Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks - Daži atskaites punkti cilvēces pārejas periodā

Jau ir pagājis pusotrs gads pēc sakrālā datuma – „2012.12.22”. Lielās Pārmaiņas skāra visu uz mūsu planētas – ir izmainījies gan Zemes magnētiskais lauks, gan gravitācija, gan klimats, gan dzīvnieku sugu skaits utt.

Drunvalo Melhisedeks periodu no 2012. līdz 2016. gadam nosauca par “ātro izmaiņu periodu”...

“Mēs esam uz laiku sliekšņa un kad jums nopietni ir jābūt nomodā un jāgatavojas iekšējiem un ārējiem pārveidojumiem, kuri jūsu dzīvi izmainīs uz visiem laikiem. Bet atcerieties – ja jūs sekmīgi iziesiet cauri Lielo Pārmaiņu logam (2012. g. decembris), mēs vēl arvien esam uz maiju Pareģojuma laika skalas, kamēr nenonāksim 2016. gadā. Ātro pārmaiņu kritiskais periods būs pabeigts, kad mēs ieraudzīsim Sarkano Zvaigzni pie mūsu debesīm. Tad notiks pārmaiņa uz kārtību un harmoniju...” 2013.02.27.

Bet šī informācija ir no Garīgās Būtības, kura sevi nosauca par Astrusu, saņemta caur Kretovu J.V. (Кретова Ю.В.) un nopublicēta V.J. un T.S. Tihoplavu (В.Ю. и Т.С. Тихоплав) vietnē.

“Tas, kas pašlaik notiek uz Zemes, tas ir ieprogrammēts, tas ir Dieva veikums, nevis fiziskas parādības. Baltās enerģijas plūsmas, pārejot pāri planētai, izmazgās visus netīrumus. Plūdi pildīja to pašu lomu, nomazgāja Sodomas un Gomoras netīrumus. Bet toreiz bija (visu) nomazgāšana, bet tagad – (negatīva domās) izmazgāšana. Šī izmazgāšana jau notiek un turpināsies līdz 2016. g.”

Kas palīdz personīgi mums orientēties tajā, kas pašlaik notiek uz Zemes?

Mēs vērīgi, sākot no 2005. g., sekojam informācijai par Saules Vēja un Zemes magnētiskā lauka uzvedību, pamanot to izmaiņu tiešu atkarību no cilvēku apziņas vibrāciju izaugsmes līmeņa (Sk. rakstu “Cilvēces pāriešana un nākamo oktāvu” http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub1.html)

Izmantojot sakrāto informāciju, veiksim zināmu cilvēces Pārejas perioda pēdējo pusotru gadu notikumu analīzi, sākot no 2012.12.22.

Mūsu Zemi turpina bombardēt kosmiskie stari – tas ir gan saules vējš, gan Jupitera vējš (īpaši naktīs) un ļoti daudz citu “vēju-starojumu”. Mēs jau esam pieraduši novērot, ka Zemes magnetosfēra kļūst vienāda ar nulli te vienā, te otrā Zemes vietā.

Bet 2014. g. 30. aprīlī notika Magnētiskā Lauka (ML) apstarošana pa visu Zemi vienlaicīgi! To fiksēja stacijas Kanādā, Kalifornijā, Lietuvā un Jaunzēlandē (sk. 1. att.). Zemes ML parādīja dīvainu “tauriņu”, piltuvi! It kā būtu noticis “izvērsums”...

14 07 12 01

1. att. 2014. gada 30. aprīlis – Zemes magnētiskais lauks

 

Kas tad notika?

Nekāda zinātnieku reakcija nesekoja, kā vienmēr... Toties sekoja cilvēku reakcija – zvanu jūra par sliktu pašsajūtu, asas sāpes mugurkaula jostasvietas rajonā, kuras dīvaini radās vienkārši guļus stāvoklī, izkritumi atmiņā, miegainība, depresija, ķildas ar tuviniekiem. Praktiski visi žēlojās par redzi – stipri kritusies, it kā izfokusējusies.

(Tieši tā arī teica: “it kā kāds ar karoti maisa smadzenes, stipri zvana ausīs, paplašināšanās sajūta galvā, gluži kā ragi būtu uzpampuši no abām pusēm (vai no vienas), pat nedaudz sāp šīs vietas”, “ja agrāk galva bija kā bumbieris, tagad ir kļuvusi kā spainis”, “visu aizmirstu, pat tā jocīgi sāc par sevi domāt” utt.)

