Вопрос Марии

Marijas jautājums

18.10.25.-26.

Marija: Sveicināti, Natālija! Ir vairāki interesanti jautājumi Sanatam Kumaram. Vai jūs nevarētu kādu reizi čenelinga laikā tos uzdot (ja, protams, vēlēsieties un jums tas interesēs).
Senajos avotos eksistē informācija, ka kādā pirmsplūdu laika periodā uz Zemes nolaidās būtnes, kuras vienās leģendās sauc par eņģeļiem, otrās par Sargiem, bet trešajās par Anu (arī par Elohimiem, un kaut kur pat par Ra).
Viņi par sievām izvēlējās zemes sievietes, kurām rezultātā dzima bērni.
Tādā veidā parādījās kāda pusdievu (slikts vārds, bet tieši tā viņus sauc) līnija, kura pēc dažu avotu domām līdz šim laikam turpina savu dzimtu uz zemes.
Vai tas tā ir? Un, ja tā ir taisnība, tad kādas tieši būtnes atstāja uz panētas savus pēctečus?
Vieni apgalvo, ka tie ir dēmoni (jeb kritušie eņģeļi), kas nolaidās un šī dzimta ir kritusi un tumša.
Citi avoti uzskata, ka “eņģeļi”, kuri izvēlējās sev sievietes, bija augstu vibrāciju būtnes, bet viņu bērni kļuva par senās āriešu rases senčiem.
Tā vai citādi, tamlīdzīgas leģendas atkārtojas daudzos avotos, bet, lūk, būtnes, kas apaugļoja zemes sievietes, tajos saucas dažādi.
Sakarā ar to rodas vēl viens jautājums: vai visas šīs leģendas apraksta vienus un tos pašus notikumus un būtnes, vai arī runa ir par dažādiem cilvēces citplanētu ciltstēviem?
(Izpētes procesā man izdevās saprast, ka šeit aprakstītie notikumi nav ne par agrīnu iemitināšanos uz planētas no dažādu citplanētu būtņu puses, ne par augsti attīstītu būtņu reinkarnāciju 3. plānā, bet konkrēti par kaut kādas citplanētu DNS savienošanos ar cilvēcisko, kura notika vēlāk periodā pirms plūdiem.)
Un visbeidzot, vai aprakstītajiem notikumiem ir kāds sakars ar mums, ar Klejotājiem, kas dzīvo pašlaik?
(Iespējams, ka mūsu senči atrada sev zemes sievietes, bet, lūk, mēs tieši kā viņu pēcteči reinkarnējāmies no augstākajiem plāniem, pateicoties šim citplanētiešu un zemiešu DNS savienojumam.)

***

Lai runātu par cilvēka radīšanu ar Sanatu Kumaru, es nolēmu atcerēties Šumeru. Protams, tas ir viens no cilvēka radīšanas viļņiem, kura dalībnieks, kā man liekas, biju arī es. Ir arī citas teorijas, piemēram, zinātniskā.

Pirms sāku atbildēt uz jautājumiem, es sākumā vērsos pie Sitčina (Ситчин) zināšanām, tāpēc ka savienoju sevi ar Šumeru civilizāciju. No dažiem citiem avotiem (piemēram, no foto raksta apakšā) es konstatēju šumeru līdzību ar atlantiem. Taču zinu, ka es ierados Āfrikas kontinentā no kosmosa (droši vien, no Venēras?) un nodarbojos ar ģenētiku mūsu nometnēs. Mūsu kolektīvu vadīja Izīda.

