Кристаллизация луча индиго

Indigo stara kristalizācija

18 06 07 01

18.06.06.

Sanat Kumara, šodien ir sarežģīts jautājums, kurš man radās, lasot “Viena Likumu”. Runa ir par indigo staru. Es saprotu, ka tas ir apziņas līmenis sestajā centrā. Kad cilvēks sasniedz 7. centra apziņu, viņš kļūst par Radītāju un Visu, Kas Ir. Cik tas ir reāli, un ko tu vari par to teikt un papildināt, lai mēs saprastu, kā to sasniegt. Lūk, daļa no “Viena Likuma”, kuru es izvēlējos šodienas darbam.

Ra: Es esmu Ra. Neapstrīdami – indigo centrs ir pats svarīgākais adepta darbā. Taču, lai kā tas nebūtu kristalizēts, viņš nevar koriģēt nesabalansētību vai vākt prom blokus citos enerģētiskajos centros. Tie ir jātīra cits pēc cita, sākot ar sarkano un kāpjot augšup.

Indigo stars – tas ir adepta stars. Šī enerģētiskā centra kristalizāciju var pielīdzināt prāta/ķermeņa/gara darba uzlabojumam, kad tas sāk pārsniegt telpas-laika balansēšanu un iet iekšā telpas-laika un laika-telpas apvienotajās sfērās.

Saduroties ar citiem “es”, trenētai personībai ir visi centri, nobalansēti saskaņā ar to unikālo līdzsvaru. Tāpēc citi “es” skatās spogulī un redz sevi.

Ra: Es esmu Ra. Personības treniņa kodolam ir trejāda daba. Pirmā: izzini sevi. Otrā: pieņem sevi. Trešā: kļūsti Radītājs.

Kad tiek sasniegta trešā pakāpe, personība kļūst par pašu padevīgāko kalpu visam, par caurspīdīgu būtni, spējīgu izsmeļoši pazīt un pieņemt citus “es”. Sakarā ar maģiska darba meklējumiem atzīmēsim: personības nepārtraukts treniņš ietver sevis pazīšanu un pieņemšanu, tas attīra ceļu indigo lielajai nonākšanai pie Radītāja. Kļūt Radītājam – nozīmē kļūt visam, kas ir. Personība, kura bija adepts līdz apmācības sākumam, vairs neeksistē. Kad indigo stara apziņa kļūst kristalizētāka, var izpildīt vairāk darba un izpaust vairāk saprātīgās bezgalības.

Šeit burtiski katru teikumu gribas aplūkot un pārdomāt.

 

Ra: Es esmu Ra. Neapstrīdami – indigo centrs ir pats svarīgākais adepta darbā.

Kas tiek saprasts ar vārdu adepts? Es atradu, lūk, tādu definīciju.

Adepts (latīniski adeptus “sasniegušais”) – sekotājs, parasti dedzīgs piekritējs kādai mācībai, idejai, zināšanām. Ar jēdzienu var tikt definēta ne tikai attieksme pret mācību, personību vai organizāciju, bet arī šīs attieksmes pakāpe. Kopš XIX gadsimta termins aktīvi tiek izmantots teozofijā, okultismā, ezotērikā un rožkrustiešu vidū, kur visbiežāk apzīmē izietu iniciāciju vai noteiktu hierarhijas pakāpi, līmeni, kādā cilvēks ir ievētīts slepenajās zināšanās. Termins tiek izmantots arī anti-kulta kustībā, kur tam ir negatīva nokrāsa un kurš, pēc dažu zinātnieku domām, nes sociālās stigmas (“sektas adepts”) raksturu attiecībā uz atsevišķām reliģiskām minoritātēm.

Neapšaubāmi, katram no mums ir bijis ne viens vien iesvētījums. Tikai slepenu zināšanu mums nav. Visas zināšanas ir atklātas. Nevar mūs salīdzināt ar slepeniem ordeņiem un sektām. Lai cilvēkus nebiedē šis nosaukums.