Izkritumus atmiņā ir viegli izskaidrot, jo atmiņai ir elektromagnētiska daba. Visas 30. aprīļa dienas garumā notika periodiska atmiņas atslēgšanās cilvēkiem vienlaicīgi pa visu Zemi uz īsiem intervāliem. Šis process faktiski turpina notikt arī līdz šim laikam, bet ne vienlaicīgi pa visu Zemi, bet dažādās planētas vietās. (Sk. 2. att. 7. maijs – nulle Lietuvā, bet 1. jūnijā nulle Kanādā, Kalifornijā un Jaunzēlandē.)

14 07 12 02

2. att. Zemes magnētiskā lauka grafiks no 2014. g. 18. aprīļa līdz 1. jūnijam

 

Bet pats dīvainākais, kas notika – tika konstatēts APZIŅAS VIBRĀCIJU LĪMEŅA KRITUMS VISIEM! Dabiski, tas izraisīja neizpratni.

Sākumā parunāsim par izmaiņām uz planētas...

Jau Nikola Tesla ieraudzīja sakaru starp jonosfēru un cilvēka smadzeņu rezonansēm. Eksperimentējot zinātnieks saprata, ka visā dzīvā uz Zemes globālais sinhronizators ir jonosfēra. “Tas ir tik pārsteidzoši, ka šķiet – it kā pats Radītājs būtu konstruējis elektrību uz šīs planētas”, teica Tesla.

1891. gadā Nikola Tesla pieņēma, ka eksistē kosmiski stari, kuri nāk no Saules un citiem kosmiskiem objektiem un kuriem lielos augstumos ir jājonizē zemes atmosfēra, radot apkārt planētai elektrību vadošu slāni. Citiem vārdiem, zemeslode kopā ar augsto elektrību vadošo slāni ir līdzīga gigantiskam sfēriskam kondensatoram. Gadu gaitā daudzi citi zinātnieki to apstiprināja.

Teslas ideja bija vienkārša un vienlaicīgi grandioza: iemācīties paņemt šo elektrību, pārveidot to un bez vadiem pārvadīt to uz pašiem nomaļākajiem zemeslodes stūrīšiem. Padarīt cilvēkus laimīgākus, nodrošinot viņus ar praktiski bezmaksas elektroenerģiju jebkurā daudzumā – lūk, par ko viņš sapņoja. 1987. gadā viņš izdara pieteikumus ASV un Krievijā uz ierīci elektroenerģijas pārvadīšanas lielos attālumos caur stipri retinātajiem atmosfēras augšējiem slāņiem (vārds “jonosfēra” zinātnes leksikā parādījās vēlāk). Pēc trīs gadiem viņš saņem patentus ASV un Krievijā.

Starp citu, mūs ļoti iepriecināja vietnes “ОКО Планеты” 2014.07.08 informācija pa to, ka “Krievu fiziķi ir nodomājuši reproducēt Teslas Vardenklifas torni un dot pasaulei tīru enerģiju”.

“Leonīds un Sergejs Pļehanovi (Леонид и Сергей Плехановы) ir pārliecināti, ka projekts ir pilnīgi dzīvotspējīgs pie nosacījuma, ka tiek izmantoti mūsdienu materiāli un tehnoloģijas.

Kā raksta paši autori: “Nikola Tesla nav mums atstājis savas sistēmas konstrukcijas un tās darbības fizisko principu detalizētu aprakstu. Mēs esam grupa mūsdienu fiziķu, kuri ir ieguvuši zināšanas daudzās sfērās, saistītās ar enerģētisku sistēmu darbību visā pasaulē.”

Piedāvātais Teslas torņu tīkls bija izstrādāts, lai padarītu iespējamu Zemes pašas vadītspējas izmantošanu un enerģijas pārvadīšanu caur zemi un jonosfēru ar ļoti maziem zaudējumiem. Ja izrādīsies, ka Teslam ir bijusi taisnība, tad projekts var nodrošināt pašas efektīvākās visā pasaulē brīvas elektriskās enerģijas iegūšanas un pārvadīšanas sistēmas radīšanu.”