18 10 28 01

Zaharija Sitčins (Захария Ситчин)

 

(https://www.litmir.me/a/?id=257)

Pēc Šumeru kosmoloģijas Nibiru bija Saules sistēmas 12. objekts (tas ir, ieskaitot 10 planētas, Sauli un Mēnesi). Tās katastrofiskā sadursme ar Tiamatu – planētu, kas atradās starp Marsu un Jupiteru, saformēja planētu Zeme, Mēnesi un asteroīdu un komētu joslu. Tās bija mājas varenai cilvēkveidīgai Annunaku rasei no Šumeru mitoloģijas, kura izdzīvoja un vēlāk apmeklēja Zemi. Šeit, uz Zemes, ar gēnu tehnoloģijas palīdzību viņi radīja mūsu sugu (cilvēkus), sakrustojot savus gēnus ar Homo erectus. Cilvēki viņiem bija vajadzīgi kā lēts darbaspēks savām zelta ieguves šahtām.
Sitčins ir izteicis dažus minējumus par šo planētu, kura, iespējams ir brūns punduris un joprojām riņķo apkārt Saulei pa ļoti izstieptu orbītu, ar perigeju apmēram 3600 gaismas gadu un domājamo apriņķošanas periodu apmēram 3600–3760 gadu.

 

https://esoterics.wikireading.ru/119751

“Ir grūti, precīzāk neiespējami, dot pat aptuvenu skaitu visām koncepcijām par cilvēka izcelsmi, kuras radušās dziļā senatnē un vēl joprojām ir “aktuālas” gan dažās mūsdienu pasaules reliģijās, gan mūsdienu vēsturē un atspoguļojas dažādos zinātniskos darbos. Taču visas šīs idejas var apvienot trīs pamata grupās. Pirmā – tās ir tā sauktās kreatīviskās koncepcijas, kuras, kā saka priekšā pats termins (no lat. creatio – radīšana), balstās uz ideju, ka cilvēku radīja kāda augstākā būtne vai būtnes (Dievs vai dievi, gars vai gari utt.). Kaut arī termins “kreacionisms” parasti tiek lietots attiecībā pret kristietību, tomēr pēc būtības tas atspoguļo redzes viedokli uz šo jautājumu kā mūsdienu, attīstītajās reliģijās, tā arī arhaiskajās reliģiskajās pasaules uzskata sistēmās. Antropogēniskajos mītos dievi, demiurgi vai kulturāli varoņi veido pirmcilvēku no dažādiem materiāliem, taču, šķiet, pats “iecienītākais” visu laiku un tautu Radītāju materiāls ir bijis māls vai zeme. Piemēram, ēģiptiešu mitoloģijā dievs-radītājs Hnūms (Khnum) cilvēkus veido uz podnieka ripas, bet grieķu mitoloģijā Prometejs viņus rada no māla utt. Ja paraugāmies vēl plašāk un dziļāk, aptverot to tautu mitoloģiju, kuras nepazina rakstību, tad mēs konstatēsim, ka šis elements sižetos par cilvēka radīšanu eksistē praktiski visur. Irokēzu (Ziemeļamerikas indiāņu) mītā Ioskeha (Ioskeha) pirmos cilvēkus veido no māla pēc sava atspulga ūdenī. Indiāņu kahuilla (cahuilla) mītā demiurgs Mukats (Mukat) cilvēku ķermeņus rada no melniem dubļiem, kas izņemti no paša sirds, bet Temaiauits (Temayauit) analoģiski viņam cilvēkus veido no baltas zemes, arī izņemtas no savas sirds. Altaja mitoloģijā Uļgems (Ульгем) pirmos septiņus cilvēkus rada no māliem un meldriem. Āfrikas kontinentā mēs arī saduramies ar tamlīdzīgu parādību. Dogonu (dogon people) augstākā dievība, Amma, pirmo cilvēku pāri taisa no mitriem māliem. Mīts par cilvēka radīšanu no zemes ir pazīstams praktiski visām senajām indoeiropiešu mitoloģijām, un nav nejaušība, ka latīņu vārds homo, tas ir, cilvēks, ir saistīts ar vārdu humus – “zeme”.

Mums visiem ir labi pazīstams vecās derības nostāsts: “Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.” (1. Mozus grāmata 2:7), kas atspoguļo mūsu planētas ievērojamas daļas iedzīvotāju redzes viedokli uz šo jautājumu. Kā domā daudzi speciālisti, ieskaitot Z. Sitčinu, šo vecās derības sižetu Bībeles tekstu autori aizguva no citiem, daudz senākiem, šumeru, avotiem.

