasītāji uzdos man daudz jautājumu, un mēs vēl parunāsim par to. Pateicos!

 

Pievienots 24.06.2020

http://www.sanatkumara.ru/stati-2020/obmen-energiyami-06-20

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/28-raksti-2020/2686-seminars-daudzdimensionalitates-aura (Tulk. piezīme)