Print

Равенство и справедливость...

Vienlīdzība un taisnīgums...

Vienlīdzība un taisnīgums ir jūsu “nacionālā ideja”

19 02 05

19.02.04.

Dārgā Valdniece Marija, es lūdzu tev pastāstīt par tavu darbību uz planētas. Ar ko nodarbojās vecais Valdnieks, un kas ir izmainījies, nomainoties laikmetiem.

Valdnieki vienmēr nodarbojas ar vienu un to pašu – seko rases attīstībai un koriģē viņas virzienu. Piemēram, pagājušajā laikmetā man bija svarīga intelekta un radītāja apziņas attīstība. Ko tas nozīmē? Tehniskās revolūcijas sākšanos, pašapziņas rašanos (revolūcijas un kari), atklājumus zinātnes un tehnikas jomā. Kā arī medicīnas attīstīšanos, kas stipri palīdzēja saglabāt cilvēci globālu epidēmiju laikā.

Bet vai tad tu biji Valdniece pagājušajā laikmetā?

Es kā Logosa daļa esmu bijusi vienmēr, vienkārši izmainījās personības, bet kā Valdniece es jūtos postenī ārpus laika un telpas. Es varu izkoriģēt vēsturi saskaņā ar laikmetu, tā attīstību un progresu. Piemēram, jūsu vēsture pašlaik sāk koriģēties sakarā ar jaunu dokumentu atklāšanu, arheoloģijas atradumiem, jēdzieniem, ar kuriem jūs agrāk nesadūrāties. Tas ir gan milžu laikmets, gan dažādu citplanētu rasu atnākšana uz planētu pagājušos laikmetos, gan saziņa ar citplanētiešiem. Tas viss attīsta ne tikai intelektu, bet arī pašapziņu.

 

Ezotēriskie likumi ir iznākuši gaismā un sāk koriģēt jūsu apziņu piederības Visam nozīmē. No pakļaušanās un rāpošanas jūs esat sākuši kļūt vienlīdzīgi mūsu dieviem, saprotot, ka dievi – tās ir tikai iepriekšējās rases, vecākas attīstībā, bet arī mazāk pakļautas izmaiņām.

Es tā saprotu, ka Jahves vēsture ir aizgājusi uz arhīvu? Vai tad ne Jahve bija Valdnieks uz planētas?

Jahve bija viens no mums, Valdniekiem, un viņa laikmets ir pabeigts. Viss, kas Valdniekam pieder, pāriet mantojumā nākamajam Valdniekam, un viņš stājas postenī, pieņemot visu vēsturi sevī kā sevis daļu. Droši vien jums to ir grūti saprast? Postenis jeb norīkojums ir manas dzīves daļa, un viss, kas ir sastrādāts iepriekšējos laikmetos, nepazūd, bet ir fundaments turpmākajai attīstībai.

Es taču arī biju viena no jums, uzticīgi kalpoju planētai vairākos līmeņos (plānos) un nepretendēju uz Dievieti vai citplanētieti. Uz dzimtās planētas pietiek spēku un līdzekļu, lai sakārtotu dzīvi atbilstoši apziņas līmeņa attīstībai, piemēram, pabarot iedzīvotājus, apģērbt un apaut, piešķirt visiem vienādas tiesības un iespējas. Tas viss sen ir klātesošs kā dzīves uzturēšanas ideāls un kā piemērs attīstībai, virzienam, nacionālai idejai, kuras pagaidām praktiski nav globālā izpausmē.

Jūs arvien meklējat “nacionālu ideju” apziņas, valsts, nākotnes attīstībai. Vienlīdzība un taisnīgums vispār arī ir tā pati ideja, kura guļ virspusē, kuru visi atzīst kā vēlamu, iespējamu, pat obligātu. Bet cik gan tālu jūs esat no šīs idejas iemiesošanas! Katram no jums ir vēlamas vienādas tiesības, alga neatkarīgi no profesijas, iespēja iegūt izglītību, iespējas medicīniski koriģēt veselību. Katrs no jums grib būt brīvs no dažādām manipulācijām, iedvešanām un apmāniem, viltojumiem un vardarbības.

Katrs grib kļūt laimīgs un saprast savu laimi savā veidā. Kāds ir apmierināts ar to, ka viņam ir liela māja un daudz kalpotāju. Kāds grib ceļot, bet kāds rakstīt grāmatas. Kāds audzē barību, bet kāds ārstē, un tā viņam ir dzīves jēga. Mūziķis nevar sevi iedomāties bez mūzikas, bet celtniekam patīk viņa uzbūvētās mājas. Katrs cilvēks meklē savu dzīves uzdevumu, un tieši sava uzdevuma piepildīšana padara viņu laimīgu.