Sanats Kumara: Kaut kā bija jānosauc tie cilvēki, kas pētīs “Viena Likumu”. Tas nav priekš katra, tā nav ne pasaka, ne romāns. Tā ir mācība, kura atklāj dažus garīgā ceļa noslēpumus, izskaidro ceļu ne pārāk pieejami, bet saprotami un sīki. Piemēram, čakru – garīgo centru – atvēršana un kristalizācija. Tās kristalizējas secīgi, no sarkanā stara līdz zilajam.

18 06 07 02

Es nekad neesmu redzējusi tādas krāsas čakrās, ja vien pati nevērsu tādus starus uz centriem. Tāpat arī čakru vibrācijas neatbilst tām notīm, kuras tiek tām piedēvētas. Nesen meditācijā ieraudzīju praktiski visu čakru kristalizāciju. Sestajā centrā deg zvaigzne, saņemta iesvētījumā no Mahačohana Aštara.

Tevi var saukt par adeptu, kāpēc gan ne? Tu esi Augšupcelto Valdnieku mācības sekotāka. Un tev ir iesvētījumi līdz pat adžnai. Kas attiecas uz centru kristalizāciju, šis process notiek automātiski līdz ar iesvētījumiem. Katrs centrs pēc attīrīšanas kristalizējas, un tas tiek atzīmēts ar iesvētījumu – pāreju uz apziņas nākamo līmeni.

Kas ir svarīgs šajās zināšanās? Nevajag steigties. Viss notiek pats. Nav kaut kādu meistarības šķautņu/pakāpju, kad visi centri iedegas, bet pēc tam kristalizējas. Viss, ko mācības sekotāji dara mūsu Skolā, ved viņus pa šo ceļu. Cik viņi ir attīrīti, tas ir cits jautājums, un tas ir viņu pastāvīgs darbs, balstīts uz praksēm, kuras mēs dodam. Un cik neapdraudēti viņi sāk sarunāties ar citām būtnēm un turklāt pieņem pozitīvu audzināšanu no augšas vai uz pelēko smalkām intrigām balstītu...

18 06 07 03

Parunāsim par čakru kristalizācijas procesu. Kas tas ir par ceļu?

Sanats Kumara: Mūsu augšupcelšanās uz gaismu ceļš sākas ar auras, centru, apziņas un saprāta attīrīšanu caur jūtu un domu kontroli. No naida un cīņas pie mīlestības un pieņemšanas. No protestiem un izmisuma pie apskaidrības un svētības. Tas tiek sasniegts ne tikai ar meditāciju, bet arī ar konkrētu darbu. Kad iedegas ceturtais centrs (zaļais stars saskaņā ar Ra), sirds atveras un cilvēks sāk redzēt. Centrs iedegas cilvēka ceļojumam pie dvēseles. Atklājas Lielais Ceļš, no smadzenēm uz sirdi, no ego uz apziņas augstāko līmeņu apgūšanu, no ticības uz zināšanām un prasmēm, pie izpratnes, ko un kā tu dari un kāpēc notiek tā, kā notiek. Tas ir smags apzināšanās un prakšu ceļš, bet tas kļūst viegls, viegli pret to attiecoties. Tas nav spēka vai gribas sastrādāšanas ceļš. Tas ir sirds atvēršanās un mīlestības un pieņemšanas spēku pārvaldīšanas ceļš.

Kas ir čakru kristalizācija? Tā ir iekšējās gaismas atvēršana centros; tie izstaro citādu, smalkāku gaismu. Tas ir astrālās un mentālās gaismas apgūšanas process, čakras barošana citā diapazonā. Tas notiek, atkalapvienojoties ar Augstākajiem centriem, ar Augstākajiem Es. Augstākie Es dod jaunu krāsu tiem centriem, kuri pakļāvušies atvēršanai.