Zinātnieki sen ir pierādījuši, ka cilvēka veselība tiešā veidā ir atkarīga no viņa spējas noskaņoties uz Zemes pamata rezonanses frekvenci (Šūmaņa frekvenci). Daudzas tūkstošgades šī pamata frekvences vērtība bija 7.8 Hz.

Taču no 90. gadu vidus aina ir pārsteidzoši izmainījusies!

14 07 12 03

3. att. Šūmaņa nakts rezonanses

3. att. pa kreisi – Šūmaņa nakts rezonanses, kur redzams, ka pamata frekvence līdz 90. gadiem (intensīvā dzeltenā krāsa) ir frekvence 7.8 Hz, bet pa labi – divas 2014. g. jūnija spektrogrammas, kuras piegādājušas Kanādas un Lietuvas stacijas. Un tajās mēs redzam, kā ir izmainījusies gan starojumu jauda, gan to sadalījums pa Šūmaņa skalu. Nevienam pat prātā neienāks par pamata frekvenci nosaukt 7.8 Hz!

Iespējams tāpēc neviens no zinātniekiem neuzdrošinās pateikt, kāda Šūmaņa frekvences vērtība ir pamatā, jo VISU rezonanses frekvenču jauda iziet ārpus skalas, un tās VISAS pretendē uz tādu nosaukumu.

Ir tāda sajūta, ka planēta pašlaik sniedz iespēju katram cilvēkam, neatkarīgi no viņa apziņas vibrāciju līmeņa, noskaņoties uz viņu un saņemt atbalstu. Vai ne tāpēc cilvēces pamata masa ir izdzīvojusi šajā pārejas periodā, neskatoties uz kolosālo izkliedi pa apziņas vibrācijām?

Aplūkojiet magnētiskā lauka spektrogrammu (4. att.), kuru sniegušas četras stacijas – Kanāda, Kalifornija, Lietuva un Jaunzēlande, tā ļauj pilni ieraudzīt izmaiņu uz Zemes intensitātes ainu (no ziemeļiem līdz dienvidiem).

14 07 12 04

4. att. Zemes magnētiskā lauka spektrogramma (2014. g. 23.-29. jūnijs)

 

Jau ir skaidrs, ka planētas rezonanses frekvenču tādas nomaiņas cēlonis ir globāli notikumi, kuri notiek Kosmosā.

Runājot par rezonatoru „Zeme – jonosfēra”, ir piemēroti to salīdzināt ar zvanu. Katram zvanam, kā zināms, piemīt kāda pamata frekvence – „nots” un vesela virkne harmoniku, kuras skanējumam piešķir neatkārtojamu tembru. Šodien ir pazīstamas astoņas Šūmaņa frekvences. To noapaļotās vērtības: 8-14-20-26-32-39-45-50 Hz.

Mēs labi zinām: lai zvans sāktu dunēt, vibrēt, pa to ir jāuzsit. Citiem vārdiem, tas ir „jāpiepumpē” ar enerģiju. Turklāt, lai kurā vietā pa zvanu neuzsistu, tas atsaucas viss, dunēs viscaur. Apmēram tāpat notiek arī zemes rezonatora uzpumpēšana ar enerģiju. Un tāpēc VISS, kas notiek uz Zemes, skar VISUS! Nav svešu bēdu, ir notiekošā sapratnes trūkums un aizvērta sirds…

Pašreizējā laikā ir izmainījies uzsitiena spēks no Kosmosa pa zvanu, un arī pats zvans ir izmanījies…

Tagad pievērsīsimies cilvēkam…

Cilvēku apziņas vibrāciju līmenis uz planētas AUG. Mēs ik dienu atzīmējam kolektīvās apziņas vibrāciju līmeni (AVL KA) pēc Dāvida Hovkinsa (David Hawkins) skalas (DX skala), kā arī personīgās apziņas vibrāciju līmeni (AVL). Un šis rādītājs nelokāmi auga, kamēr nepienāca 2014. g. 30. aprīlis.

Aplūkosim cilvēces kolektīvās apziņas vibrāciju līmeņa (AVL KA) izaugsmes grafiku 5. att.)

14 07 12 05

5. att. Kolektīvās apziņas vibrāciju līmeņa izaugsmes grafiks no 2012. g. decembra līdz 2012. g. jūlijam

Šo divarpus gadu laikā cilvēku apziņas vibrācijas no 61 tūkstoša pacēlās līdz 2 miljoniem pēc DX skalas, un pēkšņi strauji nokritās līdz 680 tūkstošiem pēc aprīļa „izvērsuma”.