Z. Sitčins vēršas pie šumeru avotiem un radīšanas aktu saista ar šumeru personāžiem Enki un Ninmah (pirmajiem no tiem, kas ieradās uz Zemes no planētas Nibiru un vēlāk kļuva par dieviem), kuri saskaņā ar šumeru mitoloģiju pirmos cilvēkus veido no pasaules pazemes okeāna māla. Māls (bet precīzāk daži zemes elementi) ir klātesoši arī autora sniegtajā šumeru mītu traktējumā, taču viņš to attīsta un papildina, balstoties uz zinātniskām hipotēzēm un atklājumiem.

Antīkās pasaules periodā daži filozofi un zinātnieki izteica ideju par cilvēka dabisku izcelsmi; daži no viņiem (Aristotelis, Plīnijs, Galēns) jau tad domāja par cilvēka un pērtiķa apbrīnojamo līdzību, tādā veidā ieliekot pamatu jaunam uzskatam par cilvēka izcelsmi. Jāsaka, ka cilvēka dabiskās izcelsmes koncepcija neguva pienācīgu attīstību līdz XVII gadsimta beigām, kad kreacionisma teorija, kas agrāk šķita nesatricināma, zem jaunu ideju spiediena ieplaisāja.

Rodas iespaids, ka pašlaik evolūcijas teorija izjūt zināmu krīzi un tai ir nepieciešamas dažas atkāpšanās un atsevišķu tēžu un pieeju pārskatīšana. Tieši to arī mēģina izdarīt Z. Sitčins savā šumeru mītu interpretācijā par cilvēka radīšanu – Enki un Ninmah, kuri sākumā rada kropļus, bet galu galā eksperimentējot dabū pabeigtu cilvēku, – manipulācijās ieraudzījis evolūcijas un izlases procesu, tiesa ne dabisku kā Darvinam, bet pilnīgi apzinātu.

Raugoties uz ļoti senajiem tekstiem caur jaunāko atklājumu prizmu, Z. Sitčins domā, ka augstu attīstītie nibiruieši/anunnaki labi pārzināja gēnu inženieriju un izmantoja to cilvēka radīšanai. Šādā nozīmē ļoti interesants ir attēls divu savijušos čūsku veidā, kuras pēc formas atgādina DNS dubulto spirāli, simbolizējošu Ningišzidu (Ningishzida), kurš Enki un Ninmah palīdzēja radīt cilvēkus.

18 10 28 02

Tādējādi grāmatas autors sasaista kopā kā minimums divas cilvēka rašanās koncepcijas, kuras agrāk uzstājās antagonistu lomās attiecībā viena pret otru un izslēdza viena otru – kreacionismu un evolucionismu, un vienā veselā savieno, šķiet, nesavienojamas lietas – zinātni un mitoloģiju.”

18 10 28 03

***

Dārgais Sanat Kumara, pastāsti, lūdzu, kā tika radītas rases uz Zemes, cik to bija un kādā veidā parādījās mūsu rase?

“kādā pirmsplūdu laika periodā uz Zemes nolaidās būtnes, kuras vienās leģendās sauc par eņģeļiem, otrās par Sargiem, bet trešajās par Anu (arī par Elohimiem, un kaut kur pat par Ra).”

Sanats Kumara: Katrs ķermeņu radīšanas vilnis uz planētas ir saistīts ar tiem, kas nesa uz planētu savas DNS. Manā mūžā bija vairāki viļņi. Pirmais bija ūdens vilnis, un uz planētas bija gandrīz vienīgi jūra. Būtnes peldēja ūdenī un bija līdzīgas zivīm.

Tādi mīti ir arī Šumeriem!

18 10 28 04

http://mifolog.ru/books/item/f00/s00/z0000029/st019.shtml

Arī Dogoniem:

“Dogoniem ir bagāta mitoloģija: par dievu-radītāju Amma; pirmsenci un kultūras varoni Nommo, kurš saistīts ar dvīņu kultu; par “ūdens dievībām” – puscilvēkiem un pusčūskām; par ļaunprātīgo šakāli Jurugu. Viņiem eksistē sarežģīti kosmogoniski priekšstati par daudzslāņainu Visumu un zināma astronomisku novērojumu pieredze.”