18 06 07 04

Kas attiecas uz čakru krāsām, tad tā ir nosacīta krāsa, pēc kuras centrus var atšķirt un kura bija “instrumenta” apziņā čenelingā ar Ra. Es zinu, ka dažas skolas sniedz savu čakru krāsu, tāpēc ka redz to tā. Mēs nenodarbojamies ar čakru krāsu mainīšanu, tāpēc ka tas nedod nekādas zināšanas vai transformācijas, izņemot čakras kontroli. Mēs izmantojam vispārpieņemtos apzīmējumus, lai nemulsinātu mācekļus. Patiesībā tām nav zemes krāsu, un tās vibrē citā, neredzamā diapazonā. Mūs apmierina spektra savienojums no sarkanā līdz violetajam, no vibrāciju ziņā zemākā līdz augstākajam krāsu varavīksnē. Tas atspoguļo vibrāciju patieso pazīšanu un pacelšanos pa vibrāciju skalu.

Ra: Es esmu Ra. Neapstrīdami – indigo centrs ir pats svarīgākais adepta darbā. Taču, lai kā tas nebūtu kristalizēts, viņš nevar koriģēt nesabalansētību vai vākt prom blokus citos enerģētiskajos centros. Tie ir jātīra cits pēc cita, sākot ar sarkano un kāpjot augšup.

Sanats Kumara: Ko es varu piebilst pie tā, ko jūs visi zināt? Tikai to, ka tas tā ir. Ceļš, attīroties no negatīva, ir ceļš pie iniciācijām un iesvētījumiem.

Vai sestā čakra var tikt kristalizēta pie bloķējumiem apakšējās čakrās?

Jā, tas var būt, kad atgriežas kāds, kurš tiecies uz niknumu, protestiem, naidu vai vainu. Viņš var savu garīgo ceļu iziet, atsakoties no sev līdzīgo sabiedrības, glābjoties askēzē (схима). Viņa čakras ir apskaidrotas un kristalizētas. Taču, atgriežoties sabiedrībā, viņam atkal var tikt uzlikti kaut kādi sociāli pienākumi: viņš būs spiests pelnīt naudu, audzināt bērnus, kontaktēties ar vecākiem un rūpēties par viņiem, var pats kļūt par vecāku, vai arī viņam var būt daži mazbērni u.c. Turklāt viņš nav trenējies tādām mācībām un pilnīgi apjūk no sabiedrības iedarbības. Viņš atkal ir nolaists nepieņemšanā, negatīvās emocijās, protestos un cīņā. Turklāt centros atkal parādās jauni bloki, un centri var tikt pakļauti nobīdei. Vai tāds cilvēks ir gatavs augšupcelšanai un savienojumam Vienotībā augstākajos plānos? Nē un nē!

Lūk, tāpēc mūsu ceļā nav atsacīšanās no cilvēkiem, nav glābšanās meditācijās un lūgšanās. Mēs protestējam pret tādiem “mākslīgu apskaidroto” radīšanas siltumnīcas apstākļiem. Mūsu ceļš ir ceļš, pa kuru iet parasts sociuma cilvēks, kurš tiecas uz attīrīšanos, veselību un prieku, pie mīlestības un laimes. Pie iekšējās harmonijas un dvēseles skaistuma iemantošanas. Pie sevis pētīšanas visos grūtību līmeņos, ieskaitot pašu dzīvi, dualitātes cīņu, un tiecoties attīrīt planētu no mentāliem un fiziskiem netīrumiem.

Indigo stars – tas ir adepta stars. Šī enerģētiskā centra kristalizāciju var pielīdzināt prāta/ķermeņa/gara darba uzlabojumam, kad tas sāk pārsniegt telpas-laika balansēšanu un iet iekšā telpas-laika un laika-telpas apvienotajās sfērās.