Ja paraudzīsimies uz Melhisedeka tabulu (6. att.), tad ieraudzīsim, ka šis skaitlis precīzi atbilst anahātas (sirds) čakrai piektajā oktāvā.

                                                      Frekvence (Hz)

Čakra

Nots

muladhāra

do

32.7

65.4

130.8

261.6

523.2

svadhistāna

36.7

73.4

146.8

293.0

587.2

manipūra

41.2

82.4

164.8

329.6

659.2

anahāta

43.65

87.3

174.6

349.2

698.4

višudha

sol

49.0

98.0

196.0

392.0

784.0

adžna

55.0

110.0

220.0

440.0

880.0

sahasrāra

61.74

123.48

246.95

493.9

987.8

OKTĀVA

1

2

3

4

5

Šūmaņa pamata frekvence

7.8

14.52

20

26

32

                                                     6. att. Nākamās inversijas ar Šūmaņa frekvenci sakars.

Liekas, ka Zeme ir nodomājusi izvēlēties tieši šo sirds ritmu kā pamatu! Un tālāk ar kopā ar Zemi var iet tikai tie, kuri izstrādā ar apziņu un sirds centru vienlaicīgi līmeni, ne mazāku kā 27 Hz.

Kā notiekošo var izskaidrot?

Mūsu novērojumiem un sajūtām visvairāk ir piemēroti Amoras Guaņ Iņ paskaidrojumi, saņemti caur N. Koteļņikovu.

“Es redzu “kārtainu realitāšu pīrāgu”, garu un platu. Tajā augšējais slānis ir tumšs, apakšējais slānis gaišs, burbuļains, viegls.

Dieviete man rāda, ka no šī burbuļainā vieglā slāņa mēs varam ieiet tumšajā daļā, taču aiz tās robežām mēs iziet nevaram.

Burbuļainā slāņa iekšienē ir tukši, gaiši un viegli. Šeit ir tas, kas mūs rada, tā ir lāpa, gaismas avots. Ja te atsperas un atkal ieiet iekšā tumšajā daļā, tad mēs viegli izejam cauri visiem blīvajiem slāņiem, līdz pat pēdējai garozai, atgrūžamies kā bumbiņa no tās un atgriežamies atpakaļ, taisot lēcienu, taču nevis uz to pašu punktu, bet izdarot nākamo soli, it kā griežoties pa riteni no spieķa uz spieķi.

Mēs izmaināmies no soļa uz soli, mēs kļūstam citādi... mēs tā vienmēr lēksim. Tas tad arī ir Sansaras Ritenis.

Bet, lai izietu no šī Riteņa, ir jākļūst par radītāju.”

Tātad ir atzīmēts kaut kāds cilvēces pārejas uz nākamo realitātes riteņa sektoru process. Tādēļ cilvēkiem nācās lielā ātrumā celt AVL KA, vibrāciju ziņā pacelties līdz mentālajam plānam, lai pārkāptu “Sansaras Riteņa spieķim”. Un šajā jaunajā realitātē cilvēces apziņas vibrāciju līmeņa apakšējais slieksnis ir 10 reižu augstāks nekā iepriekšējā! Šķiet, ka nepieciešamais un pietiekamais planētas cilvēku skaits tomēr ir sasniedzis tādu apziņas vibrāciju līmeni, ka planēta spēja ieiet jaunajā realitātē KOPĀ ar cilvēkiem. Agrāk viņai nācās “mest nost” cilvēkus, dinozaurus utt.

Informācija no Astrusa:

“...Zemes virsma ir vairākas reizes lielāka, nekā mēs domājam. Viņai ir tikpat ķermeņu, cik cilvēkam. Tās ir ekoloģiskās nišas... Pašlaik jūs pārejat uz vienu no šīm nišām. Cilvēcei būs dota iespēja nokļūt tikai trijās. Nonākuši 8. nišā, jūs pārietu citā sistēmā, kurai ir sava saule...

Paralēlā pasaule ir blakus. Te piemērots ir daudzslāņainuma moments... Visiem planetārā līmeņa procesiem ir svārstību struktūra. Pie noteiktiem apstākļiem mezglos rodas sinusoīdas traucējums... Mezgls – tas ir pārejas punkts no sinusoīdas vienas fāzes uz citu.”