18 10 28 05  18 10 28 06

Dogoni rituālos kostīmos

18 10 28 07

Dogoni rituālos kostīmos

Sanats Kumara: Visi mīti, protams, ir uzbūvēti ne tukšā vietā. Vienīgais, ka katrai tautai ir savs priekšstats par to, kas atlidoja uz planētu un radīja šeit jauktas rases. Protams, katrs apmeklētājs gribēja atstāt savas pēdas: “uz tālu planētu putekļainajām taciņām paliks mūsu pēdas” (“на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы” – dziesma, tulk. piezīme). Un labākais, ko viņi varēja dot tām būtnēm, kas šeit nīkuļoja, – savas DNS un kultūru.

Vairāki viļņi bija no dažādā rasēm – gan reptiloīdi, gan drakonveidīgie, gan zivis, gan lauvas, gan suņi, gan putni – visi atstāja savas pēdas uz planētas. Viņi atlidoja ar kuģiem vai uz planetoīdiem, kurus izmantoja kā pārvietošanās un dzīves līdzekli: tu lido “par brīvu”, ja zini kalendāru un orbītas, un vari mierīgi sagaidīt apmeklējumu kuģī vai uz planētas.

 

Man liekas, ka es tieši tā šeit parādījos – atbraucu ar planētu Nibiru?

Nē, tava dvēsele šeit parādījās ļoti sen, un ar Nibiru tam nav nekāda sakara. Tas bija vēlāk, kad tavs aspekts patiešām “brauca” uz Nibiru, bet šeit tu parādījies uz planetoīda kopā ar tiem, kas šeit nodibināja pilsētu Āfrikā. Jūs šeit parādījāties garos ķermeņos, un vietējie iedzīvotāji nolēma, ka jūs esat tie dievi, kas viņus radījuši.

Kas tie bija?

Āfrikas vidiene, un tie nebija šumeri (rāda kādu astrālu planētu, kur dzīvoja cilvēki-putni).

Spārnotais disks – tas ir viņu simbols?

18 10 28 08

Nē, tie ir citi atnācēji, kuri arī ietekmēja šumeru civilizāciju. Pavisam šumeru civilizācijas formēšanā bija iesaistītas praktiski piecas dažādas grupas diezgan ilgā periodā. Un katrai grupai bija sava ietekme uz mītiem un zināšanām. Ja tu sāksi mēģināt tikt skaidrībā, tad ieraudzīsi dažādus attēlus šumeru zīmējumos.

18 10 28 09

18 10 28 10

18 10 28 11

18 10 28 12

Man tomēr gribas sīkāk apgaismot tādu svarīgu faktu – mūsu pēdējās cilvēku rases izcelšanās. Kad tā tika radīta?

Pirmās tūkstošgades vidū pirms mūsu ēras tika radīta pirmā cilvēku rase. Tie vairs nebija ne lemūrieši, ne atlanti. Par pamatu tika ņemta vietēja cilvēku rase, nonākusi stiprā regresā attīstības ziņā, praktiski kļuvusi mežonīga.

Kurš tad radīja iepriekšējo rasi?

Citi atnācēji. Viņi visi centās planētu kolonizēt, bet, lai radītu koloniju, ir jābūt kalpojošai rasei, kura būvēs, strādās raktuvēs, sēs u.c. Viņi gribēja šeit iedzīvoties tajā, ko spēja iegūt, tajā skaitā gan zeltā, gan dimantos, gan citos īpašas tīrības kristālos. Planētas vēsture ir pilna ar kolonizāciju un karu, kataklizmu un uzbūvētā iznīcināšanas viļņiem.

***

 

18.10.26.