Kas tas ir – telpas-laika balansēšana? (Atgādināšu, ka Ra runā par to, ka mūsu dimensijā ir trīs telpas dimensijas un viena – laika dimensija. Smalkajās pasaulēs viņš attiecīgi runā par trīs laika dimensijām un par vienu – telpas dimensiju.) Mēs par to nekad neesam runājuši...

Sanats Kumara: Telpas-laika balansēšana – tā ir šīs telpas matricas koda uzturēšana apziņā. Tā ir trešās dimensijas telpas redzējuma apzināta prasme. Otrās dimensijas apziņa pasauli redz plakanu. Ceturtās dimensijas apziņa pasauli redz caurspīdīgu un mirdzošu, kura nesatur distanci. Viņa var manipulēt ar attālumu telpā, vienkārši to ignorējot, pārvietojoties no punkta uz punktu.

Jā, Korijs Guds (Corey Goode) rakstīja, ka jūs varat iet pa koridoru noteiktās vietās zem zemes un iznākt uz citas planētas.

Kas tas ir – “telpas-laika un laika-telpas apvienotās sfēras”?

Sanats Kumara: Tas ir, kad jūs ar savu apziņu varat pāriet no telpas telpā, no dimensijas dimensijā. Jūs varat ne tikai ieiet, bet arī just un darboties noteiktā veidā. Lūk, šeit jūs skaidri varat sajust apziņas un saprāta starpību. Ar apziņu jūs varat ieiet sfērās, bet izpratne, ko te var izmainīt un kādēļ, un kā vajag rīkoties tieši šajā pasaulē, jums nerodas. Tāpēc ka zemes saprāts atsakās vadīt uzmanību un darbu citā apziņas līmenī. Viņš nevar izrēķināt realitātes izmaiņas jūsu rīcības rezultātā. Šeit tad arī ir vajadzīga vadība. Lūk, kāpēc jūs augstākajos plānos vienmēr esat kopā ar vedošajiem – Skolotājiem, Saules Brālību u.c.

Jūsu apziņas iekšienē sēž tā pati matrica, kura liek jums redzēt noteiktā trīsdimensiju veidā. Tā ir visas zemes pieredze, pārliecības, priekšstati, audzināšana un erudīcija, kura jūsos dzemdināja noteiktus noturīgus jēdzienus, kuri vada jūs arī pārējos apziņas līmeņos. Grūti izmainīt jūsu priekšstatu par realitāti. To var sasniegt tikai ar praksi.

Cik lielā mērā vajadzīga tāda prakse, lai apgūtu ārpuszemes telpas meditācijā? Ko tā dod?

Sanats Kumara: Pirmām kārtām, iespēju kontaktēties ar Skolotājiem, Audzinātājiem, Augšupceltajiem Valdniekiem. Ercenģeļiem viņu dimensijā, viņu sajūtās. Ja jūs nespēsiet kontaktēties, redzēt, just, darboties un pat kaut ko izlabot, piemēram, dziedināt sevi no augšas, tad visas jūsu zināšanas būs teorētiskas, balstītas nevis pieredzē, bet tekstu lasīšanā.

Vai es pareizi saprotu, ka “telpas-laika un laika-telpas apvienotās sfēras” ir divu apziņu – manas apziņas un Augstākā Es apziņas – savienojums?

Sanats Kumara: Pareizi. Kad jūs apziņu augšupceļat uz augstākajiem centriem, jūs savu priekšstatu par telpu un laiku savienojat ar jūsu augstākā aspekta priekšstatu. Izmainās jūsu izpratne par dimensiju. Jūs augstākajā apziņā varat netraucēti savienot savu uzmanību ar citu būtņu uzmanību, apmainīties ar informāciju un priekšstatiem. Pēc tam iziet no savienojuma un savienoties ar otru un trešo būtni, kuras savā starpā nav saistītas, piemēram, no astrālā plāna pāriet uz mentālo un ugunīgo plānu.