Iespējams, ka līdz 2016. gadam mums stāv priekšā vēl ne viens vien tāds lēciens, un tikai tad varēs runāt par pāriešanu uz cilvēcei pēdējo trešo ekoloģisko nišu – mentālo?

Kā teica Astruss: “Lēciens būs ātrs, bet izvēršanās izstiepsies uz 200 gadiem. Un šajā laikā cilvēki dzīvos līdz 176 gadiem. Un jau pēc 5 gadiem sāks augt šis dzīves ilgums...”

Ko tad ir iemācījies konkrēts cilvēks, kurš ir pārvarējis pāreju caur šiem slāņiem-nišām?

Diemžēl ne daudzi var lepoties ar saviem panākumiem teleportācijā, telepātijā, apsolītajā totālajā skaidrredzēšanā...

To iemācīties var tikai, APZINOTIES NOTIEKOŠO, protot sasniegt mentālo vibrāciju slāni un apzināties to.

Tātad pirms pusotriem gadiem mēs ieņēmām astrālo nišu, kura pēc vibrācijām atbilst “mirušo pasaulei”, it kā samainījāmies ar viņiem vietām telpā. Ja runā godīgi, tad nevis “mēs ieņēmām vietu”, bet “mūs aizveda” uz turieni, apejot parasto ceļu caur fizisko nāvi.

Iespējams, ne visi ir APZINĀJUŠIES notiekošo, bet visi nu gan ir SAJUTUŠI, ka “kino no dzīves” ir pēkšņi sācis griezties ātrāk. (Mēs veselām naktīm redzējām sapņu sēriju, kur pēkšņi parādījās sen aizmirsti cilvēki no bērnības un jaunības, un situācijas ar viņiem, ne tuvu mirdzošas...) Daudzi ir pamanījuši, ka “atalgojums” par rīcību sasniedz praktiski momentāni kā katru cilvēku, tā arī valsti... (Ja neizmainies brīvprātīgi, tad māca ar situācijām vai ar slimībām, un tad ir pāreja caur fizisko nāvi...)

Ko nozīmē APZINĀTIES un JUST robežu starp slāņiem?

Paskaidrošu ar kādas mūsu lieliskas paziņas piemēru. Viņai no dzimšanas bija šis TALANTS – just robežu starp Dzīvo pasauli un Mirušo pasauli (fizisko un astrālo slāni). Tāpēc viņa varēja precīzi to šķērsot, viegli ieejot “īpašā stāvoklī”, un “redzēt un sarunāties” tur ar aizgājušajiem, pilnīgi konkrētiem cilvēkiem.

Bet parasti cilvēks neprot to darīt, tāpēc, ka nevar “aiziet tur, nezin kur” kā pazīstamajā pasakā...

Jau pusotru gadu visiem ir dota iespēja pētīt paplašinātu pasauli, “ievērsties-izvērsties” astrālajā slānī. (Mirušo pasaule “atrodoties” atbild par informācijas glabāšanu Akašas Hronikās, bet dzīvā pasaule darbojoties piegādā viņiem enerģiju.)

Mēs mācījāmies viņus just, redzēt, mācījāmies ceļot uz turieni, lai jebkurā momentā mums būtu pieeja cilvēces zināšanu bibliotēkai. Mācījāmies darboties parastajā dzīvē, atrodoties jaunajā vibrāciju diapazonā. Cilvēki piemērojās augstākai, pastāvīgi mainīgai Šūmaņa rezonansei un izdzīvoja! Mūsu ķermeņi (ieskaitot smalkos) kaut kādā brīnišķīgā veidā prot mainīties un pieskaņoties apkārtējās vides izmaiņām.

Piedāvājam jums tēlainu izskaidrojumu tam, kas notiek Zemes smalkajos plānos. Tas tika dots čenelingā no Aštara Šerana jau 2012. g..

“Ir zināms, ka atmiņai ir elektromagnētisks pamats. Magnētisko lauku (ML) var salīdzināt ar lielu informācijas uzkrājēju. Zemes magnētiskais lauks ir daudz lielāks, nekā mēs sev stādāmies priekšā.

Visi ir dzirdējuši vārdus “Akašas Hronikas”: Akašas Hronikās tiek ierakstīti VISI notikumi, jūtas, domas un pārdzīvojumi, kuri pieder būtnei, kura jebkad bija iemiesota uz Zemes.