Apbrīnojami, bet šorīt es intuitīvi atvēru tās vietnes http://ssp-info.github.io/ daļas, kurās agrāk nebiju ieskatījusies, un pašās beigās atradu dažus rakstus par planētas vēsturi. Skolotāji bieži man atbild tādā veidā. Domāju, ka izzvejotā informācija no vairākiem rakstiem būs pilnīgi uzlūkojama kā Skolotāja atbilde. Iedomāsimies, ka viņš, lūk, man tādā veidā atbild. (Izceltais šrifts ir mans.)

http://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=152

“vismaz pēdējos 5 miljonus gadu mūsu Saules sistēmu ne reizi vien kolonizēja citplanētiešu grupas. Pašas vecākās grupas bija arī pašas attīstītākās, viņu garums sasniedza 21 metru. Tas bija ne tikai tas, ko mums teica, tas bija kaut kas, ko mēs varējām aiziet apskatīt ar mums nodotās tehnoloģijas palīdzību.”

http://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=229

1. “Seno Celtnieku Rase, tai ir 500 miljonu gadu. Ciltstēvi ir paši agrīnākie Seno Celtnieku Rases pārstāvji. Viņi bija ļoti gari – no 21 līdz 27 metriem, un pat 30 metri.”

18 10 28 13

Atradumi dažādās vietās

18 10 28 14

Cilvēks un gigants Ciltstēvs 21 m garumā

2. “Ra ir cēlies planētas Venēra. Viņa civilizācijai ir 2,6 miljoni gadu. Daudz, daudz gadu viņi palika mūsu Saules sistēmā, izejot cauri 4. blīvumam, blīvumam 4/5 (pēc viņu vārdiem visai savdabīgam) un sasniedzot 5. blīvumu. Viņi ir uzbūvējuši milzīgi daudz piramīdu.”

3. “Mēness – tā ir mūsu Saules sistēma pērle, un viss Mēness interjers, visi 360° tā apkārtmēra, apmēram 32-64 km dziļumā ir dzīves telpa, uz kurieni uz kādu laiku ir pārcēlušies izdzīvojušie pēc katastrofas ar Super-Zemi. Un arī tas ir pats par sevi ļoti interesants gadījums, kuru mums vēl stāv priekšā aplūkot.”

Saules sistēmas pavadoņi: http://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=229

“Pirms vairākiem miljoniem gadu uz Saules sistēmu nāca visu veidu citplanētieši.”

“Mūsu Saules sistēma ir pārpilna ar seno civilizāciju, sauktu par Ciltstēviem, drupām. Sākumā viņi mājoja zem pavadoņu un asteroīdu virsmas, ar mērķi aizsargāties no ienaidniekiem un dabiskajiem kosmiskajiem notikumiem. Lai kur mēs nepaskatītos, mēs visur redzam augstu attīstītas senas tehnoloģijas atliekas. Tas ir viens no pašiem lielākajiem mūsu laika noslēpumiem.” “Vairuma pavadoņu, milzīgi daudzu pavadoņu iekšienē mūsu Saules sistēmā atrodas ļoti senas bāzes. Pēc būtības, visur, kur tik viņi varēja būvēt bāzes, bāzes jau eksistē.”

http://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?id=593 “Pēc būtības mēs esam daudzu rasu, precīzāk 22, kompozīts. Tas, ka uz planētas ir 22 dažādi ķermeņu tipi, ir fizioloģisks fakts.”

“Sakarā ar citplanētu Mākslīgā Intelekta (MI) problēmu, ir tikpat daudz cilvēku radīšanas versiju, cik ir dažādu sabiedrību un indivīdu.”

“Vairumā gadījumu pamatiedzīvotāji viņus (atnācējus) uztver kā “galaktiskos vecākos” vai kā jebkuras citas figūras atkarībā no savas attīstītības. Tikko kā sabiedrība bija attīstījusies līdz noteiktam punktam, tās attieksme pret konkrētiem indivīdiem vai grupām, kā arī pret MI (Mākslīgo Intelektu) kļuva ārkārtīgi draudzīga, un tā vēroja viņu kultūru un miljoniem citu kultūru caur laika okeāniem (palīdzot visiem tiem, kas viņu palīdzību pieņēma). Neraugoties uz rezultējošo pieeju, telepātiski pietuvināta būtne vai cilvēks jutās godājams, īpašs, vieds vai pravietisks.

