Татьяна Бреславская - Вопросы к Отцу Небесному об энергиях портала 11:11 2021 года

Tatjana Breslavska - Jautājumi Debesu Tēvam par 2021. gada portāla 11:11 enerģijām

21 11 09

– Tēvs, vai mums gaidīt kaut ko īpašu, ieejot enerģētiskajā portālā 11:11?

Debesu Tēvs: Jebkurā gadījumā “debesu sodu” NEGAIDĪT! Sods tiek atcelts! Šeit un tagad uz Zemes dzīvo miljardiem dvēseļu, kas vēlējās piedzīvot sevis saskaldīšanu daudzās daļiņās un tieši haosa un nekārtību enerģijās pārbaudīt savu briedumu un stiprību, lai būtu ko vākt vienoti.

Kāda jēga apvienoties, ja nav savākts pietiekams daudzums dvēseles pieredzes!? Lozungam “glābjas, kas var un kā var” – nav jēgas. Pie jum pastāv viedokļi – kurš gatavs, tas arī iet uz pacelšanos un augšup kāpšanu. Tas tā ir, taču kopīgā cilvēku dvēsele, vienotā un nedalāmā, nesamierināsies, ka augšup kāpj tikai daži. “Simtā pērtiķa efekts” – tas, protams, darbojas, bet vai tas ir interesanti uz Zemes? Šī efekta gaidīšana?

Manuprāt, sākotnējais plāns bija tāds, ka katram kaut par sprīdi ir jāizkustas no vietas, jāsper solis, lai pieredzētu vismaz kaut ko aptuvenu savai individuālajai pieredzei. Žēl, ka diezgan liela masa no visas vispārcilvēciskās Dvēseles komponentes ir inerta.

Tā priekšā, kurš ir spēris soli uz priekšu, stāv uzdevums sašūpot šo masu darbībai. Tāpēc arī atveras papildu iespējas tādai “sašūpošanai”. Viena no tām – vārtu 11:11 atvēršanās, kad atveras vairums cilvēcei pieejamo portālu un kad katrs var paiet vēl tālāk.

Kurp ved šī caur-iešana? – Uz savu iekšējo būtību, Dieva būtību, uz iegremdēšanos savās laika spirālēs, lai pa šīm spirālēm veiktu turpmāko virzīšanos pie Gara un Dvēseles.

– Tēvs, tu runā par iegremdēšanos sevī, taču mēs zinām, ka, taisot “izvērsumu”, mēs pārejam uz saviem visaugstākajiem aspektiem, uz jauniem attīstītības līmeņiem. Mēs savai iekšējai būtībai uztaisām izvērsumu, lai viņa kļūtu par mūsu īstenību, spēlējot vadošo lomu.

Debesu Tēvs: Šodien runa ir par to iegremdēšanās līmeni, kurš jums vēl joprojām ir neizzināts un neatklāts. Pirms taisīt tam izvērsumu un integrēt ar realitāti, kurā jūs dzīvojat, nepieciešams to izpētīt, identificēt sevi ar to, satuvināties tādā mērā, lai tas kļūtu ne tikai jūsējais, bet arī par jums pašiem, kļūtu par jūsu neatdalāmu apzinātību un realitāti. Var teikt, ka tas ir jūsu apzinātās realitātes jauns loks. Saplūstot ar to, saradojoties, var tad jau arī “atkailināt”, uzrādot kā sev, tā arī pasaulei.

Nepieredzējusi dvēsele, tas ir, tā, kura nav savākusi un nevāc pietiekošu pieredzi, apmulsīs, pataisot redzamu (caur izvērsumu) to, kam viņa nav gatava. Tāpēc, verot vaļā portālu 11:11, mēs paredzējām, ka kustību veiks VISAS Dvēseles bez izņēmuma, kur katrs apzināti vai spontāni iegūs kaut ko savu.

Atveras VESELĪBAS MISIJA – kad KATRS planētas iedzīvotājs varēs pieslēgties dziedinošajām (dziednieciskajām) Kosmosa enerģijām! Lai šī pieslēgšanās notiek katra dvēseles līmenī, un katrs varēs kā velti saņemt dziedināšanu, jo visa planēta ir aptverta ar zināmu paniku šodienas slimības priekšā, kur jau tuva un acīmredzama ir “parakstīšanās bezspēcībā” tās priekšā. Veselības misija pirmām kārtām piedāvā – ap-zināšanas (со-знание) atveseļošanu.

Protams, gatavojoties šo vārtu atvēršanai un ieejot ar vislielāko apzinātību, jūs sagaida apbrīnojama iegremdēšanās vēl lielāku iespēju pasaulē. Un daudzi no tiem, kas gatavojās, spēs ne tikai bez pūlēm ieiet šo vārtu iegremdējumā, bet arī uzrādīt savas jaunās iespējas. Un tā – uzticēšanās sev! Uzticēšanās PASAULEI!

Vispasaules cilvēciskā Dvēsele iemantos jūsos savu pašu uzticamāko pavadoni un partneri. Viņa vāc jūs pa kripatiņām, veidojot stingru monolītu, spēku, uz kura var balstīties.

Tātad, uz priekšu – uz kalpošanu Pasaules Dvēselei! Tas arī nav jaunums jums, jo jūs vienmēr tiecaties uz šo kalpošanu, uz šo sapni.

Un, es arī kalpoju JUMS, mani dārgie!

Jūsu Tēvs.

– Pateicos!

09.11.21.

 

Pievienots 09.11.2021.

https://pulsarvremeni.ru/volrosy-k-otcu-nebesnomu-ob-jenergijah-portala-11-11-2021-goda/

Tulkoja Jānis Oppe