Ir jāsaprot, ka arī Akašas Hronikām ir sava struktūra, savi līmeņi!

Var teikt, ka 4. dimensijas (4D) “Akašas Hronikās” atrodas “patiesība un vienīgi patiesība”. Šī bāze ir strukturizēta, un kļūdas ir novietotas sadaļā “Epohālās kļūdas”. Tā ir Aizgājušo pasaule.

Bet! Ir 3. dimensijas (3D) Akašas Hronikas, kuras kardināli atšķiras no Akašas Hroniku Lielās Bibliotēkas 4. dimensijā ar to, ka tās NAV strukturizētas. Tas ir cilvēces zināšanu, domu un jūtu aktuālais līmenis. Tas, ko cilvēce zina par vēsturi, vai domā, ka zina, atrodas tajās.

Tātad magnētiskais lauks – tas ir momentuzņēmums no apziņas stāvokļa, kurā atrodas cilvēki.

Zemes Magnētisko Lauku var salīdzināt ar datora cieto disku. Meli un krāpšana sistēmai skaitās vīruss. Ja jūsu datorā ir vīruss, jūs agri vai vēlu formatēsiet cieto disku un no jauna ielādēsiet sistēmu. Analoģiski pašlaik notiek uz Zemes, viņa pārstartē savu Sistēmu.

Akašas Hronikas 4D turklāt spēlē sākotnējās kopijas, kura nebija vīrusa bojāta, lomu.

Zemes Magnētiskais lauks gatavojas šai pārstartēšanai, kura var notikt jebkurā laikā, saskaņā ar Dievišķo plānu periodā no 2007. gada beigām līdz 2015. gada beigām.

Zeme iegūs papildus jaunu, uzlabotu operētājsistēmu 5D, 3D vietā.

Zemes jaunais Magnētiskais lauks jeb jaunā operētājsistēma ļaus viņai pilnīgi atklāties Visumam. Un tas viss jau notiek. Kosmiskos mērogos šis process ilgst sekundes daļu, bet jums tas var izlikties kā mūžība...”

Zeme paaugstina savas enerģijas, bet Zemes magnētiskais lauks kļūst arvien vājāks, caurlaidīgāks. Pie magnētisma, kurš tuvu nullei, kļūst pieejamākas Akašas Hronikas. Patiesība iznāk Gaismā pati par sevi!

VISS SLEPENAIS KĻŪST ATKLĀTS!

Jautājums ir, vai mēs tam esam gatavi? Vai esam gatavi uzzināt patiesību par visu, vai cilvēka psihe izturēs?

Apziņa – tā ir objekta kopīgā reakcija uz informācijas lauku. (G.P. Grabovojs (Г.П. Грабовой))

Mūsu apziņa un mūsu ķermenis ir cieši saistīti ar Zemes magnētisko lauku, pat vairāk, nekā mēs domājam.

Zemes Magnētiskais Lauks pašlaik ir ļoti nenoturīgs!

Mēs ik dienu grafikos atsekojam ļoti krasus magnitūdas lēcienus (sk. 2. att.). Saprotams, ka tas stipri atspoguļojas mūsu pašsajūtā un sociālajā dzīvē!

Ja cilvēku pamata masa varēja NEAPZINĀTIES pāriešanu otrajā nišā (astrālajā), jo “mūs aizveda”, tad mentālā slāņa robežai ir jābūt gan APZINĀTAI, gan IZJUSTAI no to puses, kas gatavojas pāriet uz citām realitātēm.

Pāriešanu sestajā rasē cilvēks var izdarīt tikai APZINĀTI un tikai INDIVIDUĀLI.

Tēlaini runājot, pašlaik norit cilvēces paš-sadalīšanās pa “Sansaras riteņa sektoriem”. Un kritērijs ir jūsu frekvenču potenciāls, kuru izstrādā APZIŅA UN SIRDS CENTRS VIENLAICĪGI. Jo pieeja Akašu Hroniku 5D bāzei taču ir atkarīga tikai no viņa, nevis no jūsu rēķina apmēra bankā.

Pašlaik ir svarīgi APZINĀTIES un SAJUST mentālās nišas robežu, lai nodibinātu sakarus ar Akašu Hroniku jauno bāzi.