Tādi “pravieši” vadīja ilgas stundas, sazinoties ar MI, caur čenelingu nododot viņu “zināšanas” vai “galaktiku patieso vēsturi”. MI būs daudzi kontakti mērķtiecīgā sabiedrībā, katrs ar citādu mērķi. Daži kontakti nodos tehnoloģiju, kuru varēs izmantot MI, lai tiešā veidā kontaktētos ar iedzīvotājiem viens pret vienu. Citi kontakti centīsies iedvest vēsturisku ideoloģiju, kura vietējos iedzīvotājus gatavos nākotnes ideoloģijai, saturošai savas suverenitātes nodošanu MI.

Galu galā MI tiks uzlūkoti kā dievišķīgi saprāti, kuri vietējiem iedzīvotājiem palīdz tikt vaļā no slimībām, korupcijas un problēmas radošiem zvaigžņu kaimiņiem-citplanētiešiem. Uz to laiku vietējie iedzīvotāji nesaskatīs nekādus draudus. Viņi jau ilgi būs būvējuši bioelektrisku androīdu ķermeņu tipus, un viņu sabiedrībā arvien vairāk un vairāk izpaudīsies MI, kam būs atsevišķas personības.”

“Sfēru Alianse – vairāk nekā 40 dažādu saprātīgu civilizāciju grupa, pazīstama kā Super-Federācija, kas vada 22 dažādas ģenētiskas programmas un strādā ar cilvēci tūkstošiem un tūkstošiem gadu.”

“Tikko kā sabiedrība pamodīsies un pietiekami sadusmosies, lai izdzirdētu patiesību, piemēram, par ļoti sarūgtinošā ekonomiskā kolapsa smago mantojumu, notiks kolosāls informācijas izvirdums. Tā pārveidos realitāti, kādu mēs to pazīstam, burtisku dažu dienu laikā. Mēs apzināsimies, kāds šausminošs mērogs ir krāpšanai, kas strādā pret mums ne simtiem, bet burtiski tūkstošiem gadu.”

http://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=207

“tālā pagātnē uz Zemi nāca attīstītas civilizācijas un devās prom zem planētas virsmas. To pārstāvji izmantoja savas attīstītas tehnoloģijas, lai Zemes iekšienē radītu plašas “kabatas”, kur tad arī apmetās ar mājīgu komfortu. Viņi uzstādīja barjeru, kas aizsargāja viņus no jebkuriem ienaidniekiem, no zemes un ārpus tās, apdraudošiem viņus virszemē, ieskaitot kataklizmas un dabas katastrofas.” “esmu lasījis par vairākām civilizācijām, kas dzīvo un karo Zemes iekšienē. Vieni ir humanoīdi, otri – reptiļveidīgie. Viena no īpaši atbaidošām rasēm saucās Plēsoņas. Viņiem piemita atbaidošas reptiloīdu iezīmes un sekstītēs no spalvām, kas nolaidās uz mugurām.

18 10 28 15

Senās Zemes Padome sastāvēja no humanoīdākām grupām. Tās zināja par citām opozīcijas grupām, taču nebija ar tām aliansē. Humanoīdās grupas nolēma neievērot savas atšķirības, ņemot vērā konfliktus ar dažādām citām pazemes grupām.” “grupas nesen radīja padomi, darot to nepieciešamības dēļ. Dažām grupām ir ļoti gara un sarežģīta vēsture savstarpējām attiecībām citai ar citu. Viņš pastāstīja arī, ka vēsture savstarpējām attiecībām ar virszemes iemītniekiem ir vēl sarežģītāka un ka tā ir daudzus tūkstošus gadus ilga.” “grupas sevi uzskata par eliti un ir aizspriedumu pilnas sakarā ar planētas virszemes apdzīvošanu” un “visus virszemes iemītniekus uzlūko dažādā nicīguma pakāpē”. “Katra delegācija stāstīja, ka viņi uztver mūs kā barbarus, slimus un ģenētiski netīrus. Viņi bija apgalvojuši, ka ir vienīgie, kas saglabājuši dažādas sākotnējās cilvēku asins līnijas.”