Saduroties ar citiem “es”, trenētai personībai ir visi centri, nobalansēti saskaņā ar to unikālo līdzsvaru. Tāpēc citi “es” skatās spogulī un redz sevi.

Mēs par “spoguli” runājam nodarbībās, un šis jautājums netiek skarts. Bet kāpēc atspoguļošanas spēja (зеркальность) ir saistīta tieši ar centru unikālo līdzsvaru? (Atgādināšu lasītājiem, ka centru līdzsvars – tas nenozīmē to vienmērīgu un lielu atvēršanos (saskaņā ar Ra), tā tieši ir harmonija šajā konkrētajā gadījumā, katram savādāk). Vai tad ne vienmēr viens cilvēks atspoguļo otru? Un parasts cilvēks neatspoguļo? Kas šeit ir domāts?

Ne vienmēr parasts cilvēks atspoguļo, viņš var arī pats kaut ko negatīvu sevī nest, un sabalansēts cilvēks nereaģē uz tādām provokācijām – neaizkaitinās, neiedegas, neskandalē, viņš redz otram cilvēkam “cauri”. Bet, ja adepts atbild negatīvi, teiksim, tā, ka izraisīs otra cilvēka vētrainu reakciju, tad šajā gadījumā viņš ir otru atspoguļojis, izvedis viņa slēpto reakciju uz āru, parādījis viņam, kas stāv aiz tiem vārdiem, kādas jūtas šī cilvēka iekšienē sēž.

Kā, vai tad līdzsvarots cilvēks nevar asi noreaģēt uz apvainojošiem vai netaisnīgiem vārdiem, uz naidu vai tieksmi iedzelt?

Kas ir līdzsvarots, harmonisks cilvēks? Viņš redz un žēlsirdīgi atlaiž visus mēģinājumus kaut kā sabojāt jūsu mieru un iekšējo harmoniju. Bet dabiski, reakcija var būt arī vecā, un tas liecina par to, ka jūs vēl līdz galam neesat līdzsvarots un nepieciešams pārdomāt un atlaist jūsu reakcijas cēloni, iztīrīt to sāpīgo vietu, uz kuru jums ir norādījis otra cilvēka spogulis – patmīlību vai vājumu, jebkura veida negatīvismu. Neattīrīšanās līdz galam (недоочищенность) – lūk, jūsu vētrainās reakcijas cēlonis, ja runa, protams, nav par dzīvību un nāvi.

Vispār cilvēkam ir jāprot savaldīt sevi un nepieļaut graujošus izteikumus vai tās lietas, kuras viņš pēc tam nožēlos. Tas ir ieradums reaģēt nepadomājot. Jums vēl un vēlreiz ir jāstrādā pie jēdzieniem “miermīlīga dzīve”, “pieņemt otru”, jāvājina kontrole, jāpieļauj, ka citi domā un darbojas savā veidā.

Ra: Es esmu Ra. Personības treniņa kodolam ir trejāda daba. Pirmā: izzini sevi. Otrā: pieņem sevi. Trešā: kļūsti Radītājs. Kad tiek sasniegta trešā pakāpe, personība kļūst par pašu padevīgāko kalpu visam, par caurspīdīgu būtni, spējīgu izsmeļoši pazīt un pieņemt citus “es”.

Es saprotu, ka runa ir par kalpošanu citiem? Kā saprast terminu “caurspīdīga personība”? Runa ir par domu lasīšanu? Par telepātiju? Par empātiju?

Jā, runa ir par to visu. Jūs kļūstat spējīgi lasīt citus cilvēkus, par to neaizdomājoties. Mēs runājām par redzēšanu “cauri”. Par to pašu. Citi cilvēki par sevi slēpj ļoti daudz ko. Kad jūs lasāt viņu slēptos motīvus, viņu noslēpumus vai patieso viedokli par jums, lūk, šeit tad arī ir vajadzīga padevība un pieņemšana, beznosacījuma mīlestība.

Tev saka ar naidu, bet tu smaidi un saki ar mīlestību?