Kas ir dzīves uzdevums, kāda ir šī jēdziena jēga? Tas ir Radītāja Plāns, sadalīts daļās, kuras kopā kļūst par civilizāciju. Civilizācija dalās daļās – profesijās, mākslā, zinātnē, bērnu dzemdēšanā un pēcteču audzināšanā, mītnes un sadzīves kultūrā, kara gatavošanā un karos, mīlestībā un reliģijā. Katrā vēsturiskajā laikmetā tas viss bija dažāds un raksturo laikmetu kā cilvēces attīstītības līmeni.

Tagad ir skaidrs, kāpēc sava dzīves uzdevuma pildīšana padara cilvēku laimīgu? Viņš pilda civilizācijas attīstības augstākos Plānus.

Video par pelēkā citplanētieša pratināšanu (https://www.youtube.com/watch?v=6Jk7gI1qVRc) viņš teica, ka visumam ir vienalga, vai civilizācija ies bojā, vai ne un ka viņi (citplanētieši) jau iztiek bez reliģiskiem priekšstatiem par dievu. Vai patiešām visumam un tātad arī Radītājam ir vienalga, kā mēs dzīvosim?

Katrā līmenī ir Radītāji, kuri rūpējas par “sējumiem” un audzē rasi kā dārznieki. Tu taču pati esi piedalījusies tādu Radītāju radošajās darbnīcās (nodaļa grāmatā “Mentālais plāns” (“Ментальный план[1]”), vietnē: http://sanatkumara.ru/stati/meditatsii-u-gori-shasta[2]. Tā ir Augstāko plānu Kultūra, kad dvēseļu lološana un audzināšana ir Lielo Celtnieku galvenās rūpes. Nevar teikt, ka visumam ir vienalga, kurš un kas te eksistē. No otras puses, neviens neiejaucas un nenomāc rases attīstību. Viss norit relatīvi spontāni, lai noskaidrotu radījumu dabu, attīstības iespēju, attīstības virzienu un tiesības.

Bet kā tad citplanētu rases, kuras dalījās ar mums savā kultūrā – zemkopībā, reliģijā u.c.? Tas ietilpa Radītāja plānos?

Tas tika pieņemts, kā pats par sevi saprotams. Lieta tāda, ka jūs esat laukums eksperimentiem, un šeit, ka jūs jau zināt, visu laiku tika veikti ģenētiski eksperimenti. Arī pašlaik vēl arvien tiek veikti. Visu laiku nāk palīdzība ar fundamentāliem atklājumiem, ar zemkopību un celtniecību u.c. Tā ir eksperimenta daļa rases attīstības paātrināšanai. Noturēšana un pastumšana – viena un tā paša plāna divas daļas.

Kā mums tālāk dzīvot, ko gaidīt no nākotnes?

Ko jūs gaidāt, tas arī atnāks, un katram – savs.

Tāpēc mums nav jātic negatīviem pareģojumiem, tādā veidā nepastiprinot to varbūtību?

Protams, jo jūs taču esat savas realitātes, savas nākotnes, savu izmaiņu un transformāciju radītāji. Nodarbojieties ar sevi, risiniet savus uzdevumus, mazāk atbildot manipulatīviem šausmu stāstiem, un saprotiet, ko no jums gaida zemes kolonijas slepenie valdnieki.

Kāpēc gan mēs vēl arvien esam šo slepeno valdnieku ietekmē un pārvaldē?

Pienāks laiks, un viņi paši aizies. Tikai šis laiks var ievilkties, ja jūs paši nenometīsiet šo vadību.

Bet mēs nezinām, kā to izdarīt.

Ir tie, kas jau to dara, un jums visiem ir jāpalīdz viņiem, cik vien iespējams.

Cik efektīvas ir pasaules meditācijas?

Viss, kas pievelk gaismu, ir noderīgs un efektīvs. Esiet kopā ar visiem jāņtārpiņiem. Pievelciet gaismu ar sevi, savām pastāvīgajām domām, ne tikai ar atsevišķām meditācijām. Kļūstiet gaisma un mīlestība, iemācieties priecīgi mosties un priecīgi aizmigt, mīlēt savu apkārtni un godāt savu gaismas un mīlestības pievilkšanas funkciju.

Es mīlu jūs, mani bērniņi!

Es pateicos tev, Valdniec!

 

Pievienots 05.02.2019

http://sanatkumara.ru/stati-2019/ravenstvo-i-spravedlivost

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. “Prezentēju lasītājam savas jaunās grāmatas” http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/2018-gada-raksti/24-raksti-2018/1718-prezenteju-lasitajam-savas-jaunas-gramatas (Tulk. piezīme)

[2] Skat http://www.sanatkumara.lv/index.php/10-raksti-2013/155-meditacija-pie-sastas-kalna (Tulk. piezīme)