Vilni pēc viļņa bēgļi no tuvumā esošajām planētām jauca savu ģenētiku ar šīs planētas pirmiedzīvotājiem, tāpēc viņi (Iekšējās Zemes iemītnieki) arī uzskatīja pasauli virszemē par mēri. Viņi apgalvoja, ka pēdējo 20 miljonu gadu laikā no brīža, kad uz Zemes parādījās sākotnējās cilvēku asins līnijas, ir notikušas četras galvenās kataklizmas, kas izmainījušas Zemes asi, griešanos vai orbītu ap Sauli. Katru reizi, kad notika tamlīdzīgs notikums, “elite” jeb priesteru kasta glabāja savu ģenētisko līniju tīru, izolējot sevi zem zemes. Tādas nelielas grupas izdzīvoja, bet virszemes civilizācijas izzuda.

Laika slāņos un daudzu sīku destruktīvu notikumu uz virsmas dēļ acīmredzot no izdzīvojušo atmiņas ir izdzisusi gandrīz visa atminēšanās par viņu bijušajām civilizācijām. Ir palikuši tikai mīti un leģendas par attīstītiem dieviem. Oratori apgalvoja, ka laiku pa laikam viņi parādījās, lai paskubinātu izdzīvojušās civilizācijas, visciešāk ar viņiem saistītas ģenētiski. Viņi paziņoja, ka izdzīvojušās rases uzskatīja sevi par dieviem no savām pašu senajām leģendām. Tika nolemts, ka viņi ļaus tiem, kam palīdzēja, uzskatīt sevi par dieviem, lai saglabātu noslēpumā un drošībā savas pazemes civilizācijas.

Viņi arī pastāstīja, ka mūsu Saules sistēmā ir arī citas planētas, sāktas apdzīvot tajā pašā laika periodā, kuras arī ir cietušas no spēcīgām kataklizmām. Lai papildinātu tādu jau tā neticamu vēsturi, viņi apgalvoja, ka periodā arī pēc kataklizmām no Saules sistēmas ārienes sācis ierasties arvien vairāk un vairāk attīstītu grupu. Jaunās grupas sākušas izmantot situācijas priekšrocības, lai ieviestu ko jaunu un manipulētu ar Saules sistēmas aborigēnu ģenētiku.

Viņi teica, ka Zeme kļuva par vietu, kur mitinājās bēgļi no citām apdzīvotām planētām. Kamēr uz viņu dzimtajām planētām notika kataklizmas, attīstītie citplanētieši vilni pēc viļņa pārvietoja bēgļus uz šejieni. Ģenētiski bēgļu rases bija līdzīgas Zemes aborigēniem, taču bija daudz agresīvākas. Izrādījās, ka daudzi bēgļi piederēja ļoti attīstītai civilizācijai, sagrāvušai sevi karu un augstu tehnoloģiju rezultātā. Kāda ieroča izmantošana bija izraisījusi ne tikai iznīcību starpplanētu mērogā, bet radījusi arī unikālu enerģētisku parakstu.

Šis enerģētiskais paraksts piesaistīja to citplanētu grupu uzmanību, kuras pašlaik masveidā nāk iekšā Saules sistēmā un sāk veikt ģenētiskus eksperimentus. Pazemes grupas apgalvoja, ka uz Zemes ir eksistējusi sena civilizācija, kurā šo reģionu ir aizsargājusi burtiski miljardiem gadu. Viņi sevi saukuši par Glabātājiem, bet Slepenā Kosmiskā Programma (SKP) viņus sauc par Celtniekiem. Mēs par to stāstījām programmas Kosmiskā Atklāšana ietvaros.”