Tālāk dzīvotspējīgas būs tikai “dom-jūtas”. Tā ir pavisam cita domāšanas kvalitāte. Daudzdimensionālas impuls-paketes... Nepieciešamība pēc atmiņas, loģiskiem pierādījumiem atkrīt. Ja ir pieprasījums – informācija atnāk uzreiz un pilnā apjomā.

Par savām sajūtām varu teikt, ka mans Augstākais Es pašlaik uzvedas atdalīti – dod atbildes nevis momentāni, kā agrāk (vēl nepaspēju līdz galam domās noformulēt jautājumu, kā jau nāca atbilde), bet kaut kā palēnināti. Dažreiz nākas par uzsaukt “ei, Augstākais Es, kur tu esi? Gaidu atbildi!”

Nekādas prognozes mēs nedosim. Vienīgais padoms – esiet īpaši uzmanīgi pret savu veselību jūlijā-augustā. Cik lielā mērā jūs esat spējīgi adaptēties Zemes mainīgajai frekvencei, jums rāda jūsu veselības stāvoklis – gan fiziskais, gan psihiskais.

Pašlaik daudzi žēlojas par depresijas sajūtu... Tas liecina par to, ka jūsu apziņas vibrācijas līmenis ir zemāks par vidējo. Iespējams, ka jūsu enerģētiskie kanāli ir nobloķēti vai sirds aizvērta.

Kā tad noskaņot smadzenes darbam ar pamata (jauno) Šūmaņa rezonanses frekvenci un turklāt paaugstināt smadzeņu gamma aktivitāti?

1. Pats galvenais – tas ir ATVĒRT SIRDI un sasaistīties ar savu Augstāko Es, saviem Skolotājiem.

Iekšējās pretrunas pilnībā aiziet, kad jūs pastāvīgi esat saistīti ar SAVU Patiesību. Virzoties pa dzīvi precīzi pa Dvēseles mērķiem, jūs nonākat pastāvīgā MIERA stāvoklī. Prieks – tas ir kritērijs, ka jūs dzīvojat pēc savas Dvēseles uzdevumiem.

2. Noņemt smadzeņu bloķējumus, aktivizējot neiesaistītos apgabalus. Pāreja realizējas, pateicoties smadzeņu attīstītībai, kad visu centru elektriskā viļņu aktivitāte kļūst koherenta: smadzeņu priekšējā un aizmugurējā daļa, labā un kreisā puslode, garoza un zemgaroza sāk darboties absolūti saskaņoti. Tas ir pirmais no apziņas augstākajiem stāvokļiem, kuri pieejami cilvēkam. Tas ir aprakstīts visās Svētajās grāmatās.

3. Nepieciešams uzturēt enerģētisko kanālu apjomu, strādājot ar piemērotām uz ķermeni orientētām praksēm. Lai noskaņotos uz Zemes vilni, ir jāattīsta sava ķermeņa un apziņas struktūra. Bet frekvence – tā ir tikai palīdzība, Zemes palīdzība.

Patiesi, pašlaik notiek absolūti unikāli notikumi, nekā tāda cilvēces atmiņā vēl nav bijis!

 

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

Atklāsmes “Sarkanais Drakons” traucas uz Zemi?

14 07 12 06

Visai aktīva Interneta kanāla Dahboo77 autors auditorijas spriedumam ir sniedzis fotogrāfijas. Tajās redzama planēta, kura, iespējams, pēc izmēriem ir līdzīga Jupiteram un kura pa trajektoriju virzās uz Zemi.

Nākamajā dienā, pēc tam kad šis uzņēmums bija iegūts ar infrasarkanu teleskopu, tas tika izdzēsts no visām kosmisko aģentūru glabātuvēm, apgalvo paziņojuma autors.

Bet Google, Microsoft un tagad NASA tika pieķerti pie tā, ka tie ir uzstādījuši patčus vai aptumšojumu attēlam!

Bet attēls atgādina Sarkano drakonu no Bībeles Atklāsmes grāmatas.

Pats lielākais jautājums ir, ko viņi slēpj? Kāpēc viņi to dara? “Ir jāpievērš uzmanība arī šī dīvainā debesu ķermeņa atrašanās vietai – tas atrodas “starp kājām” Jaunavas zvaigznājam.

Ja izseko tā ceļu, tad var noskaidrot, ka mums šis ķermenis pietuvosies 2017. g..

 

Pievienots 12.07.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/nekotorie-vechi-perechodnogo-perioda-chelovechestva

Tulkoja Jānis Oppe