Jā, tieši tā! tieši tā! Tu izstrādā tās jūtas, kuras vēl nav harmoniskas, un kļūsti nesasniedzams vibrāciju ziņā. Tevi nekas nevar izvest no labsirdības – ne citu domas, ne jūtas, ne viņu patiesie nodomi, ne rīcība, ne muļķības. Tu viņus tādus pieņem – nenoturīgus emocijās, izdarījušus nepareizus secinājumus, aizvainotus un nepacietīgus. Tu saproti, ka tava harmonija ir visaugstākais mīlestības ierocis saziņā ar citu cilvēku. Tā ir gan aizsardzība, gan ierocis.

Vēl mani mulsina vārdi “par pašu padevīgāko kalpu visam”. Par ko tas ir?

Un ar ko mēs ar tevi pašlaik nodarbojamies, ja ne ar kalpošanu visiem cilvēkiem? Tu tērē savu laiku, neko pretī nesaņemot, tu praktiski katru dienu esi kalpošanā. Tu nezini, kā cilvēki reaģē uz taviem rakstiem un domām. Tu vienkārši pildi to, kam tu esi derīga.

“…personības nepārtraukts treniņš ietver sevis pazīšanu un pieņemšanu, tas attīra ceļu indigo lielajai nonākšanai pie Radītāja. Kļūt Radītājam – nozīme kļūt VISAM, KAS IR.”

Šeit runa ir par to, ka domas trenēšana un attīrīšanās, sevis un citu apzināšanās un pieņemšana, savienošanās ar Augstākajiem aspektiem un savu enerģiju apvienošana ar viņiem ved pie šīs pasaules pieņemšanas kopumā – tā ir dievišķa un nepilnīga, – un izpratnes, ka viss dzīves process paredzēts uzplaukumam un, lai nodibinātu dzīvākas un saprātīgās attiecības starp visām dzīvajām būtnēm, lai novērstu vissmagākā veida nepilnības.

Ka ar jūsu roku un domu palīdzību šo nepilnību var likvidēt, un katrs adepts tiecas nevis ar lāpstu un cirtni novērst pasaules nepilnību, bet ar spalvu un citu pamācīšanu – kā dzīvot bez rūpēm, kā mīlēt sevi un savu darbu, kā iemācīties neķildoties ar tuviniekiem un pieņemt viņu nepilnību, kā mīlēt bērnus un censties viņiem dot pašu grūtāko nodarbi viņu nepilnības pārvarēšanai intensīvākajā dzīves treniņā.

Kas ir “indigo lielā nonākšana pie Radītāja”? Tā ir apziņas pāriešana no sestā centra uz septīto. Tā bieži notiek pēcnāvē, bet šeit runa ir par saiknes iemantošanu ar Tēvu-Radītāju dzīvē. Ne tikai par saikni ar Radītāju, bet arī par radīšanu. Jūsu pasaules radīšana pēc jūsu rasējuma = sevis radīšana pēc jūsu saprašanas.

Vēl augstāka stāvokļa sasniegšana “mierā” un “mīlestībā” jūsu vairāk adekvātajā atbildē realitātei uz provokācijām. Pieņemot cilvēci kā sugu viņas apziņas pāriešanā no trešās čakras uz ceturto. Pieņemot procesus, kuri notiek jūsu acu priekšā, bez sāpēm un histērijas, bez bailēm un trauksmes, bez noguruma un padevībā.

Jūs zinājāt, kurp ejat. Jūs zināt, kādēļ atnācāt. Tad nu esiet tik laipni un atbilstiet.

“Kad indigo stara apziņa kļūst kristalizētāka, var izpildīt vairāk darba un izpaust vairāk saprātīgās bezgalības."

Ar to viss ir pateikts.

Pateicos, Sanat Kumara!

 

Pievienots 07.06.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/kristallizatsiya-lucha-indigo

Tulkoja Jānis Oppe