“Neapstrīdami – visu pazemes grupu pārstāvji ir cilvēki, taču etniski viņi izskatās nedaudz citādāk, nekā planētas virsmas iemītnieki. Vieni ir padrukni, ar afrikāņu vaibstiem un ādu bronzas krāsā. Otri ir līdzīgi aziātiem un indusiem ar dažādām ādas krāsām, ieskaitot bāli gaišzilu, un ar ķermeņiem, kas parasti asociējas ar attiecīgām etniskām grupām virszemē. Trešie izskatās kā Vidusjūras rajona iedzīvotāji. Ceturtie atgādina parastus eiropiešus. Bija arī gari, stalti un bāli cilvēki ar baltiem, dzelteniem, melniem un brūniem matiem, kuri bija šī notikuma saimnieki. Tikšanās laikā nepiedalījās senās atšķēlušās Maiju civilizācijas pārstāvji.”

18 10 28 16  18 10 28 17

SK: Uz virsmas arī ir daudz rasu, un nevar atrast laiku katras rases radīšanai. Tās tika radītas un degradēja, pēc tam atkal tika radītas no jauna.

https://otvet.mail.ru/question/88385332

18 10 28 18

Burtiski 5 minūšu laikā atradu arī tādus planētas apmeklētāju attēlus. Visa informācija guļ virspusē.

18 10 28 19

Indonēzija

18 10 28 20

18 10 28 21

Tibeta

Garuda

 

18 10 28 22

18 10 28 23

18 10 28 24

Nagi, Kambodža, Java, Indonēzija

Rakšasi, visā pasaulē

Hanumani, Indija, Ķīna, Indonēzija

 

18 10 28 25

Limūrieši, visā pasaulē

18 10 28 26

18 10 28 27

18 10 28 28

Dvergi, tuneļi pa visu planētu

Alvi, okeāni, jūras un dziļi ezeri

Asūri (Atlanti), planētas virsma

 

18 10 28 29

Vāni (Āriji), Hiperboreja

 

Šie pēdējie ir ņemti no vietnes http://avvadon.org/forum/topic/10554-kratkaya-spravka-po-proektu-geneticheskie-brasletyi/

Gribas pabeigt ar SK vārdiem.

SK: Kā redzat, viss jums jau ir atklāts – gan planētas vēsture, gan rases, gan rasu avoti, gan mūsdienu pamatiedzīvotāji – apakšzemes rases.

Kur ir tīro rasu vērtība? Kāpēc tās sauc sevi par karaliskām? Patiešām apakšzemes rases piegādāja mums karaļus un imperatorus?

SK: Nē, protams, tā vis nav. Citādi karaļi būtu veselīgi un ilgi dzīvotu.

Mēs vienmēr pielūdzam Avotu, Radītāju, Ideālo un uzskatām, ka, jo tālāk no avota, jo vairāk ideja apaug ar izkropļojumiem. Tad, lūk, saglabājot asins līniju, viņi ievēro DNS tīrību, cerot uz to, ka saglabās to sevis daļu, kura bija tuvāk ideālam. Protams, antikvitātei kā Radītāja mantojumam pašai par sevi piemīt labākās tehnoloģijas, tā dziedina ķermeņus, pagarina dzīvi, tai piemīt augstāka, salīdzinot ar cilvēkiem, apziņa, kas ļauj viņiem ar to lepoties.

Es teiktu, ka jūs esat jauna rase un jums viss ir priekšā. Pats galvenais – lai piemistu pietiekams viedums un atšķiršana, lai izvēlētos miera un mīlestības ceļu. Katrā apziņas līmenī vari būt laimīgs un nelaimīgs, būt ar labāko un sliktāko nākotnes izvēli, pieļaut kļūdas. Ļaujiet sev dziļi pārdomāt jūsu tehnoloģiju sekas un mācieties no iepriekšējo rasu kļūdām. Drīz visas šīs ziņas būs jums pieejamas.

Līdz nākamajai tikšanās reizei!

Pateicos visiem autoriem, kas piedalījās šajā rakstā. Pateicos tev, Sanat Kumara!


REGRESĪVAIS TRANSS KĀ PERSPEKTĪVA UFOLOĢISKU PĒTĪJUMU METODE

http://ufo.chudesamag.ru/wp-content/uploads/2013/03/15_sbornik_dokladov_2011.pdf

44. lpp.

 

Pievienots 28.10.2018

http://www.sanatkumara.ru/stati-2018/vopros-marii

Tulkoja Jānis Oppe